POSTED IN Klima

Utopi:

CICERO mener Norge bør bli som Albania og Etiopia.

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

Av Erik Bye

Dette er det siste fra CICERO, uttalelser om hvilke land Norge bør etterape:
«Noen land får all energien sin fra vann, sol, vind og varme i jorda»
Dette ble presentert i forskning.no, tirsdag 7. juni 2024.

Ingressen lyder:
«– De er der resten av verden bør komme, sier forsker.»

Følgende land har de energiformer CICERO tror er smart og bærekraftig:

Norge bør bli som:
Albania, Bhutan, Nepal, Paraguay, Island, Kongo og Etiopia.

CICERO vil selvfølgelig at Norge kvitter seg med olje og gass som energikilder. Det er fordi de tror på CO2-hypotesen og at 0.0016% fossilt CO2 i vår atmosfære bestemmer over alt annet når det gjelder klima.

Disse synspunktene er det CICERO-direktør Kristin Halvorsen og forskningsleder Steffen Kallbekken ved CICERO som står frem med. En dag det er 4-5˚C på morgenkvisten i Oslo, det er vindstille og leter Norge kanskje febrilsk etter jordvarme?

Problemet med dette utspillet er at Halvorsen er en administrator og Kaldbekken er forsker. De burde beholdt sine egne hatter på, ikke begynne å leke tiltaksoperatører. Hvorfor i all verden skal folk prøve seg på saker de naturlig ikke behersker?

Dieselsaken

Sist Halvorsen var en aktiv tiltaker var hun finansminister, rundt 2006-2007. Mange husker nok dieselsaken, der norske politikere ropte halleluja til å bytte bensin mot diesel. Det var noen få % mindre utslipp av CO2, dødsgassen i Regjeringen. De ble advart av eksperter. Som pekte på utslipp av dieseleksos, inneholdende kreftfremkallende dieselpartikler og NOx-gasser. Men, tror dere politikerne hørte på ekspertene? Nei, de hadde nok med sine indre stemmer. Så, det ble kjørt kampanjer, folk byttet til diesel, og politikerne var såre fornøyd. Inntil sannheten gikk opp for såvel EU som Kristin Halvorsen og klimaminister Erik Solheim. Det ble helomvending, fy til diesel! Og som et virkelig høydepunkt: Solheim påsto at EU hadde lurt ham og hele det politiske Norge. Han hadde naturlig nok helt glemt at eksperter i Norge advarte mot dette kampanje-utspillet om «heller diesel enn bensin på tanken». Slik går det når politikerne prøver å spille vitenskapsbærere og teknologer.

Feil hatt

Og nå er Kristin Halvorsen i gang igjen, denne gangen sammen med en klimaforsker i CICERO. Og hva er det de foreslår? Norge skal ta i bruk fornybare energikilder, det vil redde kloden fra det António Guterres skremmer med, et klimahelvete. Og de to fra CICERO peker på land som Albania, Bhutan, Kongo og Etiopia, i tillegg til Island. Disse bør være norske forbilder i spillet rundt «Det grønne skiftet» eller «Det store sluket» som noen også kaller det, det som Ola Borten Moe karakteriserte som «Galskap satt i system».

Norge som Albania?

Albania, Bhutan og Etiopia blir trukket frem, antakelig pga. energi fra vind, sol og vann. Tar vi med Nepal og Kongo så tviler jeg på om Norge bør ha disse landene som forbilder. Dette kan virke som «kirsebærplukking», noe klimabransjen er gode på. Plukke ut det du liker, og gjemme bort det ubehagelige, eller det som ikke er bærekraftig. Det er vanskelig å tenke seg at Etiopia, Bhutan eller Kongo er stater med et BNP som er noe å trakte etter. Nepal er så forskjellig fra Norge på så mange fundamentale samfunnsområder, at de fleste nordmenn vil nok betakke seg for det landet som noe forbilde.

Riktignok er Albania et lavkostland, og fristende som feriested i øyeblikket. Og selv om de er godt forsynt med fornybar energi, er nok ikke styresettet akkurat noe å trakte etter. Hvorvidt Halvorsen politisk er nærmere Albania enn den jevne nordmann er uvisst, men styreformen står nok ikke høyt på ønskelisten med tanke på valget her hjemme i 2025.

Klimavitenskapen

Og før jeg kikker på noen av detaljene i svovelprekenen til Halvorsen og Steffen Kallbekken, er det jo bare å minne om at:

* CO2-hypotesen er ingen reell hypotese, kan ikke falsifiseres, mangler data
* Svante Arrhenius ble falsifisert også i 2009
* Temperaturen endrer seg før CO2-nivået, årsaken kommer alltid før resultatet
* Klimaet kan ikke modelleres eller forutsies
* Klimafølsomheten er det ingen som har funnet eller bestemt
* Klimamålene er politiske påfunn
* Kun 0,0016% menneskeskapt CO2 kan ikke styre vårt enorme atmosfæriske system

Kort fortalt er det troen på den falske fortellingen til IPCC som gjør at de to fra CICERO heier på fornybar energi og «Det grønne skiftet». Av det som de to uttaler, er det verdt å merke seg dette:

Ulike muligheter

«De syv landene har tilgang på energi fra jordens indre, vann, sol eller vind.»
«Det er ikke så mange land som har store muligheter for vannkraft», sier Halvorsen.
«Mange kan likevel lage strøm fra solkraft. Det blir stadig billigere.»

