POSTED IN Covid-19, Helse

Taes ikke med i beregningen:

Hvilke langvarige belastninger får helsevesenet av permanent vaksineskadde?

7 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Det jukses med statistikk og tall nå for å vise at de knapt 10% som ikke vil vaksineres forårsaker at helsevesenet er overbelastet. Men folk som er fullvaksinert regnes som uvaksinert etter et visst antall uker etter vaksinering. Dessuten regnes en som uvaksinert den første uken etter vaksinering. Med slik kreativ bokføring får en de tallene en trenger for å peke ut syndebukker.

Det er mange forhold som evt. fører til overbelastning. Fra tidligere år vet vi at vinteren er en sesong med mye luftveisinfeksjoner, enten det er influensa eller covid. Det er påfallende at vi ikke får tall fra tidligere år slik at vi kan sammenligne om belastningene er større i år enn de foregående årene. Vi kan imidlertid sammenligne hvor stor den totale belastningen er i forhold til det totale sengetallet våre sykehus disponerer.

I 2019 var det 11100 sykehus-senger i Norge. Den 8.desember var det innlagt 320 covidpasienter på norske sykehus. Ca. halvparten skal være «uvaksinerte».

https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/flere-pasienter-og-faerre-senger

Det betyr at (160/11100×100=1,44) tilnærmet 1,5% av de innlagte på norske sykehus i dag er «uvaksinerte» covid-pasienter.

Dette viser at belastningene som de uvaksinerte angivelig skal utgjøre i virkeligheten er minimal. Men medier, ikke minst de store, bruker nå tall til å fremme påstander som peker ut en gruppe i landet til syndebukker for en fullstendig feilslått politikk.

Vaksinene som er pushet på befolkningen har overhode ikke holdt det som ble lovet (over 90% effektiv sa de). I fullvaksinerte Gibraltar øker nå innleggelser igjen. Her kan en ikke skylde på uvaksinerte.

brown monkey sitting on brown wooden table during daytime
Gibraltar er siden 1713 et britisk oversjøisk område, og ble i 1830 en britisk kronkoloni. Området ligger i Sørvest-Europa, nærmere bestemt på Den iberiske halvøys sørkyst, strategisk plassert ved Gibraltarstredet som forbinder Atlanterhavet og Middelhavet. FN regner Gibraltar som et ikke-selvstyrt område. Wikipedia Området er på 6,8 km2 og har et innbyggertall på knapt 34000.

De lovet også at om 70% ble vaksinert skulle vi oppnå flokkimmunitet. Nå må befolkningen vaksineres hele tiden, først med en ekstradose av den samme vaksinen som ikke virker. I Israel her en startet med dose nr. 4.

I tillegg har vaksinene påført svært mange mennesker store helsebelastninger. For mange har vaksinene ført til varig uførhet. Antallet rapporterte døde etter vaksinering er mer enn 200, muligens høyere som følge av under-rapportering.

Hadde de ment at sykdommen var så farlig som det er påstått ville en rustet opp alle avdelinger som ville bli belastet med det samme og med full kraft. At det ikke er gjort viser at det er ord (skremsler) vi står overfor som myndighetene gjennom sine manglende handlinger i virkeligheten sjøl ikke tror på.

I innlegget under trekkes et annet forhold frem. Hvilke belastning påfører de vaksineskadde helsevesenet vårt ikke bare på kort sikt, men kanskje mest for lang tid fremover. Dette problematiseres ikke. Her brukes det en finner for alt det er verdt for å presse gjennom en bestemt agenda. Slik jeg ser det dreier dette seg ikke om helse, men om kontroll og underkastelse.

Knut Lindtner
Redaktør

Hvorfor taes ikke innleggelser på grunn av vaksine-bivirkninger med i belastningene å helsevesenet

Av Anonym. Derimot kjenner identiteten.

En ting som man må ta med i antallet som belaster sykehusene og kapasiteten der, er de som blir innlagte på grunn av alvorlige vaksine-bivirkninger.

Hvis man ser på antallet vaksinebivirkninger hos Legemiddelverket, i deres bivirknings-rapporter, så oppgir de antall alvorlige bivirkninger, samt prosentandelen som ble innlagt på sykehuset.

https://legemiddelverket.no/Documents/Bivirkninger%20og%20sikkerhet/Rapporter%20og%20oversikter/Koronavaksiner/20211216%20Rapport%20over%20meldte%20bivirkninger%20av%20koronavaksine.pdf

I deres siste rapport er det oppgitt 4203 alvorlige bivirkninger, og 44 % av disse ble innlagt på sykehus, dette er siden vaksineringen startet, dvs. fra 27. des 2020 til 14 des. 2121 i siste rapport. Antallet alvorlige bivirkninger stiger bratt, i takt med antall vaksinedoser, og spesielt når ekstra booster-doser settes.

Ved å se på økningen i alvorlige bivirkninger (og prosentandelen som legges inn på sykehus) for hver rapport som blir publisert, så får man det antallet som stiger for hver rapport:

9 nov. 47 % av 3591 = 1688 stk. Innlagte siden vaksineringen startet 27. des 2020.

23 nov. 46 % av 3795 = 1746 stk. Innlagte siden vaksineringen startet 27. des 2020.

Endring = 58 stk.

