POSTED IN Virkelighetsforståelse

Det er et politisk – ikke et moralsk spørsmål.

Vaksiner eller ikke.

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email


Vaksinasjonsskepsis er politisk – ikke egoistisk

KRAV OM Å MÅTTE OPPGI VAKSINASJONSSTATUS VIL TROLIG KOMME, SAMMEN MED EN (I DET MINSTE) INDIREKTE OBLIGATORISK VAKSINASJON. MOTSTAND MOT DISSE PLANENE ER VERKEN «EGOISTISK» ELLER «BEKVEMT», SOM DET NÅ HEVDES: DENNE MOTSTANDEN ER EN (HØYST UBEHAGELIG) SAMFUNNSTJENESTE. HVIS DET IKKE GJØRES MOTSTAND NÅ, ER DET EN RISIKO FOR GJENTAGELSER AV EN DESTRUKTIV POLITIKK BASERT PÅ PANIKKAMPANJER. DERFOR ER VAKSINASJONS-SKEPSIS IKKE BARE VELBEGRUNNET AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER, MEN OGSÅ POLITISK.

En kommentar av Tobias Riegel (Tyskland)

Det er hovedsakelig politiske motiver som har forhindret meg fra å ta en koronavaksine så langt. Tanken om at koronavaksinasjonen min (som bare kan skje mot min vilje) også vil massivt styrke propagandakampanjen som har til hensikt å rettferdiggjøre den destruktive koronapolitikken med tilbakevirkende kraft, er vanskelig å godta. I tillegg har jeg sterke helsemessige betenkeligheter med de nye og knapt forutsigbare koronavaksinene. Men viktigere for meg personlig er de politiske begrunnelsene.

VAKSINESKEPSIS AV POLITISKE GRUNNER

For meg er det derfor en samfunnsansvarlig handling at koronapolitikken, som må forkastes helt og holdent, ikke tilsynelatende får en bekreftelse av min «vaksinasjons-stemme». Vaksinasjonen kan bare moralsk kreves for andre hvis man godtar den offisielle versjonen av korona. I tillegg: Hvis koronapolitikken fortsetter uhindret, hva skal da forhindre de ansvarlige politikerne og journalistene fra å i fremtiden igjen begynne viruspanikkampanjer for å disiplinere innbyggerne og “drive reklame” for bruk av risikable farmasøytiske produkter? Forsvar deg mot begynnelsen – ellers vil det hele gjenta seg.
_______________________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Midt i Fleisen
_______________________________________________________________________________

En beskyldning mot vaksineskeptiske borgere er at de ikke ville bli injisert med de nye og utilstrekkelig testede vaksinene «av bekvemmelighet». Jeg oppfatter heller at den (lille) delen av «de andre» viser sosial bekvemmelighet – for å avslå er alt annet enn behagelig: Ikke bare truer sosiale begrensninger. I tillegg må man tåle en uutholdelig og åpenbart falsk moralisme fra offisiell side mot uvaksinerte mennesker, som tilskriver dem egoistiske motiver. Denne statlige holdningen aksepteres og overtas av enkelte journalister og noen av de vaksinerte borgerne.

Mange borgere som ikke ønsker å injiseres med de nye koronavaksinene gjør det, som meg, av politiske årsaker: De ønsker ikke å bli inkludert i statistikken som tilhenger av regjeringens kurs, for deretter brukes som propagandamiddel mot uvaksinerte mennesker.

DET ER GODE GRUNNER TIL Å VAKSINERE

Imidlertid er det veldig viktig å understreke at jeg bare kritiserer en liten del av de vaksinerte innbyggerne. På den ene siden har mange innbyggere gode grunner til å bli vaksinert (inkludert psykososiale årsaker), men de følger ikke opp dette med sosiale forventninger. På den annen side viser mange vaksinerte borgere solidaritet og er også velfunderte kritikere av koronapolitikken og en vaksinedebatt som har gått av skaftet.

