POSTED IN Klima

Klimakrisen utspiller seg i alle de store mediene og i NRK-redaksjonen.

På kloden vår er ikke klimaet problemet, men kapitalismen.

32 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Klimakrisen er medieskapt

Av Knut Lindtner

Det snakkes om klimakrise som om det er et vitenskapelig fastslått faktum. Det skal være mere orkaner enn før, men det motsatte er tilfellet. Isbjørnen har aldri hatt det så bra som nå. Jorden blir grønnere som følge av økende CO2-innhold i atmosfæren. Havet skal oversvømme øyer i Stillehavet. I stedet vokser disse som følge av landheving på havbunnen, osv. Avlingene har også øket som følge av CO2-økningen i atmosfæren. Det er mindre sult enn før.

Ingenting av det som er varslet stemmer med det vi erfarer. Vi som har levet noen år i dette landet kan konstatere ar det ikke er blitt et verre klima – det er ingen krise. Krisen finner vi i mediene – ikke i virkeligheten.

Men det er klart at særlig mennesker som ikke er trent til kritiske tenkning tror på det som alle store medier forteller dem om dette. Unge mennesker som mangler vær-erfaring over mange år slik vi som er eldre har, de er mer utsatte for denne skremselen.

Jeg hørte om den angivelige klimakrisen for over 30 år siden og den gang hadde vi ifølge mediene ikke mer enn 10 år på oss før vi kom til et vippepunkt som gjorde at vi angivelig fikk en ukontrollert oppvarming. Temperaturen måtte ikke øke globalt mer enn 1,5 grader celsius ble det hevdet. Da kom temperaturstigningen ut av kontroll.

Da jeg sjekket dette med data fra geologiske undersøkelser (f.eks. isboringer fra Grønland) viste det seg at temperaturen i nær fortid (etter siste istid) flere ganger hadde vært langt høyere enn de 1,5 gradene det nå advares mot og uten at noe dramatisk skjedde globalt.

Tornadoer har det alltid vært. Spørsmålet er om det er flere nå enn tidligere.

Jeg skjønte da at de er noen som lyver om virkeligheten. De siste 8 årene har har heller ikke temperaturen steget globalt uten at dette blir formidlet til befolkningen. Tvert imot trekkes f.eks. enkelthendelser om tornadoer og sommertemperaturer som setter nye rekorder fram som bevis på at vi nærmer oss en katastrofe. Det beviser i virkeligheten ingenting for dette har vi hatt tidligere, tildels langt mere av enn i dag. Systematiske temperaturmålinger har vi ikke drevet med i 200 år ennå.

I virkeligheten lever vi en globalt rolig klimaperiode, men naturligvis forekommer det flommer, branner, oversvømmelser, tornadoer og tyfoner også i dag. Men enkelthendelser beviser ingen ting. De forteller bare at vi har lokale, regionale og globale hendelser som vi alltid har hatt.

For å fortsette å skremme med noe som ikke er farlig eller kritisk, gjøres dette med nye måter slik kartet under viser.

Temperaturkartet til venstre var slik en formidlet temperaturen før klimakrisen oppstod i mediene. Da mediene utbasunerte en klimakrise måtte alvoret formidles slik at folk skjønte hvor farlig det var. Forskjellen på temperaturene er fargen på kartet, ikke at det er blitt varmere, kanskje tvert imot.

En åpenbart spørsmål er hvorfor dette gjøres og hvem som styrer klimafortellingen. Jeg ser i det minste to motiver. Det ene er at kapitalkreftene har behov en overnasjonal, dvs. diktatorisk styring. Til det er klimasaken ideell. Et evt. klimaproblem kan ikke løses nasjonalt, men bare globalt. Sammen med den oppkonstruerte koronapandemien får en slik sterke argumenter for overnasjonal styring.

En skal merke seg at klimasaken kom i bakgrunnen da koronaskremselen sto på for fullt. Når pandemien, som ikke var en pandemi etter den gamle pandemidefinisjonen nå er over, da blåses det liv i klimaskremselen på nytt.

Klimasaken er også en test på medienes kraft til å kontrollere befolkningen. Den brukes dessuten til å overføre offentlig midler fra velferdstiltak til profitt for vindkraftbaroner og vaksineprodusenter.

En viktig side ved alt dette er altså spørsmålet om medienes makt over befolkningen. Mange ser manipuleringen med klimafortellingen og mange ser manipuleringen med koronasaken, men sammenhengen mellom disse sakene er det langt færre som ser. Men det er de samme kreftene som står bak og de vinner frem fordi de kontrollerer mediene og derigjennom politikerne som også er mediestyrte.

Uten en langt sterkere mobilisering i befolkningen vil kapitalkreftene få det som de vil.

Forsidebilde: iStock

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

32 kommentarer. Leave new

  • Grønn deal er dårlig deal og max fortjeneste til storkapitalen, som ikke har kjærlighet til hverken kloden eller menneskene, men det skjønner ikke den klimabrølende Greta-generasjonen og Rød Ungdom; de tror de er progressive.

    Svar
  • Robin Hood
    14 april 2023 9:54

    > På kloden vår er ikke klimaet problemet, men kapitalismen.

    Hei Knut. For å ha en meningsfull debatt trenger vi å definere enkelte betente ord. Jeg ser du over tid liker å gi kapitalismen skylden for mye av det globalisteliten gjør. For meg blir det helt feil og at man i praksis unngår å adressere de virkelige årsakene og dermed blir artikler som denne lite konstruktive.

    For meg, så bygger kapitalisme på individualisme og er når eiendom og produksjonsutstyr er privateid. Kapitalisme under optimale forhold har et fritt marked hvor individer med eiendeler kan kjøpe og selge etter eget ønske. Med min forståelse av kapitalisme Knut, er det da noe galt med kapitalisme? Hadde satt pris på om du kan forklare hva kapitalisme er for deg. Gjerne også at andre som hater kapitalisme her på denne bloggen kan forklare hva det er for dem og hvorfor dere eventuelt mener at G. Edward Griffin og jeg tar feil.

    Det de fleste kaller kapitalisme er for meg synonymer på kompis-, monopol- og stakeholderkapitalisme. Samt fascisme. Men dette er for meg motsatsen av kapitalisme hvor det meste er bygd på tvang og makt. Gjerne kjempet frem fra lobbybransjen hvor en tredjepart tvinger på oss vanlige folk løsninger. Det er langt fra en frivillig og transparent handel mellom to parter hvor begge parter tjener på handelen.

    Svar
    • Legger til en meget god 10 minutters video av G. Edward Griffin om kapitalisme og motsatsen kollektivisme: https://www.youtube.com/watch?v=cVdI4Kx8TdY

      Svar
      • R.H.
        Jeg synes kanskje ikke denne definisjonen av kapitalismen var SÅ interessant, skjønt han hadde noen poeng.
        Ettersom jeg forstod snakket han mest om kapitalisme som privat eierskap vs offentlig.

