POSTED IN Covid-19, Helse

I Afrika har befolkningen dårligere helse og dårlige helstjenester:

Vaksinering vil bli en katastrofe.

0
Print Friendly, PDF & Email

Vaksinering i Afrika vil føre til helsekatastrofe

Av Northern Light

De offisielle oversiktene over skader og død etter mRNA-injeksjonene kalt vaksiner i EU, viser over 23 000 døde og over 2,2 millioner skadede, 50 prosent av dem alvorlig. Disse tallene øker for hver måned de oppdateres. De uoffisielle tallene er høyst sannsynlig høyere. EU landene har et godt utbygd offentlig helsevesen, spesielt de vestlige EU-landene, så aller fleste som får bivirkninger av mRNA-injeksjonene får behandling i EU-land.

Her er statistikken over vaksinedøde i USA fra 1990 og frem til i dag.

U-landene derimot, har fra dårlig til ikke eksisterende offentlig helsevesen, og overklassen i landene kan betale for behandling på private sykehus. Befolkningene i u-land har dårligere helse enn i vestlige land, mange er underernærte fra de er barn, de har dårlig tilgang på rent drikkevann, og offentlig avløp med renseanlegg er det bare i overklassens bydeler.

Det vil si at bivirkninger fra mRNA-injeksjonene kalt vaksiner som vestlige overlever på grunn av at de får behandling fra et godt offentlig helsevesen, vil kunne bli alvorlige til fatale for den fattige befolkningen i u-land, og tallene for døde og skadede etter injeksjonene vil bli mye høyere. Når noen vestlige land sier at de vil gi millioner av injeksjoner “som gave” til u-land, og FNs generalsekretær presser på for at vestlige land skal gi injeksjoner til u-land, bør lederne i disse landene takke nei til disse “gavene” og “hjelpen”.

Landbruk er hovednæring i u-land, og mange millioner småbønder er drevet av ektepar med flere barn. Ektemannen tar seg av jordene med korn, ris, grønnsaker og buskap, og moren tar seg av husholdningen med matlaging og barna. Får ektemannen en bivirkning av mRNA-injeksjonen som gjør at han ikke kan drive gården, må konen gjøre det. Kan hun ikke det, må gården selges, og familien må få hjelp av storfamilien, for offentlig sikkerhetsnett finnes ikke i de aller fleste u-land, får de ikke det vil de sulte.

children running and walking on brown sand surrounded with trees during daytime
Helsetilstanden i en rekke U-land, ikke minst i Afrika, er langt dårligere enn i vårt. Og de har lite sykehus- og behandlingskapasitet.

Prosentandelen som dør og blir skadet i u-land vil sannsynligvis bli mye høyere enn i vestlige land, og økonomien i de fleste u-land vil kollapse. Det dårlige offentlige helsevesenet i de u-landene som har det, vil bli overbelastet raskt, og med en stor andel av småbøndene syke av injeksjonene, kan mat-forsyningen fort bli kritisk.

Dermed vil de fleste som dør i u-land på grunn av at økonomien ødelegges når mange i landbruket blir syke av injeksjonene, dø av sult på grunn av at en matproduksjon som allerede ikke er tilstrekkelig i u-land reduseres, og ikke av koronavirus.

Worldometer som har oversikten over offisielle tall for alle verdens land, viser interessant statistikk, Som for eksempel for Danmark og Nigeria for Covid:

  • Danmark, med en befolkning på 5,8 mill, har 367 000 registrerte tilfeller, og 2600 døde.
  • Nigeria med en befolkning på 212 mill, har 208 000 registrerte tilfeller, og 2700 døde.
  • Finland med en befolkning på 5 mill, har 150 000 registrerte tilfeller, og 1100 døde.
  • Mosambique med en befolkning på 32 mill, har 151 000 registrerte tilfeller og 1900 døde.
white ceramic mug on white table beside black eyeglasses
Influensaen forsvant i Norge i 2020 og i 2021. Skyldtes det at den ble omdefinert som covid-19?

De registrerte tilfellene har viruset påvist med PCR-testen, som i følge WHO og CDC ikke kan skille mellom influensa A, influensa B, forkjølelsesvirus, SARS og MERS virus. Det vil si at for eksempel influensavirus som de fleste har uten å bli syke, registreres som Covid.

Afrika og u-land trenger ikke mRNA-injeksjoner, Afrika og u-land trenger å komme ut av Verdensbanken og IMFs gjelds-jerngrep. De trenger å få landressursene sine tilbake fra de multinasjonale selskapene som plyndrer landene for dem uten å betale skatt. Så landene kan beholde inntektene fra egne landressurser selv og bygge skoler, helsevesen, utvikle landbruket og infrastruktur til egen befolkning.

Landene trenger ikke Gates Foundations Agra-prosjekter med genmodifiserte monokulturer av GMO- matplanter. Landene trenger å komme seg ut av den globale storkapitalens nakketak på dem, så de kan bygge vannforsyning og avløp med renseanlegg til hus og landsbyer. Det vil få levealderen og livskvaliteten opp for befolkningene i motsetning til mRNA-injeksjonene kalt vaksiner.

Innlegget er hentet fra derimot.no sin kommentatorspalte

Knut Lindtner har lagt til bilder m/tekst

Forsidebilde: Ninno JackJr

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Noe skjer i landet, men hva?

Er antallet brå dødsfall i naturen i Norge økende?

Forrige innlegg

USA-imperialismen mister nå et av sine verktøyer:

Farge-revolusjoner er ikke lenger effektive kupp-maskiner.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.