POSTED IN Coronavaksiner, Helse

Hvorfor skjules dette for befolkningen?

Vaksinene er noe annet enn vaksiner. Det er genterapi.

30 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

mRNA-vaksinasjoner

Hvorfor blir hundrevis av millioner mennesker uten sin viten utsatt for genterapi?

De såkalte mRNA-vaksinene er etter den medisinske definisjonen av begrepet en genterapi – det har også BionTech gjort uttrykkelig klart i sin årsrapport for 2019. Hvorfor gir man mennesker genterapi uten å informere dem om dette?

Av Thomas Röper (Anti-Spiegel)

Oversatt av Rune G.

Thomas Röper – Die Unbestechlichen

I midten av desember viste jeg i en detaljert artikkel at de såkalte mRNA-vaksinene – når vi legger den medisinske definisjonen av dette begrepet til grunn – er en genterapi. Men juridisk betraktet gjelder ikke dette lenger da det (i noen tilfeller så sent som under pandemien) har blitt skrevet inn i lovverket at en genterapi juridisk sett ikke er å regne som en genterapi når den gis i form av en vaksine. Det var et juridisk triks, som imidlertid ikke endrer de medisinske realitetene. Mer detaljert informasjon om dette finner du her.

At mRNA-vaksinene er en genterapi, er noe som også ekspertene er helt åpne om i interne diskusjoner. I artikkelen som jeg skrev i midten av desember, lenket jeg for eksempel til åpningstalen til Stefan Oelrich, styremedlem i Bayer AG og leder av Division Pharmaceuticals, som han holdt i Berlin den 24.oktober under den årlige World Health Summit. Der sa han (i videoen fra 1.37.40):

«mRNA-vaksinasjonene er et eksempel på en celle- og genterapi. Hvis vi for 2 år siden hadde gjennomført en offentlig undersøkelse og spurt hvem som er villig til å ta en gen- eller celleterapi og å få denne injisert i kroppen, da ville sannsynligvis 95% av de spurte ha stilt seg avvisende til dette. Denne pandemien har åpnet mange menneskers øyne for innovasjoner på en måte som tidligere ikke var mulig.»

Det galt stilte spørsmålet

At mRNA- vaksinene er en genterapi, vil jeg straks vise ved enda et eksempel, i tilfelle du ikke tror på uttalelsene til Herr Oelrich. Først vil jeg imidlertid påpeke at han stiller spørsmålet på en feil måte. Han sier at «pandemien har åpnet mange menneskers øyne for innovasjoner på en måte som tidligere ikke var mulig».

Denne uttalelsen er rett og slett gal, for menneskenes øyne har ikke blitt åpnet. Det blir rett og slett holdt skjult for dem at de blir injisert med en genterapi når de tror de blir vaksinert mot Covid-19. Du kan jo selv sjekke dette ved å spørre venner og bekjente om de er klar over at de ble injisert med en genterapi da de ble vaksinert med vaksinene fra firmaene BionTech/Pfizer eller Moderna. Jeg vedder på at de vil benekte det, for de blir jo ikke informert om det, og selvutnevnte faktasjekkere bestrider det til og med, for disse «vaksinasjonene» er jo i henhold til loven ikke (lenger) noen genterapi. At det ble foretatt en egen lovendring for å gjøre dette mulig, er jo noe som da selvsagt ikke nevnes.

Spørsmålet er: Hvorfor blir for tiden milliarder av mennesker behandlet med en genterapi?

Før vi går nærmere inn på dette spørsmålet, vil jeg først vise at BionTech er helt åpne om at mRNA-metoden må betraktes som en genterapi. Det er ikke noe som jeg har kommet på, og Herr Oelrich tok heller ikke feil.

Det gigantiske menneskeforsøket med en eksperimentell genteknologi

Når et selskap er notert på børsen, må det offentliggjøre omfattende rapporter som gir potensielle investorer informasjon om mulige risikoer. Der må selskapene skrive sannheten, for hvis de lyger eller utelater noe, og det så inntreffer, kan investorene holde dem ansvarlig for dette.

