POSTED IN Konspirasjoner / Sammensvergelser, Miljøpolitikk, Virkelighetsforståelse

Kan de ikke regne?

Hvorfor Net Zero er umulig.

5 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Den lille gangetabellen og det umulige Net Zero

Av Pål Steigan

Folk flest har vanskelig for å skille mellom lineær og eksponentiell vekst. De ser på en 4% vekst som ei rett økende linje som stiger jamnt framover. Dette kommer av at de tenker i et kort perspektiv. Den lineære kurven og den prosentvise kurven skiller seg ikke så mye de første åra. Vi kaller det forskjellen mellom en aritmetrisk rekke og en geometrisk rekke. Den geometriske rekka ender i en kurve som går rett til himmels. Derfor kræsjer til slutt alle rentebaserte systemer. Og derfor er vekstmålene som forutsettes i Net Zero en matematisk og fysisk umulighet.

Hans Eirik Olav forklarte dette grundig i artikkelen Dråpen som får begeret til å flyte over.

Her vil jeg føye til et par momenter i samme gate og vise at dagens system må bryte sammen, og det vet også våre herskere, for det er akkurat det de styrer mot. Det de forteller til massene er en ganske annen historie.

Hvis vi har en vekst på 4% i året, vil en mengde på 100 ha økt til 122 etter fem år. Hvis vi hadde gjort om det til en lineær vekst (økning på 4 enheter hvert år) hadde vi hatt 120 etter fem år. Forskjellen er helt ubetydelig og får svært lite å si i så kort tidsspenn. Etter tjue år vil den lineære veksten ha brakt oss opp i 180, mens den prosentvise veksten har fått oss opp i 219. Forskjellen begynner å bli tydelig, men det er ikke noe dramatisk. Med vekst på 4% begynner det først å ta av etter 40–50 år. Etter 50 år har den lineære veksten nådd 300, mens den prosentvise har nådd 711. Og derfra blir det fart på sakene. Legg på femti år til, så vil den lineære ha nådd 500, mens den prosentvise har nådd 5050. En økonomi som vokser lineært, vil i vårt eksempel ha blitt fem ganger så stor på 100 år, vokser den derimot med 4% i året, vil den ha blitt femti ganger så stor. Jeg har en onkel som snart kan fylle hundre år, så det er et tall jeg kan forholde meg til. Jeg har et barnebarn som kan fylle 100 år i 2099, så hvis Norge skulle ha 4% vekst gjennom hele hans levetid, vil han kunne fylle hundre år med vissheten om at økonomien er over 50 ganger så stor som da jeg fylte femti.

Norge i to hundre år

Jeg har lyst på å gå enda ett århundre fram. I 2014 fylte Norges grunnlov 200 år, så det er et tall vi kan forholde oss til, sjøl om vi ikke kjenner noen som ble født i 1814. Nå hadde det unge Norge nesten ingen vekst i sine første tiår, men la oss likevel se på hva som hadde skjedd dersom landet hadde hatt en vekst på 4% siden da. Hadde vi snakket om lineær vekst, hadde økonomien blitt 9 ganger så stor på 200 år, og det er et tall det går an å forstå. Dersom vi snakker om en vekst på 4% i året, hadde økonomien vært 2550 ganger så stor – to tusen fem hundre og femti ganger! Det er et ubegripelig tall, og en umulighet.

Forskjellen på lineær og eksponentiell vekst (her 4% over 200 år.)

Den blå kurven viser lineær vekst, mens den oransje kurven viser eksponentiell vekst på 4% per år i 200 år.

Do the Math!

Det begynner å demre? Prosentvis vekst er helt greit å takle over noen få tiår, men over noen generasjoner blir den en umulighet. Astrofysikeren og matematikeren Tom Murphy har regnet ut at dersom vi på jorda skulle ha en vekst i energiforbruket på 2,3% i året i fjorten hundre år, ville vi måtte produsere mer energi enn sola, og jordoverflaten måtte ha en overflatetemperatur som er høyere enn overflatetemperaturen på sola.

Den største krisa i kapitalismens historie – kamuflert som ei helsekrise

I artikkelen Hvorfor pandemikrisen er kapitalens favorittkrise skriver Tollef Hovig:

I et intervju 15. oktober, New Bretton Woods Moment, sier IMF sin direktør, Kristalina Georgieva, at det er puttet inn 12 trillioner USD i finanskapital (kreditt eller støtte) hvorav 7,5 trillioner USD er skapt av sentralbankene. Disse 12 trillionene utgjør rundt 14% av verdens BNP. Det tilsvarer omtrent to til tre års kredittilførsel gjennom den tidligere ordinære kanalen, økning av låne/gjeldsberget. I tillegg har det blitt og kommer til å bli sanert bort en del produksjonskapital, slik at forholdet mellom kapital og vare- og tjenesteproduksjonen øker ytterligere.

