POSTED IN Migrasjon og flyktninger, Tyskland

Ungdom velger AfD i Tyskland.

Oppslutningen øker på grunn problemer i tilknytning til innvandringen.

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Tyske ungdommar strøymer til AfD på grunn av frykt for kriminalitet og innvandring

Dénes Albert i RemixNews rapporterer:

For to og eit halvt år sidan såg framtida til Det tyske frie demokratiske partiet (FDP) og Den grøne lys ut i Tyskland, sidan partia var populære blant unge. I dei føderale vala som vart haldne i september 2021 hamna Den grøne på fyrsteplass med 23% av 18-24-åringane, nært følgt av Dei liberale med 21%.

Innlegget er hentet fra Saksyndig

På den tida sa Den grøne og FDP: «Unge vil ha utdanning og klimabeskyttelse,» og viste til dei mange veljarane som stemte på dei gule og grøne partia.

Men Europaparlamentsvala måla eit svært annleis bilete. Blant dei som stemte for fyrste gong, aldersgruppa 16-17 år, kom verken FDP eller Den grøne på topp. CDU/CSU kom fyrst med 17%, nært følgt av AfD med 16%.

Ein ungarsk nyheits- og meiningsportal skriv at i dei føderale 2021-vala, stemte 7% av 18-24-åringar på AfD, og no 17% av 16-24-åringane i EU-parlamentsvala. Kor kom denne auken frå?

«Sosial ulikskap er eit viktig tema,» seier ungdomsforskar Simon Schnetzer, og la til at «dersom unge føler at den noverande regjeringa ikkje forbetrar dette, vil dei leite etter alternativ.»

Ein annan faktor er den dominerande tilstadeveringa til AfD på sosiale media, spesielt på TikTok.

«Vi har sett mange studiar om at partiet har ein nesten dominerande posisjon på sosiale nettverk,» sa den politiske vitskapsmannen Thorsten Faas.

«Sosiale media er staden der AfD er svært suksessfulle samanlikna med andre parti,» sa Schnetzer.

På sosiale media er AfD tydelegvis betre i stand til enn andre å reflektere bekymringane til unge. I ei spørjeundersøking der ein ville vete kva tyskarar fryktar mest, sette 18-34-åringar kriminalitet (69%) på fyrste plass, følgt av klimaendring (65%) og bekymringar om at livet i Tyskland er i ferd med å endre seg dramatisk (60%).

«Frykt for brotsverk er knytt til migrasjon,» forklarer den politiske vitskapskvinna Jasmin Riedl. «Temaet immigrasjon har vore på agendaen i Den europeiske union lenge.»

Som Remix News rapporterte i går, seier Boris Palmer, ordføraren i Tübingen, at migrasjon òg er eit viktig tema. På Facebook viser han til innstrøyminga av unge menn som ein grunn for stemmeåtferda til unge.

«Dei føler at frykta deira for vald frå Maghreb og Midtausten ikkje blir teke alvorleg, eller stempla som rasisme,» skriv Palmer. Dette er livssituasjonane der dei blir konfronterte med «woke-dogme og opne grenser», held Palmer fram.

At migrasjonstemaet speler ei større rolle, blir vist i ein nyleg ungdomsstudie av stiftinga Tui, som spurde 6000 unge mellom 16 og 26 i seks europeiske land.

For fyrste gong på fleire år var ikkje klimaendring det viktigaste temaet for unge, men migrasjon og asyl, der Tyskland har den største andelen menneske som trudde dette.

Omsett av redaksjonen i Saksyndig.

Forsidebilde: iStock

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • «…problemer i tilknytning til innvandringen»

  Å ? Er det problemer i forhold til innvandring?

  I Norge er det jo ‘ungdommen’ ( ‘bosatt i Norge/norske’ ) , eller ‘høyreekstreme’ , ;-) som raner og stikker med kniv, i følge media.