        Denne synes jeg var bedre ( 1 time lang , men foredragsholderen var klar og god)
        – Om slutten på (små-) kapitalisme i vår tid. Og at store foretak med global makt tar over, f.eks. Amazon:
        https://www.youtube.com/watch?v=NlKAUD03TnU

        Uansett så mener jeg at det er FORVEKSLINGEN av pengeverdier og realverdier som er det verste/tåpeligste og ødeleggende for en nasjon. Og som gir for stor makt til de skjulte bakmennene som styrer verdensvalutaen og rentene og som lager ‘økonomikriser’ og kunstige renteøkninger med jevne mellomrom.
        Produksjon av (ønskede) Realverdier gir velstand i en nasjon. Løper vi etter pengene istedet går vi ( dvs. vår nasjons ledere i første rekke) etter penger/skatter istedetfor å se hvilke (reell) produksjon det er som gjør innbyggerne frie fra slitet.
        En befolkning lever av realverdier, f.eks. mat og bolig, og stopper naturlig forbruket når de oppnår velstand, forutsigbarhet og trygghet.
        En stat lever av penger og blir aldri mett. Og vil kreve skatter og avgifter som holder en befolkning i evig slaveri. Og vil av den grunn aldri ha ‘arbeidsløshet’, dvs. arbeidsfrihet.

      • Jeg syntes det var interessant å se at Lindtner mer eller mindre ser på kapitalisme som synonym til kompiskapitalisme og fascisme. Da lurer jeg på hvordan man kan få til løsninger på ethvert komplekts problem i fremtiden? Med planøkonomi ala Sovjet eller teknokrati? To systemer som hater individuell frihet. Med denne innsikten avskriver jeg Derimot som bidragsyter til å utforske gode løsninger, da det i min verden åpenbart krever kapitalisme hvor flere aktører samarbeider for å få til en kompleks løsning som er til alles beste. Men vil fortsatt følge bloggen her for å få innsikt i for eksempel krig som jeg synes blir bedre dekt her enn noe annet norskt nettsted.

        Som ekte kapitalist er jeg glad for avklaring fra Lindtner og respekterer folkene bak Derimot sin suverene rett til å bruke sin private eiendel akkurat slik de selv ønsker, selv om jeg tenker at bloggen vil slite med å spre seg utenfor miljøet med gamle kommunister rundt pensjonistalder med et slikt tankesett rundt kapitalisme.

      • Takk for at du gidder å ta til motmele mot slike latterlige artikler som en gammle, forstokket kommunist her kommer med. Knut har masse tankearbeid han skulle ha gjort, men som nok bare kommer til å bli liggende til han går i graven. Han sliter åpenbart med gammelt, inngrodd tankegodt som det ikke er lett å kvitte seg meg selv om det best kan karakteriseres som vrøvl og tøv.
        Selv er KL tilheenger av kommunisme som alltid har vist seg å være den verste form for natur- og miløfiendlig kapitalisme, nemlig statskapitalisme. Under kommunismen er det en liten klikk som eier og styrer alt, og nyter frukten av alt, og det har vært meningen at det skal være slik helt fra skrivepulten til khazarjødene Karl Marx og F. Engels.
        Men privatkapitalisme er absolutt ikke problemfritt. Privatkapitalister vil alltid forsøke å oppnå monopol, og når de klarer det så er det nesten like ille som statskapitalisme (som er 100% monopolisme).

    • Helt korrekt og veldig bra presisering og spørsmål/problemstilling.

      Min tanke er at det er ‘korporatisme’ og ikke kapitalisme (slik vi likt definerer den) som er ulven(?).

      Begreper lades, og brukes både riktig og feil, med og uten hensikt, hele tiden. Dette fører i ytterste konsekvens til splittelser hvor det ikke er grunnlag for noen, hvilket det er nærliggende å tenke det ligger hensikt bak.

      Svar
      • Takk for svar!

        Korporatisme er en bedre beskrivelse av fascisme og det er godt beskrivende for hva jeg oppfatter at Knut Lindtner forveksler kapitalisme med – gitt mine definisjoner.

        Med ladde begrep, så tenker jeg du treffer kjernen. Akkurat som eliten på godt orwelliansk har ødelagt begrepet liberalisme i så stor grad at man idag må bruke klassisk liberalisme eller libertalisme for å beskrive teoriene til John Locke. Nevner libertalisme, da jeg mener at kapitalisme ikke fungerer isolert, men må være endel av samfunn som håndhever loven for alle – inkludert oligarker. Tilbake til kapitalisme, så har eliten klart å ødelegge dette også. Hvermansen tenker jo på penger som sentralt i kapitalisme. Men dagens FIAT valutaer tilfredsstiller ikke engang definisjonen til penger som er at det må bevare sin verdi over tid. Dette gjorde tidligere gull og sølv valutaer. Det virkelig interessante relatert til min forståelse av kapitalisme og frivillig handel mellom to parter er at eliten har presset seg inn som tredjepart med oppgjør i monopolvaluta – som beskrevet av Karl Marx i sitt manifest med monopolinstitusjonen vi idag kjenner som sentralbank. Dette gjør at eliten/staten kan opptre som parasitt og enten påvirke enhver handel eller suge til seg en bit av verdien den ikke er en direkte part i. Med tanke på at valuta er 50% av enhver transaksjon, så har ikke verden sett ordentlig kapitalisme i Vesten siden USA fikk sentralbank i 1913.

        Med denne tilleggsinformasjonen, så håper jeg flere forstår at kapitalisme ikke kan klandres for det mange tror er rå kapitalisme, men som i praksis er korporatisme eller oligarkisme selv Mussolini ville vært stolt over.

      • Et svært viktig og interessant diskusjon/avklaring ja., R.H og S.F. ( og Lindtner )

        Og begreper som blir brukt politisk, enten for å informere eller demonisere , bør jo avklares i betydning. ( Likeså andre politiske begreper.)

        Men, R.H.: «Men dagens FIAT valutaer tilfredsstiller ikke engang definisjonen til penger som er at det må bevare sin verdi over tid. Dette gjorde tidligere gull og sølv.»

        Gull/sølv er vel kun en dårlig erstatning for tillit. Et kostbart og utvinne og hvelv- oppbevare og å bruke. Et byttemiddel og måle-system system er selvfølgelig avhengig av tillit. Enten det brukes nasjonalt eller internasjonalt. Vi stoler jo eller ikke på folk som ‘snyter på vekta’. (?)
        Gull/sølv har ellers liten egenverdi/bruksverdi.
        Vi kunne brukt mye annet som det er vanskelig å produsere mye av. Og kanskje ble vel gull funnet på å bruke av de (samme bakmenn ) som styrte/eide det meste av gullgruvene på jorda. (?)

        Vi glemmer lett at penger kun er tall til byttemiddel og måleverktøy i en nasjons arbeidsdeling, uten egenverdi. Lik f.eks. vekten og litermålet . Og får først verdi når de sendes rundt for å SKAPE verdi. Og får da altså verdi for de innbyggerne som legger ned skaper-innsats. Skaper man ikke noe av verdi, kun tullball-produksjon ( som også forbruker resurser) som kun gir en politisk administrasjon skattepenger blir dette bare en (regnskapmessig) tulle-verdi.
        Kapitalisme har etterhvert blitt en definisjon uten innhold og har hverken noe positivt eller negativitet i seg sjøl. Sjøl om det brukes negativt politisk av en v.side, som ikke ser ut til å ville hverken skjønne eller forklare begrepet.
        Det er når vi ( og nasjonens ledere i første rekke) FORVEKSLER kapital/penger/tall og realverdier kapitalisme som system får negativt innhold.
        Og spesielt når vi lar krefter ( vi ikke burde ha tillitt til historisk) styre dette tallsystemet og får politisk makt. – Og henter prosenter/renter fra produksjonen i den enkelte nasjon ved å trikse. Og enda verre, forstyrrer en nasjons velferds opbygging ved å lage ‘økonomiske kriser’ gang på gang.