7. des. 45 % av 4083 = 1837 stk. Innlagte siden vaksineringen startet 27. des 2020.

Endring = 91 stk.

14 des. 44 % av 4203 = 1849 stk. Innlagte siden vaksineringen startet 27. des 2020.

Endring = 12 stk.

SUM = 161 stk. som ble innlagte på sykehus siden 9. nov 2021 på grunn av vaksine-bivirkninger/skader.

Da får jeg en annen statistikk over de vaksinerte som opptar sykehus-plassene og kapasiteten, ikke av bare covid-19, men av bivirkningene/skadene de fikk av vaksinen.

Det står i rapporten at noen ble lagt inn kortvarig, andre i lengre tid, hva med innlagt på intensivavdeling ? Ved alvorlig hjerte-bivirkninger er det trolig at de kom på intensivavdelingene.

Det mangler detaljer om disse innlagte og antall til enhver tid og på ev. intensivavdeling. Hvorfor opplyser man ikke om dette ved siden av de som er innlagte av covid-19 ?

Da blir statistikken på okkupering av sykehuskapasiteten som på bildet nedenfor. Dette bør media ta med i debatten om hvorfor sykehusplassene okkuperes, og av hvilken grunn. Det klages jo over at uvaksinerte okkuperer plassene, men sannheten er litt annerledes.
Hvor er medias statistikk på disse ? Den statistikken burde jo stå ved siden av den på innlagte for covid-19, så kan folk vurdere selv om risikoen. Men dette blir jo selvfølgelig ikke nevnt med ett ord, fordi da blir jo folk redde for å vaksinere seg. Vi skal jo ikke få vite risikoen ser det ut som, eller i hvert fall ikke få noen oversiktlig/tydelig statistikk opplyst om dette i media.

Forsidebilde: Ayo Ogunseinde

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

7 kommentarer. Leave new

 • For sykehusene våre har hatt nødvendig kapasitet lenge.
  De greide de DOBLE antall influensa- innleggelsene i 2017/18, i forhold til tidligere år, 900 og 1600 døde, og samme forhold når det gjaldt innleggelse på sykehusene.
  -Og nå, på halvannet år (!) med «Covid» , altså 1200, og tilsvarende lavere innleggelser.
  Men nå er vi jo så mange «smittede»!
  :-)

  Men hva er agendaen i dette løgneriet?
  KUN idioti, konstruert frykt og hysteri?
  Eller politikk for å flytte brikker på verdens sjakkbrett?

  Svar
  • Dette er kun løgn og politikk og har faktisk ingen ting med helse å gjøre – Men Dessverre … Når løgnen blir stor nok blinder den fornuften !
   Fakta er at Farmasøytiske «vaksiner» demper genene som er ansvarlige for DNA-reparasjon og i mange (de fleste) tilfeller vil de skade eller slette dem for alltid (Det vet «vi») !!!
   Så nå er det bare å vente på skadevirkningene ! – Det går nok fortere med den 3dje dosen !!!

   Svar
   • Det er å bemerke at jeg faktisk ikke er totalt vaksinemotstander og jeg vet at vaksiner kan ha sin berettigelse .. OG .. Virkelige gode vaksiner har faktisk den egenskapen at noen ikke blir smittet selv om de blir utsatt for virus og div. infeksjoner – Men .. ikke alle vaksiner er ideelle og det må alltid veies for og mot !
    Problemet med Corona- Vaksinene er at de overhodet ikke er vaksiner !

   • Frykten for å dø og bli alvorlig syk av Corina – viruset gjør mange merkelige ting med oss og det at våre «Helsemyndigheter» spiller på denne frykten gjør meg trist – Bare trist !

 • Den amerikanske toksikologen Rashid Buttar har satt opp 7 toksikologiske årsaksforhold som hindrer god helse : 1. Tungmetallforgiftning. 2. Motstandsdyktig organisk forurensning
  (Kjemikalier) . 3. Opportunisme, er når 1 ,og 2 setter opp hus, og skaper ubalanse i bioterrenget. 4. Energetikk .(elektomagnetisme.)
  5. Følelsesmessig psykologisk Frykt 6. Mat. Ikke maten i seg selv ,men hva vi gjør med den. 7. Spirituell forgiftning.
  Enhver får tenke selv.

  Svar
 • Nå som «katta er ute av sekken» får vi se hvor lenge disse rapportene utgis.

  Svar
 • En liten kommentar: det er BEHANDLET ca. 4000 saker – men de skriver jo selv at det er etterslep, samtidig som de også skriver at de behandler de alvorligste først. Betyr dette at det potensiellt er mange flere alvorlig saker i tallmaterialet, elller bør de være «a jour» med de alvorlige?

  Har legemiddelverket noe anslag på hvilken prosent av alvorlige bivirkninger som meldes? kan tenkes at det er til dels store mørketall her. lurer også på om det finnes lignende data for foregående år, så vi kan regne ut «antall alvorlige bivirkninger per 100 000 doser satt, for 2021, og for tidligere år. Det vil nok gi et meget interessant bilde.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

USA-undersøkelse:

Covid19 (korona) ikke farligere enn sesonginfluensa.

Forrige innlegg

Norsk politikk

Statsministeren som sentralbanksjefens sekretær

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.