Og hvem er jeg egentlig som kan preke til andre innbyggere om deres helsepraksis? Jeg har ingen rett og ingen motivasjon til å gjøre det. Men jeg forventer den samme tilbakeholdenheten fra den lille delen av de vaksinerte innbyggerne som nå utvikler en moralsk misjonsiver. De er ikke et moralsk forbilde til meg, som det nå noen ganger kalles, men tvert imot: etter min mening lot de seg manipulere av panikkampanjer og instrumentalisere mot den uvaksinerte delen av befolkningen. En forutsetning for en slik «moralsk» vurdering av enkelte av de vaksinerte er at denne lille, høylydte delen av de vaksinerte antagelig også er tilhengere av den offisielle koronapolitikken – en destruktiv politikk som bare ble gjort mulig av slike støttespillere. Jeg ser ikke denne delen av de vaksinerte innbyggerne som i posisjon til å stille moralske og sosiale krav. Jeg ser dem (med tanke på den skammelige behandlingen av barna, som de hjelper til med å gjøre mulig) heller som under press for å rettferdiggjøre seg selv. Vaksinasjon er fortsatt en personlig beslutning, den nåværende framstillingen av de uvaksinerte som en sosial risiko er uakseptabel og vitenskapelig uholdbar.

man in black suit jacket wearing black framed eyeglasses
Siden menneskene er helt avheng av å leve i et sosialt fellesskap fungerer alltid sosialt press på mange. (press fra fellesskapet)

Som jeg sa, er denne teksten ikke ment å være generelt rettet mot vaksinerte mennesker eller «vaksinering»! Jeg kan forstå beslutningen om å bli vaksinert nå. Jeg kan forstå at man ikke lenger holder ut presset som systematisk er bygget opp på en målrettet måte, der mange innbyggere har blitt skremt av panikk-kampanjer når det gjelder deres helse eller havnet i så alvorlige vanskeligheter jobbmessig eller privat at vaksinasjonen virker for dem som det mindre ondet. Så mye jeg enn avviser tvungen vaksinasjon (også indirekte), finner jeg et «vaksinetilbud» akseptabelt – så lenge det forblir helt frivillig. Etter min mening er imidlertid krav som stilles til de millioner av innbyggere som nøler av gode grunner, uakseptable. Etter min mening ville vaksinerte borgere gå over en grense hvis de nå deltar i 2G-reglen (segregering) og derved sosialt godtar denne uakseptable loven.

DET MÅ SIKRES «AT INGEN BLIR SATT UNDER PRESS POLITISK, SOSIALT ELLER PÅ ANNEN MÅTE FOR Å BLI VAKSINERT …»

Det finnes forøvrige tungtveiende dokumenter som politikerne kaldt ignorerer og som klart fordømmer den nåværende regjeringsplanen for en indirekte obligatorisk vaksinasjon. Dette inkluderer for eksempel «Nürnberg-konvensjonen» eller beslutningen fra Europarådet som sier at regjeringer må:

sikre at innbyggerne blir informert om at vaksinasjon IKKE er obligatorisk og at ingen blir satt under press politisk, sosialt eller på annen måte for å bli vaksinert hvis de ikke ønsker;

7.3.2 sikre at ingen blir diskriminert fordi de ikke har blitt vaksinert, på grunn av mulig helserisiko eller fordi de ikke ønsker å bli vaksinert;»

Vaksinasjon er et godt og respektert prinsipp; det er på ingen måte ment å kritiseres generelt her. Det er derfor det må understrekes igjen og igjen at koronavaksinene ikke kan sammenlignes med klassiske vaksiner: De er ikke tilstrekkelig testet, og vaksinasjon har for tiden – på grunn av debattens gang – blitt en indirekte politisk uttalelse. Alle som påberoper seg disse to aspektene, er på ingen måte imot vaksinasjon i prinsippet.

