POSTED IN Krig-fred, Media, Russland

Fyrer opp mot Russland:

Mediene byr opp til krig.

10 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Mediene indoktrinerer oss til å akseptere at en krig mot Russland er uunngåelig. Vi skal manipuleres til å tro at USA og NATO tvinges inn i en forsvarskrig om Ukraina.Den som har den minste historiske hukommelse kjenner en uggen følelse over dagens nyhetsbilde. Signalene er ikke til å ta feil av, dette likner en førkrigstid. Krigsbevegelsen har nemlig full kontroll i nyhetsredaksjonene. Propagandaen er massiv, vi skal læres opp til å akseptere at krigen mot Russland er uunngåelig. Om NATO fyrer av den første missilen vil det bli fremstilt som en forsvarshandling.

___________________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Spartakus
___________________________________________________________________________

De løy til oss om Vietnam, Jugoslavia, Afghanistan, Irak og Libya, og nå skal mediene ha oss til å tro at USA og NATO snakker sant om Ukraina.

Vestlige medier er krigskreftenes redskaper

Før NATO-krigen mot Jugoslavia i 1999 ble vestlig opinion grundig mørnet i forkant. Den gang var det Bill Clinton som hintet til Adolf Hitler og Holocaust, og fremstilte Slobodan Milošević som Europas farligste statsleder. Dette legitimerte en 78 døgn lange bombekampanje mot Jugoslavia, en ulovlig angrepskrig i strid med FN-pakten.

Demonisering av statsledere inngår alltid i denne mediestrategien. Det skapes et bilde i opinionen av «fiendestaten» som identisk med statslederen. Slik forledes vi til å tro at om bare «diktatoren» fjernes så er problemet løst. At det er sivilbefolkningen som utsettes for de største lidelsene når krigen kommer, feies under teppet. Medienes kampanjer for å dehumanisere statslederen skal øke aksepten for Vestens angrepskriger.

Forut for den første Gulfkrigen i 1991 fikk vi presentert «en ny Hitler». TV-seerne ble servert sjokkerende vitnesbyrd om at Saddam Husseins soldater stjal kuvøser på fødestuene i Kuwait og etterlot babyene på gulvet for å dø. En løgnhistorie satt i scene av verdens eldste pr-byrå Hill & Knowlton.

He lied': Iraqis blame Colin Powell for role in invasion on Iraq | Politics News | Al Jazeera
Her lyger Colin Powell i FN. Hvor var de kritiske norske mediene?

Før det endelig oppgjøret med Saddam Husseins Irak i 2003 hadde USAs forsvarsminister Colin Powell listet opp «bevis» i FNs Sikkerhetsråd på at Irak hadde utviklet atomvåpen, gjemt unna kjemiske og biologiske våpen, og samarbeidet med terrororganisasjonen Al Qaida. I dag vet vi at alt dette var løgn. Som et resultat av den katastrofale krigen oppsto IS. For irakerne har krigen vært en vedvarende katastrofe.

Libya i 2011 var ikke noe unntak. Nå var Muammar al-Gaddafi «den nye Hitler» som måtte ryddes unna. Igjen ble krigen solgt inn av en serie med løgner, bl.a. at Gaddafi planla en massakre på innbyggerne i Benghazi. I 2016 kom den britiske Underhus-komiteen med sin rapport, som tilbakeviste alle ryktene som etterretningstjenestene hadde plantet i mediene. Men da var krigen for lengst over. Libyerne lider ennå.

Vi kan legge til at mediene bidro til å holde krigen i Afghanistan gående i 20 år ved stadig å fortelle oss hvor suksessrik den var, og vi har nevnt bare noen få eksempler på at vestlige medier er i krigsbevegelsens tjeneste.«Etterretningskilder» dikterer nyhetsredaksjoneneVestlig opinion er opplært til å tro at våre medier er frie og uavhengige av statsmaktene, og at de på fritt og selvstendig grunnlag velger sine nyhetssaker og vinkling selv. Dette har gitt dem stor troverdighet i befolkningen. Men det er ingen grunn til å ha tillit til mediene når det kommer til forsvars- og sikkerhetspolitikken. På dette feltet har myndighetene kontroll på informasjonen. I dag vet vi at vestlige statsmakter griper inn og manipulerer nyhetsstrømmen vi får presentert om land som Russland og Kina.

