POSTED IN Covid-19, Endring av politikken

I Østerrike har mange leger glemt lege-eden:

«En skal ikke påføre pasientene skade.»

0
Print Friendly, PDF & Email

«SPØRSMÅLET ER OM MAN IKKE BURDE BINDE FOLK FAST OG SÅ GI DEM INJEKSJONEN»

Helt gal: Legeforeningens president beskriver et skrekkscenario med tvangsvaksinasjon

Legeforeningens uttalelser blir stadig mer ekstreme! I Østerrike uttalte legeforeningens president, Thomas Szekeres, seg i ORFs pressekonferanse på søndag om spørsmålet om en obligatorisk vaksinasjon. Man må vurdere «hvordan man kan tvinge det igjennom», forklarte han og sa: «Jeg mener at det da jo er et spørsmål om man ikke burde binde folk fast og så gi dem injeksjonen.» Også nestlederen, Harald Mayer, sprer panikk på en aggressiv måte med den angivelig innkommende fjerde bølgen og bemerket syrlig at myndighetene er for feige til å innføre en obligatorisk vaksinasjon for alle.

Wolfgang Mückstein fra partiet «De Grønne»

Likevel ser han for seg at både en vaksinasjonsplikt og en nedstengning for alle vil komme før jul. Helseminister Mückstein har allerede informert om at en slik nedstengning vil bli gjennomført. Og foreningen for offentlig ansatte leger i Baden-Württemberg i Tyskland anbefaler sine medlemmer å reservere tidsrommet mellom kl.7 og kl.7.10 om morgenen til legetimer med pasienter som ikke kan framvise et gyldig 3G-sertifikat (Minst ett av kravene «Genesen»=gjennomgått infeksjon, «Getestet»=testet, «Geimpft»=vaksinert, må være oppfylt, o.a.). Det er ensbetydende med ingen behandling! Legestanden ser nå ut til å ha mistet enhver etikk og moral og også til å ha glemt den hippokratiske eden. De har riktignok medisinsk utdanning, men er ikke leger. For en lege må framfor alt unngå å påføre pasienten skade…

Av Christoph Uhlmann, Wochenblick(Østerrike)

  • Legeforeningens president er for en generell vaksinasjonsplikt
  • Propagandistisk forberedelse på det man har i vente:«Om man da ikke binder folk fast og så gir dem injeksjonen» 
  • Nestlederen i legeforeningen er for en nedstengning og en generell vaksinasjonsplikt før jul
  • Helseminister Mückstein (De grønne) annonserer en nedstengning for alle
  • Foreningen for offentlig ansatte leger i Baden-Württemberg går inn for å reservere 10 minutter (kl.07.00-kl.07.10) for ALLE pasienter uten et 3G-sertifikat

Koronadiktaturet er i ferd med å falle. Regimets aktører og håndlangere er klar over det. En siste krampetrekning?  Det faktum at uttalelsene blir stadig mer ekstreme, viser det. Legeforeningens

Thomas Szekeres

gjør seg i så henseende spesielt bemerket, og lar ingen mulighet gå fra seg til å bevise at han må regnes blant dem som riktignok har studert medisin, men som definitivt ikke fortjener betegnelsen lege. For det første etiske grunnprinsippet i legegjerningen er at en lege først og fremst ikke må (eller bør) påføre pasienten skade.

Szekeres snakker om at man kan bli bundet fast og tvangsvaksinert 

Det er nå bevist at nedstengninger fører til omfattende psykiske og også fysiske skader. Nettopp den mye omtalte «sårbare gruppen» på sykehjemmene er massivt berørt av det, som Wochenblick har rapportert om. Dette interesserer ikke Szekeres. Han ville allerede i april sperre ALLE østerrikere inne: «Steng ned hele Østerrike. Og kjøp for all del vaksiner», buldret han den gang. Ved de eksperimentelle genteknologiske injeksjonene kan massive skader i form av bivirkninger og langtidseffekter ikke utelukkes. Men det gjør imidlertid ikke medisineren som leder legeforeningen det minste bekymret. I pressekonferansen på søndag gjorde han seg igjen bemerket som et kroneksempel på en propagandist. Når det gjelder en eventuell innføring av vaksinasjonsplikt, mente han at det er noe som må avgjøres politisk, men at det medisinsk sett vil være hensiktsmessig «for å få ned infeksjonstallene». Man må vurdere «hvordan reaksjonen i befolkningen er, hvordan man setter det ut i live og tvinger det igjennom», ifølge legesjefen. «Jeg mener, det er jo da et spørsmål om man ikke burde binde folk fast og så gi dem injeksjonen.» – med denne uttalelsen tegner han et bilde som kunne ha vært tatt ut av en skrekkfilm.  Han kan ikke forestille seg det, la han til etterpå. Han tar eksplisitt til orde for «at uvaksinerte også skal få det mye vanskeligere i arbeidslivet».