«SPLITT OG HERSK» I SIN RENESTE FORM

Jeg er i en privilegert posisjon fordi jeg jobber hjemmefra og arbeidsgiveren min aldri ville tenkt på å spørre om min vaksinasjons-status. Borgere som «har råd» til det på grunn av yrke eller andre livssituasjoner, kan være et eksempel med å vente så lenge som mulig før de gir etter for det nåværende vaksinasjonspresset – men uten å gå hardt ut mot vaksinerte personer. Splittingen av befolkningen som den politiske ledelsen og mediepropagandister forsøker, må bli en slutt på!

Why We Fight movie review & film summary (2006) | Roger Ebert
Det er alltid godt å ha en fiende å rette frustrasjonen mot. Blir de uvaksinerte omgjort til denne fienden?

På grunn av den farlige polarisasjonen myndighetene forsøker å oppnå, opplever vi for øyeblikket prinsippet om «splitt og hersk» i sin reneste form. Når man vaksinerer (som det før skjedde med masker) har man inntrykk av en massiv debatt bevisst skapt «helt fra toppen» – er det meningen å skape en distraksjon? Og i så fall, fra hva?

Kanskje fra at en «epidemisk situasjon av nasjonal betydning» ikke lenger kan vitenskapelig påvises? Og at også snakket om «å beskytte deg selv og andre» stort sett kollapser: Det er ikke noe vitenskapelig grunnlag for den moralske oppfordringen til massevaksinasjon, spesielt ikke for barn! For ikke å snakke om vaksinens manglende effektivitet, som nå diskuteres.

Med tanke på de katastrofale konsekvensene av koronapolitikken, er det forståelig at de ansvarlige for denne politikken ønsker å holde saken utenfor valgkampen i så stor grad som mulig. Det politisk-mediale taushetskartellet om emnet har gått så langt i valgkampen at 100 leger og advokater nå krever klare uttalelser fra partiledere om koronapolitikk.

Som motivasjon, selv i offisielle kampanjer, brukes først og fremst lokkingen med å bli kvitt den offisielt skapte trakasseringen, og ikke en bekymring egen for helse – dette argumentet ser ikke lenger ut til å virke for mange innbyggere til tross for fortsatt skremselstaktikk. På samme måte argumenterer STIKO med at barnevaksinasjonene ikke først og fremst er for helsegrunner, men fremfor alt sosialt: barnevaksinasjonen er en måte å unngå trakasseringen som ble introdusert av politikken, selv om STIKO-sjef Thomas Mertens selv har uttalt:

«For friske barn og ungdom i denne aldersgruppen er risikoen for å dø av Covid-19 for øyeblikket statistisk sett null.»

«UVITENHET» ER IKKE LENGER ET ARGUMENT

Den opprettede unntakstilstanden og tiltakene (spesielt tiltak mot barna!) må oppheves. Til tross for bevisst uklarhet fra media og politikk, burde innbyggerne nå vite at mange søyler i koronapanikken har kollapset og at kollateral-skaden langt overstiger «fordelene» med koronapolitikken, som vi nylig skrev:

«I 18 måneder har absolutte tall blitt presentert som gyldige med utrolig stahet; de enkleste statistikkregler blir ignorert, en» datainsamlingskatastrofe «og en bevisst tilstand av» uvitenhet» fortsettes. I tillegg ignoreres all kunnskap som er oppnådd i mellomtiden, som alt motsier korona-skremselstaktikken og prinsippet om nedstengninger: for eksempel den tvilsomme tellingen av «de som døde av eller med viruset» eller de tvilsomme uttalelsene om PCR-tester eller den ubegrunnede frykten for kraftig redusert forventet levealder eller den ubegrunnede frykten for utilstrekkelig antall intensivsenger, eller den (ikke-eksisterende) overdødeligheten, eller regjeringens «uvitenhet» om de konkrete effektene av nedstenginger.