Bare i 2020 økte den samlede gjelda i verden med 32.000 milliarder dollar på grunn av lockdownpolitikken. Den globale gjelda nådde 226.000 milliarder dollar i 2020 og er nå altså oppe i 306.000 milliarder dollar. Det globale forholdstallet mellom gjeld og BNP er nå 336%. Det siste tiåret har gjelda økt med 100.000 milliarder dollar.

Krigen i Ukraina har ført til at vestlige land har økt sin gjeld enda noen hakk for å pøse tusenvis av milliarder dollar inn i våpenindustrien. De har satt seg ytterligere i gjeld. Bankene tryller så penger ut av tynn luft og der er vi i dag.

Det er ingen fysisk produksjon i hele verden som kan holde dette systemet oppe. Det må kræsje.

Den fysiske umuligheten

World Economic Forum, EU og den norske regjeringa vil at vi skal elektrifisere verden og nå det de kaller Net Zero i 2050. Vi har tidligere påvist at Net Zero vil bety at flertallet av menneskeheten vil sulte i hjel. i skal her se på et annet aspekt.

Elektrifisering krever en masse råstoffer, slik som litium, sjeldne jordarter og andre mineraler som det allerede er knapphet på. Her skal vi bare se på et metall som menneskeheten har brukt i mange tusen år og som er helt nødvendig for enhver elektrifisering, nemlig kopper. Det er gjort beregninger på hvor mye kopper som vil trenges for å få til alt dette, og det ser slik ut:

Altså: Net Zero forutsetter at menneskeheten på 25 år utvinner dobbelt så mye mye kopper som det er gjort i hele vår historie opp til nå. Her går vi ikke inn på hvor mye diesel det vil gå med på den gruvedriften. Vi bare slår fast at dette er en absurd umulighet.

I 2014 ble det lagd en prognose for kopperutvinning fram til 2100, og den så sånn ut:

Kopperproduksjonen vil kunne øke fram mot 2030, men fra da av vil den avta og i 2050 vil den ikke være i nærheten av de målene som kreves for Net Zero.

Dette vet våre herskere. Men hvorfor setter de umulige mål?

Jo, det er dels for å lure massene til å godta deres dagsorden gjennom å love oss gull og grønne skoger og dels ved hjelp av formler som «det grønne skiftet» å få frie hender til den råeste plyndringa av jorda noensinne. For dem handler dette om makt, profitt og kontroll.

Babylonerne oppfant både matematikken og gjeldsbrevet. Skrivekunsten ble utviklet i Babylon for å holde regnskap med gjeldsforpliktelser. De eldste skrifttegnene vi har er kileskrift på brent leire. Regnskapet ble skrevet inn på fuktige leirtavler som så ble brent.

Men gode som de var i matematikk visste babylonerne at stadig gjeldsvekst måtte kræsje. Derfor innførte de jubileum, det vil si sletting av all gjeld inkludert knusing av leirtavlene hvert femtiende år. History of debt relief.

Det første kjente gjeldsjubileum ble gjennomført av Enmetena av Lagash c. 2400 før vår tidsregning.

Dagens herskere vil også knuse, ikke gjeldsforpliktelsene, men oss

Planen ble presentert i dokumentet Dealing with the next downturn: From unconventional monetary policy to unprecedented policy coordination.

I dokumentet ble det pekt på at ti år med «kvantitative lettelser» ikke hadde lykkes med å skape forutsetninger for en ny vekst. Sentralbankene hadde pumpet enorme mengder digitale penger inn i økonomien, men fortsatt var det ikke tegn til at den ville lette. Rentenivået fortsatte å være null eller under null. I den finanskrisa som da var under oppseiling, ville det derfor ikke være tilstrekkelig pengepolitisk rom for å takle den neste nedgangenskrev toppene i BlackRock.

Planen ble presentert i dokumentet Dealing with the next downturn: From unconventional monetary policy to
unprecedented policy coordination
.

Et sammendrag av BlackRocks plan finnes her.

For å få aksept for å pøse så mye offentlige penger over i finansmarkedene var det altså nødvendig å «definere de uvanlige omstendighetene som krever en slik uvanlig koordinering«, og så sannelig kom det ikke ei krise som passet ypperlig til det formålet, nemlig den såkalte «pandemien».

Dette var et finansielt kupp mot menneskeheten.

