POSTED IN Covid-19

Tallene for innleggelser og Covid-døde i Skottland:

Vaksinene har liten eller ingen effekt.

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

80% av Covid-døde i Skotland i løpet av august var personer som hadde blitt vaksinert

Til tross for offisielle regjeringrapporter som blir utformet for å vise noe annet, viser en kort granskning av de samme tallene at under hele august måned hadde opp til 80 % av de personene som ble antatt å ha dødd av Covid-19 i Skotland blitt vaksinert mot sykdommen.

RIO DE JANEIRO, BRAZIL – Vi lever i merkelige tider, og hvis du tror at  Covid-19 vaksinasjonsprogrammet virker fordi autoriteter på TV forteller deg at det gjør det, vil du kanskje finne det forstyrrende at Storbritannia er midt i den «tredje bølgen» midt på sommeren.

Spesielt hvis du tenker over at under sommeren 2020 ble Covid-dødsfall redusert til null til tross for at ingen vaksiner var tilgjengelige.

Men det bisarre slutter ikke der, hvis man ser på den siste statiske rapporten om Covid-19  offentliggjort av Public Health Scotland(PHS), må nye spørsmål stilles.

Rapporten gir et spekter av data om testing, karantene, vaksinasjoner, smittetilfeller, sykehusinnleggelser og dødsfall. Likevel blir det ikke spennende før du leser tabell 15, som dekker antall Covid-positive tilfeller pr. uke og vaksinasjonsstatus.

TILFELLER(Covid-positive)

De fleste bekreftede tilfellene finnes nå i den vaksinerte delen av befolkningen. For den seneste uken 28.august-3. september viser rapporten at det var 20744 bekreftede tilfeller i den uvaksinerte delen av befolkningen, som med større sannsynlighet vil teste seg av den enkle grunn at de ikke har blitt vaksinert.

Men den viser også at det var 5508 bekreftede tilfeller i den delvis vaksinerte delen av befolkningen og 16810 tilfeller i den fullvaksinerte delen av befolkningen, to deler av befolkningen som med mindre sannsynlighet vil la seg teste fordi de er vaksinerte.

Dette betyr at mellom 28.august og 3. september var det 22318 tilfeller i den vaksinerte delen av befolkningen, nesten 2000 mer enn i den uvaksinerte delen av befolkningen.

Det samme kan også sies om uken fra 21.august til 27.august, da det var 15647 tilfeller blant de uvaksinerte i befolkningen og 22234 tilfeller blant de vaksinerte i befolkningen. Det samme kan også sies om de to foregående ukene.

Faktisk viser dataene at mellom 7.august 2021 og 3.september 2021 var det det  47580 tilfeller blant de uvaksinerte i befolkningen, 21020 tilfeller blant de delvis vaksinerte og 41748 tilfeller blant de fullvaksinerte i befolkningen.

Dette betyr at det var 15188 flere tilfeller blant de vaksinerte i befolkningen.

SYKEHUSINNLEGGELSER

I følge tabell 16 i rapporten var det mellom 28.august 2021 og 3.september 2021  36 Covid-19 relaterte sykehusinnleggelser blant de uvaksinerte i befolkningen i aldersgruppen fra 60 år og oppover (60+), mens det var 7 innleggelser i den delvis vaksinerte  60+befolkningen.

Imidlertid var det mange innleggelser blant de fullvaksinerte i 60+ befolkningen (299), og det samme mønsteret kan observeres i ukene forut for 7.august 2021.

Totalt i løpet av uken 28.august til 3.september var det 271 sykehusinnleggelser fra hele den uvaksinerte delen av befolkningen, men 423 sykehusinnleggelser fra den fullvaksinerte delen av befolkningen  (tabell for dette ikke vedlagt, overs.anm.) Hvis vi baserer disse sykehusinnleggelsene på de foregående ukenes bekreftede tilfeller , kan vi beregne forholdstall  mellom antall sykehusinnleggelser og antall Covid-19 tilfeller.

I uken som begynte 21.august var det  15047 bekreftede tilfeller i den uvaksinerte delen av befolkningen. Derfor, basert på antallet 271 sykehusinnleggelser blant uvaksinerte i uken som begynte 28.august, er forholdstallet mellom  sykehusinnleggelser og smittetilfeller 1,7%.