Årsrapporten for 2019, som BionTech leverte inn til NASDAQ etter at firmaet ble børsnotert i USA, er datert den 31. mars 2020. På det tidspunktet var pandemien allerede erklært, og den første nedstengningen var allerede kunngjort i Vesten. Det BionTech i denne rapporten skriver om mRNA-terapiene, som de har forsket på i lang tid, avslører en hel del.

herd of sheep in grayscale photo
De nye vaksinene er ikke et forsøk på dyr, men på milliarder av mennsker

Det første interessante poenget, som jeg stadig vekk må minne om, er at mRNA-vaksinasjonene er et stort menneskeforsøk da denne terapien riktignok ble oppdaget allerede i 1990, men at det siden da, til tross for alle anstrengelser fra den farmasøytiske industriens side, ikke har lyktes den å få godkjent ett eneste medikament (eller en vaksine) på basis av mRNA-teknologien. Det er nemlig ikke mulig å beregne eller å få en oversikt over mulige risikoer og bivirkninger. Det betyr at det ikke er noen som har full oversikt over hvordan denne mRNA-terapien (som i dag kalles «vaksinasjon») virker på lang sikt. Det er noe som nå – under dekke av vaksinasjoner mot Covid-19 – prøves ut på milliarder av mennesker i et gigantisk menneskeforsøk, og derfor vil jeg betegne mRNA-vaksinene som en «eksperimentell prosedyre» – det er per definisjon et menneskeforsøk.

BionTechs årsrapport

Mine kritikere hevder ofte at det ikke stemmer. Men de klarer aldri å påvise hva som er galt med min tese eller for eksempel å nevne ett mRNA-medikament som har blitt godkjent på regulær måte før pandemien. At de ikke prøver å bevise at jeg tar feil, skyldes at de ikke er i stand til det, da min påstand er riktig. Og det er nettopp det BionTech bekrefter i årsrapporten til NASDAQ. På side 14 i den mer enn 400 sider lange rapporten skriver BionTech:

«Etter det vi kjenner til, finnes det for tiden ingen presedens for en mRNA-basert immunterapi som den som vi utvikler, og som har blitt tillatt for salg av FDA, Europakommisjonen eller et annet tilsynsorgan noe sted i verden. Selv om vi planlegger å søke om lisenser for et biologisk produkt for vår mRNA-baserte produktkandidat i USA, og mRNA-terapier ble klassifisert som genterapeutiske legemidler i EU, vil andre jurisdiksjoner kunne betrakte vår mRNA-baserte produktkandidat som et nytt legemiddel, og ikke som et biologisk medisinsk produkt eller et genterapeutisk legemiddel og be om andre godkjenningssøknader.»

BionTech skriver altså åpent at mRNA-prosessen er en form for genterapi, men at de håper at det vil kunne være mulig juridisk sett å klassifisere den på en annen måte. Så da har jo lovgiverne i Vesten vært svært imøtekommende idet de har etterkommet dette ønsket og riktignok definerer mRNA-medikamentene som genterapier, men gjør et unntak når de gis i form av «vaksinasjoner». 

BionTech går i sin rapport over flere sider inn på risikoene ved mRNA-teknologien og når høydepunktet på side 15 med disse setningene som er skrevet i fet skrift:

«Ingen mRNA-immunterapi har så langt blitt godkjent, og muligens vil det heller aldri komme til å skje. Utviklingen av mRNA- legemidler er forbundet med betydelige kliniske utviklings- og regulatoriske risikoer da denne kategorien av terapeutiske midler er av en ny type som det ikke finnes tidligere kjente eksempler av.»

person holding white plastic tube
I 2019 tvilte legemiddelfirmaet på om genterapi kunne godkjennes fordi langtidsvirkningene var ukjente. I 2020 var det klart for massevaksinering av mange milliarder mennesker.

