POSTED IN Helse, Media

Er det en helsekrise?

Nei, det er en seier for elefanten i rommet som er de store mediegigantene.

0
Print Friendly, PDF & Email

Dette innlegget er hentet fra derimot.no sin kommentarspalte som jeg ser det kommer stadig flere og kunnskapsrike kommentarer på. Det er svært gledelig og bidrar til at nettavisen trekker stadig flere lesere. Jeg offentliggjør det fordi det er en god oppsummering av det som er kalt Korona-krisen, men som ikke er en helsekrise i det hele tatt.

Jeg oppfatter både denne «krisa» og «klima-krisa» som tiltak fra storkapitalen (finaskapitalen i dag) for å tappe alle offentlige budsjetter for det som der finnes. Da får vi oljeselskaper som begynner med havvind fordi det er lønnsomt gjennom subsidier (offentlige overføringer) og legemiddelindustrien som tapper offentlige budsjetter for å kurere en pandemi som ikke finnes. Den kureres med en vaksine som ikke virker og som er farlig for mange og for skattebetalernes penger.

Slik er verden blitt.

Knut Lindtner (redaktør derimot.no)

Et globalt kupp kamuflert som helsekrise

Av Northern Light

mRNA-injeksjonene, kalt vaksiner, er en løsning på et ikke-eksisterende problem, kan en nesten si. For overlevelsesprosenten er på ca 99,85% generelt i befolkningen, som en middels sesonginfluensa. Og sesonginfluensaer har tidligere ikke vært et problem, for det har aldri vært snakk om nedstengninger og tiltak i alle tidligere år. Risikogruppen på ca 0,15% er den samme som for influensa, folk i høy alder, med underliggende sykdommer, og andre med nedsatt immunforsvar.

man walking on forest
En trenger ikke gjømme seg i skogen for å unngå koronaviruset. nesten alle overlever.

For unge under 19 år er overlevelsesprosenten 99,997%, for de mellom 20-49 99,8%, for de mellom 50-69 år 99,5%, og for de over 70 år 95%. Tall fra CDC. Overlevelsesprosenten generelt på 99,85% beviser at kroppens naturlige immunforsvar bekjemper viruset, og da er det bare en fordel at så mange som mulig får det, for flokkimmunitet så tidlig som mulig.

Det kan da ikke rettferdiggjøres å sette en eksperimentell mRNA-injeksjon på 99,85% av verdens befolkning, altså en vaksine som ikke er testet på mennesker, som produsentene fraskriver seg ethvert ansvar for når det gjelder bivirkninger på kort og lang sikt, og for uventede bivirkninger. Og som får landenes myndigheter til å garantere at de ikke kan saksøkes for bivirkninger i kontraktene.

Når myndighetene presser befolkningene til å ta disse injeksjonene, representerer de ikke folkets ve og vel, men den gigantiske farmasøytiske industriens interesser. Som også EUs innrapporterings-database for skader og død etter Covid-19 vaksiner viser, viser de offisielle tallene nå over 23 000 døde og over 2,1 millioner som har fått skader, 50% av disse alvorlige.

Gratis arkivbilde med biolog, biologi, doktor
Den store farmasøytiske industrien hovedmotiv for sin virksomhet er ikke å hjelpe folk men å tjene penger.

De som blir skadet av vaksinene skal behandles med medisiner som produseres av de samme selskapene som påførte de skadene med vaksinene, og som ikke kan saksøkes for dette. Pandemien blir en gullgruve for Big Pharma. Når er det folk skal komme seg av panikken og forfjamselsen og gjøre opprør? Ikke så lenge vestlig presse og media, som har samme eiere som den farmasøytiske industrien, klarer å opprettholde panikken i befolkningen.

“Fire nye smittetilfeller i Vågå, 7 i Drangedal, og 5 i Alvdal”. Daglig forer Dagsrevyen og TV2 Nyhetene seerne med skremselspropaganda. Det fremstilles som om de som har fått viruset påvist ligger på båre, og må til intensivbehandling omgående. De aller fleste har ingen symptomer og er friske, de kalles asymptomatiske nå.

