POSTED IN Virkelighetsforståelse

Formen bestemmer ofte forståelsen av innhold.

Overskrifter sier mye om vinkling av nyheter.

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Nyhetsoverskrifter fra den sosiale plattformen Telegram

USA bruker dobbelt så mye som de tjener… osv

Vi publiserer her noen overskrifter fra meldinger fra en som karakteriserer seg som Russian Diplomat. Det interessante er ikke her at det er overskrifter for det kommer også fra vestlige nyhetskilder i hopetall. Det interessante er innholdet i disse overskriftene som slik de under er oppstilt får en et annet inntrykk enn fra det som presenteres i vestlige medier – både formen og ikke minst innholdet.

Svært mange leser bare overskriftene slik at de funger for mange som er kortversjon av informasjon. Dermed blir både form og innhold bestemmende for hva mange oppfatter av det som skjer. De bidrar til forme vår oppfatning av verden.

Under er noen overskrifter som har et innhold som er tildels helt ulike det vi får servert, selv om mange av dem viser til forhold og begivenheter i verden som også omtales i vesten. Det er interessant å se hvordan de samme begivenhetene kan presenteres når de oppstilles på denne måten.

Knut Lindtner
Redaktør

15. mars, 2024

– Den tyske våpenprodusenten Rheinmetall planlegg å opne minst 4 fabrikkar i Ukraina – The Guardian

– Franske styresmakter vurderer [*] å sende troppar til Ukraina frå seinast juni – Le Monde

– Bulgarias forsvarsminister Tagaev kunngjorde snarleg utsending av dei første 30 jernbanevognene med pansra personellkøyrety til Ukraina – Novinite

HIMARS

– USA planslegg å produsere våpen for Ukraina i allierte land. Det første slike verket for produksjon av HIMARS-missil vil bli opnapå ein militærbase i Australia – WSJ

– Kinas utanriksminister Wang Yi vil besøke New Zealand og Australia

– USA førebur militæret på å forsvare dominansen i Arktis – Business Insider

– Ukrainas regjering vil kanskje gå med på å få økonomisk støtte frå USA i form av lån – Justisminister Malyuska

– Russlands ambassadør til India, Alipov, nekta for påstandar om at New Delhi kuttar ut russiske våpen. Nesten tusen T-90 tanks og 300Su-30MKI-fly har allereie blitt produsert på lisens – TASS

– EU-parlamentet godkjende ein resolusjon om støtte til Armeina

– Irans forsvarseksport har auka 4-5 gongar over dei siste 2 åra – Forsvarsminister Ashtiani

– Storbritannias forsvarsminister ber om at militærbudsjettet skal aukast til 3% av BNP og om overhaling av rekrutteringssystemet – Daily Mail

– USA har redusert pengestøtta til frivillige organisasjonar i Georgia med $8 millionar. 2025-budsjettet allokerer 80 millionar dollar til landet – US State Department

De som bruker mer enn de tjener får før eller siden økonomiske problemer.

– USA brukar dobbelt så mykje som dei tener: USAs føderale budsjett-inntekter i februar var på $271 milliardar, og utgifter – $567 milliardar – US Treasury

– Geert Wilders blir ikkje Nederlands neste staminister, sjølv om partiet hans vann valet – BBC

– Tyske Bundestag røysta imot ein ny resolusjon om å forsyne Ukraina med Taurus-missil

– Under møtet mellom NATOland og deira allierte på militærbasen Ramstein, vil det opprettast ein koalisjon til å forsyne Ukraina med langdistansemissil – Scholz

– Sjefen for Lithauens forsvarsdepartement presenterte oppseiingsbrevet sitt til statsministeren – regjeringas presseteneste

– Tysklands utenriksminister Baerbock leitar i løynd etter moglegheiter for å sende Tarus til Kyiv (Kiev), tvert imot avgjerda til kanslar Scholz – Spiegel

Taurus er et svensk-tysk kryssermissil.

– Tyskland vil trenge 2 år på å gjenopprette lageret sitt av kryssarmissilet Taurus dersom dei tyske styresmaktene bestemmer seg for å sende dei til Kiev – FT

– Nederlands regjering prøver å omgå ei domstolsavgjerd og halde fram med å levere reservedelar til Israel sine F-35 kampfly

– Houthiane har testa eit hypersonisk missil som gjer stor skade, og førebur seg på å introdusere slike missil i sitt militære arsenal – RIA Novosti

– Netanyahu godkjende planar for militær operasjon i Rafah – Ynet

– NATOs generalsekretær Stoltenberg skal besøke Aserbajdsjan den 17. mars

– Pentagon sende eit krav til Kongressen om at dei treng $6,5 milliardar til å etterfylle våpenlagera etter å ha forsynt Kiev med assistanse – Bloomberg

Den gamle kolonimakten Storbritannia er utgått på dato. I praksis er de nå i krig med Russland, men folk er så uopplyste at de ikke forstår det.

