POSTED IN Virkelighetsforståelse

Brillene vi tar på oss:

Bestemmer hva vi ser – og forstår.

24 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Oppsiktsvekkende dårlig

Av Jan Hårstad

Etter at redaktør Braanen i Klassekampen slo seg på politisk korrekt sosialdemokratisk globalisme og multikultur, ble han i høy fart ulidelig kjedelig som skribent. Det er nesten et ork å lese hans lange artikler om de små intrigene innen bygdenorsk politikk og hans fundamentalistiske dyrking av figurer som Støre.

Faktisk det er ingen forskjell på  han og hva bladfyker som Harald Stanghelle og andre kongedyrkere leverer.

Hvorfor jeg nå i dag beskjeftiger meg med Braanen kommer av hans artikkel «Nederlaget» 1. sept 2021 som handler om Afghanistankrigen og som jeg vil karakterisere som enestående borgerlig ønsketenkning og direkte sprøyt.

Som jeg i en tidligere artikkel på derimot har skrevet, var det slik at både saudiske og amerikanske oljeselskaper i fleng ekstremt anstrengte seg for å gjøre Afghanistan i praksis til en energi-koloni for disse. Men det handlet også om at Afghanistan når det gjelder sjeldne og strategiske mineraler, nærmest er enestående rikt.

Afghanistan er et stort land, rikt på mange mineraler. Bildet fra Band-e Amir

Så delegasjon etter delegasjon av Taliban ble fra 1996-2001 invitert til prestisjetunge forum i USA for å diskutere energiutviklingen. I detalj kan du lese om disse drøftingene i boka Den Forbudte Sannhet av Brisard og Dasquie fra november 2001.

Sannsynligvis gikk det opp for Taliban rundt 2000 at skulle de godtatt alle de amerikanske forslagene ville Afghanistan blitt en økonomisk koloni under olje og gruveselskaper fra Vesten. De trakk seg.

Og som også Thierry Meyssan grundig redegjør for i en fersk artikkel på Voltaire.net, så samlet USA diplomater fra stormakter til møter i Berlin sommeren 2001 og redegjorde for at USA gikk til krig mot Afghanistan. Dette hadde naturligvis intet med antatte Qaida attentat mot Twin Tower i 11. sept 2001.

Men det er altså denne offisielle løgnen som Braanen gjentar – som faktisk blir en dobbeltløgn da han  også holder på med eventyrfortellingen om Qaida som ansvarlig for terroren der.

«Krigen startet som en straffeaksjon (hør-hør) mot Al-Qaida etter angrepet på tvillingtårnene i New York….»

Why an attack like 9/11 is much less likely today than it was in 2001 - Vox
Krigen var planlagt lenge før dette angrepet.

Nå var det slik at den pakistanske representanten på disse lukkede og hemmelige møtene i Berlin sommeren 2001, Naiz Naik (utenriksminister) åpenbart var forbannet på denne beslutningen og begynte på et tidlig tidspunkt å lekke til pressen om krigen. Det skulle han vel ikke ha gjort for i 2009 ble han drept i eget hjem.

Mannen som visste for meget. Livsfarlig naturligvis. Men les Meyssans artikkel.

Så maner da Braanen nærmest som i en lederartikkel i Aftenposten at «det internasjonale samfunn har nå et ansvar for å gi landet all den hjelp det trenger.» He?  Det «internasjonale samfunn» er et annet ord for Vesten og Nato. 

Afghanistan er kun omgitt av stater fra Shanghai Cooperation Organization. Og alle i SCO støtter Kinas Silkeveiprosjekt gjennom Asia til Beograd og Budapest og andre steder.

Den store besettelsen for USAs Internasjonale samfunn er med absolutt alle midler å stoppe Silkeveien gjennom Afghanistan og andre steder. Det er obstruksjon av dette som står på dagsorden i Afghanistansaken.

Den absolutt eneste måten Afghanistan kan redde seg på nå er å melde seg inn i SCO og invitere i særdeleshet Kina til å investere i absolutt alt. Det er den eneste kraften i SCO som har penger og resurser for Afghanistan.

