POSTED IN Covid-19, Helse

Norsk lege mister lisensen:

Han fulgte ikke myndighetenes anbefalinger, men reddet langt flere covid-pasienter med effektive medikamenter.

8 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Siste dager med legelisens. – Jeg er en trussel mot myndighetene, sier Peter Dvergsdal

Av Julia Schreiner Benito

Peter Dvergsdal (79) har behandlet 7000 pasienter mot covid-19. De fleste uvaksinerte.

Portrett Peter Dvergsdal
Lege Peter Dvergsdal kan ikke kalle seg lege særlig lenger


–Jeg har reddet 100 ganger flere liv enn hva staten har gjort med tilsvarende antall pasienter.

Fortsatt behandler jeg flere med korona hver dag. Jeg tror at myndighetene anser det som en trussel at jeg i samarbeid med tusenvis av nordmenn har fått til god, tidlig behandling mot covid-19. Ifølge myndighetene var det umulig. Vi har også etablert forebyggende behandling både med vitamin D og medikamenter, sier Dvergsdal. 

Direktoratet og tilsynet skal være adskilt, men det er kun på papiret. I praksis er det et samrøre, og det er trist.

Legen fyller 80 år 28. juli, og skulle gjerne fortsatt i sitt virke. Vanligvis er det en rutinesak å få forlenget autorisasjon etter fylte 80 år. Helsetilsynet vil det annerledes. Etter sin bursdag kan Dvergsdal kun gi medisinske råd fordi Helsetilsynet ikke anbefaler Helsedirektoratet å innvilge søknaden hans om forlenget lisens.

– Samrøre mellom tilsyn og direktorat

Helsetilsynet har et spekter av reaksjoner mot leger de mener ikke følger retningslinjene. Tilbakekallelse av autorisasjon er den strengeste.
Dvergsdal mener at saken hans er avtalt spill mellom Helsetilsynet og Helsedirektoratet.
– Direktoratet og tilsynet skal være adskilt, men det er kun på papiret. I praksis er det et samrøre, og det er trist. Med korona har makthaverne tatt full makt. Lojalitet mot Helsetilsynet, staten og rettsvesenet minner meg om Kina. Også hovedstrømsmediene er lojale, det er første gang i norgeshistorien at vi ser slik lojalitet. Det er synd på det norske folk, og det er trist å leve i en stat som har blitt så uærlig.


Dvergsdal om statens feilbehandling av covid-19: – En kriminell handling.


– Ikke føringer, svarer tilsynet


Helsetilsynet svarer på anklagen om samrøre til Dvergsdals advokat i en e-post som Hemali har sett:
«Helsetilsynet har ikke lagt noen føringer for hvordan Helsedirektoratet behandler søknaden om lisens. Vi har informert Helsedirektoratet om at vi har en tilsynssak under behandling og hva den gjelder, og det er dermed opp til Helsedirektoratet å vurdere hvilke konsekvenser denne informasjonen eventuelt får for deres behandling av søknaden.»
Helsedirektoratets godkjenningskontor hevder at det ikke kan behandle Dvergsdals søknad så lenge det er en tilsynssak. Midlertidig godkjenning er neppe mulig før behandling i Helsetilsynet, tidligst september.

Jeg har 100 ganger bedre resultat enn staten i å behandle covid-19. Kun én av de 7000 pasientene jeg har behandlet har dødd.

– Makthavere og kontrollorganer i helsevesenet utgjør en fare for liv og helse.
– Det er sterke ord.
– Tallene beviser det. Jeg har 100 ganger bedre resultat enn staten i å behandle covid-19. Meg bekjent har kun én av de 7000 pasientene jeg har behandlet dødd. Ingen har meldt om andre bivirkninger enn litt kvalme, som også kan komme av virus. Vaksinasjon har ti ganger høyere dødelighet enn min behandling. Jeg er den i Europa med størst datamateriale på tidlig behandling av korona, det har vakt internasjonal interesse. (Hemali har sett e-postutvekslingen som bekrefter dette.)

Forskningsprosjekt må avsluttes

– Vi kunne stått foran et stort forskningsprosjekt nå. Men uten lisens kan det likevel ikke gjennomføres fordi jeg ikke kan kontakte pasientene mine uten å være lege. Jeg tror at Helsedirektoratet vil stoppe forskningen fordi de ikke ønsker at det kommer fram at jeg har mange ganger bedre resultater enn staten i å behandle korona.

