POSTED IN Norge, Økonomi

Vanlige mennesker rammes hardt

Den norske krona svekkes – med vilje!

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Første mai er en kampdag for arbeidere verden over. Våres opparbeidede velferdsgoder forvitrer når økonomien til oss ødelegges med viten og vilje av «makta».

Noen har sagt at det «gode» lønnsoppgjøret som LO kjempet for, kan bli sabotert av Norges Bank. Derimot.no er selvsagt på den vanlige mannen og kvinnens side og vi ønsker dere alle en god Første Mai. Vi publiserer i denne forbindelsen en artikkel som stod opprinnelig i Steigan.no og som er meget aktuell på denne dagen her.

Redaksjonen, Derimot.no

Hvorfor gjør Norges bank krona til en søppelvaluta?

Av Steigan.no

Verdien på den norske krona er i fritt fall. I løpet av det siste året er den ned 14% mot amerikanske dollar og hele 19% mot euro.

Det er ingen naturlov at det må være slik. Kronas fall er en del av et politisk spill.

Sjef i Norges bank, Ida Wolden Bache sa i sin årstale den 16. februar at prisinflasjonen i Norge skyldes Russlands invasjon av Ukraina, som «fører til en sterk økning i energi- og råvarepriser… noe som har gitt økte kostnader for bedriftene, som igjen velter de økte kostnadene over i prisene til forbrukerne.» Hun sa også at «Den høye prisveksten har også sammenheng med sterk etterspørsel og lite ledig kapasitet i norsk økonomi». Wolden Bache nevnte derimot ikke med et eneste ord at Norges Bank sørget for en vekst i pengemengden de tre siste årene på hele 30%. Derimot fortalte hun at «En svakere krone gir økt importert prisvekst.» Men hun fortalte ingenting om kronesalget som Norges Bank holder på med når de skal veksle skatteinntekter fra oljeprodusentene før de putter pengene inn i Oljefondet. Dette skriver Rune Østgård på Twitter.

Norges bank sørger for kronefallet

Jonas Solgård skriver i DN:

Norges Bank vil i mai kjøpe valuta for 1,4 milliarder kroner på vegne av staten hver dag, fremgår det av en melding fredag. I praksis innebærer dette altså et salg av norske kroner.

I april ble kronesalget kuttet til 1,5 milliarder kroner per dag, etter å ha vært på 1,7 milliarder per dag i mars. Bortsett fra et hopp i februar har sentralbankens kronesalg blitt kuttet hver måned siden oktober i fjor.

På forhånd ventet Handelsbanken Capital Markets at kronesalget ville bli kuttet til 900 millioner kroner per dag, med bakgrunn i et fall i petroleumsprisene gjennom årets tre første måneder.

Kronen svekket seg både euro og dollar i etterkant av kunngjøringen. Euroen har blitt åtte øre dyrere, mens dollaren har blitt ti øre dyrere.

Ytterligere press

I en kommentar skriver Nordea Markets-strateg Dane Cekov at avgjørelsen trolig vil føre til ytterligere svekkelse for den norske kronen i måneden som kommer.

Han spår at én euro vil stige til over 12 kroner i mai. I skrivende stund står kursen i 11,81.

– Kronesalgene kombinert med den lave rentedifferansen mellom Norge og eurosonen, på bakgrunn av en mer haukete europeisk sentralbank, vil opprettholde presset på kronen, skriver han.

Han tror at kronesalgene kan komme til å bli redusert med større beløp fra juni og utover, etter at regjeringen legger frem revidert statsbudsjett 11. mai. Nordea Markets venter at revidert budsjett vil vise både lavere oljeinntekter og høyere oljepengebruk i 2023.

– Begge disse tingene taler for lavere kronesalg fra Norges Bank gjennom og etter sommeren, og en litt mindre svak krone etter sommeren.

DNB Markets tror på sin side at kronen kan styrke seg litt mot euro frem mot sommeren, men meglerhuset tror likevel at eurokursen vil være på rundt 12 om et års tid.