Men hovedfienden for USA-Vesten er jo nå Kina og du ser tegn til at også Norway med fregatten Fridtjof Nansen har tenkt å melde seg på i denne krigen. Dette er naturligvis ikke noe som interesserer verken Braanen eller Klassekampens redaksjon. De lever jo av 43 millioner i statsstøtte fra den lydige Nato-staten.

Forsidebilde: Charles Deluvio

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

24 kommentarer. Leave new

 • Her trengs det direktelink til voltaire artikkelen.

  Svar
 • Hei Jan.
  Hvor tror du de ledigstilte amerikanske styrkene skal utplasseres nå?

  Svar
  • Muligens i hjemstaten i USA? Det begynner å gå opp for amerikanske soldater at det de «kjemper» for er å gjøre America-Corporations rikere. På hjemmebane er Amerika delt i 2 leire på randen av en ny borgerkrig, og mange av soldatene vil nok hjem og forsvare familie og hjem. Dette blir ødeleggende for den amerikanske krigs-innsatsen over alt. Det er nemlig slik at de fleste soldatene kommer fra de konservative statene i nord-vest og nord, altså ikke-Biden countys, og disse «hillbillies» er ryggraden i det amerikanske militærkompleks, deres frafall vil bli fatalt for Amerika.

   Svar
  • Hei Valgeir.Vet ikke hvem Jan du mener,men svarer allikevel.Ett gjeldsbasert pengesystem hvor pengene er verdiløse,men skapes ut av løse luften ved at du inngår en avtale om å betale tilbake lånesummen + renter betyr at banken som ikke har noen penger krever av deg at du skal betale tilbake gjeldsbeløpet + renter.Når nå bankene låner ut penger til 0 rente eller til og med minusrente så er ikke det fordi de er snille,de venter på klarsignal til å utløse det store finansielle sammenbruddet.
   Så min gjetning er at soldatene skal hjem,noen mer finansiering av galskapen er ikke nødvendig.Leiesoldatene derimot,i alle farger og fasonger skal nok ikke hjem,de får lønning fra svarte budgetter og folk har ikke sluttet med heroin,enda.Vi må ikke glemme at stort sett alle land og stater er gjeldstynget i ett system som var skapt for å stupe.

   Svar
   • Nå sa jo Joe Biden nylig at nå var det slutt på amerikansk innblanding i all verdens konflikter.Han sa ikke Mission acomplished men det var nok det han mente.
    Da Erickson ordnet mobilnettet i Afghanistan ble alle mobilsamtaler dirigert gjennom Sverige,det betyr at samtlige samtaler eide Erickson,så hvordan narkosmuglere har kommunisert er ikke lett å forstå,det er lettere å forstå hvordan smuglingen gikk gans ke så knirkefritt om det er dypstaten som står for trafikken.
    Visste dere forresten at da den amerikanske borgerkrigen sto og vippet,da fikk MONITOR,skipet som vendte krigen propeller slik at det kunne gå oppover elvene og overraske og knuse all motstand.Propellene og motoren var utviklet av en Erickson.Propellen ble utviklet og testet på Gøta Kanal og skipperen på testskuta var en Wallenberg.
    Du gamla du fria og land of the free har mye til felles.
    Utvandringen til Amerika skyldtes magre kår for innbyggerne,adelskapet eide alt og folket fikk ikke tilgang til ressursene,før som nå altså.Så når Land of the free blinket i horisonten,da lånte familier seg over hodet for å sende sine håpefulle til håpets land.Blant disse hadde selvfølgelig adelskapet sine marionetter som etablerte seg på forskjellige vis innen politikk og industri.Man kan vel si at det svenske adelskapet etablerte sin filial av dypstaten i og overalt i USA.
    Gøta kanal var sentrum i utvandringen fra hele norden.