        Og: Mussolina sa vel også sjøl at Fascisme som styringsform ikke er noe som er stivnet og/eller ferdig utviklet. Det ville forandre seg ettersom samfunnet forandret seg.

      • Fint du er enig i det sentrale med at begreper som brukes for å informere eller demonisere bør avklares! Her mener jeg Derimot har feilet ganske kraftig og er i strid med hva Lindtner pleier å ha fokus på med å søke sannheten. For eksempel LIndtners ydmyke søken etter sannheten i starten av nye kriger hvor han søker informasjon bredt er best i klassen. Det er derfor jeg regelmessig er på denne bloggen. Men det virker som Lindtners hat mot kapitalisme overstyrer hans søk om sannheten på dette området og det mener jeg skader bloggen.

        Gull og sølv som valuta er en liten avsporing i den sammenheng. Du mener gull/sølv er kun er dårlig erstatning for tillit. Her er jeg uenig. Det er det betalingsmiddelet som har fungert best for vanlige folk igjennom historien. Det bør være åpenbart for de fleste at vi ikke kan stole på hverken våres eller andre myndigheter og da må vi fjerne tillit og deres monopolinstitusjoner fra ligningen. Da må alle gjeldsbasert valutaer som FIAT valutaene strykes. Da sitter vi igjen med håndfaste ting som gull og sølv. Gull og sølv har en verdi fordi det er kostbart å utvinne det selv om bruksverdien i seg selv kan være lav.

        Jeg tenker desentralisering er nøkkelen til en bedre verden hvor globalisteliten får mindre innflytelse over oss og i den grad kan man gjerne ha valuta knyttet opp mot for eksempel bjørkeved hvis det er ønskelig for begge partene i en handel eller for eksempel på en lokal markedsplass i kalde strøk hvor alle partene aksepterer den ærlige valutaen.

        Er enig med deg i at edelmetaller antakeligvis finnes i store mengder hos de superrike. Men bedre at de bruker ekte penger enn at de bruker FIAT valuta fra de private sentralbankene de eier som FED. Med disse gjeldsbaserte monopolvalutaene er vi totalt uten sjanse til å bryte ut av elitens klamme klør.

        > Vi glemmer lett at penger kun er tall til byttemiddel og måleverktøy i en nasjons arbeidsdeling, uten egenverdi.

        Uenig. Penger må også kunne bevare verdi. For eksempel til alderdommen. Da er det fint å kunne selge en ku til slakteren for å kunne få litt edelmetall tilbake for fremtidig bruk. Penger må altså sees på som en handelsvare i seg selv som det har kostet masse energi og ressurser å skape i utgangspunktet.

        Avslutter med jeg er helt enig i din påstand om at kapitalisme i media – inkludert Derimot –nå er helt uten innhold. Det er et stort problem, da eliten kan bruke dette til sin fordel og manipulere oss og bidra til at vi aldri kommer ut av deres klamme klør, som vi selv betaler for via inflasjon av valutaen vi aksepterer å bruke.

      • Det er godt med en dialog om dette viktige temaet. La den fortsette. Og la det bli klargjort.
        V. sida som jo i sin natur BURDE ‘gå til roten’ for å analysere, koker bare på gamle forstillinger for å konstruere politiske motsetninger, trist nok.
        Penger har jo stor betydning i folks liv. – Men vi lar de ‘utdannede ekspertene/papegøyene ‘ få styre uansett hva slags hokuspokus som forklares. Folk flest vet lite om dette politiske verktøyet annet enn at renter & priser stiger & synker på mange slags hokuspokus-vis, og stjeler folks svette og ønske om nasjonal forutsigbarhet.

        «Hvermansen tenker jo på penger som sentralt i kapitalisme. Men dagens FIAT valutaer tilfredsstiller ikke engang definisjonen til penger som er at det må bevare sin verdi over tid. Dette gjorde tidligere gull og sølv valutaer. «

        Enten det dreier seg om penger/tall eller gull/sølv så dreier det jo seg om forestillinger, – og tillit. Hvis en nasjon eller verden plutselig fant mere gull i jordskorpa, hva da?
        Kunne denne jordskorpa plutselig kjøpe opp alle verdier og all arbeidskraft?
        Så er nok gullproduksjon vanskeligere enn pengetrykking. Men vi bør se på forskjellen på byttemiddel/måleverktøy og hva som produserer. – Som vi helt selvfølgelig ser forskjell på litermålet og innholdet.

        Det er selvfølgelig arbeidskrefter, og innovasjon/arbeidslyst, som er en nasjons gull.
        Dette er krefter som ikke kan manipuleres som penger/renter, – eller eventuelt gull/sølv.
        SKAPENDE krefter.

        Jeg fortsetter gjerne. Med glede. Det virker som du/dere har en genuin interesse for å avklare og forstå.. Og jeg har lite mot å lære noe nytt. Og derimot.no er et av få fora som tillater noe slikt viktig.

      • Er uenig om at gull/sølv dreier seg om forestillinger og tillit. Metaller er noe håndfast som man kan kontrollere og slik fjerne all tillit fra ligningen. Siden edelmetaller er en fysisk vare, så fungerer den også godt i et desentralisert samfunn og på tvers av desentraliserte samfunn verden over – slik vikingene kunne bruke sølv da de var ute på tur i utlandet.

        Et veldig viktig aspekt angående det jeg kaller ærlig valuta og FIAT valuta er at det ene har verdi fordi det tok masse energi og ressurser å produsere varen og det andre har verdi fordi staten lover at fremtidens befolkning skal betale skatt medi valutaen og at den har verdi på denne slavelignende måten. Men den mister verdi hver gang politikerne lover bort for mye av fremtidens arbeidsinnsats. Klarer du å se denne forskjellen på valuta basert på tidligere arbeid og valuta basert på tvunget arbeid av folkets innbyggere i fremtiden?

        Jeg nevnte også valuta for eksempel med utgangspunkt i en sekk med ved. Man kan ha mange forskjellige valutaer i forskjellige desentraliserte markeder og da vil valutaen ha utgangspunkt i hva kundene verdsetter den fysiske varen som blir brukt som valuta eller nest best som kan veksles inn i en vare.

        Ditt spørsmål om et stort fremtidig funn av for eksempel gull vil gjøre at man kan kjøpe opp hele verden er hypotetisk. Verden er nå veldig godt utforsket og alle enkle forekomster av verdifulle metaller er allerede hentet opp eller under kontroll. Men det har skjedd før. Jeg tror amerikanerne flommet over det kinesiske markedet med sølv. Men da vil prisen på sølv raskt synke. Man gir jo ikke bort huset sitt for en neve med sølvmynter hvis man ikke kan få kjøpt noe tilsvarende for myntene. Så markedet justerer seg alltid. Jeg tipper grunnen til at dette ikke er åpenbart er at det tar veldig mye lengre tid før markedet justerer seg i dagens kasinoøkonomi hvor sentralbankene finner på nye ting som negativ rente og kvantitative lettelser. Men før eller senere så vil markedskreftene korrigere seg. Det kan du se på som en naturlov. Problemet er bare at hvis man har manipulert markedet for mye over tid, så blir korreksjon tilsvarende voldsom den andre veien.