Dvergsdal mener at Karl Evang var den siste visjonære helsedirektøren.
– Evang var en «folkets mann». Dessuten var han et geni i kunnskap og i det sosiale. Etter ham har vi sett personer som forventer underkastelse når de kommer i maktposisjon. Evang lyttet og endret mening om han mente at det var nyttig. Han forlangte samarbeid, men ikke underkastelse og lojalitet.
– Hva skal du bruke tiden din til nå som du ikke lenger skal jobbe som lege?
– Tja. Jeg er jo veldig lat. Men jeg skal vel svømme litt.

I en tidligere e-post til Helsetilsynet skriver Dvergsdal: Jeg kommer alltid til å være stolt av det jeg har gjort, uansett reaksjoner. Jeg synes at dette er det største jeg har gjort gjennom mitt 80 årige liv. Om det blir straffetiltak, bekrefter jo det noe jeg har visst nesten et helt livAt svært mange i maktposisjon tenker mest på maktposisjonen.


Kort fortalt

 • I 2013 så Dvergsdal at det antivirale medikamentet favipiravir virker godt mot koronavirus.
 • Forsøk fra 2020 på flere tusen friske mennesker viste at bivirkningene av favipiravir var som med placebo.
 • Siden 2016 har Dvergsdal satset på favipiravir som bredspektret, antiviralt middel til pasienter.
 • Sommeren 2020 la Statens legemiddelverk til rette for at leger kunne skrive ut favipiravir, men verken leger eller pasienter viste interesse.
 • Sensommeren 2021 «eksploderte» nyheten om at det fantes medisin mot korona. Interessen kom ikke fra leger, men mest fra uvaksinerte i befolkningen.
 • Gjennom vinteren 2021 måtte Dvergsdal utvide staben på legekontoret på Fornebu, de jobbet natt og dag, det kom tusenvis av henvendelser.
 • Når favipiravir har vært vanskelig å få tak i, har Dvergsdal brukt hydroksyklorokin. I lave doser ble dette i 2003 dokumentert å virke bremsende på alle virus.
  Ivermectin i relativt lave doser ble dokumentert å virke forebyggende mot covid-19 våren 2021, og etter hvert som tidlig behandling.
  Begge ble et alternativ for Dvergsdal når favipiravir ikke var å oppdrive.
 • Det overrasket Dvergsdal at ikke flere av hans covid-19-pasienter døde. Ham bekjent er kun én død, det utgjør ca. 0,02 prosent.
  På samme tidspunkt i Norge – før vaksinene – lød tilsvarende tall fra offentlig helsevesen 2 prosent. Forskjellen er altså 100.
 • Statens legemiddelverk har godkjent Dvergsdals 7000 søknader om registreringsfritak for favipiravir. Ingen av disse 7000 pasientene har klaget.
 • Det foreligger ingen kjente tilfeller av skade- eller bivirkninger av betydning hos de 7000 pasientene som har fått rekvirert legemidler fra Dvergsdal.
   

Helsetilsynets begrunnelse for tilsynssak mot Dvergsdal

 • Bakgrunnen for tilsynets sak mot Dvergsdal, var 15 bekymringsmeldinger fra helsepersonell, ingen av dem kom fra pasienter.
 • Helsetilsynets vurdering er helsepersonelloven § 57 første ledd, jf. helsepersonelloven § 4 og § 40, jf. pasientjournalforskriften.
 • Helsetilsynet mener at Dvergsdals praksis ved rekvirering av legemidler for forebygging og behandling av covid-19 innebærer at han er uegnet til å utøve sitt yrke som lege forsvarlig på grunn av «vesentlig mangel på faglig innsikt» og «uforsvarlig virksomhet».

Forsidebilde: Sander Sammy

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

8 kommentarer. Leave new

 • De aktivt medvirkende i folkemordet beskylder en som vil redde liv for «uforsvarlig virksomhet» !!!
  En gammel, men tapper helt. Brakt til taushet av regimet. Det er Norge av i dag.

  Samtidig hylles Kaveh Rashidi «for særlig stor innsats for almennmedisinen», kåres til «årets almennlege», og det passer han jo bra til, siden massesterilisering og massemord med dødssprøyter er almennmedisinens høyeste mål for tiden, så Rashidi maser om å bli «vaksinert», og om at å leve til du er åtti er unaturlig. Gratulerer, Rashidi. Flink bisk. Du mister ikke lisensen, men blir feiret som en helt.