– London er i ein tilstand av uerklært krig med Russland, men britane sjølve skjøner det ikkje ein gong – eks-sjef for MI6, Dearlove

– Storbritannia har ingen planar om å utplassere laservåpensystemet DragonFire i Ukraina – Newsweek

– Presidenten av Latvia støtta Macrons ide om å forsyne Ukraina med assistanse utan raude linjer – TASS

– Land i Vesten fryktar at usemjer mellom Scholz og Macron, inkludert om Ukraina, skal underminere den europeiske einskapen – FT

– Statsministeren av Den tsjekkiske republikken ville ikkje røpe nokre detaljar om leveransane av ammunisjon til Ukraina i nærvær av sin slovakiske kollega – Aktualne

– Europakommisjonen allokerer €500 millionar til auka ammunisjonsproduksjon i EU

– Avkastning (renter, red.) frå frosne russiske middel vil bli brukt til å kjøpe våpen til Ukraina – Scholz

– Estland vil sende instruktørar til Storbritannia for å trene Ukrainas væpna styrkar, AFU – pressetenesta til Estlands forsvarsstyrkar 

*

[*] Nokre av hyperlenkene treng ein Telegramkonto for å få opna.

Omsett (og delvis faktasjekka) av Monica Sortland

Henta frå Telegramkontoen Russian Diplomat som kjem med hyppige nyheitsoppdateringar, henta frå alskens kjelder. Han presenterer seg og tenesta si slik: 

internasjonal aktivist og journalist

Nyheiter som formar den globale agendaen, kommentarar, analysar, historie, bøker, filmar, rapportar frå Donbass

Forsidebilde: iStock

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Torfinn Slettebø
  20 mars 2024 12:18

  Særs interessant stoff. Mange takk for omsetjing!

  Litt meir om det russiske presidentvalet: Kari E. Svare har nyleg skrive ein fin tekst på TrønderRød om at me i Vesten snart må sjå oss sjølve i spegelen. Hovmodet vårt over mangelen på demokrati i Russland, gjer oss blinde for våre eigne veike punkt.

  I norske aviser får me inntrykk av at Putin ikkje hadde motkandidatar. Det er feil. Valet hadde fem kandidatar. Men var ikkje desse fem kandidatane eigentleg heilt like? Nei. Våre to norske statsministerkandidatar er likare.

  Det er ikkje Noreg, men Russland, som har gjeve Edward Snowden politisk asyl.
  Kjem Noreg til å by fram asyl for Julian Assange før det er for seint? Lite tyder på det.

  Russland kjempar for å halda NATO på trygg avstand. Feige Noreg legg landet ope for utanlandske etterrtning, krigarar og militærbasar. Me har ikkje mykje å skryta av når det gjeld suverenitet. Og me har meir enn nok med å halda liv i vårt eige demokrati.

  Svar
  • T.S.:

   » Det er ikkje Noreg, men Russland, som har gjeve Edward Snowden politisk asyl.
   Kjem Noreg til å by fram asyl for Julian Assange før det er for seint? Lite tyder på det.»

   Overvåking av innbyggerne er det jo Russland og Kina og NordKorea som bedriver. ;-)
   Da BURDE vel Norges politikere og media hylle Snowden og Assange; -og jobbe for at disse får politisk asyl i Norge? I frie (?) Norge trenger vi jo folk som avslører et maktapparats overgrep.
   Når dette ikke gjøres/gis er det litt mer enn underlig.
   Hva/hvem er det Norges politikere er redd for?

   Svar
 • Northern Light.
  20 mars 2024 18:00

  Det er ikke journalistikk å si at palestinerne sulter uten å si at det er Israel har skylden.

  Av Caitlin Johnstone.
  Massemediene trykker noen utrolig fordervede overskrifter fra en ny FN-støttet rapport om sult i Gaza fra the Integrated Food Security Phase Classification*, som sier at halvparten av Gaza-stripens befolkning nå er på det høyest mulige trusselnivået for sult.

  The New York Times har en artikkel med tittelen «Hungersnød er forventet for Nord-Gaza, sier eksperter», med undertittelen «En global autoritet for matsikkerhet sa at i løpet av de kommende månedene vil så mange som 1,1 millioner mennesker i Gaza kunne oppleve de alvorligste nivåene av sult».

  En uvitende leser kan få inntrykket av de første avsnittene i artikkelen, at folk på et sted som heter Gaza lider av en slags hungersnød forårsaket av naturlige hendelser, som tørke eller noe. Ikke før avsnitt fire vil de lese ordet «israelsk», og ikke før avsnitt fem vil de lese «Israels bombardement og en nesten total blokade».

