POSTED IN Covid-19, Klima, Økonomi

Representanter for de rikeste.

Har flyttet store beløp fra befolkningen til de styrtrike.

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Et svar til Schwab og Lagarde

Christine Lagarde og Klaus Schwab lot seg interjvue av TIME magazine 1. september.

Av Peter Frey (Tyskland)

Mennene og kvinnene fra Davos er kreative ødeleggere. Og det er verdt å huske at den orkestrerte galskapen ikke vil ende med p(l)andemien. Knivene slipes allerede for neste slakt, for å «redde klimaet». Alle som lar seg lure av ordene til den lite empatiske kretsen fra Davos, vil bidra til demokratiets og rettsstatens undergang. Kreativ ødeleggelse er deres ideologi, en metode som har blitt aktivt praktisert i flere tiår av de selvutnevnte filantropene fra de like selvutnevnte elitene.
____________________________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Midt i Fleisen
____________________________________________________________________________________

De ledende personlighetene fra kretsen rundt World Economic Forum i Davos (WEF) opptrer som guder, arrogante herskere over en dum masse som de kan pålegge rettigheter og plikter. Folk som fungerer på denne måten er etter min mening sjelelig fattige, dypt forstyrret. Vi har satt dem på sokkelen i våre tanker og handlinger, og vi kan, forøvrig uten vold, selv rive dem ned igjen. Fordi vi er sokkelen – og jeg er overbevist om at vi kan gi opp denne rollen gjennom å ta kontroll over våre egne liv igjen. [..]

Vi må ikke bare akseptere de forvirrede fantasiene og kriminelle handlingene til de selvutnevnte elitene uten svar. Her er derfor min mening om uttalelsene til to hovedpersoner som er ansvarlige for den nåværende situasjonen.

Christine Lagarde

Christine Lagarde, sjef for den Europeiske Sentralbanken og WEF-sjef Klaus Schwab sa ikke nei til et par spørsmål og svar i Time Magazine den 1. september.

Den utdannede maskiningeniøren er tydelig godt informert når det gjelder nåtidens viktigste utfordringer: Covid-19, klimaendringer, inkludering (involvering av mennesker i samfunnet), likestilling, den fjerde industrielle revolusjon til transhumanisme, forpliktelse til fremgang. (Og cyberkrig).

Om emnet Covid-19, sa han:

«Selv om det vaksineres så mye, er det fortsatt mange spørsmålstegn.» (1, 2)

Kjære Klaus, FORDI så mange genbaserte injeksjoner blir brukt, er det snart utelukkende spørsmålstegn. Steinen som ble satt i bevegelse her vil også rulle over deg. At du ser deg selv ved et veiskille er riktig. Fordi flertallet av befolkningen vil nekte å følge deg og lakeiene dine. Jeg vedder på at du ikke er «vaksinert», men uansett, gå din vei «of no return», du kan ikke ta det med deg i graven.

Hvis det er opp til deg, vil klimaendringer forutsigbart være den neste tommeskruen for menneskeheten. Covid-19 var bare åpningstrekket i ditt skammelige sjakkspill. Så ikke snakk hyklerisk om inkludering, likestilling og transhumanisme. Du mangler rett og slett empati og dermed kompetansen til å begynne å diskutere slike emner. Og hvem sier at vi må forplikte oss til fremgang og hvorfor? Det er livsformer og lokalsamfunn på planeten vår uten denne patologiske trangen (eller tvangen), som du ikke har den minste anelse om, men som lever veldig lykkelig og tilfreds i harmoni med miljøet og naturen.

Christine har nå «mobilisert» 650 milliarder dollar med ECB, IMF og «spesielle trekkrettigheter» (lovlig tyveri). Hvor kommer disse pengene fra og hvor havner de?

Christine, du og dine assistenter har «brukt veldig merkverdige, nesten middelalderske metoder» for å kvele verdensøkonomien. Denne ødelagte økonomien kan lett kjøpes opp for slikk og ingenting, som i en sjasket bruktbutikk. Rettere sagt: de som har mye må få mer. Og forresten … de 650 milliardene eller kanskje mer, de kan bare presses ut av det undergangsdømte økonomiske systemet. Som alltid, får sauene i den arbeidende befolkningen blø for dette.

Du mener at hvis vi (hvem er vi?) ikke vaksinerer hele verden, vil Covid-19 komme tilbake og skade oss. Hvis du går tom for alfabetet med alle alfa-, beta-, gamma-, delta -varianter, vill dette da være covid-20 eller-21?