        Det siste jeg er uenig i er at du er så opptatt av skapende krefter og at gull kan manipuleres. Papirgull institusjonene har selvfølgelig manipulert gullprisene i over 100 år, men forskjell på papirgull og ekte gull. Det essensielle er riktignok at FIAT valuta og lav rente gjør at investeringene blir tilsvarende dårlige, da det lønner seg å investere i feil ting som er lite gunstig for folk flest
        . Med gullpenger, så blir den tåpelige og uforutsigbare kasinoøkonomien borte og man kan ha en mer langsiktig plan på økonomien sin, som gjør at man kan ta mye bedre investeringer.

        Det jeg derimot er enig i er at skapende verdifullt arbeid er av stor verdi og at det bør tilrettelegges så godt som mulig for at folk kan gjøre mest mulig av det. Og det mener jeg best tilrettelegges med forutsigbare rammebetingelser som best kan gjøres med gull og sølv penger, da politikerne da faktisk må forholde seg til virkeligheten.

        Ellers må jeg si at jeg er litt skuffet over at Knut Lindtner heller ikke denne gangen gidder å delta. Det ser ut som det er viktigere for han å forkynne sin egen kommunistiskinspirerte ideologi og spre hat om kapitalisme enn å opplyse sitt publikum. Dette gir bloggen en tillitsbrist hvor man kan stole på at redaktør har gode intensjoner om opplysning om krig, mens ønske om å indoktrinere når det kommer til økonomi. Dette tror jeg er med på at bloggen ikke får en større leserskare, da for mange konservative mennesker tar avstand fra det marxistiske tankegodset som har vist seg å være en total skandale i over 100 år nå. Trenger bare å nevne Gulag Archipelago for å legge den debatten død.

    • Kapitalismen er ingen tilstand, men en prosess. Det er et system som utvikler seg, men drivkreftene (motivet) er de samme. Det er jakten på maksimal profitt. Et av virkemidlene er at staten brukes i økende grad som et apparat som skal tjene dette formålet. Motivet er ikke å utvikle samfunnet til det beste for befolkningen, men å tjene private penger. Disse akkumuleres ov tiden i enorme kapitaler.

      Tidligere hadde staten en viss grad av uavhengighet i forhold til kapitalkreftene, men den er i ferd med å forsvinne i vår tid. Den tiden da staten hadde en viss grad av uavhengighet var også den tiden norsk arbeiderbevegelse klarte å kjempe gjennom velferdsordninger finansiert og organisert gjennom offentligheten (bl. a. staten) naturligvis som et resultat av befolkningens eget arbeid. Disse tiltakene er i ferd med å forsvinne i vår tid.

      Staten underordnes kapitalens behov i økende grad og er i ferd med å smelte sammen til en enhetlig undertrykkende organisme som f.eks. NKP (som jeg deltok i) i sine tidligere prinsipp-programmer kalte «statsmonopolkapaitalismen». Det kan naturligvis settes ulike ord på dette systemet og prosessen. Jeg tror proessen uavvendelig, altså den følger sin egen indre logikk:

      Små kapitaler smelter hele tiden sammen til større enheter og vokser sammen til en enhetlig organisme. Dens vesen er å vokse og vokser den ikke dør den. I vår tid brukes staten direkte for å skaffe ny kapital. Derfor forsvinner gradvis velferdsordningene.

      Staten brukes også nå på en langt mere direkte måte til å forme opinionen, feks, statskanalen NRK er et eksempel på dette. Kapitalkreftene kontrollerer nå mediene fullstendig. Det er derfor de kan iverksette samordnete propaganda-kampanjer overfor befolkningen for å forme opinionen med formål å få folk til å godta en politikk som den ser seg tjent med, men som er helt i strid med befolkningens interesser. Uten kontroll over f.eks NRK (statens propagandaverktøy) oppstår det problemer for en risikerer da at kritiske stemmer slipper til. Skal en lykkes med et slikt prosjekt kan en ikke ha diskusjon i befolkningen.

      Eksempler på denne typen ensretting kjenner mange av oss til i dag: Koronasaken, dekningen av Ukrainakrigen er eksempler på akkurat denne prosessen. Og den falske klimafortellingen hører også med i denne sammenhengen. Alle de meningsløse såkalte klimatiltakene gjennomføres for å flytte penger fra offentlig budsjetter og til private lommer hvor en samtidig svekker velferden til befolkningen.

      De er en rekke andre sider ved dette som jeg ikke tar opp her, men jeg skriver dette fordi det er en diskusjon som er nødvendig for at folk skal forstå det som skjer. I mitt hode er korporatismen derfor en av kapitalismens former, den siste sannsynligvis. Slik jeg oppfatter det er reven i hønsegården dagens kapitalisme og staten er et redskap som reven bruker til pelle fjærene av hønene. For å få folk til å godta at de blir loppet brukes bl.a. klimasaken formidlet gjennom fullstendig ensrette medier derav statens egne (f.eks.NRK).

      Jeg deltar helst ikke på debattforumet på derimot.no. Det er nok arbeid å redigere og administrer nettavisen, men i dette tilfellet synes jeg det er greit å formidle og utdype det jeg mener siden det jeg som har skrevet artikkelen.

      Jeg er klar over at det er ulike oppfatninger om saken, men jeg dette får holde som avklaring av mine oppfatninger.

      Svar
      • Takk for avklaring!

        Da er vi tydeligvis veldig uenig om definisjonen på kapitalisme. Jeg mener alt frivillig handel til beste for alle må sees på som den beste og mest siviliserte måten å tilegne seg ting man ønsker seg på. Også eneste måten jeg vet om hvor man kan erverve seg mer kompliserte ting. Uten kapitalisme med likvid valuta, så hadde det vært vanskelig å for eksempel kjøpe seg en bil. Da hadde vi fort stagnert på førindustrielt nivå med primitive byttehandler ala en ku mot noen treplanker. Når du skriver at man som bedrift alltid må vokse eller dø, så beskriver du perfekt marxistisk tankegods og ikke kapitalisme med ekte penger. Med sentralbank og gjeldsbasert valuta, så må man alltid tjene mer for å betale den gjelden som allerede eksisterer, ellers blir det kollaps. Derfor passer det perfekt med masseinnvadring, da vi får for få barn i Vesten til å øke det samlede gjeldsnivået. Men med nye innbyggere, så kan bankene trykke opp nye penger og ha realistisk forventning om at valutaen blir betalt tilbake. Vi så eksempel på at gjelden aldri kan slettes under Eurokrisen i 2008-9. Da måtte grekerne låne mer penger til å betale de lånene de ikke klarte å betjene. Eneste rasjonelle hadde vært å stryke disse lånene, men da ryker hele drittsystemet. La meg forklare hvorfor: Jeg som sentralbank låner Knut 10 kroner med 10% rente. Dvs. at jeg skal ha tilbake 11 kroner mens det bare finnes 10 kroner utstedt. Da må Knut enten gå konkurs og jeg får det han har sikkerhet i eller Knut må låne penger av for eksempel Vidar som tar opp et lån. Men alt i alt, så vil det være mer gjeld enn det er valuta tilgjengelig og systemet er dermed matematisk garantert å gå konkurs. Altså når man følger marxistisk tankegods. Noe oligarkene som klarte å banke igjennom sentralbank i USA elsker.