Dette kuppet fortsetter nå gjennom krigsøkonomien og «det grønne skiftet» og det vil føre til sammenbrudd, sult og en ny form for slaveri.

Hvis da ikke menneskeheten våkner og gjør opprør mot den knøttlille herskerklassen som står bak dette.

Innlegget er hentet fra steigan.no

Forsidebilde: Annie Spratt

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

5 kommentarer. Leave new

 • Jeg er en av de som ikke hadde fått med meg at 4 % vekst gir en eksponentiell funksjon og fikk en liten aha-opplevelse her. Plutselig ble det så mye klarere hvorfor de rikeste så gjerne vil ha prosentvis lønnsøkning, men flate avgifter.

  Svar
 • «Det globale forholdstallet mellom gjeld og BNP er nå 336%. Det siste tiåret har gjelda økt med 100.000 milliarder dollar.
  Krigen i Ukraina har ført til at vestlige land har økt sin gjeld enda noen hakk for å pøse tusenvis av milliarder dollar inn i våpenindustrien. De har satt seg ytterligere i gjeld. Bankene tryller så penger ut av tynn luft og der er vi i dag.
  Det er ingen fysisk produksjon i hele verden som kan holde dette systemet oppe. Det må kræsje.»

  Så er det jo viktig at dette ikke dreier seg om økning i realverdier. Og våpen skal jo destueres/brukes.
  Man kunne like godt produsere luft og slippe det ut igjen, men lagt et lønnsomt budsjett og pengeregnskap av det.
  ( Som man forsåvidt gjør med CO2, – før man begraver det under havbunnen. ;-) )

  Og/men renter av gjeld regnes i prosent. Skatter regnes i prosent. Da gjelder det å opp-kapitalisere alle verdier. Og ikke se FORSKJELL på virkelige verdier og pengeverdier/tall.
  Det er dette som er kapitalisme.
  Opp-kapitalisering.
  Det som hadde vært naturlig i et moderne samfunn der produksjonen blir bedre og bedre , med færre bruk av arbeidskrefter; er stadig synkende priser, synkende gjeld og synkende lønninger.
  -Men på vei mot reell materiell velstand, ‘arbeidsløshet’, og stadig flere frie livstimer for de produserende innbyggerne.

  Men:

  ‘Styrer du det økonomiske systemet, kontrollere du alt.
  Dette er selve essensen av finansnæringen.
  For å gjør oss alle, enten vi er nasjoner eller enkeltpersoner, til slaver av gjeld.
  Målet er ikke å kontroll krigen, det er å kontrollere gjelden konflikten produserer. Den reelle verdien av en konflikt, den sanne verdien, er i gjelden som det skaper.’
  youtube.com/watch?v=ZqEIHotbxxU

  ‘Bakteppet for forslaget er at høye renter i USA og en sterk dollar har skapt utfordringer problemer i fremvoksende økonomier, blant annet ved å gjøre gjelden deres dyrere. Mange land og selskaper har tatt opp gjeld i dollar, og sliter når den styrkes. ‘
  e24.no/makro-og-politikk/renter/vil-utfordre-dollarens-dominans-med-ny-valuta-det-vil-ikke-bli-lett/24683730

  Svar
 • ‘ Når disse fattige landene ikke kan betale ut lånene, gir de «sjenerøse» internasjonale bankene rett og slett nye lån med høyere rente for å betale de gamle, ytterligere gjeldslåner. Som Mayer Amschel Rothschild sa: «La meg utstede og kontrollere nasjonens penger, og jeg bryr meg ikke hvem som skriver lovene.» I nyere tid sa Richard McKenna, tidligere president i Midlands Bank of England, «De som lager og utsteder penger og kreditt styr regjeringens politikk og hold i hendene folks skjebne. » ‘
  ericdubay.wordpress.com/2018/07/05/the-federal-reserve/

  Svar
 • «Men gode som de var i matematikk visste babylonerne at stadig gjeldsvekst måtte kræsje. Derfor innførte de jubileum, det vil si sletting av all gjeld inkludert knusing av leirtavlene hvert femtiende år. History of debt relief.»

  ‘ I Moseloven er det bygd opp et helt system, der de 6 dager og hviledagen bare er en liten del.
  Det var f. eks. streng ordre om rentefrie lån.
  Alle lån skulle avdras i 6 år og det 7. år skulle være henstandsår. Etter 7×7 slike perioder kom det 50. år, da var det «jubelår». Da var all gjeld (= formue) likvidert ved avdrag. All kapitaldannelse var dekapitalisert tilbake til 0. Da var det hviledag og fest hele året. Våre mammondyrkere som «helligholder» søndagen, mens pengene yngler søndag som hverdag året rundt, tar Guds navn og hele Bibelen forfengelig.’
  samfunnsliv.no/kunst-14.html

  Renter er tall av tall. Rentesrente er tall av tall av tall.
  Så bruker vi et ( penge-) økonomisk system som forsvarer at penger/gull , uten egenverdi for et samfunn, har makt/rett til å kaste folk ut av egne boliger fordi disse tallverdiene settes opp!