   • Det er rart med dise ny Talibanlederne,jeg synes å huske nesten identisk historie før.
    Disse nye lederne hadde vært så heldig å sitte på Guantanamo,for så overraskende nok,bli frigitt så de kunne ta over styringen i Afghanistan.
    Einar Gerhardsen var jo fange i Tyskland,men mot slutten av krigen ble han fløyet i ett enmotors fly og plassert på Grini.Der ble han lansert som en stigende politisk stjerne,men mange grinifanger var dypt mistenksomme til Einar.
    Når det gjelder den russiske revolusjon og bolsjevismen så hadde vel ikke det vært mulig uten svensk innblanding/delaktighet.Det gjelder å herske og splitte,det er slik dypstaten virker.
    I Norge har vi demokrati i et monarki.Det er sikkert bra,men ikke for folket.I norge er det flertallsprinsippet som gjelder,blir det sagt og så lenge folk er opptatt med tittytainment og og slankekurer så er den saken biff,stemmekveget stemmer ved valg uten å ha brukt 5 minutter på hverken sette seg inn i sin egen situasjon eller forstå parlamentarisme,så da blir det som det blir,men for de som tenker selv,som klarer å følge en tankerekke,for de er demokrati tyranni.
    Igjen,vis oss samfunnskontrakten,la oss se hva det er som gjør at Lederne kan raukjøre folket gjennom hele livet.Hvor mye skatt skal du betale før du begynner å tenke,er jeg fri ?.60 prosent ?.70 ?.80 ?.Da kan jeg glede dere med at 80 prosent,det er der vi står idag.
    Eier du din egen bolig ?.Eier du hytta di ?.Hva eier du egentlig ?.Deg selv ?.Neppe,se på vaksinetvangen,utestengelse fra samfunnet er ikke tvang,sier våre eiere.Javel,så dere eier oss da ?.Er ikke det slaveri ?.

   • » Javel,så dere eier oss da ?.Er ikke det slaveri ?.»

    Når v godtar å betale skatt av egen bolig , som vi har kjøpt/bygget for penger vi har tjent, OG skattet, av tidligere…. ( skatt til infrastruktur rundt boligbruk betaler vi i tillegg, og vi betaler skatt av en boligverdi hvis den er steget og vi selger, – og formuverdien i tillegg underveis.) Så vi aldri kan bli fri..
    Ja, det er jo en slavementalitet å godta , Jan.
    Man skulle tro at våre ledere/statsadministrasjonen var interessert i innbyggere som var frie? Da ville det bli forutsigbarhet , frihet og bedre folkehelse, glede og samfunnsengasjement på en positiv måte.
    Det er samfunnets innbyggere som brødfør/forsørger administrasjonen. Det er ikke omvendt.

    … ‘De som oppgir frihet for brød fortjener ingen av delene’ , sies det
    Men vi er lært opp til at det er dette er frihet. ( På Orwelsk.)

    Når kommer opprøret?

 • Fra artikkelen/Hårstad:

  « Kina til å investere i absolutt alt. Det er den eneste kraften i SCO som har penger og resurser for Afghanistan. «

  Fra Jan:
  «…hvor pengene er verdiløse,men skapes ut av løse luften ved at du inngår en avtale om å betale tilbake lånesummen + renter betyr at banken som ikke har noen penger krever av deg at du skal betale tilbake gjeldsbeløpet + renter. «

  Den eneste kraften som har resurser til å bygge i en nasjon, enten det er matproduksjon, boliger eller gruvedrift, er nasjonens egne arbeidskrefter.
  Så kan nasjonen satse på det de har best forutsetninger for å produsere, en periode, for å bytte til seg teknologi og maskiner fra andre nasjoner som er gode på dette. Slik at produksjonen i nasjonen kan forseres. Men uansett må/bør nasjonen satse på egne arbeidskrefter & arbeidslyst for å produsere for eget behov & velstand. Mat og bolig ( og fornybar energi ?) er jo det første nasjonen bør satse på, for å holde egne innbyggere/»eget gull» i live.
  Penger/tall/byttemidler ( altså et regnskap i dugnadsarbeidet i nasjonen) til dette kan selvfølgelig nasjonen også produsere sjøl til bruk innad i egen nasjon. Bytte med andre nasjoners varer/teknologi kan foregå ved varebytte en periode ( «bartrade»). Dette er en mer komplisert affære, men kan være tryggere enn å deale med mafiaen som styrer verdensvalutaen.
  Alternativt kan nasjonen låne penger av IMF, Fed eller Kina. For å kjøpe og leve av andre nasjoners produksjonen periode, i en oppbyggingsfase ( Som ikke er noe annet enn å leve på krita/kreditkort.) Men da kan disse kreftene plutselig sette opp rentene slik at de kan kjøre landet konkurs, og kan kjøpe produksjonsmidler og produksjon på billigsalg, og gjennom dette ta styringen over nasjonen politisk.

