POSTED IN Covid-19, Helse

Offentlige tall fra England forteller:

Vaksinene beskytter ikke mot Covid-19 slik produsentene skryter av.

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

80% av COVID-19-dødsfall i August skjedde med vaksinerte mennesker ifølge offentlige helsedata. 


Av The Daily Expose

Klare beviser for at Covid-19- vaksinasjonsprogrammet er et stort feilgrep har kommet frem,  som viser at i hele August hadde 80% av folk som angivelig døde av Covid-19 blitt vaksinert. Vi lever i en merkelig tid, og hvis du tror at vaksineringen virker siden myndighetene står frem på TV og forteller det, går jeg ut fra at du vil finne det snodig at Storbritannia er i en tredje smittebølge midt på sommeren? Spesielt når du  sammenligner med sommeren 2020, da antall c-19-dødsfall flatet ut på tilnærmet null, på tross av at vaksinene ikke var tilgjengelige på det tidspunktet.

 


Men snodighetene slutter ikke der; bare se på den siste C-19 Statistical Report frigitt av Public Health Scotland(PHS) den 8. November 2021.

Rapporten inneholder en stor mengde data om testing, karantine, vaksinasjoner, tilfeller , sykehuisinnleggelser og dødsfall, men blir ikke virkelig interessant før du kommer til tabell nr 15 som viser antall covid-positive tilfeller for hver uke samt vaksinasjonsstatus. 

Interessant fordi den viser at antall bekreftede  tilfeller nå er i den vaksinerte delen av befolkningen. I den siste uken fra 28-August til 3. September 2021 viser rapporten at det var 20.744 bekreftede tilfeller blant de uvaksinerte, som testes oftere ganske enkelt pga at de ikke er vaksinerte. Men den viser også at det var 5.508 bekreftede tilfeller blant de delvis vaksinerte, og 16.810 i den fullvaksinerte populasjonen- to grupper som blir mindre testet siden de er vaksinerte.

 
Dette betyr at mellom 28/8 og 3/9 var det 22.318 bekreftede tilfeller i den vaksinerte gruppen— nesten 2000 flere enn i den uvaksinerte gruppen.


Det samme kan sies for uken 21/8 til 27/8 : 15.647 tilfeller blant uvaksinerte, 22.234 i vaksinegruppen. Samme trenden finner man i de to foregående ukene. 


Dataene viser at mellom 7/8 2021 og 3/9 2021 var det 47.580 tilfeller blant de uvaksinerte, 21.020 blant de delvis vaksinerte og 41.748 tilfeller i den fullvaksinerte populasjonen. Altså 15.188 flere tilfeller blant de vaksinerte. 
Dermed har vi klargjort at de eksperimentelle covid-19-vaksinene ikke hindrer at man blir smittet eller spredning av smitte overhodet.

La oss videre undersøke om de hindrer akuttinnleggelser slik som myndighetene påstår. 
Ifølge tabell nr 16 i rapporten var det mellom 28/8 og 3/9 september 2021 36 innleggelser relatert til C-19 blant de uvaksinerte over 60, og 7 innleggelser fra de delvis vaksinerte. Men det var hele 299 innleggelser av fullvaksinerte over 60, og samme mønster fremkommer i de foregående ukene.

  
Totalt var det for uken 28/8-3/9 2021 271 innleggelser blant de uvaksinerte, men 423 innleggelser blant de fullvaksinerte. Hvis vi bruker dette antallet innleggelser som kom etter de forrige ukenes bekreftede tilfeller kan vi kalkulere forholdstallet for tilfeller/innleggelser. 


I uken som startet 21/8 var det 15.047 bekreftede tilfeller blant de uvaksinerte. Da blir forholdstallet mellom tilfeller/innlagte basert på antallet innlagte i uken som begynte 28/8  1,7%.Men når vi utfører samme regnestykket på de fullvaksinerte innlagte(423) og tilfeller (14.519) viser det seg at dette forholdstallet blir 2,9%.


Dette viser at covid-19-injeksjonene øker risikoen for sykehusinnleggelse med 70% istedenfor den lovede risikoreduksjonen på 90 % fra vaksineprodusentene. 


Når vi nå har klarlagt at vaksinen øker sjansen for innleggelse istedenfor å redusere den, la oss undersøke om de reduserer dødsrisiko, som myndighetene hevder. 


Tabell 17 fra Public Health Scotland viser antall dødsfall i forhold til vaksinasjonsstatus. Men PHS har vært utrolig utkrøpne i måten de presenterer dødsfallene på. Istedenfor å presentere dem på en ukebasis på samme måte som ble gjort med tilfeller og innleggelser, har de isteden valgt å inkludere alle dødsfall helt tilbake til 29 desember. 


Dette betyr at de har inkludert dødsfall fra høyden av den andre c-19-bølgen , da kun 9% av befolkningen hadde fått sin første dose, og bare 0,1 % av hele befolkningen var blitt fullvaksinert.(LENKE). Slik ble PHS istand til å gi inntrykk av at størstedelen av C-19-dødsfall skjedde blant de uvaksinerte.