  Det var sikkert norske gutter som voldtok under overfarten på Middelhavet også: ;-)

  ’44 prosent av kvinnene at de ble utsatt for voldelige eller seksuelle overgrep under flukten. Halvparten av dem sier at de har opplevd gjentatte overgrep.’
  nrk.no/buskerud/anmelder-familievold_-men-fa-saker-havner-i-retten-1.16732608

  ‘Oliver ble knivstukket: – Jeg skjønte ikke at de var farlige folk
  Da ble han knivstukket og ranet av to tenåringsgutter etter å ha kjørt dem hjem. To av knivstikkene var dødelige, ifølge dommen fra Agder tingrett. ‘
  nrk.no/sorlandet/oliver-erland-om-livet-etter-drapsforsoket-1.16463673

  ‘Knivbruken øker blant ungdommer. Politiet i Oslo ber foreldre om hjelp. ‘
  aftenposten.no/norge/i/zLp1B5/Knivbruken-oker-blant-ungdommer-Politiet-i-Oslo-ber-foreldre-om-hjelp

  ‘Den grove volden der barn dreper barn har rystet Sverige. ‘
  nrk.no/norge/svensk-journalist_-norge-kan-bli-_gangster-paradise_-1.16638910

  Og: ;-)

  ‘Hun mener FNs arbeid for flyktninger bidrar til å gjøre verden tryggere.
  – Å si nei til å ta imot flyktninger er et bidrag til ytterligere destabilisering i deler av verden som allerede er preget av ustabilitet og konflikter, sier hun.’
  dagbladet.no/nyheter/fns-hoykomissaer-for-flyktninger-nominert-til-fredsprisen/70709805

  Svar
 • Northern Light.
  16 juni 2024 13:20

  Frikar: ‘Hun mener FNs arbeid for flyktninger bidrar til å gjøre verden tryggere.
  – Å si nei til å ta imot flyktninger er et bidrag til ytterligere destabilisering i deler av verden som allerede er preget av ustabilitet og konflikter, sier hun.’ FNs-høykomissær for flyktninger nominert til fredsprisen».

  Hun nevner selvfølgelig ikke at grunnen til at ustabilitet og konflikter i de delene av verden som flyktningene kommer fra, er den globale storkapitalens økonomiske krigføring; forgjelding av landene med sine finansielle våpen som Verdensbanken og IMF. Når landene ikke kan betale sin statsgjeld, tar finanskapitalen landressursene som betaling, som olje, gass, mineraler og metaller, og landenes eksportinntekter.

  Etter en oppskrift av Milton Friedman, best beskrevet i boken «sjokkdoktrinen» av Naomi Klein. Slik har storkapitalen plyndret landene i sør i flere tiår. Det er land i Afrika som betaler over åtte ganger høyere rente enn Tyskland på sin statsgjeld. Renter brukes for å gjøre landene hjelpeløse, og flere land i Afrika bruker hele eksportinntekten til å betale renter på avdrag til Verdensbanken. NRK kalte Verdensbanken for «fattigdomsbekjempelsesbanken» i en text-tv melding for en tid siden, det motsatte av hva VB og IMF er, det er ingen som har gjort flere land fattige enn VB og IMF. Så er også NRK en del av storkapitalens propaganda maskin, de har hatt sine folk i NRK i mange år.

  Rikdommen fra landressursene går rett til Wall Street selskaper, uten at innbyggerne i landene får noe. Storkapitalen betaler noen hundre millioner til de korrupte regimene og hærenes generaler og offiserer, som stopper opprør mot plyndringen. Noe som finanskapitalen får mange milliarder igjen for, som Soros og andre rovdyrkapitalister. Når forholdene i landene blir ulevelige, er det ikke vanskelig å overtale dem til å emigrere til Europa.

  Nå bruker Soros og hans klasse finansfolket andre metoder for å få vestlige lands økonomier overende, så de kan ta alle aktiva som betaling, som i landene i sør. Ikke-integrerbar masseinnvandring fra MENA (Middle East-North Africa)-land er bare ett av flere løp de har for å tømme staskassene og gjøre statsgjelden ubetalbar. Soros har finansiert fergetrafikken over middelhavet etter storkapitalens overfallsran og ødeleggelse av Libya, migrant-ruter, og utallige NGO er og interesseorganisasjoner for migranter i Europa, og deres viktigste våpen – deres presse og media – skjønnmaler masseinnvandringen fra MENA-land, underrapporterer de negative sidene (det er bare negative sider), og forfølger kritikere av innvandrings-«politikken».