  Men uansett : Den eneste kraften i en nasjon som har penger og resurser for å bygge egen produksjon til eget forbruk er nasjonens eget gull; dvs. egne arbeidskrefter/arbeidslyst og resurser.

  Og vi vet at en slik oppbyggingsperiode kan være en god periode for en nasjon, mentalt og utviklingsmessig/kulturelt, selv om den tar lengre tid. Med tro på framtiden og stolthet over egne krefter.
  – HVIS nasjonens innbyggere og ledere ikke går seg vill, og forveksler realverdier og fiktiver.

  Svar
  • Bra skrevet Frikar,Den som er satt i gjeld er ikke fri.Jeg må legge til,de som skal lede kan og skal ikke gå over hodet til folket for å knytte avtaler som er uoppsigelige.Det samme gjelder avtaler inngått med folket,det skal de ikke,det skal være folket som gjør avtaler med lederne.De oppsigelige lederne.
   Kina har en sterk økonomi fordi dypstaten ville ha det slik,har dere alt glemt utflagging og outsourcing ?.Nesten alt blir produsert i Kina på lisens eller via stråmenn/selskaper.Et lite innblikk i korrupsjonssystemet fikk vi da Hunter Bidens Laptop ble lekket,iallefall deler av den.Samme med Ukraina,laptop biden var aktiv igjen,med pappa og dypstaten,CIA og NSA som stilltiende iakttagere,og ikke glem Putin.

   Svar
   • » Kina har en sterk økonomi…»

    Fordi de skjønner at at en nasjon gull er dets arbeidskrefter. Og fordi de skjønner at Vesten fortsatt forveksler fiktiver/penger/sølvdollar og virkelige verdier for en nasjon.
    Så kunne de bytte til seg utrangsjert teknologi og maskiner fra vestens kapitalistiske system, og videreutvikle dette.
    For så igjen å utkonkurrere et vesten som så seg blind på sølvdollar, og ikke arbeidet for innbyggernes beste, med egne arbeidskrefter.
    Det virker som om Kina gjør det meste rett. Bortsett fra overvåking. – Men det er kanskje nødvendig en periode, når de er truet av et politisk vesten som har lært lite siden Opiumskrigene.
    Dessuten godtar vi en totalovervåking av våre «allierte»/USA. Jeg vet ikke hva som er skumlest.

   • problemet forut for Taliban overtagelsen var at Kina måtte dra halve verden rundt for å skaffe seg
    iransk olje – som er fundamentet i den iransk-kinesiske alliansen.
    Nå har de 7 mils grense med Afghanistan og grensen mellom afghanistan og Iran er på 95 mil.
    da trenger ikke Kina og legge veien om havnebyer i Pakistan,men kan bygge tog og pipelines rett gjennom Afghanistan til Iran. dette vil glede Taliban for her vil tusener av mennesker bli satt i arbeid.
    Hårstad er 78 år og kan ikke teknikkene i PC-verdenen. Jeg er ikke så sikker på om jeg er
    interessert heller for denne totalovervåkningen.
    Artikkelen som jeg anbefaler finnes på voltairenet.org og heter «7 lies about Afghanistan».

   • » da trenger ikke Kina og legge veien om havnebyer i Pakistan,men kan bygge tog og pipelines rett gjennom Afghanistan til Iran. dette vil glede Taliban for her vil tusener av mennesker bli satt i arbeid.»