  Svar
 • «– Vi kunne stått foran et stort forskningsprosjekt nå. Men uten lisens kan det likevel ikke gjennomføres fordi jeg ikke kan kontakte pasientene mine uten å være lege. Jeg tror at Helsedirektoratet vil stoppe forskningen fordi de ikke ønsker at det kommer fram at jeg har mange ganger bedre resultater enn staten i å behandle korona.»

  Har vi hele forklaringen her? Sannhetene skal ikke på bordet.
  Uansett bør man analysere hele denne politiske ‘ pandemien’.
  For å avklare hva som har vært Covid, og hva som har vært overgrep, idioti og politikk som har gått utover folkehelsa og nasjonens næringsliv.

  Og for å skjønne hvordan innbyggerne kunne la seg presse/lure/true i hysteri med eksperimentelle injeksjoner og det meste av uvitenskapelig idioti, når myndigheter og media går i tospann.
  Det er dette som har vært det farlige i samfunnet Norge i disse to årene. Ikke et influensavirus som, beviselig/tallmessig, har vært mildere enn tidligere års influensavirus.

  Svar
 • Ja vi lever i et helsediktatur også i Norge !
  Vi vil etter all sannsynlighet oppleve en pandemi blant de trippelvaksinerte !

  Det er nå engang slik at det vil være et krysningspunkt der disse forsterkende antistoffene etter all sannsynlighet være sterkere enn de beskyttende antistoffene ! Da vil du utvikle ADE (Antistoffavhengig forsterkning) med alle følgene dette vil medføre !

  En annen ting er at dagens vaksiner er laget ved hjelp av en rekke dyreceller og selv om disse cellene kun er der i spormengder har man faktisk ingen oversikt over implikasjonene /følgene av dette !
  Hvis du erfarer en økt dyrisk adferd fra myndighetene og trippelvaksinerte bør du være på vakt ;)

  Svar
  • Man kan selvfølgelig gjenta til det kjedsommelige hvordan disse Covid vaksinene fungerer, men vi vet nå at kun 25 % av disse injeksjonene faktisk forblir i armen din og resten av vaksinen blir samlet av lymfesystemet og matet inn i blod sirkulasjonen.
   75% av disse 40 billionene av mRNA-molekyler som injiseres i armen din vil altså bli absorbert i cellene rundt blodårene dine (kapillærnettverkene) !
   Er det nødvendig å si mer ?

   Svar
 • La hele skolemedisinen fra den ble grunnlagt av Rockefeller,

  (som forresten levde til hundre, og aldri brukte sin egen medisin, heller homøopati)

  gå under.

  Hvis der er noen babier å ikke skylle ut med badevannet: fint.

  Kirurgi er kommet langt.
  Da er de på verkstedet og på det mekaniske plan, som de begriper

  Svar
  • Medisinen vi benytter i våre dager er stort sett oljebasert og det er hovedgrunnen til at vi blir alvorlig syke (Definitivt) !

   En annen grunn til at vi blir syke er at ingen kjente folkehelseproblemer som dårlig ernæring, luft, vann & matforurensninger, samt utbredt fattigdom er på WHO`s liste over humanitære bekymringer!

   Videre er det ingen hemmelighet at det er enorme interessekonfliktene mellom kyniske rovdyr i den farmasøytiske industrien samt nasjonale og overnasjonale medisinske byråer.

   Den dagen COVID-19 ble klassifisert som en pandemi lanserte WEF sammen med WHO det de kalte Covid Action Platform, en «beskyttelse av livet» ! Denne koalisjon ble drevet av over 1000 av verdens mektigste private selskaper. – Alle like bedragerske – (Det var aldri noen Pandemi og det er det heller ikke)!
   Det er vel ingen hemmelighet lenger at det patogenet vi kaller covid 19 og disse falske vaksinene kommer fra den samme kilden !

   Det er mange krefter man skal kjempe mot for å holde befolkningen frisk, men det krever at vi alle blir mer bevisste og tar et oppgjør med de som ønsker at vi skal forbli syke og våre egne helsemyndigheter er en av disse !

   God Sommer

   Svar
 • Northern Light.
  28 juli 2022 14:51

  Tidligere covid-koordinator i Det Hvite Hus: Jeg visste at vaksinen ikke ville beskytte mot infeksjon.