Andreas Steno Larsen er en anerkjent makroanalytiker. Han har gjentatte ganger advart om at Norges Bank selger for mange kroner i forhold til skatteinntektene som staten får fra oljeprodusentene. Det Steno Larsen peker på her er at Norges Bank på denne måten øker pengemengden. Dette har direkte ført til verdifall på den norske krona, både målt opp mot euro, dollar og norske varer og tjenester. Hans kommentar er:

«Realistisk hadde kronen vært 10 til 15 prosent sterkere enn ved nyttår om Norges Bank ikke hadde solgt kroner. De har svekket kursen så mye. Det er ingen annen vesentlig årsak til at kursen svekkes, slår han fast.»

Pengemengden

Rune Østgård skriver:

Over lengre tid sørger den norske staten for å øke pengemengden med litt mer enn 7% i gjennomsnitt per år. Det gir en utvanning av pengeverdien på omtrent 7%. I løpet av 10 år betyr det at pengenes verdi halveres. Og etter 16 år er verdien redusert til én tredjedel. «Rentesrenteeffekten» er nådeløs, og etter kort tid har pengene tapt nesten all verdi. Det raske verdifallet gjør at pengene har meget lav kvalitet. Dette fører også til at vi mister tilliten til pengene. Vi mister tillit til dem, fordi de kan ikke oppbevare verdier for oss, for eksempel verdien av arbeidsinnsatsen vår. I det moderne norske samfunnet kvitter vi oss derfor med pengene så raskt som mulig. Vi gjør det ved å kjøpe alt mulig slags ræl som vi stort sett ikke har bruk for. Og i stedet for å spare penger, pådrar vi oss gjeld. Vi tar ikke opp bare litt lån. Vi tar opp enormt mye lån. Norske husholdninger har faktisk havnet helt i verdenstoppen når det gjelder å utnytte kredittmulighetene. Vi blir kun slått av Danmark.

Klassekamp via sentralbanken

Ved å manipulere pengemengden på denne måten og gjøre folk flest til gjeldsslaver fører sentralbanken klassekamp. Det snakkes om omfordeling i samfunnet, og da tenker man på omfordeling via skatteseddelen fra de rike til de fattige. Men det vi ser er en omfordeling via sentralbanken fra folk flest til finanskapitalen.

Diverse regjeringers handlinger har også satt krona i vanry.

Når den norske staten øser ut titalls av milliarder norske kroner til imperialistiske kriger, vaksinesvindel, tvilsomme stiftelser (som Clinton Foundation og Bill & Melinda Gates Foundation) så forteller den verden at krona er noe søppel som det ikke er noen vits i å ha. Alle stortingspartiene, inklusive Rødt dessverre, er med på dette, ikke minst gjennom å forplikte seg til å øse ut nærmere 90 milliarder kroner til krigsindustrien og ukrainske oligarker.

Denne politikken vil gjøre det store flertallet av oss fattigere. Men våpenindustrien og finanskapitalistene går nye glade dager i møte.


Noe forkortet. Bilder/grafer i original-artikkelen;
Hvorfor gjør Norges bank krona til en søppelvaluta?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • Nå tror jeg at sentralbank sjefen får sette litt rev i seglene. Heller jobbe for å få kroneverdien opp, ikke ned.

  Svar
 • For få år siden kostet en euro mindre en 8 kroner, nå koster den snart 12. n@rge går dit høna sparker, ferdig og solgt til utenlandske interesser, de skyldige kan ikke engang si gølvet med tjukk L og kaller seg arbeiderparti, ingen respekt for lov og rett i Fosen, skal det reises opp fra sofa og netflix og dataspill for «voksne» snart bli på tide å bry seg om Norge? Nye-kongen når Harald dør har solgt sjela, glem ham og vetorett, han er solgt, kjøpt, og slottet kan de bebo med innvandrere og ellers holde kjeft med fine ord. Flytt til Skaugum, og lev på minstepensjon.

