POSTED IN Russland

Dette dreier også Ukraina-krigen seg om.

Det har historisk alltid vært en vestlig strategi å dele opp Russland.

4 kommentarer

Den vestlige strategien for å demontere den russiske føderasjonen.

Av Thierry Meyssan

Ved å fornye strategiene til Tyskland fra første verdenskrig og den til De Forente Staters og Ukrainas nasjonalister under den kalde krigen, så har Vesten nettopp dannet et Forum for et fritt russisk folk. Målet er å fortsette med oppsplittingen av Sovjet-Unionen, å skape separatist.-bevegelser, og til syvende og sist erklære uavhengighet for tyve regioner i landet.

DET TYSKE IMPERIUM TIL WILHELM II MOT DET RUSSISKE IMPERIET TIL NICHOLAS II.

Ved begynnelsen av det 20. århundret, før verdenskrigene, var Sentral-Europa svært ustabilt. To stormakter møttes på slettene. I vest var det de tyske og de østerriks-ungarske imperiene, i øst det russiske imperiet. Befolkningene ble invitert til å velge hvilken beskytter de ville ha, for det var kjent at grensene hadde blir forandret mange ganger, og ingen så ut til å være endelige. 

Det russiske imperiet hadde vært stengt i flere århundrer. Undersåttene levde i uvitenhet og absolutt elendighet. Det tyske imperiet, derimot, hadde blitt verdens viktigste forskningssenter og utviklet seg i full fart. Derfor valgte de fleste intellektuelle i Sentral-Europa Tyskland framfor Russland.

Under den første verdenskrigen gikk Tyskland og Østerrike-Ungarn sammen når det gjaldt hemmelige operasjoner, de skapte League of Allogenic Peoples of Russia. (Sentralmaktene) De rekrutterte mange intellektuelle til å lede dem. Målet var å få det russiske imperiet til å kollapse innenfra ved å skape separatist-bevegelser. De henvendte seg til De Forente Stater (som ikke kom med i  krigen før 1917) for å få hjelp til å frigjøre det slavebundne folket.

Dmytro Dontsov, den framtidige grunnleggeren av «Ukrainian integral nationalism», støttet denne alliansen. Og helt skamløst styrte han Bern-grenen av bevegelsen og han redigerte Bulletin des nationalitet de Russie – på fransk.

World League for Frihet og Demokrati holdt sin siste årlige kongress 22. januar 2022 i Taiwan.

DE FORENTE STATER MOT SOVJET-UNIONEN.

Ved slutten av andre verdenskrig organiserte OSS, og senere CIA, overføring av anti-kommunistiske ledere fra aksemaktene (Tyskland og Italia m.fl.) til den tredje verden og resirkulerte dem inn i forskjellige regjeringer. 

De dannet en Asian Peoples Anti-Communist League rundt kineseren Chiang Kai-shek.

Senere ble dette til World Anti-Communist League(WACL), som støttet det tidligere Ukrainas kamp for  full selvstendighet under statsminister nazisten Yaroslav Stetsko.

Denne organisasjonen har fortsatt hovedkvarter på Taiwan, og har forandret navnet til World League for Freedom and Democracy i 1990.

Det er ikke tilfeldig av krigen i Ukraina blir etterfulgt av provokasjonene på Taiwan. Det er en logisk utvidelse av deres strategi.

Denne organisasjonen blir finansiert av Taiwans Secret Service, og hva de holder på med blir dekket som forsvarshemmeligheter.

: Dmytro Yarosh, den nåværende rådgiveren for den øverstkommanderende for de ukrainske væpnede styrker, grunnla den antiimperialistiske fronten mot den russiske føderasjonen med emiren av Itchkeria.

UKRAINSKE INTEGRERTE NASJONALISTER MOT DEN RUSSISKE FØDERASJONEN.

Det var nasjonalisten Dmytro Yarosh som grunnla Ukrainske Integrerte Nasjonalister i Ternopol i Vest-Ukraina i 2007 – det var under Viktor Yushchenkos presidenttid. 

Det var en «anti-imperialistisk front», en organisasjon som hadde som mål å  sprenge Den Russiske Føderasjonen.

Men mens forsøket i 1910 var basert på hjelp fra det tyske imperiet, det andre forsøket var basert på den kalde krigen og anti-kommunisme, så er dette tredje forsøket basert på jihadister.

Den første islamske emiren i Itchkeria (Tsjetsjenia), Doku Umarov, skulle deltatt. Men han var etterlyst over hele verden og kunne ikke forlate Russland.