Men hvis man gjør den samme beregningen for sykehusinnleggelser blant fullvaksinerte personer (423) og smittetilfeller(14519), kan vi se at forholdet mellom og sykehusinnleggelser og smittetilfeller ligger på 2,9%.

Dette viser statistisk at Covid-19-vaksiner ikke reduserer risikoen for sykehusinnleggelser når man blir utsatt for Covid-19, men  snarere at risikoen øker.  Husk at vaksineprodusentene hevder at deres serum reduserer risikoen med 95%. 

DØDSFALL

Tabell 17 fra Public Health Scotland rapporten viser antall dødsfall som har inntruffet og vaksinasjonsstatus på de døde. Imidlertid har PHS vært manipulerende i måten de har presentert dødsfall på.

Fordi, isteden for å presentere dødsfallene uke for uke, slik de har gjort med anatall smittetilfeller og sykehusinnleggelser, har de forandret systematikken  og  inkludert dødsfall siden 29.desember.

Dette betyr at de inkluderer dødsfall fra høyden av den antatte andre bølgen av Covid-19, hvor bare 9% av befolkningen hadde fått en dose og bare 0,1% av hele befolkningen var fullvaksinert.

På grunn av dette kan PHS gi inntrykk av at de fleste Covid-19 dødsfall inntreffer blant de uvaksinerte.

Tabellen ovenfor er tatt fra rapporten offentliggjort av Public Health Scotland 18.august 2021, og viser  Covid-dødsfall i forhold til vaksinasjonsstatus mellom 29. desember 2020 og 5.august 2021. Som man kan se, hvem som helst som leser rapporten kan få inntrykk  av at vaksinene gjør en fantastisk jobb når det gjelder å forhindre Covid-19 dødsfall.

Men for å gå raskt  videre til den nyeste rapporten, i tabell 17 vil man finne at det har vært 3102 dødsfall i den uvaksinerte delen av befolkningen, 279 dødsfall i den delvis vaksinerte delen av befolkningen og 298 dødsfall blant de fullvaksinerte mellom 29. desember og 26.august 2021.

Derfor, det faktiske antallet på døde i forhold til vaksinasjonsstatus mellom 5.august og 26.august 2021 er som følger:

-I uvaksinert befolkning 25 dødsfall

-I delvis vaksinert befolkning 6 dødsfall

-I fullvaksinert befolkning 92 dødsfall 

Dette betyr at den uvaksinerte delen av befolkningen sto for 20% av dødsfall tilskrevet Covid-19 under hele august måned, mens den fullvaksinerte delen av befolkningen sto for 75% av dødsfallene. Men hvis man kombinerer dødsfall blant delvis vaksinerte og fullvaksinerte, kan man se at 80% av dødsfallene inntraff i den vaksinerte delen av befolkningen i hele august.

Det som er enda mer besværlig er at antall bekreftede smittetilfeller i den fullvaksinerte delen av befolkningen har økt signifikant i den seneste uken sammenlignet med  de forutgående ukene.

Derfor, antall sykehusinnleggelser og dødsfall som kan komme til å inntreffe i de kommende ukene , vil sannsynligvis være tilstrekkelig for myndighetene til å rettferdiggjøre en ny nedstengning eller flere booster-doser.

Oversatt av Jeanne d’Arc

https://riotimesonline.com/brazil-news/modern-day-censorship/80-of-covid-deaths-in-scotland-during-august-were-people-who-had-been-vaccinated/

Forsidebilde: Jared Rice

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Det disse tabellene også viser er at jo flere ganger du blir vaksinert (forskjellen mellom 1 og 2 doser) er at jo større sannsynlighet har du til å bli innlagt eller å dø. Og nå «forberedes» det 3 «skuddet» for verdens befolkning (i IsisRaEl det 4) Dette MÅ være et forsøk på å skape verdens største folkemord og «Holo$ach» noen sinne, vi har aldri sett noe i nærheten av dette gjennom historiens gang. Er dette egentlig bare beviset på at «Zion Vises Protokoller» er genuine? Begynner i hvert fall å ligne noe jæ***g.