Norske redaksjoner resirkulerer de samme ryktene om Ukraina som serveres i de store amerikanske og britiske nyhetskanalene. Der har de samme «etterretningskildene» som har foret oss med løgner forut for tidligere kriger fritt spillerom. Alt gjøres for å maksimere trusselbildet og skape en aksept i befolkningen for at krigen er uunngåelig. Putins utspill om kompromiss og sikkerhetsløsning ble øyeblikkelig skutt ned og stemplet som uakseptabel av det forente NATO/media-komplekset.

Minsk Protocol - Wikipedia
Hvorfor følger ikke den ukrainske regjeringen opp Minsk-avtalene som de har undertegnet? Det ville skapt betingelser for avspenning umiddelbart.

Demonisering av Russlands statsleder har blitt normalen. Vestlige ledere har for lengst trukket sammenlikningen mellom Putin og Hitler, og mange kommentatorer aper etter. Den historiske lærdommen skal være at å gjøre avtaler med Hitler var en tabbe som ikke må gjentas. Daværende statsminister David Cameron dro parallellen allerede i 2014, mens Boris Johnson gjentok den i 2018. Logikken blir da at en kommende krig mot Russland er nødvendig.

Krigspropaganda i norske medier14. januar kunne bl.a. Washington PostCNN og BBC melde at amerikanske «etterretningskilder» hadde avslørt at Russland planla en «falsk flagg»-operasjon i Ukraina. Kort sagt var påstanden at Russland skal ha utplassert folk inne i Ukraina som skal sette i gang aksjoner for å gi Russland et påskudd for å angripe. Straks var norske medier på banen og brakte disse ryktene videre, på samme måte som hundrevis av andre vestlige medier som baserer sitt utenriksstoff på det de store amerikanske og britiske medier melder.

Den uavhengige journalisten Caitlin Johnstone kommenterte lakonisk at «plutselig er falsk flagg ikke lenger en sprø konspirasjonsteori», og slo samtidig fast at den amerikanske regjeringen har underbygget disse brennhete påstandene med den vanlige mengden bevis, dvs. ingen verdens ting. Johnstone vet selvsagt at vestlige «etterretningskilder» er å anse som de mest uetterrettelige kildene som mediene kan sitere i en førkrigstid.

VG har en journalist i Ukraina. I en reportasje som bikker over i glorifiserende krigsromantikk presenteres vi for et middelaldrende ektepar som er «klare for krig for barnas skyld». De blir sitert på at «ekte patriotisme virker ikke hvis ikke du er så seriøs at du gjør noe praktisk. Det er langt mer effektivt når du tar opp våpenet ditt.»

Ellers har Dagbladet funnet den egentlige årsaken til de høye strømprisene. Prisrekordene er ikke et resultat av norske politikeres bevisste valg om å gjøre strøm til en vare som flyter fritt ut i et «marked» i Europa. Nei, det er superskurken Putin som står bak. Det er Russland som manipulerer det europeiske kraftmarkedet ved å strupe gasseksporten og som presser prisene oppover.

Det er godt å vite at norske politikere er uten skyld. «Den nye Hitler» driver hybridkrig på alle fronter.

Forsidebilde: Duncan Kidd

Redaksjonen har lagt til bilder m/tekst

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

10 kommentarer. Leave new

 • Torfinn Slettebø
  18 januar 2022 9:50

  Fleire burde lesa Spartakus og derimot.no. Ingen treng lesa Dagbladet.

  Norske politikarar får sleppa unna med den billege frasen om «fridom» til å velja alliansetilknyting. Ingen hindrar kva land som helst å søkja om NATO-medlemskap. Det saka gjeld, er om det er bra for verda at NATO tek inn endå fleire medlemer. NATO har høve til å avslå søknader.

  Hadde NATO vore ein fredsorganisasjon, hadde NATO på eige initiativ oppløyst seg sjølv då Sovjet rakna. NATO valde å gå motsett veg. NATO sitt sjølvbilete og sjølvforståing i dag er draumen om verdshegemoni. Noreg må frigjera seg frå dette vanvitet.

  NATO-Stoltenberg skryter ofte av at ingen land har angripe NATO-land. Men han fortel oss ikkje kor mange land NATO har angripe etter 1949. Dette barnslege skrytet er elles ein ufrivillig ros til om lag 130 land i verda som ikkje er med i NATO.

  Sanneleg, NATO er ein spesiell organisasjon. Stoltenberg er ein spesiell mann. Og norske mediehus er temmeleg spesielle dei òg.