    Men dette virker da bra og fornuftig for 2-3 land. en win-win situasjon for alle tre nasjoner kanskje. Og altså mer kortreist, for de som mener det er viktig i denne «Klimakrise»-tiden.
    Afghanistan og Kina og Iran har kanskje også en nærere kulturell tilhørighet og kan lettere forstå hverandre. – I ihvetfall mer enn Biden, Stoltenberg og fru Solberg. – Og de angriper ikke andre land uten grunn, i motsetning til sistnevnte røvere.
    Det virker som om dette kan bli et godt industrieventyr i positiv forstand.
    Er det bl.a dette mafiaen i vesten er redd for?

 • Derimots debattanter har tidvis vært veldig Trump vennlige og Trump igjen har jo ikke lagt skjul på at trusselen kmmer fra Kina.Så hva er årsaken til denne helomvendingen,nå er det nye søte tanker om et arbeidervennlig sosilistisk Kina som trer frem.
  FRI kar,hvordan kan du ha ett slikt nick om du vil tilhøre ?.Tilhøre og synge lovsanger om arbeiderparadiser ?.Billig produksjonsutstyr ?.Ikke utflagging til fordel for de internasjonale konsernene ?.I hvilkens tjeneste går du i ,historieløse FRIKAR ?.
  Jan Hårstad og Voltaire net.Silkeveieien og grenser bla bla bla.Du er også historieløs,hvorfor hoppe bukk over historien Mr Hårstad ?.Er det samme oppdragsgivere du arbeider for ?.Du vet de oppdragsgiverne som nå senker sitt eget imperium samtidig som ett nytt stiger opp av asken.
  Du Hårstad kan jo begynne med Henry Kissingers(Nixon) reise til Kina i 1971,så kan du gå videre til Rockefellers investeringsplan som startet i 1972 og siden det har de multinasjonale selskapene i tur og orden etablert seg i Kina.New World Order er i høyeste grad den farligste stormannsgalskapen som noen gang har eksistert og der sitter du Hårstad og klapper i henrykt begeistring for det nye imperiet.
  Skipsindustrien i Norge var veldig bekymret for det som utviklet seg i Kina og jeg husker en artikkel hvor intervjuobjektet forklarte at når de plasserte ordrer for bygging av avanserte skip,da tok det ikke lang tid før teknologien utviklet i Norge var stjålet og videreutviklet av Kina.
  Jeg husker også at mange ALT sider rapporterte om at rådgivere fra COUNSIL of Foreign Relations oversvømte Kina.
  The great reset har jo vært i bevegelse en god stund,du vet Hårstad,den resett,en Derimot ikke snakker om og Agenda 2030 s smartbyer er jo allerede bygget,men det snakker man heller ikke om på Derimot,så min konklusjon er at Derimot er en lynavleder,de retter flomlyset dit det er meningen folk skal se.Derimot er kontrollert opposisjon.

  Svar
  • Da Kina gikk fra å ære et jordbruksland og over til industrialisme,da mått mye av Kinas matbehov dekkes utenfor Kinas grenser og Asiatiske land har kjent på det.Eksempel på det er Thailand og Eksilbanditten Taksin.Landsbygdas jordarealer ble overtatt gjennom at fattige familier ble tilbudt lån de ikke kunne betale.Taksin er av kinesisk blod.Slik har Kina gått frem over hele Asia,så neste skritt ble Afrika,samme metode der og neste er midtøsten.Ja Imperiet Kina blir nok fine greier Mr Fårstad og Freakar.

   Svar
   • Bankene har ingen egne penger,penger skapes ut av gjeld.så de kontantene som flyter rundt i samfunnet er gjeldspenger.Om bankene stopper sin utlånsvirksomhet,da forsvinner kontantene.

   • «.. mye av matproduksjonen hentes uten for landets grenser….»

    Ja, dette var nok mye av årsaken til den strenge 1-barnspolitikken i Kina i en periode. Alle kloke nasjoner/ledere bør vite at matproduksjonen bør samsvare med innbyggernes behov.
    Hvis ikke kan nasjonen sultes ut, med stengt matimport som våpen. Kjent gjennom historien.
    Kina gjør mye lurt, i forhold til et vesten som lar seg styre opp & ned av de som styrer valutaen og rentene.

  • «… tok det ikke lang tid før teknologien var stjålet..»