Så du har brukt rundt 6000 milliarder dollar av skattebetalernes penger (2i). Du sa det:

«Som på børsen, stiger man enten stort inn eller så går man hjem.» (2ii)

Med hvilken legitimasjon bruker du disse pengene som nettopp er blitt betrodd deg, og til hva? Hvor mangler disse pengene nå og hvem blør – igjen – for det!?

Og ikke fortell meg at vaksinasjoner er veien til det nye normalen. Vi ønsker vår eneste normalitet, våre konstitusjonelt garanterte rettigheter, våre menneskerettigheter, ubetinget respekt for Nürnberg- og Genevekonvensjonene, vitenskapens uavhengighet tilbake. Vi vil ta dem tilbake!

«Så vi går ut av denne pandemien med stabiliserte økonomier som på en måte nesten ikke forstyrres på lang sikt.»

 Klaus Schwab

Christine! Du viser ikke den minste skamfølelse med de største løgner, det er det som utmerker deg. Ditt bruttonasjonalprodukt ser offisielt rundt 10% arbeidsledige i mitt adopterte hjem. Uoffisielt antar vi ifølge anslag i min vennekrets, med tanke på de millioner og millioner av nå arbeidsledige og småbedrifter som ikke er registrert noen steder, til 30%. Dette kan sees i en sann folkevandring tilbake til hjemlandsbyene, der bokstavelig talt hver tilgjengelig kvadratmeter land er dyrket opp for mat. Hundrevis av mennesker står på gatene og tilbyr produkter til salgs. En naken kamp for overlevelse!

På den annen side kan din WEF-kompis Macron skryte av at han hjalp sine franske millionærer/milliardærer med rekordoverskudd uten sidestykke i 2020. Ja, han gjør jobben sin!

Du mener på alvor

“At vi ikke lenger skal reise på samme måte, like opportunistisk og tilfeldig som vi pleide. Vi kommer nok ikke lenger til å sosialisere på samme måte, ikke lenger være så nær hverandre. Og vi vil sannsynligvis gå videre til bedre beskyttelse av biologisk mangfold og bedre beskyttelse av klimaet enn vi ellers ville gjort.»(2iii)

Hvor syk må hjernen din være? Salige professor Hans Küng ville sikkert ha et par svar på dine psykopatiske utlegninger: For eksempel i 1990 på WEF i Davos på spørsmålet «Hvorfor trenger vi globale etiske standarder for å overleve?».

Men klimaendringer, ja… der må man gjøre noe. Du trenger ikke bekymre deg. Vennene dine fra FN er allerede i startblokken. Når korona-plandemien snart er foreldet på grunn av mangel på troverdighet, vil trakasseringen av menneskeheten fortsette med formålet å redde klimaet: global oppvarming går mot mer enn tre grader mot slutten av århundret. Målene i Paris-klimaavtalen kan ikke nås uten drastiske tiltak.

Klimaendringer påvirker verdsettelsen av formuer fordi de utgjør en risiko for bedrifter. Ikke bare for formuene de har, men også for produktene de produserer. «(2iv)

Åh, jeg skjønner! Du og vennene dine vil trykke hardt på bremsene for å bli kvitt disse risikoene. Greit, Christine!

Klaus, du innrømmer til og med at «de nødvendige finans- og pengepolitiske tiltakene de siste 18 månedene til en viss grad har bidratt til en økning i ulikhet.» Du mener det gigantiske tyveriet av nasjonalformuen som nå et tatt fra de som sulter.

Du har tatt deg godt til rette i Davos. Flertallet i den sveitsiske regjeringen og en rekke politikere slikker støvlene dine. Du har plassert bøndene i ditt globale sjakkspill helt inn i kommunestyret i Davos. Den årlige avsperringen av området kombinert med den utrolige tvangen mot befolkningen som bor der i anledning dine perverse møter trosser enhver beskrivelse. Det samme kan observeres på Bilderberg-konferansene dine. Politivolden mot den protesterende befolkningen huskes godt og er godt dokumentert. Bare naken, usigelig frykt kan føre dere til slike stadig økende politi- og militære beskyttelsestiltak.

Samvittigheten til hele menneskeheten og spesielt til millioner av uskyldige, lockdown-torturerte barn burde plage deg. Med dette i bakhodet, ønsker jeg dere WEF-deltagere mange søvnløse netter.


Peter Frey/Creative Commons.  Kildehenvisning 1 Kildehenvisning 2. 

Artikkelen er litt forenklet.

Knut Lindtner har lagt til bilder

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • Bare «naken usigelig frykt» skal styre befolkningen.
  Altså igangsatt av en gruppe som trekker i trådene og styrer denne dansen. – Som folk nå blir opplært til å tro at de danser sjøl. En dansekonkuranse i blinde, der de som er mest lydige vinner.
  De som tør å åpne øynene, og protesterer, skal fremstilles som tapere.