Det skrev BionTech i sin årsrapport for 2019, som er datert den 31. mars 2020. Mindre enn 9 måneder senere var alt dette glemt og mRNA-vaksinen utviklet og gitt en nødgodkjenning for bruk på mennesker. Hadde det skjedd noen forandringer med hensyn til de farene som er forbundet med mRNA-teknologien i løpet av disse 9 månedene? Nei. Skjedde det i løpet av disse 9 månedene et avgjørende vitenskapelig gjennombrudd? Nei. Det eneste som forandret seg, var at Verdens helseorganisasjon hadde erklært en pandemi. Denne pandemien var årsaken til at tilsynsmyndighetene ikke var så nøye på det når de skulle gi en godkjenning til disse «vaksinene».

Bill Gates, den suksessrike investoren

Pandemien var det beste som kunne skje mRNA-produsentene (og spesielt deres aksjonærer), for den har forvandlet en eksperimentell genterapi til en Covid-19-vaksinasjon og dermed gitt dem en lisens til pengetrykking. Da jeg i min bok «Inside Corona» hevder at pandemien har blitt planlagt i lang tid, er det naturlig å stille spørsmålet om dette lar seg bevise. Svaret er ja, og jeg vil her vise det ved et eksempel.

I begynnelsen av september 2019 investerte Gates Foundation i BionTech, denne stiftelsen ble altså aksjonær i selskapet. En måned senere, i begynnelsen av oktober 2019, ble BionTech børsnotert i USA. Bill Gates har en fin nese for investeringer, for aksjekursen til BionTech steg som en rakett fra 13 dollar i oktober 2019 til nesten 400 dollar da den var på det høyeste. Bill Gates fikk i løpet av denne tiden de bortimot 100 millioner dollar som han investerte i BioNTech til å vokse til 3 milliarder, eller altså 3000 millioner dollar.

«Blow the system»

I slutten av oktober ble det ved det amerikanske Milken Institute gjennomført en paneldiskusjon, hvor blant andre Dr.Fauci deltok. Det som er spesielt interessant, er at også en viss Margaret Hamburg deltok i diskusjonen. Etter det jeg har kommet fram til i de undersøkelsene som jeg har foretatt i arbeidet med min nye bok «Inside Corona», har hun vært en av de viktigste nøkkelfigurene i forberedelsen og implementeringen av pandemien. Margaret Hamburg blir betalt av Bill Gates og stiftelser, som, etter det vi har funnet ut, forberedte pandemien. Bill Gates alene betaler henne gjennom 3 kanaler, for hun sitter i styret til GAVI og CEPI (begge stiftelser grunnlagt, finansiert og kontrollert av Gates), og hun sitter også i en komite i Bill and Melinda Gates Foundation.

Margaret-Hamburg Headshot.jpg
Margaret Hamburg

Margaret Hamburg deltok altså i slutten av oktober i 2019 sammen med Dr.Fauci, den amerikanske regjeringens viktigste rådgiver under pandemien, i et arrangement som ble kalt «Universal flu vaccine» (altså «universell influensavaksine») og som ble gjennomført i regi av Milken Institute. Der snakket representanter for den amerikanske regjeringen, blant dem Anthony Fauci, om nødvendigheten av «å sprenge systemet» («to blow the system») for å omgå den regulatoriske kontrollen av mRNA-vaksinene. På møtet ble det også nevnt at det kunne være nødvendig å nå en «hyperproduksjon» av mRNA-vaksiner, som hun og andre deltakere på møtet mente var de tradisjonelle vaksinene overlegne.