Helseministeren kunngjør en nedstengning for alle

Også visesjefen i legeforeningen, Harald Mayer, går inn for en generell vaksinasjonsplikt og ser også et behov for en nedstengning for alle før jul. Da han uttalte seg til en dagsavis, fantaserte han:

«Hvis de østerrikske myndighetene fortsatt er for feige til å vedta en vaksinasjonsplikt for alle, så vil de drive hele Østerrike inn i en ny nedstengning, da vil den fjerde bølgen overvelde oss.» 

Den grønne ministeren Mückstein, som angivelig skal ha ansvaret for helse, ser ut til å være av samme oppfatning. For Mückstein har allerede annonsert en generell nedstengning som det skal tas en endelig avgjørelse om på onsdag, som Wochenblick allerede har rapportert om.

Går det mot Big Pharmas drøm: to vaksiner årlig som ikke virker mot en sykdom som var ufarlig for nesten alle?

Utspekulert propagandastrategi

Dette er en form for propagandastrategi som Wochenblick har omtalt så sent som ganske nylig.

Kommunikasjonseksperten og NLP-coachen Dr. Roman Braun forklarte i et AUF1-intervju med Wochenblicks sjefredaktør Elsa Mittmannsgruber at man innledningsvis sprer nyheter om upopulære tiltak på den måten at man nevner dem, for så å ta avstand fra dem. Denne såkalte pre-teachingen vil da for eksempel kunne lyde slik: «Det vil ikke bli innført noen vaksinasjonsplikt.», «det vil ikke bli noen flere nedstengninger»… Det er altså en utspekulert strategi for å forberede menneskene på noe som man har planlagt i framtiden.

AUF1 rapporterte om et oppsiktsvekkende Jean-Claude Juncker-sitat fra desember 1999, som passer godt i denne sammenhengen: «Vi vedtar noe, lar det da bli stående i rommet, og ser hva som skjer. Hvis det da ikke blir noe voldsomt bråk eller opprør siden de fleste ikke forstår hva som ble vedtatt, da fortsetter vi skritt for skritt helt til det ikke finnes noen vei tilbake.»

(Jean-Claude Juncker, tidligere president for Den europeiske kommisjon)

Total eskalering – ingen behandling uten 3G

Medisinsk etikk er noe som man også tar lett på i foreningen for offentlig ansatte leger i Baden-Württemberg i Tyskland. Denne foreningen anser «avvisning av vaksinasjon som frekt og sosialt uakseptabelt», ifølge et rundskriv som de har sendt til sine medlemmer. «Korona og vaksinasjon er i det minste ikke noen privatsak mer når man utsetter andre for fare», blir det understreket i et rundbrev. Idet de ignorerer enhver medisinsk etikk, går de inn for 2G/3G-regler for legebesøk og anbefaler legene å ha legetimer med pasienter som ikke oppfyller 3G-reglene mellom kl.7.00 og kl.07.10 – altså i et tidsrom på nøyaktig 10 minutter! Hva advokaten Beate Bahner, som allerede lenge har vært aktiv i motstanden mot tiltakene, mener om dette, gir hun uttrykk for i denne videoen som hun har delt på Facebook.

Her rundbrevet:

https://www.wochenblick.at/wp-content/uploads/2021/11/Schreiben_der_KV_BW_v_11_11_2021_10_Minuten_Sondersprechstunde_fuer.pdf

Slik kan i framtiden et venterom for pasienter som ikke kan framvise et gyldig 3G-sertifikat se ut, om de fortsatt i det hele tatt blir behandlet:

Uetisk og umenneskelig venteområde for uvaksinerte ved et legekontor

Jeg kan bare si: Uff, disse legene! Skam dere!

Jeg mottok i dag denne e-posten: 

Hei Beate Bahner

Dette bildet ble tatt i dag. Det er et venteområde med sittemulighet for uvaksinerte mennesker ved et legekontor i Halle (Saale). Dette legekontoret har uvaksinerte ingen adgang til, legen møter dem i bakgården, eller eventuelt i trapperommet.

Med vennlig hilsen

H…. (selv lege)

Oversatt av Rune G

Knut Lindtner har lagt til bilder med tekst.

Forsidebilde: julio andres rosario ortiz

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Covidvaksiner og beskyttelse

Vaksinerte har større risiko for å havne på sykehus enn uvaksinerte

Forrige innlegg

På papiret ser det fint ut.

I praksis er det en vits.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.