  I en tid hvor bare 20 prosent av nyhets-lesere noen gang leser mer enn bare overskriftene, er dette en ekstremt propagandistisk journalistisk fordreining og vinkling. Redaktørene av The New York Times vet nøyaktig hva de gjør, og pakker inn historien om Israels bevisste utsulting av palestinske sivile, som om det er en urovekkende spådom om været.

  Sammenlign New York Times’ overskrift med Al Jazeeras rapport om den samme historien: «Gaza går mot hungersnød mens israel blokkerer hjelpesendingene av mat. Dette er den måten å presentere en historie om en bevisst påført hungersnød på en utsatt befolkning. Hvis en befolkning bevisst ble utsultet av en beleiringskrig fra en nasjon som Russland, Kina eller Iran, kan vi være helt sikre på at navnet på nasjonen ville stå i overskriften.

  Men fordi de vestlige mediene eksisterer for å produsere propaganda, og ikke for å rapportere nyhetene, får vi overskrifter fra BBC som «Gaza står overfor hungersnød under Ramadan, den hellige fastemåneden», og «Hungersnød i Nord-Gaza er nært forestående ettersom mer enn 1 million folk står overfor «katastrofale» nivåer av sult, advarer ny rapport» fra CNN, og «Fare for sult overhengende i Nord-Gaza, sier FN-støttet rapport» fra Reuters, og «»Katastrofale nivåer av sult» i Gaza betyr at hungersnød er overhengende, sier bistandsorganisasjoner» fra The Guardian.

  Vi så dette med Saudi-Arabias USA-støttede utsulting av Yemen også. Når massemediene i det hele tatt snakket om Jemen (vanligvis ignorerte de det), tilslørte redaktører konsekvent det faktum at dette var en befolkning som bevisst ble utsultet av en grusom blokade, og bevisst gjorde matforsyningen til militære mål. Det faktum at det ble muliggjort av USA ble nesten aldri nevnt.

  Dette er forresten et veldig godt eksempel på hvordan vestlig propaganda fungerer. Den vestlige pressen finner vanligvis ikke opp løgner, selv om de ukritisk vil trykke påstander fra vestlige myndigheter; det de gjør er å stole på halvsannheter, forvrengninger og løgner ved utelatelse for å gi publikum et vilt vinklet bilde av hva som skjer i verden. De er raske til å fortelle deg at en fiende av det USA-sentraliserte imperiet begår en grusomhet hvis det ser ut som det kan være tilfelle, og mens de er ulne og uklare om forbrytelsene USA og dets allierte gjør, gir de leserne en feil forståelse av hvem som begår og ikke begår den virkelige ondskapen i vår verden.

  Dette skjer vanligvis ikke som et resultat av noen storslått monolittisk konspirasjon; det er stort sett bare den naturlige konsekvensen av at hovedstrømpressen og media er kontrollert av superrike og mektige mennesker, som har en egeninteresse i å produsere aksept blant folk for fortellingene som deres rikdom og makt er basert på. Oligarkene eier mediene, og de ansetter lederne som styrer mediene, og lederne ansetter redaktørene som skriver overskriftene, som instruerer reporterne til å rapportere på en bestemt måte, og dette gir opphav til et system der alle som arbeider for avisen eller nyhetskanalen, skriver på en måte som behager de mektige menneskene på toppen.

  Så før du vet ordet av det, har du redaktører på The New York Times — en avis som har vært utgitt av den samme familien i over et århundre —som omskriver en historie om sult forårsaket av en israelsk beleiring, så det ser ut som om det er en historie om avlinger som har slått feil. Det er ingen som behøver å be dem om å gjøre det; de har nettopp lært seg i årenes løp, at det er slik du stiger til toppen i en avis som The New York Times.

  *Integrated Food Security Phase Classification, også kjent som IPC-skalaen, er et verktøy for å forbedre matsikkerhetsanalyse og beslutningstaking. Wikipedia.

  Fra Global Research, publisert 19 mars 2024.
  Oversatt fra engelsk, linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: It’s Journalistic Malpractice to Say Gazans Are Starving Without Saying Israel Is Starving Them.

  Svar
 • Det virker som Hamas planlegger å sloss til siste palestiner er drept i Gaza. Hvorfor foreslår ikke Steigan og Lindtner at Hamas legger ned våpnene og foreslår at Palestina gir fra seg landområder for fred?

  Det må være en fantastisk god løsning, er det ikke? Dere elsker slike løsninger ellers i verden.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Biden-familien og andres demokrates plyndringstokt i Ukraina:

Korrupsjon, korrupsjon og atter korrupsjon.

Forrige innlegg

Lekkete lydopptak fra tyske offiserer.

Det er mange rotne egg i den avslørte offiser-samtalen.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.