Det var den 29. oktober 2019, bare 2 måneder før de første tilfellene av Covid-19 ble oppdaget i Kina. Og man kan knapt tro det man hører: Regjeringsrepresentanter som er ansvarlig for regulatorisk kontroll av medikamenter og vaksiner, snakker om hvordan de kan omgå denne kontrollen for å muliggjøre bruk av mRNA-vaksiner, samtidig som BionTech sier at risikoen som er forbundet med denne teknologien, er så umulig å få en oversikt over eller å beregne at mRNA-vaksinene kanskje aldri vil få en regulær godkjenning. Når man har slike kontrollører, har den farmasøytiske industrien all grunn til å være fornøyd. Og den betaler da også disse folkene gjennom sine NGO-er og stiftelser, som jeg har påvist i detalj og med konkrete beløp i min bok «Inside Corona».

Hva er hensikten med alt dette?

Spørsmålet er hvorfor pandemiens organisatorer satser så sterkt på et gjennombrudd for den eksperimentelle mRNA-teknologien – altså at en genterapi, som ingen kjenner de langsiktige konsekvensene av, skal bli tatt i bruk på mennesker over hele verden. 

Dette er et spørsmål som min informant Mr.X og jeg ikke kan gi et endelig svar på i boken «Inside Corona», men det er interessant å konstatere at pandemiens organisatorer investerer massivt i genteknologien, og at Margaret Hamburg er involvert i nesten alle de genteknologiske prosjektene som disse personene finansierer, og driver et omfattende lobbyarbeid for dem.

I boken viser vi hvilke mål disse organisatorene har, og hvordan pandemien har gjort det mulig for dem å gjøre store fremskritt når det gjelder å nå disse langsiktige målene. mRNA-teknologiens gjennombrudd, som de åpenbart har arbeidet for, er bare ett av dem. Det var jo nøyaktig det som skjedde, som ble krevd i paneldiskusjonen i oktober 2019, for pandemien har faktisk sprengt de regulatoriske organenes system og muliggjort en «hyperproduksjon» av mRNA-vaksiner. Uten pandemien ville ikke noen ha gitt denne teknologien en nødgodkjenning. For disse personene var pandemien en gave fra himmelen – eller et prosjekt som hadde vært planlagt i lang tid, og som gjorde det mulig for dem å nå sine mål.

woman holding white printer paper
Hvis det er trygt. Hvorfor vil de skjule at det er genterapi?

Vi vet ikke nøyaktig hva de planlegger, og hvorfor de på død og liv vil injisere hele menneskeheten med en genterapi. I «Inside Corona» lister vi opp målene til pandemiens organisatorer, som de også finansierer med mange milliarder, og forklarer også hva som skjuler seg bak dem. Men nøyaktig hva det betyr, og akkurat hva de planlegger, kan vi bare spekulere over. 

Men det er én ting som gjør oss bekymret: Hvis alt var så sikkert, og det bare lå gode hensikter bak, hvorfor blir det da holdt skjult for folk at de blir injisert med en genterapi? Hvis det var slik at alt var trygt og bare til vårt beste, da kunne man vel helt åpent fortelle oss det, eller hva?

Men det skjer ikke. Tvert imot.

Derimot sin redaksjon har lagt til bilder m/tekst


Forsidebilde: National Cancer Institute

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

30 kommentarer. Leave new

 • https://howbad.info/

  Hver dose har et Batch eller Lot- nummer. Det viser seg at enkelte doser er langt mer giftig enn andre doser. Og det gjelder for alle 4 produsenter.

  Dr Mike Yeadon forklarer inngående akkurat dette med Lot-nummer i siste sending ( nr 86 ) https://corona-ausschuss.de/ fra ca 4.25 starter Yeadon sitt foredrag og litt etter 5 så kommer det med Lot-nummer.

  Hvis et lite sted i Norge har fått et parti med den giftigste dosene så kunne man risikert og utryddet kanskje opp mot 25% av befolkningen i løpet av kort tid. Det ville ha blitt merkbart og avslørende. Nettopp derfor så unngår psykopatene dette.

  Svar
 • Smitteverndirektør Bukholm i FHI påstår også at «vaksinene» ikke er genterapi, så enten er han ikke kvalifisert for jobben, eller så lyver han helt bevisst. Norske «helseeksperter» har løyet grovt og ropt ulv igjen og igjen, så hvem kan tro på hva de sier? Kun sløvinger.

