POSTED IN Olje-Energi, Økonomi

Den billige kraften skulle tjene folket.

Nå brukes den til å plyndre befolkningen.

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Fra velferdsstat til fattigkasse

Kommentar 13/12 – 21:

Jonas Julenisse åpner gavesekken: – Er det noen snille strømkunder her?

Strømkundene med Kraftropet: – Vi vil ha krafta vår tilbake!

Av Øyvind Andresen

Norge er det eneste landet i verden som er nesten helt selvforsynt med regulerbar fornybar kraft. Gjennom generasjoner har fossekrafta skapt grunnlaget for lave priser og sikker forsyning av strøm til både husholdninger og industri i dette landet. Vannkraftverk er evigvarende pengemaskiner, skapt av den evige ressursen regn og snø og dannet fundament for den norske velferdsstaten og titusener av arbeidsplasser.

Slik er ikke situasjonen lenger. Norges naturgitte fordeler er snudd på hodet og blitt en byrde for folk flest. Regjeringsmedlemmene kler seg som julenisser for å gi noen glorete pakker til folket for å kompensere for strømregningene. Men gavene er allerede betalt mangedobbelt – av de samme strømkundene.

Dette biletet har tom alt-eigenskap. Filnamnet er 6be911_5092b992c1b843279b78d8d86eb6d0e6~mv2.webp
Illustrasjon: T. Vestaas

Det er et varsel, et tegn på at vi etter flere tiår med markedsliberalisme i Norge beveger oss inn et samfunn som ikke lenger er i stand til å tilfredsstille folks elementære behov. Det er en utvikling fra velferdssamfunn til fattigkasse. Dette er Norge anno 2021: Bostøtte, sosialhjelp og lån til studenter for å betale strømmen som i utgangspunktet er folkets eiendom.

Det er et varsel, et tegn på at vi etter flere ti år med markedsliberalisme, også i Norge, beveger oss inn et samfunn som ikke lenger er i stand til å tilfredsstille folks elementære behov.

Nå har mange fått elektrosjokk og føler harme over at de er blitt lurt. Typisk for statsminister Støre og olje- og energiminister Mjøs Persen er at de ikke klarer å møte folks bekymringer. De gjentar til det kjedsommelige at situasjonen er ekstraordinær. De skylder på vær og vind og høye kull- og gasspriser. De snakker om forsyningssikkerhet – som har vært ivaretatt av det nordiske kraftmarkedet siden 1990-tallet. Det er knapt noen som tror på dem lengre.

__________________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Argument Agder
__________________________________________________________________________

Norske strømkunder skulle betale prisen for det grønne skiftet i Europa. Norge skulle bli Europas grønne batteri. Norge skulle sende sitt overskudd av rein strøm ut i Europa gjennom et omfattende nett av sjøkabler, og bidra til en buffer for EUs satsing på ustabil sol- og vindkraftproduksjon. Nå ser vi hvor det endte.

I spørretimen i Stortinget onsdag 8/12 gjentok Støre at det er i Norges interesser å være kobla på det europeiske kraftmarkedet. Heller bør man nå være opptatt av å bygge ut vindkraft, på land og til havs, mente han. Støre hevder fremdeles at strømprisene kun vil stige to til fire øre ifølge en beregning av Statkraft for fire år siden. Han er nok den siste Norge som tror på dette.

Regjeringa kan gjerne bla opp noen tusenlapper før jul for å stagge et folk som med rette anklager politikerne for å ha stjålet strømmen fra dem og gjort dem til sosialklienter.

Forsidebilde: Maxim Hopman

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Reidar Kaarbø
  18 desember 2021 8:20

  Det morsomme er at mens Europa betaler godt for norsk strøm som eksporteres, må også norske forbrukere betale samme høye pris for strømmen som IKKE eksporteres. Mesteparten av denne strømmen KAN IKKE eksporteres fordi det ikke er overføringskapasitet til det. Så ja, jeg er helt enig i at det er et røveri den massive pengeoverføringen vi i år har sett – hvorav mesteparten ender opp hos Staten i form av utbytte, skatter, grunnrenteavgift og moms.