Viruset påvises med PCR-testen, som Verdens Helseorganisasjon (WHO) og Center for Disease Control (CDC), innrømmer ikke kan skille mellom inaktive gamle fragmenter av Influensa A, Influensa B, forkjølelsesvirus, rhinovirus, SARS og MERS, og dette covid viruset. En PCR test satt til 45 sykler, hvor den gir over 97% falske positive.

Hvordan kan de fagansvarlige i helsedirektoratet og i helseministerens stab ikke ha fått med seg dette? De har også anbefalt munnbindene, som har åpninger i det vevde stoffet i mikrometerområdet, mens virus i korona-familien av virus er i nanometerområdet. Det vil si ca 1000 ganger større en viruset, og viruset blåses bare i gjennom, bokstavelig talt.

The collision of these 3 geographies is creating a new world order | World  Economic Forum
The New World Order er et begrep som brukes for å belyse at verdens problemer er globale og må møtes med globale tiltak (klimakrise, korona osv.). Finanskapitalen er i dag global og det er ganske naivt å tro at den ikke bruker sin globale makt for å skaffes seg ytterligere økonomiske fordeler.

Dette kan bare bety at vi har ikke en regjering, vi har en administrasjon som skal gjennomføre en global agenda for den globale storkapitalen de tjener. Et resonnement de fleste vanlige folk dessverre er helt uimottagelige for, det høres ut som en konspirasjonsteori for de som ikke kjenner til den globale storkapitalen og deres agenda for en verdensregjering, The New World Order.

Vanlige folk som ikke er interessert i internasjonal politikk, vet ikke hvor enormt mye kapitalmakt, krigsmakt og mediemakt som er samlet hos et finansfolk som bare utgjør mindre enn en prosent av verdens befolkning. Eierne av bankkartellene, åtte familier, er eier av det meste av verdens gjeld, som på grunn av at nedstengningene finansieres med lån, nå er nær eller over 300 000 milliarder dollar.

Bankkartellene eier de enorme kapitalforvaltningsselskapene, som er finansielle eiere med styrende aksjeposter i flere tusen av verdens største multinasjonale selskaper. Blant andre de gigantiske selskapene i den farmasøytiske industrien, Big Pharma. Johnson & Johnson er vurdert høyere i milliarder dollar enn New Zealand, et velstående industriland. Pfizer er mer verdt enn Kuwait.

Det er et fjell av bevis for at pandemien er konstruert. Dr. David Martin, ekspert på patentrettigheter for den farmasøytiske industrien, kan bevise med offentlige dokumenter fra patentkontor, at virus og vaksiner er patentert lenge før pandemien ble erklært. Likeledes teknologien med vaksinepass. En generalprøve, Event 201, på pandemien ble gjennomført medJohn Hopkins Institute, World Economic Forum, og Gates Foundation høsten 2019, blant mange eksempler.

Who Owns Canadian Media Outlets? | Four In The Morning
De store mediene er eid og drevet av den globale kapitalen. Nesten ingen av er uavhengige finaskapitalen.

Hadde vestlig presse og media drevet journalistikk, og ikke vært betalte penner for storkapitalen som eier dem og opptrådt som et PR-byrå for Big Pharma, hadde de kunnet avsløre og avblåst den konstruerte pandemien før et halvt år etter den ble startet.

Vestlige politikere og helsetopper bestikkes ved at de får fyrstelig betalte stillinger i den globale storkapitalens selskaper og organisasjoner etter sin politiske karriere, som belønning for at de har medvirket og påvirket til politiske beslutninger som kommer kapitalen til gode. Dette er lett å observere, hvor mange norske politikere er det ikke som etter den politiske karrieren nå er ansatt i kapitalens selskaper og organisasjoner? De vet eller tror de får et sete i styringsklassen i New World Order når The Great Reset er gjennomført.

Knut Lindtner har lagt til bilder med kommentarer.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Blir det oppsving for Russlands kommunistparti?

En kommunist er fanebærer for anti-lockdown.

Forrige innlegg

Massakren i Sabra og Shatila.

En skammens dag for Israel.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.