POSTED IN Helse

To års nedstengning:

Store konskvenser for folkehelsen.

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

WHO seier at covid-nedstengingar resulterte i to års fysisk inaktivitet, noko som genererte milliardar i unaudsynte helserelaterte kostnader

Av Ethan Huff, Natural News. Omsett av og henta frå saksyndig.

Det viser seg at det å stengje alt ned og stengje alle inne i meir enn to år på grunn av eit skremmande «virus», var ein elendig strategi for å halde folk friske og trygge – om ein går utifrå at det nokosinne var målet i det heile (hint: det var det ikkje).

Ein ny rapport frå Verdas helseorganisasjon (WHO) avslører at heile 27 milliardar i året vart unaudsynleg brukt på helseomsorg fordi folk bura seg inne i isolasjon. Mange av dei sat og gafla i seg mat medan dei fekk liten til ingen mosjon, som vi her i Natural News veit er ei oppskrift på helsekatastrofe.

Alle dei «Hald dykk heime, hald dykk trygge»-kampanjane var fullstendig søppel og fullstendig villeiande, med andre ord. Fleire vart sjuke og døydde enn normalt på grunn av dei – og dei som framleis er her, men som har dårleg helse, har mykje arbeid framfor seg for å kome tilbake i form.

Den nye WHO-rapporten, som har tittelen «Global Status Report on Physical Activity in 2022», går imot alt som denne armen til FN dreiv og pusha tilbake i 2020. Den trekkjer merksemd til det faktum at folk ville ha kome betre ut av det ved å gjere meir, ikkje mindre gjennom plandemien.

WHO oppmodar no essensielt regjeringar, primært i Vesten der Wuhan koronavirus (Covid-19)-nedstengingar og andre restriksjonar var ekstreme, til å fremje nye kosthalds- og mosjonsplanar for å gjere gode igjen dei sjølvsame problema som oppstod då alt vart stengt ned i fyrste omgang.

«… [Kinavirus-]pandemien har vist at fysisk aktivitet må vere ein kjernekomponent i folkehelsepolitikk, og at alle land sikrar seg at alle får likeverdige høve for fysisk aktivitet,» seier no WHO.

«Globalt kostar fysisk inaktivitet helsesystema 27 milliardar dollar i året, og innan 2030: 300 milliardar dollar,» forklarer rapporten vidare, og legg igjen vekt på at mangel på mosjon og rørsle er ein leiande årsak til unngåeleg, ikkje-overførbare sjukdommar (UIO-sjukdommar) slik som depresjon og hjartesjukdom.

Fysisk inaktivitet som den som vart pusha under covid er ein DØDSDOM

WHO-rapporten forklarer deretter at den økonomiske børa til eit overvektig, stillesitjande liv «er diger», og kostar systemet milliardar av dollar kvart einaste år. Menneskehelsekostnaden er òg enorm, og utgjer rundt 500 millionar menneske rundt om i heile verda, som kvart år utviklar UIO-sjukdommar.

«Globalt vil nesten halvparten av nye UIO-tilfelle (47%) vere eit resultat av for høgt blodtrykk, og 43% vil vere eit resultat av depresjon,» står det vidare å lese i rapporten.

To andre kroniske sjukdommar som har skote i vêret som eit resultat av plandemien, inkluderer diabetes og demens. Fysisk inaktivitet og isolasjon er vesentlege utløysarar for desse to sjukdommane, blir det endeleg innrømt.

Sjølv før Fauci-influensaen [Covid-19] kom ut av det blå, kom WHO med retningslinjer for mosjon og fornuftig kosthald for å unngå sjukdom. Det var faktisk i 2018 at WHO var forkjempar for at nasjonale regjeringar skulle fremje fysisk aktivitet og «nasjonale massedeltakingsarrangement».

So, etter at covid kom, endra WHO tonen og gjekk plutseleg i gåsegang med globalistiske verdsleiarar når dei fremja Hald dykk heime, hald dykk trygge-propagandaen, som har drepe millionar (om ikkje milliardar, avhengig av korleis ein tolkar data relatert til overtalsdødsfall).

group of people wearing white and orange backpacks walking on gray concrete pavement during daytime
Logisk: Noen få uker skolestengning under lærerstreiken var en trussel mot folkehelsen, men ikke to års covid-nedstengning?

«Skulestengingar nekta mange barn eit av høva dei hadde til å vere aktive i samfunn der val for fysisk aktivitet, sport og rekreasjon er fråverande eller utilgjengeleg,» seier WHO-rapporten vidare.