  Svar
  • Bukholm er faktisk en «Idiot» – En Arrogant tulling ! – Dette er faktisk verre en Genterapi .. Dette er GMO ! -Til og med disse såkalte «vaksineprodusentene» innrømmer at dette ikke er noen vaksine men derimot Genterapi. – Bukholm og resten av FHI .. hm… – De lever i sin egen verden … Det har vi vel alle forstått nå !

   Svar
   • Ja, det er her veldig nødvendig å lese seg opp på FHI’s oppstart og og utvikling opp til i dag.

  • Tidligere helseminister, Bent i det Høye, med to år på kokkeskole sier jo lit om nivået.

   Svar
   • Ja – Det faglige Nivået til de som skal være veiledere for liv og helse i samfunnet vårt er på et bunn nivå og når disse i tillegg mangler Folkevett har vi et alvorlig problem ! – Men .. – man skulle vel egentlig kunne forventet bedre forstand .. selv fra en kokk .. ;)

   • Kokkeskolen hjalp tydeligvis ikke på forstanden … Du vet at; forstanden kommer ofte med alderen, men somme tider gjør alderen sit inntog helt alene. :-) Har mistanker om at mange i helsevesenet er velmende i sin utøvelse av yrket, men det skorter en god del på helsefaglige kunnskaper og da er det lett for å la seg påvirke av overordnede som mener de kan sitt fag. Farlig når vi mister (blir fratatt) evnen/muligheten til å stille kritiske spørsmål og de som er betalt for å gjøre det glimrer med sitt fravær.

   • Enig med deg om at de fleste i helsevesenet er velmenende og både tror & mener de utfører viktige helsemessige oppgaver – og det gjør så ABSOLUTT ! Det er ikke disse menneskene som er problemet.
    Problemet er såkalte overordnete med makt som mener de kan sitt fag .. Men kan de virkelig det ?

    Det vi faktisk bevitner nå vedrørende disse Falske Vaksinene & det våre «helsemyndigheter» opplyser om til folket er faktisk totalt misvisende og etter min meningen det totale Bedrag !
    Disse Covid-Vaksinene er ikke vanlige vaksine-injeksjoner … men faktisk akkurat det samme som en Inokulasjon.

    Hvorfor ? – Fordi en vaksine pr. definisjon (Juridisk) er et «stoff» eller et svekket virus designet for å gi mennesker (eller dyr) en forebyggende effekt mot en eller flere sykdommer ! – Altså … fremkalle en beskyttende respons på et patogen ! –

    Immunresponsen som er ment produsert av en vaksine må kunne gi mer enn kun en immunrespons -… den må også være beskyttende, hindre infeksjoner og videreføring av disse !

    Fakta er at Inokulasjon hindrer faktisk hverken virusinfeksjon eller overføring av patogenèr og vi erfarer så absolutt dette nå angående disse Falske vaksinene som kun gir symptomendringer en kort stund !

    Inokulasjon pr. definisjon er innføring av mikrober eller giftstoff i en levende organisme for å studere mikrobers vekst / utvikling for deretter å kunne vurdere deres sykdomsfremkallende evne, – videre studere virkningen av giftstoffet på organismen og/eller hvordan en immunreaksjon stimuleres – (utføres vha. forsøksdyr) ! .. ;)

    Når et smittestoff overføres direkte til blodbanen for eksempel ved sprøytestikk eller blodoverføring kalles dette inokulasjonssmitte og det er faktisk akkurat hva disse injeksjonene er – Nemlig inokulasjonssmitte ! Fakta er at skadevirkningene etter Pfizer`s og Moderna`s inokulering kan ta lang tid på å utvikle seg .. så vi har noe å se frem til .. «Fordi dette er simpelthen ikke er vaksiner» ! – Og angående forsøksdyr – Det er oss mennesker nå !

