POSTED IN Terrorisme

Påfallende adferdsendring:

Vilt spekulerende medier blir ekstremt tilbakeholdne når det gjeder sprengningen i Østersjøen.

0
Print Friendly, PDF & Email

Åsted Østersjøen

Av Per Lothar LIndtner

 US-journalisten Seymour Hersh siterer kilde «med direkte kunnskap om angrepet som sprenger gassrørledningene Nord Stream 1 / 2 mellom Finskebukta på russisk side og Greifswald i Nord-Tyskland». Kilden skildrer planlegging, som starter over 2 måneder før russisk innmarsj 24/2-22. I desember 2021 samles en spesiell arbeids-gruppe i Washington DC fra US-generalstab, CIA og nasjonal sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan fra USAs UD. 

De sjekker hvordan de kan gå fram for å sprenge ledninger uten å bli oppdaget. «Det blir raskt klart at det skjer på direkte anmodning fra USAs president», sier Hersh-kilden. CIA starter, og gruppen melder i januar 2022 at den har en god plan for hemmelighold. Men involverte er  forferdet når president Bidens uttaler til pressen 7/2-22 i møte med den tyske kansleren Olaf Scholz: «Om russerne går inn i Ukraina, er det slutt på Nord Stream. Vi stopper den». Ifølge Hersh-kilden klager CIA-tjenestepersoner da på at planen ikke lenger er hemmeligstemplet. 

Ifølge Hersh forbereder norske hemmelige tjenester og norske marine-soldater praktisk og faktisk gjennomføring. Forutsetning er av USAs økte militære tilstedeværelse i Norge og et ekstremt tett militær-samarbeid med væpnete styrker i landet som også Natos generalsekretær Jens Stoltenberg kommer fra. 

Ifølge Hersh velger norske sjø-militære et gunstig angrepssted; Med kunnskap om Østersjøen kamuflerer de eksplosiver på ledningene og ber samtidig om å orientere få og håndplukkete danske og svenske stats-ansatte om det grunnleggende for ikke å sette attentatet i fare og for å unngå etterforskning. Ikke bare forbløffer det når nesten ingenting er offentliggjort om spaning, i motsetning til de ville og ofte ubegrunnete spekulasjoner russere utsettes for. Sveriges overdrevne hemmelighold forbløffer også: De gir ikke informasjon til sine naboland om resultat av undersøkelsene sine.

I følge Hersh-kilden fester dykkere sprengstoff til rørledningene under Baltops22-øvelsen, der også tysk marine er med. I skildringen får vi vite at de sjø-militære utprøver ny teknologi for å øke rekkevidde til undervannsdroner. Til tider går spekulasjoner om bruk av slike droner for å forberede angrepet; 

Det gjør ikke Hersh. Han skriver om marinedykkere som skal følge opp offisiell manøverbeskrivelse og droppe «dummy-bomber» som så må uskadeliggjøres. Det gir rom for å legge sprengstoff på rørledningene på en måte som ikke er påfallende. Hersh skriver om dykkere og eksplosiver som bringes fram på norsk skip. Undersøkelser utført av uavhengige journalister avslører at norsk minesveiper faktisk passerer svært nær åstedet i juni; den stopper ikke umiddelbart der, men steder som kun ligger få nautiske mil unna. Ifølge Hersh detoneres sprengstoffet til slutt av en detonator som reagerer på en sonarbøye. Denne slippes av et norsk maritimt rekognoseringsfly ikke langt fra åstedet.

Sabotasjen må være utført av vestlige land.

Hersh-avsløringen mottas med stor interesse verden over, også i land som er nært alliert med USA. Konservative Times (London) publiserer en detaljert og ærlig artikkel om avsløringene.   I forrige uke presenteres en artikkel som peker på vestlige gjerningspersoner. Times siterer ex-sjef i tyske e-tjenesters BND, August Hanning, som oppgir «grunner for at USA, Polen, Ukraina og UK vil ødelegge rørledningene». I slutten av 2022 omtaler to ledende US-aviser, Washington Post og New York Times, rør-sprengningene og påpeker at det ikke finnes bevis for russiske gjerningspersoner noe sted. I stedet skrives at regjerings-ansatte på begge sider av Atlanteren sier: «Angrepet må være utført av en vestlig stat».

Tyske hovedstrøms-medier har derimot fokus på Hersh-kritikk og videreformidler Biden-administrasjonens påstand om at den ikke har noe med angrepet å gjøre. Med henvisning til en ansatt ved den tyske krigsskolen nevnes riktignok: «Utlegging og rydding av miner er i årevis en naturlig del av programmet ved Baltops-øvelsene, men i alle fall er det vanskelig å gjennomføre en skjult operasjon under en multinasjonal manøver. Dette er urimelig og taler mot utlegningene til Hersh». 

Men det er feil: At en operasjon er «vanskelig» utelukker ikke at den kan gjennomføres. Ellers forklarer hovedstrømmen manglende etterforsknings-omtale slik: «Vi publiserer kun det som kan bevises». 

I årevis før krigens eskalering gjentar ledende tyske medier alle påstander mot Russland, selv om det ikke finnes bevis. Flat partiskhet for gamle vestlige imperialist-makter, som de samme mediene også dyrker i Ukraina-krigen, er ikke bare iøynefallende, men dokumenteres også detaljert i en studie, utgitt av 3 kommunikasjonsforskere i desember 2023. Den slår fast at de samme mediene «overveiende» støtter leveranser av tunge våpen til Ukraina og presenterer militær støtte som «mer fornuftig enn diplomatiske tiltak». Alle som sier nei til levering av tunge våpen eller sågar viser motvilje, blir angrepet som «nølende». I lang tid forhindrer den typen agitasjon undersøkende journalistikk, dvs. forsøk på å forklare Østersjø-sprengningene. 

Per Lothar Lindtner, 18.02-23: Seymour Hersh avslører USAs og Norges involvering i angrep på Nord Stream-rørledninger i Østersjøen i september 2022. Kilde: UZ, 17/22-23.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Saksøker regjeringen i Japan for svindelen med Covid-vaksinene.

Sjansene for covid er fire ganger større hvis du er vaksinert.

Forrige innlegg

Oberst MacGregor:

Vi har lagt opp til krigen. Nå kommer den russiske dampveivalsen.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.