POSTED IN Kronikk

Når det har gått en stund:

Fra konspirasjonsteori til vitenskapelig aksept.

0
Print Friendly, PDF & Email

Av Terje Sørensen

Jeg har sett på hvordan påståtte “konspirasjonsteorier “ senere har utviklet seg til å bli godtatte fakta, og hvordan vitenskapsfolk og andre glupe personer først har blitt hånet for senere å bli hyllet.

Gjennom historien har flere teorier som en gang ble avvist som konspirasjonsteorier eller uriktige, senere blitt bevist vitenskapelig. Her er noen eksempler:

Galileo Galilei og Nicolaus Copernicus

Galileo støttet Copernicus’ heliosentriske modell, som hevdet at jorden roterer rundt solen. Dette var i sterk kontrast til den geosentriske modellen støttet av kirken. Galileo ble dømt for kjetteri, men senere vitenskapelige funn bekreftet heliosentrismen, som nå er et fundamentalt prinsipp i astronomi.

Alfred Wegener og kontinentaldrift

Alfred Wegener foreslo at kontinentene beveger seg over jordens overflate. Denne teorien ble først avvist, men senere bevis, inkludert havbunnsspredning og plate-tektonikk, bekreftet hans teori og revolusjonerte geovitenskapene.

Germteorien om sykdom

Før mikroorganismer ble forstått, trodde man at sykdommer skyldtes «miasma» eller dårlig luft. Louis Pasteur og Robert Koch viste at bakterier og virus forårsaker mange sykdommer, og deres arbeid dannet grunnlaget for moderne medisin.

Røyking og lungekreft

På 1950-tallet ble de første sterke bevisene for at røyking forårsaker lungekreft publisert. Tobakksindustrien motarbeidet funnene i mange år, men til slutt ble det allment akseptert at røyking er en betydelig risikofaktor for kreft og andre sykdommer.

Asbest og helsefare

Til tross for tidlige advarsler om helsefarene ved asbest, ble materialet brukt i stor utstrekning. Senere ble det klart at asbest forårsaker alvorlige lungesykdommer, inkludert kreft, noe som førte til omfattende reguleringer og forbud i mange land.

Helicobacter pyloriog magesår

Barry Marshall og Robin Warren oppdaget at bakterien Helicobacter pylori forårsaker magesår. Deres funn ble først møtt med skepsis, men senere akseptert, noe som revolusjonerte behandlingen av magesår og ga dem Nobelprisen i fysiologi eller medisin i 2005.

Opiodkrisen

Advarsler om farene ved overpreskribering av opioider ble i mange år ignorert, og kritikere ble avfeid som alarmister. Senere ble det bredt anerkjent at feilbehandling av opioider førte til en alvorlig folkehelsekrise.

Tjernobyl-katastrofen

Etter ulykken ved Tsjernobyl atomkraftverk i 1986 benektet sovjetiske myndigheter omfanget av katastrofen. Uavhengige undersøkelser og senere frigjøring av informasjon avslørte sannheten om ulykkens alvorlige konsekvenser for helse og miljø.

Dog mer tvilsomt – utenomjordiske kriger og bibelske referanser kommer her:

Bibelen

Henvisninger til kriger i solsystemet og utenomjordiske vesener finnes ikke eksplisitt i Bibelen. Noen konspirasjonsteoretikere tolker enkelte vers i Esaias’ bok og Daniels bok som referanser til kosmiske kriger, men dette er generelt ikke akseptert blant bibelforskere:

Jesajas 14:12-15: Refererer til Lucifers fall fra himmelen, tolket av noen som en kosmisk konflikt.

Daniel 10:13, 20-21: Nevner kampen mellom engler og fyrster av Persia og Hellas, tolket av noen som indikasjoner på en åndelig krig.

De indiske vedaene

I de indiske vedaene og andre gamle indiske tekster, som Mahabharata og Ramayana, finnes det historier om episke kriger og mektige våpen, som noen tolker som beskrivelser av avansert teknologi eller utenomjordiske konflikter:

Mahabharata: Forteller om en episk kamp mellom Pandavas og Kauravas, inkludert bruk av mektige våpen som kan minne om moderne teknologi.

Ramayana: Beskriver kriger mellom Rama og demonkongen Ravana.

Fra nettavisen Derimot.no den 11.6.24 – «Infiltratører blant oss? Globalist-makta er konsentrert hos en liten gruppe mennesker.» – så sakser jeg noen tekstpassasjer:

Mars […] har store forekomster av xenon-129 radioisotopen, som bare kan komme fra hydrogenbombeeksplosjoner detonert høyt i atmosfæren. Alt ifølge plasmafysiker John Brandenburg og flere andre fysikere – en diskusjon som presse og media holder unna førstesidene. […]

Det kan ha vært en teknologisk sivilisasjon på Mars som ble utslettet i en atomkrig. Men hvordan kan det ha vært en sivilisasjon der, for Mars kan ikke holde på en atmosfære? Men NASA har utformet planer for å terraforme Mars og opprette en atmosfære som Mars kan holde på ved hjelp av skjoldgeneratorer i et nettverk rundt planeten, så ikke solvinden eroderer bort atmosfæren. Noe som er lett for sivilisasjoner i vår galakse som kan kolonisere solsystemer.

Har noen her på Jorden vært på Mars før? Hvem er de i NASA som driver med utforskning av Mars, de som har styringen av Mars-roverne, og som tar imot data og bilder fra roverne og sonder, og «airbrusher» hundrevis av dem, før vi andre mennesker får se dem?

Disse tekstene er imidlertid kanskje fantasifulle, mytologiske og symboliske, og det er ingen vitenskapelig konsensus som støtter at de beskriver faktiske historiske hendelser.

Det foranstående viser hvordan vitenskapelig og samfunnsmessig forståelse kan utvikle seg over tid, og hvordan teorier som en gang ble avvist eller ignorert, kan få anerkjennelse og betydning etterhvert som nye bevis blir tilgjengelige. Vitenskapen er en dynamisk prosess hvor vår forståelse stadig utvikler seg.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Økonomisk styrke målt etter energiforbruk:

Kina suverent i tet.

Forrige innlegg

Ungdom velger AfD i Tyskland.

Oppslutningen øker på grunn problemer i tilknytning til innvandringen.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.