        Før sentralbanken i USA ble etablert og man hadde sølv og gullvaluta, så var inflasjonen omtrent fraværende og det var ikke behov for å vokse. Ikke var det behov for høye skattenivåer heller. Innteksskatten i USA kom likt med sentralbanken av hva jeg husker. Så mitt poeng er at ingen av oss har den fjerneste erfaring med kapitalisme i eget liv. Vi blir plaget med kapitalistisk lignende systemer som er gjennomkorrumpert og dermed til skade for oss, noe jeg ser vi er enige om. Det vi er uenige om er definisjonene. Men de er til gjengjeld ekstremt viktige hvis man skal ha en sjanse til å skape en bedre verden i fremtiden. Det er derfor jeg presser deg så hardt på denne saken.

        > Alle de meningsløse såkalte klimatiltakene gjennomføres for å flytte penger fra offentlig budsjetter og til private lommer hvor en samtidig svekker velferden til befolkningen.

        Her er jeg uenig. Jeg mener Bill Gates og de andre oligarkene er lite interessert i å tjene mer penger, men å ha total kontroll over oss. Da er penger bare et middel for å oppnå makt. Det klimafjaset man for eksempel ser i Nederland nå mener jeg er for å ta fra bøndene eiendom og dermed gjøre dem mindre selvstendige og dermed får staten mer kontroll over egen befolkning. Særlig hvis man gjør om disse landområdene til boligblokker med innvandrere av fremmed kultur. Samme med strømprisen i Norge. Det handler om å gjøre folk avhengig av staten. At vi skal tjene staten og ikke slik det var tiltenkt i utgangspunktet at staten skal tjene befolkningen. Men dette har ikke noe med den versjonen av kapitalisme jeg forholder meg til.

      • Del 2 i svar til Lindtner:

        En god illustrasjon på at eliten ikke er kapitalister i bunn, men maktsyke psykopater er at de gjør alt som er i deres makt for å innføre teknokrati. Blant annet igjennom Agenda 21, Agenda 2030 og Great Reset fra WEF. Med teknokrati, så finnes det ikke valuta. Det er lengre unna kapitalisme enn selv Sovjet var. For Sovjet brukte jo faktisk kapitalisme da de handlet med utlandet. Teknokrati forholder seg til energi. Man får en viss mengde energi til bruk som vil gå ut etter en periode, hvis jeg har forstått det riktig. Med andre ord vil vi være hamstere på mølla til dagen vi kollapser. Det passer perfekt med digital sentralbankvaluta i en overgangsordning til Great Reset hvor man eier ingenting. Da vil vi alle bare være ressurser til disposisjon til systemet. Et system drevet av kunstig intelligens som vil gjøre tidligere føydalsamfunn til et ferieparadis i forhold. Men tilbake til tema. Det har ingenting med kapitalisme å gjøre. At eliten gjør om enorme landområder til nasjonalparker gjør bare at vi får begrenset med ressurser og dermed vil vi bli avhengig av teknokratiet. Norges regjering har utført kunsstykket og gå fra å ha vanvittige mengder med energi vi kunne brukt på egen befolkning til å sende strømrpisen rett i været for egen befolkning. Her har vi skapt en kunstig ressursmangel teknokrater som Gro Harlem Brundtland er stotlt av. Gassen kan kun brukes i utlandet for eksempel.

        Korona, som du nevner, mener jeg heller ikke har noe med kapitalisme å gjøre. Derimot har det alt med kontroll å gjøre. Masse såkalte permanente unntakstilstander ble implementert. I USA prøvde til og med noen politikere å stappe inn lov om digital valuta i første hjelpepakke etter nedstenging. En forskrift på mange tusen sider som lå på hylla og bare ventet på en anvendelig krise for å ta fra folk friheter. Jeg er ihvertfall overbevist om at for eksempel Bill Gates kunne tjent mye mer penger hvis han hadde brukt all sin energi på å gjøre Microsoft best mulig. Fellesnevneren med de fleste som har blitt verdens rikeste etter han er at de ble søkrike i teknologisektoren, så i den bransjen han mestret godt kunne han uten tvil ha tjent enorme summer istedenfor å overlate roret til galningen Steve Balmer.

        Kort oppsummert, så ser det ut som jeg er overbevist om at eliten ønsker totalt makt over oss, mens du tenker at de bare ønsker å bli søkkrike på grunn av oss. Jeg er ekstremt overbevist om de ønsker å slavebinde oss og kun i den konteksten gir handlingene deres mening for meg.

        Uansett takknemlig for at du tok deg bryet med å klargjøre hva du mener med kapitalisme og ønsker deg god helg!

      • «Kort oppsummert, så ser det ut som jeg er overbevist om at eliten ønsker totalt makt over oss, mens du tenker at de bare ønsker å bli søkkrike på grunn av oss. Jeg er ekstremt overbevist om de ønsker å slavebinde oss og kun i den konteksten gir handlingene deres mening for meg.»

        Ja, og der tenker du helt riktig. Det er bl.a. her gamle, inngrodde kommunister som Pål Steigan og Knut Lindtner tar så farlig feil. De ser ikke elefanten i rommet. Dvs. de ser elefanten, men de VIL ikke se den, vil ikke anerkjenne at det er en elefant i rommet. Og derfor fungerer nettsider som derimot og steigan, som kontrollert oposisjon; Se spyr ut stoff, men kommer ikke av flekken. De er helt ufarlige for satanistene som styrer oss,og dom holder på å ta knekken på oss., Ja, ikke bare ufarlige, de er «NYTTIGE idioter», som Lenin kalte slike.

      • Statskapitalisme er beskrivende for kommunisme, så takk for den! Enig i at privat kapitalisme ikke er helt problemfritt da aktører her også ønsker monopol, men man kommer veldig langt hvis psykopatene som i dag eier mesteparten av verden mister privilegiet til å trykke valuta via private sentralbanker som FED, Bank of England, Bundesbank, sentralbanken i EU osv.

        Ellers er jeg helt enig i at fellesnevneren bak de mektigste kreftene her på jorden er satanisme. Det er enkelt å se med at de ønsker kontroll over folk fremfor fortjeneste. Med yppersteprester som Fauci som får gjøre hva han vil uten å bli stilt til ansvar. Veldig merkelig at det går an å blande disse maktfolkene med kapitalister. Ikke forstå at penger bare er et middel for å oppnå kontroll. Med denne forståelsen er det også enkelt å forstå at teknokrati ala Kina er hva eliten via FN og WEF drømmer om å få implementert i alle land verden over. Total overvåking og kontroll. Hvor vi blir redusert til Frankenstein mennesker via mRNA vaksiner osv og bare vil bli behandlet som ressurser for teknokratiets (systemets) beste.

      • R.H.
        «Siden edelmetaller er en fysisk vare, så fungerer den også godt i et desentralisert samfunn og på tvers av desentraliserte samfunn verden over – slik vikingene kunne bruke sølv da de var ute på tur i utlandet.»