  Marte Mjøs Persen ville ikke fortelle på NRK hvor mye større inntektene til Staten er i år enn i fjor, men Nettavisen anslår dette til 39 milliarder kroner. Når de nå gir rundt 10 milliarder av tyvegodset tilbake til folket, må vi jammen være takknemlige.

  Og så har vi nettselskapene da, som så gjerne vil tjene litt ekstra. Nå må ny tariff utsettes. De fleste nettselskapene ruller ut ny ordning når fakturering for desember er ferdig ut i januar, og en utsettelse vil ikke koste dem noen verdens ting. Dersom hele ordningen blir skrotet, får de tap på utviklingen. Noen selskaper har allerede lagt ut programmeringen, de må ganske enkelt sette noen variabler til verdier som gjør at forbrukerne får business as usual, en jobb som koster svært lite. Det er ikke engang nødvendig med noen «tilbakeføring» av datasystemene.

  Det som er HELT sikkert er at Norge vil få en kraftreform der politikerne styrer kraft og priser på en måte som samsvarer med folkets ønsker og landets behov. Det kan innebære slutt på å avstå suverenitet til Europa.

  Svar
 • Northern Light.
  18 desember 2021 15:13

  Det kan virke som folk alt har glemt at før Stoltenberg liberaliserte strømmarkedet, så ble vannkraften solgt nesten til selvkost her i landet. Det var et fellesgode bygget og betalt av folket, så selvfølgelig skulle ikke prisen utgjøre profitt til strømselskaper, vannkraften bygget og betalt av folket skulle eies av folket, av stat og kommune.

  Det var før den globale storkapitalens folk med Brundtland og Stoltenberg klanen tok over Arbeiderpartiet, og startet privatiseringen og ved å selge ut statlig eiendom, folkets eiendom, til kapitalen. Markedsliberalisten Stoltenberg fikk flertall for en liberaliseringslov for strømforsyningen med andre høyrepartiers stemmer.

  Etter det fikk vi et utall strømselskaper som solgte den samme strømmen, «det var jo bare å bytte strømleverandør for en lavere pris», men prisforskjellene var bare noen øre. Men kraftspekulanter klarte å skumme fløten og mange tjente mange millioner og noen tjente milliarder på noen tiører og kroner lagt til millioner av strømregninger. Liberalisering av kraftmarkedet er bare bra for kapitalen og ikke for husholdningene, som alt annet.

  «Norske strømkunder skulle betale prisen for det grønne skiftet i Europa. Norge skulle bli Europas grønne batteri. Norge skulle sende sitt overskudd av rein strøm ut i Europa gjennom et omfattende nett av sjøkabler, og bidra til en buffer for EUs satsing på ustabil sol- og vindkraftproduksjon. Nå ser vi hvor det endte».

  Med god hjelp av sin presse og media klarte kapitalens politikere å den norske befolkningen til å tro at Norge kunne bli «grønt batteri for Europa». Det ble fremstilt som at «energirike Norge må hjelpe energifattige Europa» med kraft, enda Europa har en produksjon og et forbruk på mange tusen TWh.

  Men Norge produserer til sammenligning bare ca. 150 TWh, har et vanlig forbruk i et normalår på ca. 135 TWh, og dermed bare et overskudd på ca. 15 TWh, noe norsk presse og media unnlot å fortelle. Dette gjorde det lettere for Barth Eide, tidligere direktør i World Economic Forum, å presse Ap delegater fra distriktene til å stemme ja til utenlandskablene, og med APs stemme, V, MDG, Høyre og Frp fikk ACER flertall, og kablene som tapper det norske strømnettet kunne legges.