   Men det er jo slik det alltid gjøres, og ikke bare i Asia. Teknologier blir » stjålet», og videre-utviklet eventuelt. Japan var gode på dette, og Kina enda bedre. Og ser man på vesten på porselen, krutt, papir…., hvor kom denne teknologien fra?

   Kina er nok intet arbeiderparadis, men at de har øket innbyggernes levestandard voldsomt på kort tid er udiskutabelt. Sammenlikne f. eks. med India.
   Og snart vil vi nok se at Kina beholder mer av produksjonen sjøl, så kommer vesten i knipe. Kina har gjort mye lurt, ja.
   Mens vesten er lurt opp til å tror på gull & penger (av de som styrer valuta og renter) vet Kina at det er arbeidskraft som er en nasjon gull.

   Svar
  • Til Jan dette: kjenner meg ikke igjen i noe av dette. Hva andre kan ha ment om Trump er ikke min sak.
   Kina blir jo demonisert i krigsøyemed hver dag i flere år nå. Syns du jeg skulle melde meg på i krigskoret?
   Hvis derimot (Knut Lindter og medarbeidere) er kontrollert opposisjon,må du gi noen ideer om hvem
   som finansierer han.

   Svar
   • Hei Jan Hårstad,Jeg synes Tor Larsen har ett godt innlegg idag hvor han forteller om de 300.Når man til fulle forstår hva det innlegget betyr,da blir nok debattinnleggene anderledes.Hvem som finansierer Derimot,det vet jeg ikke,men jeg har ved 2 anledninger spurt Knut hvem/hvilket sikkerhetsselskap som ivaretar datasikkerheten/support av den grunn at mange her på derimot ønsker å være anonyme.Knut har valgt å ikke svare.

 • «Hva andre kan ha ment om Trump er ikke min sak.»

  Men hva Trump sa/mente vet vi jo. Dette var vel en stor grunn til at han ble fjernet, av bakmennene :
  ‘Våre tropper skal hjem, slår Trump fast.– Det burde ikke være USAs oppgave å erstatte regimer rundt om i verden. Det er dette president Trump erkjente om Irak, at det var den største utenrikspolitiske katastrofen de siste tiårene, og han har rett. Generalene har ennå ikke forstått feilgrepet, heter det i meldingen fra Paul. ‘
  https://www.aftenposten.no/verden/i/L0bzmR/Trump-Tyrkia-lover-a-utradere-IS

  OG :
  Tross latterliggjøring i mediene og trussel om forædere fra bakmennene i USA, tilbaketrekking i Syria, Afghanistan og altså redusering av trussel i Nord- Korea.
  ‘De store fellesøvelsene oppfattes som en provokasjon i nord, som mener de to arvefienden øver på å invadere Nord-Korea. Trump har kritisert øvelsen for å koste for mye og for å være provoserende overfor nordkoreanerne. ‘
  https://www.aftenposten.no/verden/i/vm4Qzl/USA-bekrefter-stans-i-militarovelser-med-Sor-Korea

  Også hva «Norge» mener:

  ‘ Norge deltar i operasjoner i blant annet Afghanistan, Irak, Litauen, Mali og Elfenbenskysten . ..men vi må likevel trappe opp innsatsen ute, sier Huitfeldt.
  …. .. ta mer ansvar i Irak. ‘ 😉
  https://www.nrk.no/urix/ap_-norge-ma-sende-flere-soldater-til-utenlandsoppdrag-1.15223309

  Svar
 • Beklager, jeg glemmer meg.
  ( Dessuten slipper ikke innlegg med 1 lenke i gjennom heller , – uten å vente på moderrering. Og det blir stadig vanskeligere å legge inn innlegg, og/eller kopiere og lime inn tekst fra artikkelen. Spesielt fra Pc. )

  Svar
 • Hovedoppslaget på Steigan idag er DEN GIGANTISKE FINANSKRISA BAK CORONA NARRATIVET.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Hva er de redd for?

At det finnes effektive medisiner mot Covid-19?

Forrige innlegg

Forutsetningene endres hele tiden.

I Israel varer nå «fullvaksinert» bare noen måneder.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.