POSTED IN Endring av politikken, Psykologi

Når hele befolkningsgrupper skremmes og desinformeres:

De som kjemper mot hjernevasken blir fienden.

0
Print Friendly, PDF & Email

MARSJEN MOT THE GREAT RESET

Oversatt av Rosa Lux

GRUPPE-PSYKOSE eller GRUPPE-HYPNOSE eller GRUPPE-GALSKAP.

Samme sak alle tre, i artikkelen under blir betegnelsen gruppe-psykose brukt.

Betingelsene for gruppe-psykose er mangel på sosial tilknytning og fornuft, samt store mengder latent angst og passiv aggresjon. Når mennesker blir oversvømt med en fortelling som presenterer et plausibelt «angstobjekt» og en strategi for å takle det, så grupperer mange individer seg for å kjempe mot objektet med en felles holdning. Dette gjør at de slutter å fokusere på sine egne problemer, og slik unngår ulike personlige problemer. I stedet fokuserer de all sin tanke og energi på dette nye objektet.

Etterhvert som gruppe-psykosen vokser seg sterkere, blir gruppen stadig mer bundet og tilknyttet. Deres oppmerksomhetsfelt er innsnevret og de blir ute av stand til å vurdere alternative synspunkter. Ledere av bevegelsen blir hyllet og sett på som ute av stand til å gjøre noe galt.

Great Leader - Libya Painting by Hussein Hanan
Vil gruppe-psykoser kreve sterke ledere? (bilde: Hussein Hanan)

Med uforminsket styrke vil et samfunn under fortryllelse av gruppe-psykose støtte en totalitær styringsstruktur, som er i stand til ellers utenkelige grusomheter for å opprettholde sin makt. En merknad: gruppe-psykose er forskjellig fra gruppe-tenking. Det er enkle måter å forandre gruppe-tenkning på, ved å bare bringe inn avvikende stemmer og sørge for at de får plattformer. Det er ikke så lett med gruppe-psykose. Selv når fortellingen faller fra hverandre, er det tydeligvis ikke sprekker i strategien som løser problemet, den hypnotiserte mengden kan ikke bryte seg løs fra fortellingen.

Dette er det som ser ut til å skje nå med COVID-19. Løsningen for de som har kontroll over narrativet er å produsere større og større løgner for å støtte opp om løsningen. De som styres av gruppe-psykosen er ikke lenger i stand til å bruke fornuften til å bryte seg løs fra gruppenarrativet.

Selvfølgelig er det åpenbare eksemplet på masse-psykose Tyskland på 1930- og 40-tallet. Hvordan kunne det tyske folk, som var høyt utdannet, veldig liberalt i klassisk forstand, tenkende mennesker … hvordan kunne de bli så gale og gjøre det de gjorde? Hvordan kunne dette skje? Av et sivilisert folk? En leder av en gruppe-psykosebevegelse vil bruke plattformen til å fortsette å pumpe gruppen med ny informasjon å fokusere på. Når det gjelder COVID-19, kan man å bruke begrepet «fryktporno». Ledere, dagsaviser, fjernsyn og regjeringskanaler, mater kontinuerlig «beistet» med flere meldinger som fokuserer og hypnotiserer tilhengerne deres ytterligere.

Studier tyder på at gruppe-psykose følger en generell fordeling i en befolkning:

30 % er hjernevasket, hypnotisert, indoktrinert av gruppefortellingen,

40 % lar seg overbevise og kan følge med dersom de ikke oppfatter noe verdig alternativ,

30 % kjemper mot narrativet.

De som gjør opprør og kjemper mot narrativet, blir de hjernevaskedes fiender og et primært mål for aggresjon!

En av de beste måtene å motvirke gruppe-psykose på, er at de som er mot fortellingen fortsetter å si imot den, noe som tjener til å bryte hypnosen til noen i den hjernevaskede gruppen, samt å overtale den overbeviste midten til å velge fornuft fremfor tankeløshet.

Hvordan er det mulig å overse elefanten i rommet: Det finnes ingen farlig sykdom.

Mattias Desmet, professor i psykologi ved universitet i Gent (Belgia), foreslår at for noe så stort som COVID-19 er den eneste måten å bryte gruppe-psykosen å gi mengden noe enda større å fokusere på. Han mener at totalitarisme (the great reset) kan være det større problemet. Selvfølgelig, etter COVID-19, kan global totalitarisme være det største problemet i vår tid.

https://rwmalonemd.substack.com/p/mass-formation-psychosis

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Hvorfor skjules dette for befolkningen?

Vaksinene er noe annet enn vaksiner. Det er genterapi.

Forrige innlegg

Ingen NAV-skandale, men en EØS-skandale

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.