  Og dette gjelder tydligvis hele spekteret av politiske grupper. I hele vår administrasjon.
  Det økonomiske pensumet som vi lar oss styre av forlanger dette! Selv om kua dør mens gresset gror.

  Hvem har skrevet disse lærebøkene? ;-)

  Svar
 • Northern Light.
  26 januar 2024 14:35

  Forskere advarer om at å dyrke dine egne grønnsaker forårsaker «global oppvarming» og må forbys.

  Av Sean Adl-Tabatabai.
  Klimaforskere erklærer at det bør være ulovlig å dyrke egne grønnsaker. Disse forskerne advarer nå om at folk som dyrker sine egne grønnsaker er ansvarlige for å forårsake «global oppvarming», og oppfordrer regjeringer til å kriminalisere dyrking av mat for å oppfylle WEFs «Net Zero»-mål.

  Ta en titt på denne overskriften fra den WEF-kontrollerte avisen The Telegraph UK: Karbonfotavtrykket til hjemmedyrket mat er fem ganger større enn mat som dyrkes konvensjonelt. Studien fant at egen dyrking av mat i hagen medvirker til økte nivåer av CO2.

  Off-guardian.org rapporterer: Tydeligvis har en ny studie fra University of Michigan funnet at «urban dyrking av mat i hagen», er 5 eller kanskje 6, de er ikke sikre, ganger verre for miljøet enn «konvensjonelle avlinger».

  Jeg vet ikke hvordan de beregnet det, og det spiller ingen rolle. Hvis du leser brødteksten til artiklene, sier de til og med at det bare gjelder noen grønnsaker noen steder, og alt avhenger av hvordan «hageinfrastrukturen» er satt sammen. Detaljene er ikke poenget. Poenget er at dette er nok et våpen i krigen mot mat. Mer regulering, mer kommersialisering, mindre frihet, alt med påskuddet å «bekjempe klimaendringer».

  Og hvis du tviler på at det er agendaen her, sjekk ut det store antallet statlige forskningsinstitutter som «støtter» forskningsprosjektet: Støtte til prosjektet ble gitt av det britiske økonomiske og sosiale forskningsrådet, det tyske forbundsdepartementet for utdanning og forskning, det franske nasjonale forskningsbyrået, U.S. National Science Foundation, Polens nasjonale vitenskapsenter og EUs Horizon 202 forsknings- og innovasjonsprogram.

  Det er et ganske åpenbart tilfelle av at hvis du trenger en studie for å støtte et narrativ, kjøp en. Dette er en av de historiene som bare eksisterer som en overskrift, så noen forståsegpåere kan sitere den i et politisk panel på primetime-TV, og starte en samtale om «regulering».

  La oss avslutte med en spådom: Dette er bare det første steget, og du trenger ikke å være spesielt oppmerksom for å se hvor det vil bli tatt herfra. De kommer sannsynligvis aldri til å gjøre det helt ulovlig å dyrke egne grønnsaker, de kommer bare til å gjøre det stadig vanskeligere. Det vil starte med lisenser, med påskudd av matsikkerhet eller lignende. Kanskje et utbrudd av en sykdom vil bli knyttet til at folk deler mat fra sine kolonihaver.

  Lisensene vil bli stadig dyrere, og vil komme med begrensninger. Du vil kun få lov til å bruke frø fra godkjente leverandører, frø av GMO-planter som «demper virkningen av klimaendringer». Disse frøene vil sannsynligvis være «terminatorfrø», noe som betyr at de er sterile i andre generasjon. Og på den måten vil det å dyrke dine egne grønnsaker ikke lenger være din egen og uavhengige matauk, men bare en måte GMO-agroselskaper vil få deg til å abonnere på å kjøpe frø fra dem.

  Fra People’s Voice, publisert 24 januar 2023.
  Oversatt fra engelsk. Linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Scientists Warn Growing Your Own Vegetables Is Causing ‘Global Boiling’ and Must Be Outlawed.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Dr. Peter McCullough:

Ni studier viser at HIV-tester blir positive etter covid-«vaksinering»

Forrige innlegg

Dr. John Campbell:

Jo flere vaksiner, desto mer sykdom og død.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.