   • «Helsemyndighetene» forsetter å kaste blår i øynene på folk – lurer bare på når vi skal våkne opp ?

   • Rine Flatland
    11 januar 2022 17:28

    Kor mange år på kokkeskule har du da?

 • Vel vel .. så har vi mer eller mindre fått bekreftet det «vi» har mistenkt hele tiden at de store farmasøytiske selskapene med vilje distribuerer giftige partier av covid-19-vaksiner !
  Dr. Jane Ruby Ruby:
  De Farmasøytiske selskapene Pfizer, Moderna og Johnson & Johnson skapte dødelige doser i batcher av vaksinene og innebygde disse partiene i en kode som lar dem sjekke hvilke partier som er giftige, – hvilke som forårsaker funksjonshemminger og hvilke typer funksjonshemminger som sannsynligvis vil dukke opp ! Dette er selvfølgelig i strid med alle etiske og regulatoriske regler.
  Disse selskapene fortsetter bare ustraffet fordi det ikke er noe som stopper dem !

  Profesjonelle hackere som klarte å komme inn i Pfizer- og Moderna-systemer var i stand til å verifisere partiene, med nok bevis til å liste opp alle Moderna-batchene som er distribuert så langt -Så det er faktisk ingen grunn til å tvile på dette ! – Så da vet du det !

  Lykke til med » Vaksinen» !

  https://www.brighteon.com/cc47526e-aadb-46db-adc7-7372f2dcdc1f

  Svar
 • Et av de lengste og mest omhyggelig utførte studier av smitteoverføring heter the rosenau experiment. Ligger på gjenvick-gjønvik archives. under pandemic. Høyreklikk og bruk oversetter.

  Svar
  • Eksperimentene til Rosenau var og er altfor radikale (og utfordrer pengemakten altfor mye) for å bli anerkjent. Det nytter bare ikke å si noe om dette, man blir sett på som en tulling!
   Samme sak med Pasteur, han er jo fortsatt sett på som det store geniet. Og han var en bløffmaker (som studier av hans notater viste allerede 1914). Han innrømmet jo også på sitt dødsleie, med sine angivelig siste ord «Le terrain c’est tout – le germe c’est rien» eller på norsk «Miljøet (i cellene) betyr alt – bakteriene betyr ingenting».

   Svar
 • Gene terapi er ikke kjent for folk flest, derfor er det ingen vits i plage dem med noe de ikke vet hva er, tenker de vel.
  Men gene terapi har vært forsket på siden tidig 90tall, og det har vært mest brukt innen kreft forskningen, utover den rene gene forskningen som er veldig dyr og gir lite resultater.
  Men dette er den utvikling som tydeligvis er bestemt skal skje.
  Alle teorier omkring sykdommers opphav skal nå helst besvares med at det er genetisk og så skal pasienter sendes til ekstremt dyre opplegg for kartlegging av gener.

  Svar
 • Mayo Clinic i USA er en storsykehuskjede med over 60 000 ansatte og sier at de jobber i nært samarbeid med FDA, hvilket ikke gjør dem alternative. Dette sier dem om genterapi på sidene sine, tiltenkt for pasienter som ønsker behandling:

  Risiko:
  Gen terapi har potensielle risker. En gene kan ikke på noen lettvindt måte bli tilføyd inn i dine celler. Det må istedet bli levert via en bærer, som vi kaller vektor. De mest alminnelige vektorer for dette bruk er virus, fordi de kan igjenkjenne celler og også ta med genetisk materiale inn i cellenes gener. På dette vis fjerner man de opprinnelige sykdomsårsakende gener med dem vi trenger for å stoppe sykdommen.