        Edelmetaller er en fysisk vare , javel. Men er konstruert for å være et alternativ til tillit.
        Og har ellers ingen annen ( mindre!) praktisk verdi enn f.eks. aluminium.
        Det er varer/ønskede produserte produkter til velstand som har verdi.
        Jfr. en gullkalv jamfør en levende kalv .
        I røverturer i utlandet ( som digitale røverturer over landegrensene nå) ble mye rart brukt. For å bytte til seg realverdier. – Eller statusverdier. Perler og glansbilder f.eks.
        Kobber ble jo brukt av røverne til å bytte til seg gull i f.eks. Afrika fordi det liknet på gull.
        ( Gull var for mykt til å brukes til noe praktisk. )
        Bløffere/ Røvere finnes det visst alltid. Men vi bør kjenne lusa/gnagerne på gangen, som det heter.
        Det som skaper velstand/velferd i en nasjon er arbeidskrefter/arbeidslyst og innovasjon. Penger, eller gull/sølv har ingen egenverdi. Det er kun byttemidler. Men vi blir lurt til å tro noe annet av de som styrer pengene og rentene.

        Vår mentalitet er vår skjebne.

      • Så hva er ditt forslag til et velfungerende kapitalistisk system med en likvid valuta? FIAT valuta eller kryptovaluta og utsted av hvem?

        Forstår ikke argumentet ditt med å kjenne lusa/gnagerne på gangen. Jeg argumenterer for å gå tilbake til eneste valuta som har fungert igjennom flere tusen år og du ønsker noe som er tillitsbasert. Men alt som er tillitsbasert uten reel verdi bak kan selvfølgelig misbrukes av de som kontrollerer valutaen. Så jeg tenker argumentet ditt er bedre egnet mot deg selv enn valutaen som har fungert best igjennom tusenvis av år. Selvfølgelig kan man trikse med metall også. For eksempel tungstein inni gullmynten, men jeg mener det fortsatt er et mye bedre alternativ til en gjeldsbasert valuta som kan kræsje over natten.

        Verdien til gull og sølv har relativt lav egenverdi rent industrielt ja. Men det er sjeldent og det er det som er viktig. Mange ting som det finnes lite av har en høy pris. Det er grunnleggende i et velfungerende marked.

        Jeg er forøvrig ikke noen gullfantast, men opptatt av å få parasitter ut av ligningen som kan trykke opp ny valuta etter eget forgodtbefinnende. Først med desentraliserte valutaer hvor alt er frivillig er det mulig å ha virkelig kapitalisme. Norge kunne for eksempel hatt valuta basert på petroleum. For eksempel at en tier kunne veksles inn i en liter med bensin. Eller gitt en bestemt mengde strøm. Det hadde lagt harde føringer på politikerne våres og umuliggjort for eksempel Nixon sin tale hvor han sa at Vietnamkrigen ikke skulle koste folket en dollar i økt skatt. Han hadde rett i det, for han inflaterte valutaen istedenfor og finansierte krigen på den måten. Noe folk flest ikke klarer å forstå før det er altfor sent.

      • R. H.
        Nei, jeg har jo ingen fasit. Jeg vil bare ha en nødvendig samtale.
        Men det viktige(ste) er vel å ikke forveksle fiktiver og realverdier i samfunnsoppbyggingen. Dette er det viktigste.
        ( Spesielt når fiktivene styres av noen bakmenn, og vi, og våre ukyndige politiker og penge-økonomer, danser denne penge- dansen.)
        Bitcoin er jo mer av galskapen enn en løsning. Når man kan spekulere i tall (Bit) og få en fortjeneste som ikke har noe med realverdi-utvikling å gjøre. Kun frykt og rådighet. Hallo! Når skal vi bli vokse og se forskjell på en dukke og et levende individ?
        Vi vil jo alle bli rike. Dvs. materielt trygge. Enten man tilhører v. sida eller h.sida. Som enkeltindivider eller nasjon. Annet er løgn og selvbedrag. Men da må det selvfølgelig grunnes i produksjon og realverdier.
        At gull har fungert i mange tusen år betyr vel ikke annet enn at bakmennene har ‘fungert’ ( dvs. operert) i mange tusen år med sitt system . ( Gullkalv vs. en levende kalv, som det engang ble advart mot.)
        Parasittene bør ut ,ja. Enten de kalles lus eller gnagere eller jøder.
        Men i første rekke bør de /deres verdisetting ut av vår mentalitet. Vi kan vel ikke beskylde noen for å bedra oss hvis vi bedrar oss sjøl med samme system.
        Det er et samfunns realverdier og arbeidsinnsats/inovasjon som skaper velferd og forutsigbarhet.
        Annet er politikk og bedrag.

      • ‘Vi investerer i gull og sølv av ulike grunner. Noen liker å binde verdiene sine opp til noe håndfast, noen liker å se på det som en investering som kanskje kan gi en fremtidig avkastning basert på et håp om stigende gullpriser og noen liker tanken på å eie ekte vare. ‘
        finansavisen.no/agenda/8002691/na-er-det-smart-a-investere-i-gull

        Men en nasjons arbeidskrefter og reelle produksjon er altså ikke ekte vare, noe håndfast? ;- )
        I motsetning til et (stort sett) ubrukelig metall ?
        I et pengeøkonomisk spill, javel.
        Men legg en gullbarre på plenen og be den klippe, eller be den bygge et hus. 😉

        Metall /penger/gull sølv er kun byttemidler i en najons arbeidsdeling.
        Det er først når de sendes rundt og SKAPER (positiv) aktivitet de får verdi.
        Penger, gull eller sølv. – Eller annen politikk.
        Uten verdi. – Hvis det ikke skaper noe.
        Negativ verdi, – hvis det setter igang noe destruktivt
        Positiv verdi, hvis det setter i gang noepositivt for Norge eller verden.
        Skattemessig, for en penge- statsadministrasjon ,er det på forunderlig vis en inntekt uansett.
        Utgifter kan beskattes som om det var en inntekt.
        Halleluja, galskap. – Og (penge-) politikk.

      • Lindner. Først takk for det beste forumet for meningsutveksling vi ser ut til å ha i Norge.
        At det er behov for et slikt forum viser vel populariteten til ( den feige, tross alt?) Solvan- ‘Debatten’ i Nrk.
        Delvis fordi de fleste nettsteder har lagt ned sine diskusjonsfora. (?)
        Og/men :
        «
        Det er et system som utvikler seg, men drivkreftene (motivet) er de samme. Det er jakten på maksimal profitt»

        Maksimal ‘profitt’ er vi jo alle (forhåpentligvis ?) ute etter enten det dreier seg om den ene eller andre aktiviteten. Dvs. minst slit for maks resultat. Enten i opplevelse eller produkt-resultat. Dette har lite med kapitalisme å gjøre. Kun realorientering. Hadde profitten dreiet seg om realverdier kunne et vært greit. Men det dreier seg ofte om kun tallverdier i denne stats-penge-kapitalismen som så mange har tiltro til .
        (‘ V. siden angriper småkapitalistenes lekestue , men løper jublende inn i statskapitalismens øverdøvende helvete’, som Bertram Dybwad Brochman sa det .)
        At folk setter i gang konstruktiv aktivitet for å bli rike burde jo bare være bra. Hvis aktiviteten dreier seg om økt real-verdiskapning. Da spiller de liten rolle om de tar 10 eller 90 % av verdiskapningen. Uansett vil det bli 10% overskudd av realverdier til resten av samfunnet. Altså et overskudd til fordeling.
        Om f.eks. en innovatør fant opp maskiner som lagde sko til befolkningen til 50% av arbeidskraftbehovet i forhold til tidligere produksjon så ville samfunnet komme godt ut i og arbeidskraft/livstime- forbruk. Selv om han ble styrtrik og kunne ligge under trærne eller bygge seg ‘luksus’ -bolig.
        Noe annet er om han blir gitt politisk makt til å styre samfunnets utvikling.
        Da er det noe annet. Farligere som ikke har noe i et folkestyre gjøre.