  Svar
 • Northern Light.
  16 september 2021 17:09

  Før pandemien ble startet, hadde sentralbanksjefene i G7 landene et møte i August 2019, hvor også BlackRock, det mektigste av de mektige kapitalforvaltningsselskapene deltok.

  BlackRock la frem en plan på hvordan sentralbankene kunne styre landenes budsjettpolitikk, les hvordan de kunne ta pengene fra statsbudsjettene, folkets penger, og overføre dem til sentralbankene, som så sprøyter disse pengene inn i finansmarkedene.

  De bruker folkets penger til å pumpe opp de store selskapenes aksjeverdier, slik at formuen øker til de rikeste menneskene i verden som blant andre BlackRock forvalter pengene for.

  For å få til et kupp som dette hvor storkapitalen raner folkets penger rett fra statsbudsjettene, brukte de oppskriften for «katastrofekapitalisme», de måtte ha en verdensomspennende krise som påskudd. Som en konstruert koronakrise som fører til at det erklæres en global pandemi.

  Pandemien gjorde at tiltak som nedstengninger for å stoppe viruset ble vedtatt, nedstengninger som også stengte ned økonomiene, som måtte finansieres med enorme lån fra bankkartellene via finansmarkedene og Verdensbanken (WB) og IMF, som styres av bankkartellene.

  Dermed overføres statsbudsjettenes penger, folkets penger, til finanseliten. Dette dreier seg om over 6000 milliarder dollar, avisen The Guardian har regnet ut at det har kostet arbeiderklassen verden over mer enn 3700 milliarder dollar.

  Når finanseliten har fått plyndre statskassene på denne måten, vil det lede til store statlige kutt og privatisering av sosiale rettigheter og privatisering av statlig virksomhet, som igjen gir finanskapitalen stor profitt. Folkets eiendom blir kapitalens eiendom, et av målene til den globale storkapitalen som har planlagt koronakrisen.

  Verdensbanken og IMF som er bankkartellenes instrumenter for en ikke-militær overtakelse av stater og land, har også regnet ut at antallet ekstremt fattige på grunn av «pandemien» øker med over 150 millioner, en fattigdom som til slutt dreper etter at ofrene går igjennom store lidelser.

  Verdens Matvareprogram, som er i FN-systemet, et FN som ble slått sammen med World Economic Forum, som blant andre ivaretar de enorme mat-selskapenes interesser, regner med at 270 millioner ble rammet av sult i 2020, 70% flere enn året før, mye på grunn av at bønder ikke fikk levert maten til markedene.

  Lockdownpolitikken som regjeringene har gjennomført for storkapitalen, har ødelagt økonomien for arbeiderklassen og mye av lavere middelklasse verden over. Flere titalls millioner små og middels store bedrifter har måttet stenge for alltid, og gjort flere hundre millioner har blitt arbeidsløse i land hvor det sosiale sikkerhetsnettet er fra dårlig til ikke-eksisterende.

  Med dette har regjeringene vist at de har gjennomført en agenda for den globale storkapitalen, og ikke representert folk og lands interesser. De kan ikke unnskylde seg med at de handlet i god tro, de og deres rådgiverstaber har samme tilgang til informasjon som alternativpressen.

  Hovedstrømsmediene har styrt befolkningene som deres eiere storkapitalen vil, og er sentral i det maktapparatet som som har utført dette globale kuppet. Det er ingen unnskyldning for dette, bevisst å ha forledet milliarder av mennesker som ødelegger og tar liv av mange.

  Spørsmålet blir om verdens befolkninger kan reversere globalismen, som blir å ta folkets eiendom tilbake fra finanseliten. De må først bli klar over hva som har skjedd, og selv om de får full visshet dette, vil folket klare å ta makten tilbake fra storkapitalen, som har pengemakten, (spesielt hvis de får innført en digital sentralbankvaluta), krigsmaskinen og mediemakten?

  Svar
  • Ja, nå er flere land lokket til å ta opp store lån. For å….?.. berge økonomien når produksjon og forbruk er satt på lavbluss?
   Hvordan berger en forgjeldet nasjon seg ved å låne penger? Hva ska kredittkort-pengene i så fall brukes til? Å kjøpe varer fra andre nasjoner? Er ikke dette en pandemi med nedstengte produksjon ww?
   Og hvor lenge er det til før IMF får satt opp rentene tro, og får bundet de forskjellige nasjonene på hender og føtter?

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

I et annet land ville det han gjorde blitt kalt landsforræderi.

Er ikke dette oppskriften på statskupp?

Forrige innlegg

Valget

Velgerne gikk imot Oslo-mediene: Men vil vi merke en ny politikk?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.