  Denne teknikk innebærer følgende risiko:
  Uønsket immun system reaksjon. Din kropps immunsystem kan se på de nylig introduserte virus som inntrengere og angripe dem. Dette kan forårsake inflammasjon og, i verste fall, organ svikt (hvilket betyr død)
  Målrette feil celler: Fordi virus kan virke på flere enn bare en type celler, er det mulig at det forandrede virus kan infisere flere celler, og ikke bare de som er målrettet. Om dette skjer, kan friske celler bli skadet, og forårsake andre sykdommer så som kreft.
  Infeksjon forårsaket av virus. Det er mulig at når de kommer inn i en kropp at virusene kan gjenoppta deres opprinnelige evne til å forårsake sykdom.
  Mulighet for å forårsake en tumor. Om de nye gener blir plassert i ett feil sted i ditt DNA, er det mulighet for innkapsling og svulst vekst.

  HVA DU KAN FORVENTE DEG
  For tiden, den eneste måte for deg å motta noen gen terapi, er å delta i kliniske forsøk. Dette er forsøksstudier som hjelper leger å finne ut hvorvidt en spesifikk gen terapi er trygg for folk. De hjelper også leger å forstå effekten av gen terapi på det kroppslige. [sitat slutt ]

  Med dette- som står på introduksjonsiden til en definitiv seriøs aktør på gen terapi feltet, kan vi si at gen terapi, 30 år etter å ha blitt lansert, fortsatt er på ett tidlig forsøks plan. Dette sier dem om resultater.

  «»Mulighetene i gen terapi holder på mye lovende.
  Kliniske gen terapi forsøk på mennesker har vist noe suksess i behandling av visse sykdommer, så som :

  Kraftig kombinert immun svekkelse.
  Hemofilia
  Blindhet forårsaket av retinis pigmentosa
  Leukemi.»»

  Til slutt må jeg også påpeke at Google har i sine standardsvar når man søker på gene terapi
  Hvorfor er geneterapi illegalt?
  Because people who would be affected by germline gene therapy are not yet born, they can’t choose whether to have the treatment. Because of these ethical concerns, the U.S. Government does not allow federal funds to be used for research on germline gene therapy in people.

  Svar
 • Svar
 • Svar til Rosa 10 JANUAR 2022 AT 19:51
  Av og til kommer ikke reply opp etter kommentar.
  Rosa .Jeg har skrevet om dette . Men aldri sett denne. Tusen takk, den går rett i arkivet.
  antimeningococcic. antipneumococcic type 1, antidysetnric, polyvant som gav meningitt.

  Svar
 • Nå tror jeg at jeg har funnet et spor, og det er et politisk sett nesten håpløst spor:
  I Australia hadde man i mange år et stort problem med mus. Løsningen ble en genetisk steriliserende injeksjon, som også ble overført fra injiserte til ikke-injiserte ved direkte hudkontakt.
  Nå har man funnet at de injeksjonene man nå gir (de så kalte vaksinene), virker på samme måte men nå for mennesker (det er jo også konstatert stor ansamling av spikprotein i eggstokkene hos kvinner, sammen med menstruelle forstyrrelser).
  Alt dette blir forklart i videoen under, og der fortelles også at noen grupper mennesker ikke blir påvirket. Hvilke er svært betent å nevne (fremtiden vil dog vise om det er korrekt), du kan jo selv se videoen:
  https://tapnewswire.com/2022/01/ashkenazi-jews-not-affected-by-mass-sterilization-through-covid-vaccines-dr-lee-merritt/

  Svar
  • Tusen takk for lenken Rosa !
   Forundrer meg ikke meget om de unevnelige slipper unna. Litt av et framtids-scenario som tegner seg i så fall. Var det ikke slik at hver av dem skulle ha et visst antall av oss som slaver ? Jeg vet ikke om du har lest eller sett videoer av Dr rabbi Marvin Antelman. Det ligger en video ute på nettet fra et intervju med ham på Israel National Radio hvor han forteller om kulten Sabbateansk Frankisme. Søk på dr. rabbi Marvin Antelman så dukker den nok opp. I 2015 skrev historie- bloggeren Jostemikk en en artikkel med tittel : de som lever i tåkeheimen. Hvis du taster inn dette i søkefeltet kommer artikkelen opp. Den setter ting i perspektiv.