        At du som redaktør ikke involverer deg i debattene har jeg forståelse for . ( Bortsett fra dine kommentarer til tidligere B. Bolsøy sine underlige engelsk-språkelige innlegg. Familie?)
        Men du er jo (tidligere?) kommunist av overbevisning . ( som meg forøvrig ), og jeg forundret meg etterhvert hvorfor v. siden tok stilling til et Sovjetunionen som undertrykket og fattig-gjorde sin befolkning. I motsetning til nasjonalsosialisten i Tyskland som skapte en velferd for befolkningen som aldri før i historien. Og også tok avstand til kapitalismen ( Penger vs. Arbeidskrefter som velferdsbygger. ) ( ‘Arbeid macht frei’ )
        Begge styreformer var vel i overkant topp- ( dvs. stats-) styrt , men…

        For å ikke gjøre innlegget lengre stopper jeg der.

        Men samtalen er både interessant og nødvendig. Også for å arrestere maktapparatet og bygge reell velstand og trygghet i en nasjon. Mer en V/H – politikk.

      • Det er prisverdig at redaktøren publiserer om klimabløffen. Hald fram med det!

        Menneske kan ikkje styre klima, det kan berre sola og Gud.
        Black Rock og WEF-Barth-Eide svindlar pengar frå folk og statar til seg sjølve og ‘grøne prosjekt’.
        Klimapolitikk er svindel basert på årevis med hjernevasking, og det samla Stortingspartiet deltar med mann og mus.

        Kapitalismen er no statskapitalisme, ikkje berre i Russland og KIna, men i alle land.

        Mussolini sin definisjon av fascisme var samansmelting av stat og konsern og krav om folkets underkastesle i eit felles arbeid for landet. Han hadde kvit uniform, men våre dagars fascistar har ofte raud leppestift og ekstra lange øyevipper.
        Dagens fascistar likar å kalle seg demokratiske og mange blir lurte.

        Demokratiet, folkestyret, er avskaffa i alle land, det fins ikkje nokon stad.

      • Vel, statskapitalismen er ofte privat finansiert av dei store vanlige jødiske privateigde bankane slik det alltid har vore, og dei låner helst ut til staten som jo eksisterer på grunn av sitt skatteprivilegium og det er utruleg kor hardt ein stat kan skatte sitt folk.

    • Tipp topp at du tok opp dette. De fleste her er enige om hva som er problemet men bruker forskjellig navn på det. Noen kaller det et eple, og noen en pære, men peker på samme fenomenet. Jeg tenker også at kapitalismen er ødelagt og vi har fascisme monopoltilstander som skal fases inn videre til teknokrati, som blir en suppe av kollektivistiske undertrykkende samfunnsmodeller på steroider hvor alle må gå i takt for å få mat og tak over hodet med total overvåkning. ESG er tvang og har ingenting med et fritt marked å gjøre. Selv om det er et privat selskap som styrer det.

      Svar
  • Og ellers til artikkelens overskrift:

    «det ikke er blitt et verre klima – det er ingen krise. Krisen finner vi i mediene – ikke i virkeligheten.»

    Og enda verre, våre politikerne lar seg styre av dette/disse som ikke ønsker debatt, kun global over-styring.
    Når det proklameres KRISE, enten det er klima, økonomi eller sykdom/virus, som gir store konsekvenser for innbyggerne, burde vi FORLANGE en debatt helt til saken(e) er avklart. Men begrepet KRISE brukes jo nettopp for å stoppe en debatt. Da burde vi også ane at det her er en skjult agenda.

    ‘Det finnes en mørk og en lys temperatur, fuktig og tørr temperatur. Husk, en temperatur er et mål på hvor raskt atomer/molekyler beveger seg, og lys inneholder energi som får molekyler til å bevege seg raskere, noe som hever temperaturen. Diffust lys kan heve temperaturen ganske mye, derfor er det viktig å måle temperaturer på samme måte, under samme forhold (overskyet/klarvær) på samme sted med samme type instrumenter for å kunne gjøre relevante sammenlikninger av forskjellige målinger. Siden to dager aldri er/har vært like når det gjelder vær/klima kan heller aldri to forskjellige temperatur målinger per definisjon sammenliknes 100 % da de er gjort under forskjellige forhold.

    Poenget i dette skrivet: vi måler i dag temperaturer med helt andre metoder enn vi gjorde for 200 – 150 – 100 og 50 år siden. Dagens målemetoder er ikke sammenliknbare med de metoder vi benyttet for 150 og 100 år siden. Det som blir ansett som riktig temperatur for 100 år siden, basert på de målinger som ble foretatt den gang, er kun et grovt anslag av hva den riktige gjennomsnitts temperatur var for 100 år siden……
    Dagens teknologi som fra satellitter kan måle en ganske nøyaktig gjennomsnitts temperatur er overhodet ikke sammenliknbar med tidligere tiders enkle målemetoder.
    Hvordan kan noen påstå temperaturen har steget eller sunket eksempelvis 0,5 eller 1 grad de siste 100 år når de baserer sine påstander på vidt forskjellige målinger foretatt på forskjellige steder med forskjellige typer instrumenter og teknologier? Forstår naive grønne fjoller hva en temperatur er, overhodet? ‘
    ebnorge.no/hva-er-en-temperatur-og-hvordan-males-en-riktig-temperatur-er-det-mulig-a-fastsla-riktig-temperatur-ved-a-lese-av-ett-malepunkt/

    Og fra samme:
    ‘Temperatur/klima lokalt på Nordkalotten styres av vind og havstrømmer, som PDO som bringer varmt vann inn i Nordpolbassenget. Denne havstrøm snur hvert cirka 45 år, den snudde sist i 2007-2008, noe som vil gi lengre og kjøligere vintre frem mot 2050. De som gidder å lese litt historie kan se hvordan vær/temperatur på Nordkalotten har variert i 40-50 år sykluser de siste århundrer. Eksempelvis møtte Roald Amundsen mye is da han seilte Nordvestpassasjen i 1903-06, hadde han ventet til 1932 kunne han seilt i nærmest isfritt farvann. Påstandene om at temperaturen globalt er stigende på grunn av menneskers bruk av hydrokarboner er også feil, globalt varierer temperaturen på grunn av noe varierende aktivitet på solen noe den alltid har gjort. Vi mennesker frigjør 37 -38 Giga tonn CO2 pr år ved vår bruk av hydrokarboner som slippes ut i naturens buffersystem som inneholder cirka 300 000 Giga tonn CO2. Slipper vi ut dagens mengde i 100 år fremover øker CO2 mengden med cirka 1,3 %, noe som er totalt uten betydning for noe som helst. Les litt om FNs CO2 svindel, politikk og lokale klimafenomener i følgende skriv fra 2010. Når du har lest og forstått dette skriv kan du begynne å diskutere FNs CO2 bløff. ‘