  Svar
 • Og så kan en virkelig undres over hva vi vet om enda tidligere kriger som er sant? Om den første verdenskrigen begynner det å komme gode belegg for at en i begynnelsen svært liten gruppe britiske forretningsmenn bestemte seg for at krig mot Tyskland var det som skulle til for å stanse en utidig forretningskonkurrent. Fabelen om skuddene i Sarajevo som årsak viser seg å være -en fabel.
  https://www.greanvillepost.com/2021/05/22/the-first-world-war-cecile-rhodes-and-conspiracy-facts/

  Det samme gjelder den andre verdenskrigen der fabler har fått sette dagsordenen. Bare den avgrensede fortellingen om det tyske angrepet på Norge i 1940 viser seg å være basert på villige løgneres konsensus om virkelighetsversjoner. Major Oliver Langeland forsøkte like etter krigen å offentliggjøre en avgrenset del av det som virkelig skjedde, men ble senurert og fikk ikke fortelle om de 28 rapportene om kommende tysk angrep. Hvorfor er ikke så vanskelig å besvare. Den norske eliten hadde siden begynnelsen av 1930 tallet knyttet Norge til anglo-amerikanske forretningsinteresser og nå var 38 000 mann på vei for med regjeringens velvilje å «beskytte landet mot tysk aggresjon» -som man med vitende og vilje selv hadde lagt opp til. Sir Winston Churchill har sagt at «historie er et svært interessant emne og hvor mye mer interessant ville det ikke vært om historien hadde vært sann?» Ikke rart at han drakk.

  Svar
 • Reidar Kaarbø
  18 januar 2022 14:15

  Jeg tror USA meget godt kan tenke seg at Russerne kommer i krig mot Ukraina. Det vil gi dem muligheten til å kjøre en langvarig krig langt borte fra eget land via en proxy hær. Allerede skal Ukraina i noen grad være rustet opp og finansiert til å kjøre en slik krig. Forberedelsene er gjort, nå mangler bare en spektakulær hendelse som tvinger krigen i gang, – ref. det nye populære ordet «kriseinitiering».

  Det handler trolig om noe så enkelt at USA bare kan hevde seg ved å senke de andre.

  USA har brukt alle de vakre ordene i boka: ethvert land har rett til å alliere seg med hvem de vil, til å ha øvelser når og hvor og med hvem de vil, til å åpne baser for venner, og til å utplassere våpen slik de vil. Ukraina har en selvfølgelig rett på sin side, sier USA som investerte 5 milliarder US Dollar i regimeskifte der.

  Disse vakre ordene – dersom USA mener dem – betyr at russerne kan opprette baser i Venezuela, Equador og på Cuba hvis disse landene skulle ønske det, der personell og våpen kan utplasseres og øvelser kan gjennomføres.

  Men dette vil jo ikke USA ha noe av, frihet gjelder bare frihet for USA.

  Svar
  • De vakre honnørordene benyttes av eliten til å starte kriger, hatefulle ytringer er bare noe de kan anklage folk flest for og dermed holde dem nede.

   Svar
 • Northern Light.
  18 januar 2022 14:48

  Russland er et gigantisk bytte for den globale storkapitalen. Bokstavelig talt med sine 17 000 000 km² og som med det utgjør 1/8 del av jordens landmasse. Russland har enormt rike landressurser som råolje, naturgass, og kull, mineralforekomster som sink, bauxitt, jernmalm, kobber, titan, bly, gull og sølv. Landet har vannkraft, oljekraft, gasskraft, kullkraft og atomkraft.

  Landet har enorme skogområder som Wall Street finanskapitalen også vil ha, trevirke som de kan selge over hele verden til den høyeste prisen de fleste kan betale, markedspris. Enorme fiskeressurser, og kolossale arealer av matjord velegnet til dyrking av korn som hvete, også poteter og sukkerrør.

  Industrien produserer alt fra avansert romteknologi, våpenindustri, biler, lastebiler, fly og tog, industri-maskiner og landbruksmaskiner. I Skolkovo sør for Moskva har det under Putins tid blitt bygget opp et høyteknologisk senter som er en motsvarighet til Silicon Valley. Jernbanenettet er verdens nest største med en samlet lengde på 85 500 km, som kan frakte alle råvarer, varer og industriprodukter fra nord til sør og fra øst til vest, og til alle Russlands naboland. Alt dette vil finansfolket risikere krig for å ta, Russland må erobres for at New World Order skal bli fullbrakt.