   Svar
 • Northern Light.
  11 januar 2022 16:24

  Synneva: «Profesjonelle hackere som klarte å komme inn i Pfizer- og Moderna-systemer var i stand til å verifisere partiene, med nok bevis til å liste opp alle Moderna-batchene som er distribuert så langt».

  Tenk om en kunne sammenligne serienumrene på de dødelige injeksjonene i disse partiene med serienumrene på injeksjonene som har blitt gitt, og så funnet ut hvor mange som har dødd eller blitt alvorlig skadet, som på sikt betyr at de vil dø av injeksjonen. Informasjonen må finnes i en database, for alle som får en mRNA-injeksjon kalt vaksiner blir registrert. En kan bare håpe at disse hackerne kan komme inn i disse databasene også.

  Da vil spørsmålet bli hvor mange av de snart 4 milliarder menneskene som har fått og vil få injeksjonen som inneholder den dødelige varianten? Tallet på døde kan komme til å overstige med god margin alle døde fra napoleonskrigene, verdenskrigene, USAs kriger, spanskesyken, svartedauden, og desimeringen av urbefolkningene i Nordamerika og Søramerika. Tallet kan bli milliarder, som vil gjøre dette til en depopulasjon av menneskeheten, forskjønnende ord for massemord på en stor del av verdens befolkning.

  Det er med god grunn selskapene som fremstiller mRNA-injeksjonene kalt vaksiner har utformet kontrakter med de forskjellige landene hvor de fraskriver seg ethvert ansvar for bivirkninger på kort og lang sikt og ukjente bivirkninger, og forlangt å få garantier mot søksmål, og fått det av alle landene som har underskrevet, som Norge.

  De som ikke dør av injeksjonene må ha medisiner og behandling av de samme selskapene i den farmasøytiske industrien som fremstiller dem, mange for resten av livet. Et dobbelt kupp av Big Pharma. Ikke merkelig at Gates, som står for mye av finansieringen til Verdens Helseorganisasjon (WHO), vil at alle verdens innbyggere skal vaksineres, når Gaters også har store eierinteresser i selskapene som fremstiller injeksjonene.

  At injeksjonene gis differensiert kan det ikke være tvil om. For eliten, overklassen og adelen tar ikke en giftig injeksjon, og folk som herskerklassen vil ha med i deres nye verdensordning som nøkkelpersonell i infrastrukturen, forskning, produksjon, administrasjon, politikere, nyhetsankere og andre som styrer, kontrollerer og underholder folkemassene får også en saltvannsoppløsning, og registreres som vaksinerte og får alle rettigheter i herskerklassens nye verdensordning.

  «ikke-relevante» som ikke er profitable for herskerklassen som eldre og utenfor yrkeslivet av forskjellige grunner og som gir utgifter for kapitalen har ingen plass i New World Order hvor kapitalen har tatt over offentlige oppgaver, og får injeksjoner kalt vaksiner som etter en tid gir dem blodpropp og andre hjerte og karsykdommer, som gjør at det ser ut som de døde av naturlige grunner på dødsattesten.

  Dette er ikke tatt ut av løse luften, herskerklassen har utformet planer og ytret seg om depopulasjon, Kalergi-planen og Gates er eksempler på det. «Pandemien» har ingenting med helse å gjøre, det er en pågående sosial og økonomisk restrukturering av verden som ikke ender før herskerklassens New World Order er fullført.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Overraskende kjennelse i USA

FØDERAL DOMSTOL GA NYLIG FDA 8 MÅNEDER – IKKE 75 ÅR, PÅ Å LEGGE FRAM ALLE DOKUMENTER RELATERT TIL VAKSINEN FRA PFIZER

Forrige innlegg

Hvorfor denne ekstreme redselen?

Er det mulig å diskutere jødisk organisering uten å bli kalt antisemitt?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.