  Dette er krigføring mot europeiske land med ikke-integrerbar masseinnvandring fra MENA-land som våpen, den vil alene binde opp så store ressurser i den passive delen av økonomien, at landene vil gå overende som finanskapitalen vil. Altfor få fra MENA-land kan settes inn i den produktive delen av økonomien, de fleste går inn i den passive delen av økonomien og parallellsamfunn og blir der. De binder også opp store ressurser med den enorme kriminaliteten og virkningene av den, som underrapporteres av presse og media. Landenes nasjonale identitet og kultur utviskes, og helse og velferdsystemene reservert landenes egne befolkninger ødelegges. En globalistisk stratergi, de vil privatisere alt som er offentlig i dag.

  Europeiske lands etnisk opprinnelige befolkning som står for skattegrunnlaget har en katastrofal lav fødelsrate, og de erstattes ikke av innvandrere fra MENA-land i den produktive delen av økonomien. De har en sterkt positiv fødelsrate, men de nye generasjonene forblir i parallellsamfunnene og i den passive økonomien. Landenes skattegrunnlag og eksportinntekter blir lavere og lavere, samtidig som arbeidsledigheten øker, innvandringen fra MENA-land øker og fortsetter, og selv tredje generasjon av innvandrere fra MENA-land integreres ikke. En kaldblodig villet politikk, Europa går snart konkurs.

  Staten kjøper boliger til innvandrerne og senker boligutbyggingen, som øker boligprisene, og landenes etnisk opprinnelige unge har ikke råd til å kjøpe sin egen bolig. For eksempel her i Norge, har ikke en sykepleier råd til bolig i storbyene, som gis til innvandrerne fra MENA-land. Noe nordmenn tar merkverdig pent, men så er det heller ingen som lettere lar seg drive tilbake med beskyldninger om rasisme.

  Snart har finanskapitalen det kaos de ønsker seg i Europa. At deres politikere gir tusenvis av milliarder til Ukraina (USAs rustningsindustris eiere og finansielle eiere), plandemier (den farmasøytiske industriens eiere og finansielle eiere), grønn energi (utbyggings-selskapenes eiere og finansielle eiere) – de finansielle eierne er de samme, dem selv – er andre løp som raskt tømmer statskassene og gjør landenes gjeld ubetalbar. Finanskapitlen vil overta landene som planlagt. Soros og hans finansfolk får snart fyrstelig betalt for sine investeringer i masseinnvandringen fra MENA-land.

  Svar
  • Tommel opp, bedre kan det vel neppe sies. Sannheten fortalt uten «omsvøp».

   Svar
  • N.L.:

   » Renter brukes for å gjøre landene hjelpeløse, og flere land i Afrika bruker hele eksportinntekten til å betale renter på avdrag til Verdensbanken.»

   Ja, renter er deres viktigste våpen.
   Og vi/våre politikere sitter med fingern i nesa og skjønner ingenting av tryllekunstene/tryllekunstnerne.
   (Dette lille uskyldig forfulgte folket. )
   ‘Jamen, jammen…- penger er jo det viktigste i en nasjon. Og renter og høyere priser og lønninger gjør jo alle rikere?
   Hvem. ;-)

   ‘ Bakteppet for forslaget er at høye renter i USA og en sterk dollar har skapt utfordringer problemer i fremvoksende økonomier, blant annet ved å gjøre gjelden deres dyrere. Mange land og selskaper har tatt opp gjeld i dollar, og sliter når den styrkes. ‘
   e24.no/makro-og-politikk/renter/vil-utfordre-dollarens-dominans-med-ny-valuta-det-vil-ikke-bli-lett/24683730

   Hokuspokus.

   ‘Alt som trakk rentene opp i vår og sommer, er nå blitt uviktig for Norges Bank, mens det som holdt rentene igjen er blitt viktigste grunn til å heve renten.
   Nå er det ikke lenger den svake kronen eller høy inflasjon og lønnsvekst som krever sitt. I stedet er det høyere oljepris og oljeinvesteringer som forklarer det meste av renteoppgangen vi har i vente.’
   nettavisen.no/okonomi/dette-skriver-avisene-om-okonomi-onsdag-27-september/s/5-95-1355756

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Når det har gått en stund:

Fra konspirasjonsteori til vitenskapelig aksept.

Forrige innlegg

Vil ikke følge EU immigrasjonspolitikk.

Ungarn får milliardbot.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.