«Responsen på pandemien avdekte òg kor viktig det er å tilby høve som får alle til å vere jamleg aktive uavhengig av alder, kjønn, inntekt, etnisitet eller fysisk evne. Erfaringane frå pandemien har gjort det tydeleg at fysisk aktivitet ikkje lenger kan bli sett på som ein ‘fint å ha’-komponent til folkehelsepolitikk.»

Forsidebilde: Emma Simpson

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

 • Northern Light.
  29 oktober 2022 17:13

  Nesten 2 av 10 kyr injisert med mRNA-vaksine dør nesten umiddelbart.

  Melkebønder i Australia blir nå tvunget til å injisere den gen-endrende mRNA-vaksinen som inneholder piggprotein, for å kunne fortsette som melkebønder. Akkurat som hos mennesker, forårsaker de eksperimentelle injeksjonene alvorlig skade på dyrene, og mange av dem døde momentant.

  Medieportalen InfoWars rapporterte nylig at 35 av 200 kyr døde umiddelbart etter å ha fått injeksjonen. Analytikere anser obligatorisk vaksinasjon av kyr som et direkte angrep på matforsyningen. Mange av dem stiller spørsmål om melken og andre biprodukter ville inneholde piggproteinet som faktisk skadet dyrene. «Dna fra melkekyrene endres. Melken endres og du drikker den, smør, yoghurt, ost og kjøtt blir endret. Blir kylling og annet kjøtt det neste?».

  Alle bør være forsiktige når de inntar meieriprodukter så vel som kjøttprodukter som burgere. Folk burde begynne å dyrke sin egen mat og utvikle besetninger som er privateide, umerkede og som aldri blir vaksinerte. «Det er på tide å starte en organisasjon av bønder som ikke er en del av systemet, og har besetninger eller buskap som ikke er injisert eller merket, slik at et fellesskap av forbrukere kan spise mat fra økologisk buskap».

  Det er ingen vitenskap bak obligatoriske COVID-19 mRNA-injeksjoner hos dyr.
  New South Wales (NSW) var den første delstaten som fikk storfebesetninger injisert med mRNA. NSW-regjeringens grunn for dyrevaksineringen er å beskytte dem, ikke bare mot covid, men også mot munn- og klovsyke (FMD) og hudsykdommer. Ifølge viseminister og minister for regionale NSW, Paul Toole, er dette trekket en viktig milepæl for å sikre vaksineteknologien, som vil beskytte Australias husdyrindustri på 28,7 milliarder dollar.

  «NSW regjeringen tar trusselen om FMD og hudsykdommer ekstremt alvorlig, og denne milepælen er enda et skritt fremover i forberedelsene for et potensielt utbrudd,» sa Toole. Han la til at han allerede har skrevet til vaksineprodusenten, for å ta utfordringen med å utvikle vaksiner klare til bruk i NSW innen 1 august neste år.

  Med andre ord, det er ingen vitenskap involvert i de nylig gjennomførte mRNA-vaksineringene på storfebesetninger. «Covid demonstrerte for oss at alle mulige veier for å utvikle vaksiner må utforskes, og vi vil snu alle stener,» sa Toole, med henvisning til hvordan godkjenningen av vaksiner har blitt gjort raskere.

  Landbruksminister Dugald Saunders sa at det amerikanske bioteknologiselskapet Tiba Biotech har fått frie tøyler til å fremstille så mange mRNA-injeksjoner som mulig, for å beskytte Australias multi-milliard husdyrindustri. Han sa at det er avgjørende å utvikle mRNA-vaksiner for FMD og hudsykdommer så raskt som mulig.

  Fra Tap News, publisert 29 oktober, skrevet av Weawer, Tap News.
  Oversatt fra engelsk. Kilder, linker, og link til videointervju med Dr. Jane Ruby i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Nearly 2 in 10 cows injected with mRNA vaccine DIE almost instantly.

  Kommentar:
  Importerer Tine og Synnøve melkeprodukter fra land hvor buskapen kan ha blitt injisert med covid-vaksiner? Vil Tine og Synnøve advare forbrukerne før de begynner å selge produkter av melk med mRNA-vaksiner i drikke og mat? Vil produktene bli tydelig merket?

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Når krybben er tom bites hestene.

Ukraina-krigen forener ikke lenger EU og USA.

Forrige innlegg

Selv når dei taper.

I USAs medier (og i norske) er Ukraina alltid vinneren.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.