I tillegg til den økte globale sulten på grunn av korona-tiltakene (ikke på grunn av viruset), eksplosjonen av rikdom og fattigdom, fjerning av grunnleggende menneskerettigheter, protestforbud, den forestående massekontrollen og overvåkingen, de fengslede barna og de gamle menneskene som er dømt å dø alene. Og det faktum at det nå uten tvil kan fastslås at de ekstremt ødeleggende effektene av nedstengningene ikke står i noe passende forhold til den potensielle faren fra det reelle korona-viruset.

Knut Lindtner har lag til bilder m/tekst.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • Vaksinasjonspresset er der stikk imot alle statistiske forholdstall om smittespredning og virkning av sykdommen som etter rettsavgjørelser lik den i Alberta, Canada, ikke engang kan bevises å eksistere som en egen sykdom.

  Mandatene som utstedes, ikke noen sykdom, er sivilisasjonens dødskramper og undergang, og det snakkes om «the Great Reset». Det later allerede til å være å arbeide i fem jobber og ofre all tid, energi og helse bare for å fortsette å være i live mens de rikeste av de rike bare blir enda rikere, hjulpet til rikdom av regjeringsmandater støttet av noen som kaller seg sosialister, men som ikke er det.

  The Great Reset er rett og slett neofascisme og sosialisme for de rikeste som gir etter vilje og allerede mottar alt de trenger etter behov. For de andre som ikke er så heldige å være de rikes tjenere, blir dagene røffe.

  Svar
 • Ja, når løgn manipulering, og frykt-skapning er den nye/rådende «informasjonen», da bør vi vite at det er tid for å tenke, og å gjøre motstand.
  En måte å gjøre motstand på er å forlange riktige tall og riktig informasjon.
  Får vi ikke dette bør noe igangsettes, på grasrotnivå. En boikotting av all statsfinansiert media, og all statsstyrt aktivitet.

  Svar
  • Boikott «valget», eller stem på et lite parti som ennå ikke er med på løgnene, f. eks. Kystpartiet. Vend de andre ryggen, som de nå sjøl vender innbyggerne ryggen.

   Svar
 • Hvis ikke død og sykdomstall nå blir sammenliknet med tidligere influensa, bør vi skjønne hvorfor.

  Svar
 • Northern Light.
  8 september 2021 16:33

  Du skal ikke ta den eksperimentelle injeksjonen kalt vaksine. Overlevelsesprosenten for unge under 19 år er 99,997%, for de mellom 20 -49 år 99,8%, for de mellom 50-69 år 99,5%, og for de over 70 år 95%. Tall fra Center for Disease Control USA. Dette er tall som kan sammenlignes med tidligere års sesong-influensa. Tall for antallet dødsfall av alle slag for de aller fleste land 2020-2021 er ikke høyere enn tidligere år, i Sverige er det for eksempel lavere.

  Viruset kalt Covid, hva det nå er, er svært sammenlignbart med et influensavirus, og er ikke farlig for 99,85% av befolkningene generelt, men bare for risikogruppen som stort sett med få unntak er folk i høy alder, ofte med underliggende sykdommer, og andre med nedsatt immunforsvar. Derfor er det bedre at så mange som mulig får det, for å oppnå flokkimmunitet så tidlig som mulig.

  Tiltak som nedstengninger, munnbind, sosial distansering, begrensinger på antall mennesker i rom og lokaler, massevaksinering og vaksinepass kan derfor ikke rettferdiggjøres på vitenskapelig eller medisinsk grunnlag.

  Generelt skal folk som ikke er i en risikogruppe ha en vaksine, som Dr. Mike Yeadon, tidligere forskningssjef hos Pfizer og VP for selskapet sa: Friske mennesker skal ikke ha vaksiner. mRNA-injeksjonen kalt Covid-19 vaksinen er ikke en tradisjonell vaksine, som er basert på inaktive virus.

