POSTED IN Covid-19, Helse

Sykehuspersonale med naturlig immunitet skulle vært de mest ettertraktete.

De blir i stedet oppsagt hvis de ikke vaksinerer seg.

0
Print Friendly, PDF & Email

Sykehus burde forsøke å ansette sykepleiere med naturlig immunitet, ikke si dem opp.

Beskyttelse som er oppnådd gjennom infeksjon er 27 ganger så potent som simuleringen fra Big Pharmas (storfarmasiens) mRNA.

Blant mange overraskende utviklinger under pandemien, har den mest slående vært spørsmålstillingen ved naturlig ervervet immunitet etter at en person har hatt Covid-sykdommen.

Vi har forstått naturlig immunitet i hvert fall siden den Atenske pesten i 430 f.Kr. Her er Thucydides:» Likevel var det hos dem som hadde tilfrisknet fra  sykdommen at de syke og døende fant mest medfølelse. Disse visste hva det var av egen erfaring og hadde ingen frykt for seg selv; for samme mann ble aldri angrepet to ganger- i det minste aldri dødelig»- Thucydides.

«Hvis universitetssykehus ikke kan få det rett til når det gjelder den medisinske evidensen fra basal immunitetsvitenskap, hvordan kan vi stole på dem når det gjelder andre forhold som angår vår helse?»

Vi har levd med endemiske coronavirus i minst hundre år, og for dem har vi langvarig naturlig immunitet. Som forventet har vi også naturlig immunitet etter Covid-19 sykdom ettersom det har vært overmåte få re-infeksjoner med alvorlig sykdom eller død, på tross av et utbredt sirkulerende virus.

Mot de fleste virus er naturlig immunitet bedre enn vaksinefremkalt immunitet, og det er også sant når det gjelder Covid. I den beste studien til dags dato var det 27 ganger så sannsynlig at vaksinerte fikk symptomatisk sykdom som at de med naturlig immunitet fikk det, med en beregnet variasjonsbredde fra 13 ganger til 57 ganger. Det var ingen Covid-dødsfall i noen av gruppene, både naturlig immunitet og vaksineimmunitet beskytter godt mot død.

I det siste tiåret har jeg jobbet tett  sammen med sykehus-epidemiologer. Mens legenes rolle er å behandle pasientene og gjøre dem friske, er sykehus-epidemiologens oppgave  å sikre at pasientene ikke blir syke mens de er på sykehus, slik som å få et dødelig virus fra en annen pasient eller omsorgsgiver.

I den hensikten tar sykehus i bruk en rekke tiltak, fra hyppig hårvask til  full smittevernsmundur når man skal ta hånd om Ebola-pasienter. Vaksinasjoner er en nøkkelkomponent i disse anstrengelsene for kontroll. For eksempel, to uker før miltkirurgi får pasienter pneumokokkvaksine  for å få så lite infeksjoner i etterkant av operasjoner som mulig, og de fleste i den kliniske staben blir vaksinert mot influensa hvert år.

Tiltak for å kontrollere smitte  er spesielt kritisk for eldre og skrøpelige sykehuspasienter med svekket immunforsvar. De kan bli smittet og dø av et virus som folk flest lett ville overleve. En nøkkelbegrunnelse for å vaksinere sykepleiere og leger mot influensa er å sikre seg mot at de smitter slike pasienter.

Hvordan kan sykehus best beskytte sine pasienter mot Covid-sykdom? Det er et enormt viktig spørsmål, også relevant for sykehjem. Det er noen åpenbare standardløsninger, slik som å holde Covid-pasienter atskilt fra andre pasienter , å ha så lite rotasjon av personal som mulig, og gi generøse sykefravær for personal med Covid-lignende symptomer.

Et annet mål burde være å ansette personal med sterkest mulig immunitet mot Covid, ettersom det er mindre sannsynlig at de vil få og spre Covid til sine pasienter. Det betyr at sykehus og sykehjem aktivt burde søke etter å ansette personal som har naturlig immunitet etter tidligere gjennomgått Covid-sykdom og bruke slikt personal for sine mest sårbare pasienter.

Følgelig ser vi nå en heftig konkurranse der sykehus og sykehjem deperat forsøker å ansette folk med naturlig immunitet. Vel, faktisk ikke.

The Power of Natural Immunity - WSJ

Isteden sier sykehus opp sykepleiere og annet personale med overlegen naturlig immunitet samtidig som de beholder de med svakere vaksinefremkalt immunitet. Ved å gjøre dette forråder de sine pasienter og øker deres risiko for å pådra seg infeksjoner på sykehus.

Ved å trykke på med vaksinekrav stiller den ledende medisinske rådgiver i Det Hvite Hus, dr. Anthony Fauci, spørsmål ved eksistensen av  naturlig immunitet etter Covid-sykdom. Når han gjør dette, følger han etter  CDC -direktør Rochelle Walensky  som stilte spørsmål ved naturlig immunitet i et Memorandum i 2020 som ble publisert i The Lancet. Ved å innføre vaksinekrav stiller universitetssykehus nå også spørsmål ved eksistensen av naturlig immunitet etter Covid-sykdom.

Dette er forbausende

Jeg arbeider ved Brigham and Women´s Hospital i Boston  som har kunngjort at alle sykepleierere, leger og annet helsepersonell vil bli sagt opp hvis de ikke tar Covid-vaksine. I forrige uke snakket jeg med en av våre sykepleiere. Hun arbeidet hardt for å ta hånd om Covid-pasienter, mens noen av hennes kolleger sluttet på grunn av frykt ved pandemiens begynnelse.

Ikke overraskende ble hun smittet, men så tilfrisknet hun. Nå har hun sterkere og lengrevarende immunitet enn de vaksinerte sykehusadministratørene som arbeider hjemmefra og som sier henne opp fordi hun ikke lar seg vaksinere.

Hvis universitetssykehus ikke kan få det rett til når det gjelder den medisinske evidensen fra basal immunitetsvitenskap, hvordan kan vi stole på dem når det gjelder andre forhold som angår vår helse?

Hva blir det neste? At universiteter stiller spørsmål ved om jorden er rund eller flat? Det ville i det minste gjøre mindre skade.

Oversatt av Jeanne d’Arc

Forsidebilde: Kristine Wook

03.10: https://anti-empire.com/hospitals-should-seek-out-nurses-with-natural-immunity-to-hire-not-fire-them/

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Den globale kapitalens politiske interesser preger i dag alt.

Ikke bare politikere og næringsliv, men samfunnsmessige institusjoner og vitenskapen.

Forrige innlegg

Huff! Det skal ikke være enkelt.

YouTube forbyr seg selv.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.