  Svar
  • hva skal man med en innavla kongefamilie, anyway, så de kan lage oe teter om at vi er rasistiske, som vi ikke utpreget er, men for å putte inn noen klovner som b-skuespillerinnen eller heksedoktoren til å fortelle oss at vi mangler toleranse? Jag kongefamilien ut av huset/slottet og rom til å huse de mørke de angivelig er så bekymret for. Jeg pisser Haakon Magnus midt i trynet

   Svar
 • » «Rentesrenteeffekten» er nådeløs, og etter kort tid har pengene tapt nesten all verdi. Det raske verdifallet gjør at pengene har meget lav kvalitet. Dette fører også til at vi mister tilliten til pengene. »

  Vi har altfor STOR tillit til pengene allerede. – Ved å tro at penger er viktigere enn arbeidskreftene i en nasjon. Altså stor villfarelse og barnslige forestillinger. Dette gjør at vi heller ikke ser forskjell på reelle intekter og reelle utgifter i vårt nasjonale regnskap.
  Penger har ingen egenverdi for en nasjon . De er kun tall, måleverktøy og byttemidler i en nasjons arbeidsbytte. Og får først verdi når de sendes rundt og setter i gang aktivitet. Eventuelt reell verdi.
  ( Da får (bør) jo også pengene ha verdi for de som bruker sine livstimer til å skape disse verdiene. )
  MEN : All aktivitet er jo ikke positiv, men ofte negativ -eller er bortkastede arbeidskrefter, og kan hverken brukes eller fordeles. Aktiviteten er en utgift for samfunnet.
  – Selv om de politiske myndighetene kaller det verdier fordi de kan skatte/avgiftslegges og gi statsadministrasjonen større makt.
  Altså skatt av ingenting. Men denne skatten regnes allikevel som inntekt for/fra en (død) stat som lever av penger. Hvordan kan ‘ingenting’ fordeles?
  Et (levende) samfunn derimot lever av realverdier.

  Når en valuta stiger eller synker ( riktigere; sendes ned eller opp av våre penge-økonomer og de som styrer det store spillet i FED/IMF) så får vi altså flere tall for varer vi selger ut av landet. Og må betale flere tall for å kjøpe varer fra utlandet.
  Men realverdiene har samme bruksverdi som tidligere. Fisken vi eksporterer har hverken flere eller færre kalorier. Både ved innenlands bruk, og for de søm ønsker å bruke varene i andre land.
  Dyrene på beite i Norge like så.

  ‘ Vi vet alle at penger bare er symboler eller bilder. Men vi opplever det som virkelighet — som en hard virkelighet at disse «bilder» styrer verden. . Det forholder seg slik fordi hele verden drømmer og skriker på «kapitalens makt». Vi har opplevd at det ble satt skuddpremie på grisunger fordi det var «for mye flesk». . Vi har sett de styrende i alle land brenne hvete, mais og kaffe og ødelegge realverdiene (= de virkelige verdiene) for pengeverdienes skyld. Vi opplever altså «bilder» som virkelighet.
  Sosialøkonomene på universitetet forsikret oss i krigsårene at «den norske krone» «steg» og «sank», pustet seg opp og krøp sammen igjen som om den var et levende vesen. Folk reagerer kanskje litt av og til, og den ene overgår kanskje den andre i å si at vi «lever da ikke av penger» — for å vise hvor klok og «våken» man er. Men i realiteten så sier alle som så: «Hva skal vi leve av da, hvis vi ikke har penger? ‘
  samfunnsliv.no/kunst-17.html

  Svar
 • En Euro vil om ikke lenge koste Både 12 og 15 NOK om ikke Støreregjeringen blir skiftet ut, slik utviklingen går nå!

  Svar
  • Kenneth Demac
   6 mai 2023 20:55

   Byttet ut med hva? Enda et skuespillerkompani i Stortingsteateret? Alle dine «folkevalgte» er bokstaveligtalt silikonmaskerte skuespillere. De vet ingenting og bestemmer ingenting. De poserer for fotopparatene og leser opp en rulletekst. Full stopp. Alt som skjer her er bestemt i Geneve, Roma og London og det er folket’s feil fordi folket har overgitt seg hemningsløst til umoral. Nå skal landet sentrigugeres.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Tucker Carlson-oppseiinga:

Skjerpa politiske fronter i USA.

Forrige innlegg

Intervju med Terje Alnes:

Er krig veien til fred?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.