  Den beskyttende effekten av «vaksinen» mot covid-19 er overdrevet, og at de ikke ville beskytte mot smitte var noe som Deborah Birx, den tidligere koordinatoren i Det hvite hus mot viruset, allerede visste, sier hun til Fox News. Og akkurat nå er det ikke lenger vaksinen som er «nøkkelen» til sykdommen, men antivirale medisiner, hevder hun. Dette kan tolkes som et endring i synet på hvordan covid skal håndteres.

  Det er legen Deborah Birx, som var koordinator i Det hvite hus i den såkalte kampen mot koronaviruset mellom 2020-2021, som har kommet med flere oppsiktsvekkende uttalelser om covid og de såkalte vaksinene mot smitten. Hun bagatelliserer effektiviteten til vaksinen mot sykdommen, spesielt når det gjelder eldre. Og hun er bekymret for eldre mennesker, fordi det er den gruppen som er rammet av viruset, noe som faktisk var kjent svært tidlig under «pandemien», og den svenske folkehelse-myndigheten visste det allerede i juni 2020.

  Jeg visste at disse vaksinene ikke ville beskytte mot smitte, og jeg tror vi overdrev vaksinen. La oss være helt tydelige: 50 prosent av menneskene som døde i omicron-bølgen var eldre og vaksinerte, sier hun. Ifølge Deborah Birx er det ikke de såkalte vaksinene som foreløpig er «nøkkelen» mot covid, men Pfizers antivirale medikament mot infeksjonen, Paxlovid.

  Det er veldig effektivt men må brukes tidlig, derfor må du teste deg selv, hevder hun og kaller medisinen livreddende. Hun er nå spesielt bekymret for landsbygda sør i USA, som ifølge henne ikke har tilstrekkelig testing eller tilgang til den typen pleie som president Joe Biden hadde da han nylig ble smittet med covid-19. Hun oppfordrer folk til å prøve å få tak i Paxlovid. Selv om du er vaksinert og boostet eller uvaksinert akkurat nå, er nøkkelen Paxlovid. Det er effektivt, og det er et godt antiviralt middel. Det er det som vil redde livet ditt akkurat nå hvis du er over 70 år. Sykehusinnleggelsene øker jevnt, spesielt blant de over 70 år, påpeker hun.

  I en annen Fox-innslag påstås det at regjeringen også visste at «vaksinen» ikke ville gjøre slutt på pandemien, noe som folk ikke ble fortalt. Imidlertid er det også stemmer som er kritiske til Paxlovid og den gratis publisiteten som Pfizer nå får. Det hevdes blant annet at medikamentet driver frem ytterligere mutasjoner.

  Her er hvordan Tucker Carlson reagerer på uttalelsen til Deborah Birx:
  Hva? Stopp pressen! Sitat: «Jeg visste at disse vaksinene ikke ville beskytte mot infeksjon.» Åh, virkelig? Men du glemte å nevne at folk ble sagt opp fra jobben hvis de ikke tok vaksinene, fordi de ikke ville få sykdommen hvis de gjorde det. Når vil du bli siktet for en forbrytelse? Snart håper vi, sier han i et av sine siste programmer.

  Fra SWEBBTV, swebbtv se, publisert 26 Juli 2022. Skrevet av swebbtv redaksjon.
  Oversatt fra svensk, linker og videointervjuer i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: USA:s förra covidsamordnare: Jag visste att vaccinen inte skulle skydda mot infektion.

  Svar
 • 2030 UnMasked –
  Kobler sammenhengen mellom C19, masker, vaksiner, banksystemet og den store tilbakestillingen
  AV GREATREJECT · 18/06/2022

  Banksystemet og den store tilbakestillingen 2030 avslørt – for de som forbereder seg på det som kommer. En fantastisk dokumentar som avslører sammenhengen mellom Covid-19 >> vaksiner >> masker >> banksystemet og den store tilbakestillingen. Seriøst godt utført, logisk og kortfattet.

  https://greatreject.org/2030-unmasked-documentary/

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Grønn ødeleggelse

Hvor lenge skal man la den norske energipolitikken preges av selvdestruktiv inkompetanse?

Forrige innlegg

WHO i strid med seg sjøl. Sjefen erklærer apekopper-krise.

Men er det egentlig helvetesild utløst av vaksineringen?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.