  Dette er eksperimentelle injeksjoner og som produsentene fraskriver seg alt ansvar for når det gjelder bivirkninger på kort og langsikt, også uventede bivirkninger. De kan derfor ikke ha blitt testet på mennesker som med tradisjonelle vaksiner. I kontraktene mellom regjeringer og selskapene gis selskapene immunitet mot søksmål fra de som får bivirkninger, også alvorlige. Får noen i Norge bivirkninger må de søke Pasientskadeerstatningen. Dette er alene god grunn nok til å reservere seg mot injeksjonen kalt vaksine.

  Covid-19 mRNA-injeksjonene kalt vaksiner i MSM har bivirkninger for mange. I EUs innrapporterings-system for skader etter injisering er de offisielle tallene over 23 000 døde og over 2,1 skadede, 50% av disse alvorlig skadet. EU har 450 millioner innbyggere. Til sammenligning i svine-influensaepidemien i USA i 1976 ble massevaksineringen stoppet etter en døde og 13 ble innlagt på sykehus. Befolkningstallet i USA i 76 var på 218 millioner. Kilde Wikipedia.

  Hovedstrømsmedia (MSM) har ikke drevet en balansert nyhetsdekning og opptrådt som en nøytral nyhetsformidler i denne saken, men som et PR-byrå for Big Pharma. Så har da også MSM og den mektige farmasøytiske industrien (Big Pharma) de samme finansielle eierne, de veldige kapitalforvaltningsselskapene som BlackRock, Statestreet, Vanguard med flere, som forvalter investeringene til verdens rikeste mennesker og selskaper.

  For eksempel så har de mest fremstående forskerne innen virologi som har advart på det kraftigste mot Covid-19 «vaksinene» som Nobelprisvinner dr. Luc Montagnier, Dr. Mike Yeadon, Dr. Sucharit Bhakdi blitt bannlyst i MSM. Deres advarsler kunne alene ha stoppet koronakrisen etter bare noen måneder hadde MSM drevet journalistikk, og sluppet dem til på førstesidene.

  Men da hadde Big Pharma og eierne tapt mange hundre milliarder dollar, som for eksempel Bill Gates som har store eierinteresser i selskaper som fremstiller injeksjonene. Gates derimot, får all den spalteplassen han ønsker seg for å propagandere for at alle i hele verden skal ta injeksjonene han har eierinteresser i, og er største sponsor ved siden av de største landene for Verdens Helse Organisasjon WHO), som har diktert de fleste nedstengninger og tiltak for verdens nasjoner.

  World Economic Forum og Forente Nasjoner ble slått sammen med Forente Nasjoner for et par år tilbake uten store overskrifter i MSM. WEF som organiserer flere tusen av de rikeste og mektigste selskapene i verden, ble slått sammen med FN, som skal være en organisasjon som fører nasjoner og folk sammen, det skulle ha ført til debatt.

  WHO er den del av FN systemet, og WEF ivaretar interessene til selskapene i den farmasøytiske industrien i sin organisasjon, og er slått sammen med FN. Dette hadde vært en skandale hadde MSM drevet journalistikk. Koronakrisen handler ikke om helse, det handler blant annet om astronomisk profitt til en herskerklasse av skruppelløse billionærer, som styrer befolkningene med MSM og korrupte regimer.

  Svar
 • Northern Light.
  8 september 2021 16:39

  «I EUs innrapporterings-system for skader etter injisering er de offisielle tallene over 23 000 døde og over 2,1 skadede, 50% av disse alvorlig skadet».
  Rettelse:
  I EUs innrapporterings-system for skader etter injisering er de offisielle tallene over 23 000 døde og over 2,1 millioner skadede, 50% av disse alvorlig skadet.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

BBC med innrømmelser:

Vi var ikke presise nok i vår omtale av begivenheter i Syria.

Forrige innlegg

Atle Møen

Heller ikkje biodrivstoff er eit alternativ

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.