«Det er også mulig å lage vindkraft på land og fra havet», sier hun.
«Fornybar energi kan produseres nesten overalt. I tillegg må landene kunne lagre strømmen.
«Sol- og vindkraft gjelder jo bare når sola skinner eller vinden blåser», sier hun.

«Bare tenk når det er mørkt på natta eller vindstille.»
«Da trenger de batterier», sier Halvorsen.

Gratulerer!

«Hva vil du si til disse syv landene?», spør journalisten.
«Gratulerer!», sier Steffen Kallbekken.
Han sier at landene er der resten av verden bør komme.

«Her er det mye å lære for resten av verdens land», sier Kallbekken.
Han sier også at verden går i riktig retning.

«Over 80 prosent av de nye strømkildene som ble laget i fjor var fornybare.»
Steffen Kallbekken sier også at landene som har kommet langt bør hjelpe de andre.

«Vi i Norge er veldig gode på vannkraft. Vi bør dele den kunnskapen, avslutter han.»

Erik Bye: Jeg må sitere fra Gudmund Hernes sin bokserie, «Hvorfor alt går galt»:

Finagle’s faktor:
«Passer ikke likningen, er det bare å forandre Universet.»

Det er sjelden en leser om forskere som fullstendig
har slått seg ned i «DET INVERSE UTOPIA»!Forsidefoto: Istock

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

 • Northern Light.
  27 juni 2024 15:15

  Finansfolket vil ha 100 prosent eierskap og kontroll over verdens matproduksjon. Mat og drikkevann er eksistensielt for mennesket, og full kontroll over matproduksjonen vil gi finansfolket enorme inntekter og kontroll over befolkningene. De kjøper opp landbruksjord i en rasende fart, og har gjort det i flere tiår, og det samme med drikkevannskilder.

  Deres politikere tilrettelegger for det, og bare i EU eier nå kun 3 prosent over 50 prosent av all jordbruksland i EU. Det er argobusinessselskaper og kapitalforvaltningsselskaper, ikke bønder. Den samme storkapitalens hovedstrømpresse og media (MSM) presenterer det som om at det er bare et elektrifisert landbruk på enorme industri-gårdsbruk med GMO-mat, som kan redde planeten.

  Klimanarrativet deres legger det meste av skylden for den (konstruerte) globale oppvarmingen på tradisjonelt landbruk. MSM gjentar budskapet mange ganger per dag fra tv-skjermen, aviser og nettaviser, til mange av befolkningene fullt og helt tror at de minste komponentene i atmosfæren, plantenæringen CO2 og metan, vil få havet (1,34 milliarder km3) til å koke hvis de ikke reduseres.

  Cicero fremstiller det som at olje og gass må fases ut, og erstattes av energi fra vind-sol og jordvarme. Men storkapitalen som finansierer slike tenketanker som får ubegrenset tilgang til den samme storkapitalens presse og media, kjøper seg opp i fossil energi. På samme tid som de gjorde Greta Thunberg til klimaguru i sin ved å holde henne på forsidene, og lederne og eierne av de største kapitalforvaltningsselskapene lot seg avfotografere med henne, kjøpte de seg stort opp i olje og gass.

  Hele klimafortellingen er en stor svindel. Det er finanskapitalen som nå deler ut forskningsmidlene til «klimavitenskapen», og sitter i styrene på universitetene, og de fleste meteorologiske institutter er blitt politiserte. Klimamålinger gjøres med målestasjoner i bystrøk, som gir høyere temperaturer enn de som står på landsbygda og i naturen. Vitenskapen er forlengst kjøpt opp av storkapitalen, for vitenskapsfolk har stor autoritet blant folk.

  Det er ikke uvitenhet og dumhet som gjør at politikerne driver krig mot landbruket. De gjør det oppdraget de er pålagt av finansfolket, og som de er en del av. Det er en kaldblodig og beregnende krig mot verdens 600 millioner for det meste småbønder vi ser, de aller fleste familiegårdsbruk, som gjør at nær to milliarder av verdens befolkning har lokal matproduksjon som sysselsetting.

  Når den globale storkapitalen sentraliserer matproduksjonen til enorme automatiserte GMO-mat industribruk, og fabrikker for insektbasert mat og kunstig kjøtt, hva skal da flere hundre millioner tidligere småbønder med familer gjøre? Ikke mange av dem blir å finne i storkapitalens matfabrikker. De fleste av småbrukerfamiliene finner ikke et nytt utkomme i storbyene. Når det gjennomkorrupte FN/WEF pålegger sine 193 medlemsland å legge ned tradisjonelt landbruk, vil det høyst sannsynlig ta livet fra flere hundre millioner mennesker.

  Så har da også den uoffisielle verdensregjeringen World Economic Forum i Davos ved flere anledninger sagt at det er for mange mennesker i verden. Da er det å ødelegge matforsyningen både fysisk og politisk, en av de mest effektive måter en kan redusere verdens folketall på. Når mektige umennesker sier at det er for mange mennesker i en verden de anser for deres, må det tas høyst alvorlig.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Streeck: Tysklands EU-valg

Anti-fa som tysk statsdoktrine

Forrige innlegg

«Profeten fra Ankenes»:

Den tidligere forsvarsunionen er blitt en angrepsunion.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.