  Svar
 • Northern Light.
  19 september 2021 16:19

  Tallene fra Skottland er meget interessante, da det er mange likheter mellom Skottland og Norge. Som at folketallet er nesten likt, 5,3 millioner i Norge, og 5,4 millioner i Skottland. Begge landene har et godt offentlig helsevesen, sosialt sikkerhetsnett, er velstående land, og er demografisk sett ganske like. Klimaet er nesten likt for det sørlige Norge og Skottland, begge har et temperert maritimt klima.

  Tallene skulle derfor være ganske like for landene når det gjelder korona-virus. Men det offisielle tallet fra Public Health Service i Skottland er over 5500 døde etter Covid-19 «vaksiner» (Juni), er det offisielle tallet i Norge fra legemiddelverket bare 200 per 7 September.

  «Between 8 December 2020 and 11 June 2021, a total of 5,522 people died within 28 days of
  receiving a COVID-19 vaccine in Scotland (number of days between vaccine and death is
  0-27, where 0 is the day of vaccination, all age groups)».
  «Mellom 8 desember 2020 og 11 Juli 2021, døde totalt 5522 mennesker innen 28 dager etter å ha fått en Covid-19 vaksine i Skottland (antallet dager mellom vaksinasjon og død er 0-27, hvor 0 er dagen for vaksinering, alle aldersgrupper». Kilde PHS.

  «Legemiddelverket registrerer mistenkte bivirkninger av koronavaksinene og lager ukentlige rapporter som offentliggjøres. Den siste rapporten viser status per 7. september. Da hadde Legemiddelverket fått meldinger om til sammen 200 dødsfall, og ikke 299, som det ble hevdet i Facebook-gruppen «Stop Lockdown Now»». Kilde NRK.

  I Norge er det offisielle tallet på Covid-19 syke etter Covid-19 vaksiner:
  «I uke 30 og 31 (2021) var det 418 fullvaksinerte personer som fikk påvist covid-19. Samtidig var det totale antallet smittetilfeller 5215».

  Det er god grunn til å mistenke at det underrapporteres til de offisielle innrapporteringssystemene, SYSVAK i Norge, VAERS i USA, og EUs innrapporteringssystem. Når Norge og Skottland er så like befolkningsmessig, skulle tallene bli ganske like også.

  Svar
  • Northern Light.
   19 september 2021 17:00

   Da kan en også ta med en ny oppdatering av de offisielle tallene for EU i September.
   «EU-databasen over mistenkte legemiddelreaksjonsrapporter heter EudraVigilance, og de rapporterer nå 24.526 dødsfall og 2.317.495 skader etter COVID-19-injeksjoner.

   En Health Impact News -abonnent fra Europa minnet oss om at denne databasen som oppdateres i EudraVigilance kun er for land i Europa som er en del av EU, som består av 27 land.

   Det totale antallet land i Europa er mye høyere, nesten dobbelt så mange, og tallet er rundt 50. (Det er noen forskjellige meninger om hvilke land som teknisk sett er en del av Europa.)

   Så så høye disse tallene er, gjenspeiler de IKKE hele Europa. Det faktiske antallet i Europa som blir rapportert døde eller skadet etter COVID-19-skudd ville være mye høyere enn det vi rapporterer her.

   EudraVigilance-databasen rapporterer at gjennom 11. september 2021 er det 24.526 dødsfall og 2.317.495 skader rapportert etter injeksjoner av fire eksperimentelle COVID-19-injeksjoner:

   COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414)
   COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH
   COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)
   COVID-19 VACCINE JANSSEN (AD26.COV2.S)».
   Kilde: Healthimpactnews. (Google oversatt tekst).

   Dette er tallet for England, for dette årets første 6 måneder:
   «Data fra det offisielle kontoret for nasjonal statistikk har utilsiktet avslørt at 30 305 mennesker har dødd innen tjueen dager etter å ha fått en Covid-19-vaksine i England i løpet av de første 6 månedene av 2021.