  NRK fikk klager til pressens faglige utvalg for å ha underrapportert om ACER, men det etter at ACER var vedtatt. Norge styres like mye fra Marienlyst som fra Stortinget. Studenter i dag er for unge til å huske at vannkraften var et fellesgode, og har akseptert lån fra staten til å betale strømregningen. Det vil si de skal betale for strømmen på avbetaling. Slik går det når kapitalens politikere får styre, de overtar folkets fellesgoder og gjør det til profitt for kapitalen.

  Overskriftene nå har vært «Staten håver inn», Staten tjener mange milliarder og folket får smuler». Også gjengitt av Frps Listhaug, enda Frp stemte for ACER. Det kan virke som om presse og media nå prøver å få opinionen mot statlig eierskap, for storkapitalen er ute etter å oppløse hjemfallsretten, som sikrer at vannkraften er folkets eiendom.

  Men vannkraften må eies av folket skal vi ha suverenitet over energiforsyningen, og få fellesgodet strømmen til selvkost igjen. Det er ikke statlig og kommunal eierskap av vannkraften som er problemet, det må vi ha skal vannkraften være folkets eiendom. Det er personene som nå er i systemet og forvalter vannkraften til kapitalens fordel og ikke folkets fordel, som er problemet.

  Folk må våkne fra den politiske bevisstløsheten og forstå at de politikerne vi har på Stortinget representerer global storkapital, og ikke folk og lands interesser. Utenlandskablene er globalistisk politikk, vi må ut av EØS og si nei til EU og andre overnasjonale avtaler skal vi ha suverenitet og selvråderett over landets ressurser og beholde velferdsstaten.

  Svar
  • Northern Light.
   18 desember 2021 15:32

   Tilføyelse til det siste avsnittet med: kablene må frakobles. Det skal være:
   Folk må våkne fra den politiske bevisstløsheten og forstå at de politikerne vi har på Stortinget representerer global storkapital, og ikke folk og lands interesser. Utenlandskablene er globalistisk politikk, kablene må frakobles, og vi må ut av EØS og si nei til EU og andre overnasjonale avtaler skal vi ha suverenitet og selvråderett over landets ressurser og beholde velferdsstaten.

   Svar
 • » Vannkraftverk er evigvarende pengemaskiner»
  NEI, nettopp IKKE!
  Det var maskiner/teknologi som skulle gi oss virkelige verdier og velstand i vinterlandet Norge.
  Så gjorde politikere/AP dette til en penge-maskin i stedet! Vi ble igjen bedratt.
  Vi, dvs. «Staten» fikk penger/tall ved å bytte bort reell velstand, stjålet fra befolkningen.
  (Som samme politikere gjorde i mellomkrigstiden når de bytter bort den levende befolkningen sitt sunne smør og fikk penger og herdet fett i bytte. Fordi den døde staten ville ha penge-«mat».)

  N. L., ja, vi må ut av dette mafia- spillet som Eu /EØS og Acer er.
  Og vi har ikke råd til å fø de trojanske hestene på Løvebakken lengre.
  Vi skal bygge stolt velstand i Norge., med egne krefter.
  Ikke penge-«velstand», men virkelig velstand.
  Med penge-økonomen Stoltenberg ved roret, som er mer knyttet til USA /Fed og sin storfamile, pluss penge-tenkerne i AP, vil vi få økte renter og priser i landet istedetfor.
  Vi blir så innbilt at vi er rikere når penger og renter øker, og vi må arbeide 24/7.
  Og fattige når stabburene er fulle og priser og tall synker og vi kan få flere frie livstimer.
  Det er selvfølgelig omvendt.
  Kast pengevekslerne ut av tempelet. Ut av vårt samfunn

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Åpnet brev til alle som vil innføre tvangstiltak mot uvaksinerte.

Å frata et mindretall rettigheter er apartheid.

Forrige innlegg

Grunnlaget for alle nedstengningstiltak smuldrer bort.

PCR-testene er for dårlige.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.