Ovenstående tabell fra rapporten er utgitt av PHS 18/8 2021 og viser dødsfall etter vaksinasjonsstatus mellom 29/12-2020 og 5/8 2021. Den gir inntrykk av at vaksinene har en fantastisk evne til å redusere c-19`s dødsrisiko.
Men hvis man går frem til den nyeste rapporten vil du i tabell 17 finne at det har vært 3.102 dødsfall blant den uvaksinerte delen av befolkningen, 279 blant de delvis vaksinerte og 298 blant de fullvaksinerte mellom 29/12 og 26/8 2021.


Da fremkommer det at antall dødsfall mellom 5/8 -26/8 2021 blir:*uvaksinerte-25 dødsfall*Delvis vaksinerte-6 dødsfall*Fullvaksinerte-92 dødsfall


Dette viser at 75% av dødsfallene i August kom blant de fullvaksinerte; bare 20 % blant de uvaksinerte. 
Men dette hjelper oss ikke med å kalkulere forholdet mellom antall tilfeller og dødelighet. For å gjøre det må vi se på hvor mange dødsfall som ble meldt i foregående ukers rapport.  Frem til 19/8 ble det registrert 3.096 dødsfall i uvaksinertgruppen, 277 i gruppen med delvis vaksinerte og 264 dødsfall blant de fullvaksinerte.

 
Dermed er det virkelige antallet dødsfall i forhold til vaksinasjonsstatus  mellom 19/8-26/-8 som følger:*Uvaksinerte-6 døde*delvis vaksinerte—2 døde*Fullvaksinerte-34 døde. 


Når vi baserer utregningene på at dødsfallene inntrådte 2 uker etter bekreftede tilfeller blir vi i stand til å regne ut forholdet mellom tilfeller og dødelighet.

 
I uken som startet 7/8 ble det registrert 3788 bekreftede tilfeller blant den fullvaksinerte befolkningen. Derfor er dødsfallsrisikoen 0,15% basert på at 6 uvaksinerte døde i uken som startet 19/8. Men hvis vi utfører samme utregning på dødsfall etter fullvaksinering (34) og tilfeller (3.490) ser vi at forholdstallet tilfeller/dødsfall for fullvaksinerte er 1 %.


Dette viser at Covid-19-injeksjoner øker dødsrisiko med 566% når en blir utsatt for covid-smitte, i motsetning til reduksjonen i dødsrisiko på 95% som ble hevdet av vaksineprodusenter og myndigheter.

 
Like tragisk er det at antallet bekreftede smittetilfeller blant den vaksinerte befolkningen har steget betydelig de seneste ukene sammenlignet med tidligere uker. Derfor vil antall innleggelser og dødsfall som muligens kan forventes de neste ukene, berettige nok en nedstengning fra myndighetene. 


Dataene viser med all tydelighet at sprøytene ikke hindrer infeksjon eller smitte, samtidig som de øker sjansen for innleggelser og død . Det vises overhodet ingen risikoreduksjon ved bruk av denne vaksinen. 

Oversatt av Hans Borge

Forsidebilde: Edu Lauton


https://www.globalresearch.ca/80-covid-19-deaths-august-people-vaccinated-according-public-health-data/5755388

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • noen få ubesmittede, de alle andre infertile. ingen ny generasjon . black eyed babies, ikke helt menneske

  Svar
  • «Black-eyed babies» eller «vaksine-babyar» er enno ikkje blitt vitskapleg bekrefta. Gjennom min blogg Saksyndig undersøker eg sannheits-gehalten i dei videoane. Om det faktisk er slik at vaksinerte gravide føder barn som eldast fortare og som viser andre teikn på tidleg aldring (progeria), er dette etter mitt syn eit bevis på at «vaksinane» er der for å avfolke verda. Eg vil haste meg med å påpeike at dette stemmer dersom hypotesen om «black-eyed babies» viser seg å stemme. Eg håper det ikkje gjer det.

   Svar
 • Takk for påminnelsen av dyreforsøkene. Dette var mitt hovedargument for ikke å vaksineres av denne eksperimentelle injeksjonen. Venter på kliniske rapporter fra Big Pharma som ikke skal frigjøres før tidligst 2025 for endelig godkjenning. Først da skal jeg vurdere injeksjon eller ikke. At myndighetene sier at denne injeksjonen er sikker er en skandale.

  Svar
 • Forskjellen på bioterrengteorien, og bakterieteorien presentert av Catherine Austin Fitts og dr. med Thomas Cowan
  https://www.bitchute.com/video/0TP6CXv5pERW/

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Tyskland blir et paradis for Big Pharma.

Nå er det vaksineplikt i all evighet.

Forrige innlegg

Er en «kokende» klode problemet? Nei, det er motsatt.

Langt flere som dør av kulde enn av varme.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.