    Svar
  • Altså penge-tenkning. Og makt til de som styrer en verdensvalutaen.
    Her hjemme er ( burde være ) det være arbeidskraftomkostningene i produksjon som styrte vannkraftprisen. Den er IKKE økt, og er fortsatt 10-15 øre pr. kWh.
    ( Men kan sikkert politisk økes hvis/når våre politiske myndigheter øker avgifts-prisen på vannkraft for å lage ‘inflasjon’, – -for å kunne øke rentene som de globale bankkartellene, og dessverre våre politikere, vil. – Og spesielt FED/USA som får renter på alle nasjoners opptatte lån/gjeld. )

    ‘I tillegg er den svake valutakursen et problem også for norske strømkunder.
    – Kraftprisen handles i euro. Så for hver prosent krona svekker seg, stiger prisen på energi tilsvarende. Her hjemme må man betale regningen i kroner og øre, og da blir det dyrt, sier kraftekspert Gert Mollestad.’
    tu.no/artikler/nok-sno-til-stromprodusentene-men-fortsatt-ikke-normale-strompriser/529485

    Kraftprisen i Norge handles i KRONER! – Fra norske strømkunder i vinterlandet Norge.
    En ‘svekket kronekurs’ fører kun til at importerete varer blir dyrere. Men norskproduserte til egne innbyggere blir det selvfølgelig IKKE. Og varer til eksport blir like selvfølgelig mer konkurransedyktig.
    Men det viktigste er at UANSETT er en vares verdi dens bruksverdi.
    Pengespillet er bare et spill. For Fed, – og våre merkantilistiske politikere i AP/Sp m. fl. som vil spise kirsebær med de store og som ikke vet at det er innbyggerne som er politikernes forsørgere. Ikke omvendt.

    Svar
  • ‘– Vi har full respekt for at streik er et av virkemidlene i arbeidslivet, men en streik vil føre til at vi må skru av lyset, sier kommunikasjonssjef Nicolay Bruusgaard i Ringnes til NRK. ‘
    nrk.no/norge/slik-blir-du-rammet-av-streiken-1.16376013

    Og hvor var streiken når våre politikere gjorde at strømprisene økte med 20 000,- pr. husstand i vinterlandet Norge?
    ( Men gav skylda til matvare-distribitørene som forårsaket 1000,- pr. husstand ! )
    Hvor var streiken når samme strømavgifter gav ‘ inflasjon’ slik at rentene kunne sette opp slik at det gir 40 000, – ekstra i bo/rente-utgifter pr. husstand ?
    Et fjollete (parti-) politisk penge-skuespill.
    Så får vi ‘klassekamp mot dyrtid’ .
    Ut på gatene! Legg ned den produktive produksjonen så det blir mindre av alt ! Så alle lønninger og priser og renter stiger. 😉
    ( Gull eller ikke, R.H. )
    Hvem styrer dette spillet som forleder befolkningen? Og lar oss tro at penger har en egenverdi som står over befolkningens arbeidsinnsats?

    Kommunisme? Sosialisme? Kamp mellom Høyre/Venstre? Partipolitisk kamp. Opp barikadene! 😉
    Eller bare penge- tryllekunstner så vi ikke skal se hva den andre handa gjør?

    Svar
  • Og nå skal vi ikke KUNNE bli frie. Har du arbeidet , betalt skatt og bygd bolig for resten. Og tatt vedlikehold på fritida. Alt for å få en opplevelse av frihet fra å leie.
    Glem det.
    Nå skal vi betale leie for å bo i egen bolig. Greier du ikke å betale leien vil selvfølgelig staten ta boligen din:

    ‘NHO skriver i sitt høringssvar: «Vi støtter utvalgets forslag om å innføre skatt på beregnet leieverdi av egen bolig. En bolig (eller fritidseiendom) gir eier konsummuligheter, og dermed en form for inntekt, enten boligen brukes av eier selv eller eier mottar kompensasjon (leie) for andres bruk av boligen. Når denne fordelen ved bruk av egen bolig ikke beskattes, innebærer det en skattemessig forskjellsbehandling mellom de som eier, og de som leier. Leietakere må betale leie med inntekt som har vært skattlagt, for husleie er en privatutgift som ikke er fradragsberettiget i inntektsskattegrunnlaget

    ……«I praksis vil dette innebære at staten over tid vil overta store deler av verdiene i den boligmassen og gradvis demontere den norske boligmodellen. Gitt den norske statens enorme rikdom og dominans både i norsk næringsliv og samfunnsliv er det oppsiktsvekkende og urimelig. En slik skatt vil forrykke forholdet mellom privat og offentlig eierskap ytterligere i favør av staten. ‘
    finansavisen.no/personlig-okonomi/2023/04/17/8001352/nho-og-econa-gar-inn-for-skattesjokk-pa-bolig

    Svar
    • Og i den forbindelse ( Kanskje litt på siden, men..) :

      Hva trenger et samfunns befolkning?
      Penger eller realverdier?
      Å legge ned arbeidet når velstandsmålene er nådd? – Eller stadig tilbakevendende penge-‘kriser’ og innbyggernes frykt for ‘arbeidsløshet’ og knapphet , og dermed et oppskrudd kjøpe-bonanza i frykt for å oppleve seg som fattig ?

      ‘Kjernen i FIRE handler om å bygge opp en stor nok formue eller passiv inntekt til å forsørge seg selv uten å måtte jobbe. Noen klarer dette ved å lage forretningsmodeller som utbetaler penger lenge etter at man aktivt jobber med det.
      I jakten på et bedre alternativ fant jeg FIRE-bevegelsen. Den handler om å spare så mye som mulig, med mål om å oppnå økonomisk uavhengighet lenge før man blir pensjonist. FIRE står for financial independence, retire early eller finansiell uavhengighet, pensjoner deg tidlig. ‘
      nrk.no/ytring/leve-drommen-1.16354537

      Svar
      • En nasjons administrasjon burde jo ha som første mål å gjøre innbyggerne fri ved hjelp av oversikt over nasjonens arbeidskrefter og resurser. Hvorfor skal vi ellers holde oss med en kostbar administrasjon?
        Fri fra slit og fri fra styring ovenifra, ved hjelp av arbeidslyst, innovasjon og frihetslyst. ( Så slipper jo også administrasjonen å administrere. )

        Så har vi altså fått en politisk administrsjon ( betalt av innbyggerne!) som lager politiske/penge- økonomiske regler som holder innbyggerne i et livslangt slaveri. i generasjon etter generasjon.

        Er det en tragedie eller komedie?

  • En dum riking som bare vil ha mere penger og økonomisk vekst og som kan styre sin bedrift slik han selv vil har ført til at feks. forurensing ikke blir tatt hensyn til osv.bare fordi han tilfeldigvis har mye penger.En klok riking vil ha balanse i alt som eksisterer, noe som glatt blir overkjørt av den dumme rikingen bare fordi han har mere penger.Er menneskehetens bevisthet i ferd med å endre seg?

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Hamas brutalitet er i stor grad konstruert som en del av Israels propaganda.

Kampen om tankene og følelsene våre er viktig.

Forrige innlegg

Har de skjønt noe som helst?

Gamle kolonimakter skal lage fred i Midt-Østen?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.