  Under Jeltsin kunne Wall Street finanskapitalen forsyne seg nesten som de ville, Jeltsins rådgivere kom fra de store finanshusene i Wall Street. De trodde at de kunne fortsette med plyndringen under Putin, og Newswek og Time Magazine plasserte Putin på førstesiden i flatterende reportasjer. Men Putin stoppet Wall Streets plyndring, og reddet det som var igjen av landets aktiva fra finanskapitalen. Da begynte Newsweek og Time Magazine å kalle Putin Tsar og avbilde han med hitlerbart på forsiden.

  Vestlig presse og media som eies og kontrolleres av den samme storkapitalen opptrer som forventet og har bygget opp fiendebildet av Russland, til de vestlige befolkningene tror at angrepskrigen som USA/NATO forbereder blir et forsvar for Vesten. Men Russlands troppeforflytninger til sine grenseområder er som alltid kun et svar på USA/NATO styrkers oppstilling av angrepsvåpen så nær som mulig inntil landets grenser.

  Russlands økonomi er som Italia, og med et land 57 ganger større enn Italia og det dobbelte av USA, er Russlands militære styrker kun organisert for forsvar av sitt enorme land. Militærbudsjettet er under en 1/10 av USAs, og 1/22 del av USA/NATOs. Men vi her i Norge må ikke tro hvis USA/NATO klarer å fremprovosere en krig med Russland, så blir ikke vi berørt. De mange amerikanske militærbasene på Norsk jord med fremskutte krigsvåpen for en angrepskrig vil bli slått ut av Russland, en forsvarshandling, før de gjøres operative.

  Det vil bli helt ødeleggende for Norge, for det blir ikke bare militærbasene som blir bombet, også forsyningslinjene frem til basene som også er sjøveien. Det vil si at også havner, les havnebyer blir jevnet med jorden med store deler av infrastrukturen. Med en selvforsyningsgrad av mat på under 40%, og forsyningsveier for mat til Norge stoppet av en krig i Europa, kan det også bli sultkatastrofe i Norge, utenkelig for mange nordmenn i dag, som forledet av NRK Dagsrevyen tror at en krig mellom USA/NATO og Russland over Ukraina ikke gjelder Norsk territorium.

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  18 januar 2022 15:28

  Å flytta NRK-lisensen over på skattesetelen var eit smart trekk av NATO-vener. Her høvde det visst ikkje med den elles so høgt lovprisa valfridomen. Toppsjef Eriksen i NRK er dessutan autorisert av Forsvaret sin høgskule. Ikkje alle har det stempelet i boka.

  Legg til uendelege mengder angloamerikansk muzak i mange kanalar, so er NRK-hjernevasken fullendt.

  Retting: Tidlegare i dag skreiv eg om 130 land utanfor NATO. Det var upresist. 170-180 er nærare sanninga, om me reknar fulle medlemer. På den andre sida opererer NATO i mange land som ikkje er medlemsland. I det siste har Sveits og Finland oppført seg som NATO-medlemer, og har late seg pressa til å handla inn svindyre F-35 bombefly.

  Det eg prøver å få sagt, er at når Stoltenberg talar på vegner av «verdssamfunnet», er det all grunn til mistru.

  Svar
 • Det er i denne mest kritisk skjebetid noensinne for Europa at idiot eliten bestående av norske pepegøye medier, ditto politikere for er øyeblikk av klarsy – det haster virkelig nå, hvem trenger sentralbanksjef?

  Svar
 • President Trump ville IKKE ha krig med Russland. Trump hadde dialog med Putin. «President» Biden vil ha krig. Norge elsker «president» Biden. Snart så får Norge den krigen de lengter etter.

  President Trump ville ikke ha krig med Nord-Korea. Trump hadde dialog med nordkoreas leder. Biden vil ha krig med Nord Korea. Norge elsker «president» Biden.

  President Trump ville ikke ha krig med Kina. Trump hadde dialog med Kinas leder. Biden vil ha krig med Kina. Norge elsker «president» Biden.

  President Trump lovte USA i 2016 at han ikke ville starte noen krig i sin periode som president. Dette holdt han. Men det er krigshaukene Hillary Clinton og Joe Biden Norge vil ha. Forstå det den som kan.

  Svar
 • Den samme gjengen som stjeler andre lands resurser er vel de som fremmer det såkalte grønne skiftet.Hvorfor er de ikke da opptatt av grønn krigføring?Skal miljøsvin ha en forrang til å forurense verden?

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Samfunnsstyring:

Hvem har hendene på rattet?

Forrige innlegg

Australia nærmer seg politistat:

Rettsapparatet underordnes politiske myndigheter.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.