   Dusinvis av forespørsler om informasjonsfrihet har blitt sendt til Public Health England (PHE) i løpet av de siste månedene for å få vite hvor mange mennesker som har dødd innen 28 dager etter å ha fått en Covid-19-vaksine, men hver gang PHE har hevdet at de «Ikke lagrer informasjonen du ber om».

   Det er ekstremt merkelig å finne at PHE ikke har informasjonen med tanke på at motparten i Skottland har kunnet publisere data om dødsfall innen 28 dager etter en Covid-19-vaksinasjon».
   Kilde: Theexpose. (Google oversatt tekst).

   Svar
   • Her er tall over såkalt smittede under svineinfluensaen. Det kan være at Skottland har en mer edruelig tilnærming til statistikk enn flere andre land?
    Storbritannia: «Suspected Cases» versus «Confirmed Cases»

    Selv før WHOs beslutning om å stanse rapportering og utarbeidelse av bekreftede saker, avslørte prosessen med datainnsamling i Storbritannia noen svært uvanlige mønstre.
    ”Det er store hull i britiske data om svineinfluensa, mange av dem fordi så få virologiske bekreftelser av H1N1 ser ut til å bli utført hvor som helst. Men virologi betyr noe – og hvis flere tester hadde blitt gjort, kan vi begynne å forstå hvorfor antallet mennesker på sykehus for svineinfluensa i England er så mye større enn i Skottland. » Hvor har alle virologene gått? | Rett statistikk
    I Skottland var innsamlingen av data basert på «bekreftede tilfeller» (laboratorietesting), mens det i England var basert på «mistenkte tilfeller» (ingen laboratorietesting). I begge tilfeller har vi å gjøre med sykehusinnleggelse. For den samme tidsperioden, ifølge studien, hadde England 3 906 innlagte sykehusinnleggelser for «mistenkt svineinfluensa», sammenlignet med Skottlands 43 for «bekreftet H1N1».
    England har omtrent ti ganger større befolkning enn Skottland. På innbyggerbasis er det imidlertid 9,1 ganger flere mennesker i England med «mistenkt H1N1» -influensa enn i Skottland, basert på «bekreftede tilfeller»: 43 bekreftede tilfeller i Skottland, 3906 i England (mistenkte tilfeller), et forhold på mer enn 1 til 9.
    Har H1N1-epidemien «utviklet seg annerledes i Skottland og England, i omfang og / eller timing.»? Det er ingen bevis for dette. Eller er dette avviket 9 til 1, delvis resultatet av skjevhet i dataene for England som er basert på «mistenkte tilfeller». Hvor har alle virologene gått? | Rett statistikk Se også Ring for flere H1N1-data | Rett statistikk
    Det er på grunnlag av disse «mistenkte tilfellene» at ubegrunnede og uansvarlige uttalelser kommer fra høytstående helsemyndigheter.

    Det dette innebærer er at sykehusbaserte data om «mistenkte tilfeller» som det er omtalt ovenfor, som allerede var kilde til skjevhet, ikke lenger samles inn av helsepersonell.
    Selvkategorisering
    I Storbritannia ble samlingen av «mistenkte tilfeller» (som er kjent for å være partisk) forlatt til fordel for et system som ikke krever diagnostisering av helsepersonell, og heller ikke testing av laboratorieprøver.

    Siden WHO-avgjørelsen 10. juli, hvor det ble etablert nye retningslinjer for datainnsamling, fokuserer ikke britiske myndigheter lenger på sykehusbaserte «mistenkte tilfeller», de samler nå inn dataene gjennom «dedikerte call centre».

    De har lansert en nasjonal tjeneste der, hvis du har influensalignende symptomer, kan du ringe til dedikerte kundesentre eller sjekke online om du har svineinfluensa. Så du trenger ikke å gå til fastlegen din, du kan få tilgang til antivirale midler raskt og ikke smitte andre ved å reise rundt. (Mest rask spredning av H1N1-virus i Storbritannia)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Naturlig immunitet er overlegent best og virker over lengst tid.

Hvorfor vaksinere folk som har gjennomgått sykdommen?

Forrige innlegg

Blir det oppsving for Russlands kommunistparti?

En kommunist er fanebærer for anti-lockdown.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.