Han sendte en støtte-erklæring, og ble valgt inn i ledelsen for organisasjonen. 

Jihadister fra Krim, Adygea (russisk republikk), Dagestan, Ingusjetia, Kabardino-Balkaria (russisk republikk), Karachaevo-Cherkessia (område i Russland) og Ossetia deltok på møtet.

Dmytro Yarosh og mange ukrainske nasjonalister med han, kjempet i Tsjetsjenia på det islamske emiratets side. På den tiden snakket vestlige medier bare om de nasjonale frihetsbevegelsen. De overså Doku Umarovs innføring av sharialover.

Forumet For Frie Folk i Russland har laget dette kartet over demonteringen av den russiske føderasjonen.

FORUM FOR ET FRITT RUSSISK FOLK.

I dag er Donstovs verker obligatorisk lesning for de 120 000 soldatene til militsen i Ukrainske Integrerte Nasjonalister. Dmytro Yarosh har blitt rådgiver for øverstkommanderende i den ukrainske hæren. Uidentifiserte sponsorer er antakelig det tyske BND (den tyske etterretningstjenesten), USAs CIA og det ukrainske SBU – organisert  som et Forum of Free Nations of Russia. 

Det ser ut som om SBU var tvilende til å delta. Det skal ha vært en av grunnene til at USA anbefalte president Volodymyr Zelensky til å avsette direktøren der.

Begrepet «Fritt folk» er det de ukrainske integrerte nasjonalistene som bruker. Men også den ukrainske økonomen Lev Dobriansky. Dobrianskjy grunnla National Captive Nations Committee sammen med president Dwight Eisenhower og Yaroslav Stesko. Senere hjalp han til med å grunnlegge World Anti-Communist League. Datteren hans, Paula Dobriansky, spilte en sentral rolle i propaganda-apparatet til USAs utenriksdepartement og Thomson Reuters nyhetsbyrå. Hun arbeidet som under-statssekretær for globale saker da George W. Bush var president. President Donald Trump var mot at hun skulle utnevnes til under-statssekretær for politiske saker.

Free People’s Forum of Russia bruker argumenter som folks selvbestemmelse for å rettferdiggjøre en oppdeling av Russland. Da Sovjet-Unionen falt ble femten separate stater frigjort, inkluder også Den Russiske Føderasjonen. Ideen er å utvide denne oppdelingen, denne gangen vil de danne tyve flere stater.Dette vil ikke bare bety nye stater i Kaukasus, men et totalt nytt kart over Sibir. Det vil bety å rykke fram mot Kina.

Men det er et reellt problem i noen av Russlands områder. Det har imidlertid blitt løst med nye kommunikasjonsruter. Først fra øst til vest, og så i de siste ti årene fra nord til sør. Men enkelte av folkene som BND og CIA og SBU ønsker å «frigjøre» har aldri uttrykt noe ønske om å forlate den russiske føderasjonen, med unntak av Tsjetsjenia – og der er det fred i øyeblikket.

Så det er ingen tilfeldighet at den russiske hæren bruker tsjetsjenske enheter i denne spesielle militære operasjonen mot de ukrainske «nazistene» i Donbas [Jeg foretrekker imidlertid «Ukrainske integrerte nasjonalister»]. Dette kan være en måte for Russland å minne dem om at de har tilfredsstilt de tsjetsjenske kravene etter to forferdelige kriger. Samtidig har den tsjetsjenske presidenten Ramzan Kadyrov bedt folket sitt ta hevn for de overgrep de ukrainske integrerte nasjonalistene har begått i hans land.

Den 15. august 2022 kunngjorde president Vladimir Putin at han er fullstendig klar over den vestlige strategien. Han annonserte at de vil samle en anti-nazistisk konferanse i Moskva.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

Forsidebilde: Eric Brehm

https://www.voltairenet.org/article217765.html1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 498 ganger.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Arno Mong Daastøl
  23 august 2022 15:45

  Meyssan har glemt de langvarige tysk-russiske anstrengelsene for gjensidig fordel f.eks. gjennom Otto v. Bismarck og Sergei Witte.

  Meyssan har også glemt Russlands viktigste fiende siden Napoleonskrigene: England – det Britiske Imperiet. Altså sjømaktens strategi for å knuse datidens viktigste landmakt: Russland. Les Halford MacInder (1904) og bøkene til Einar Maseng.
  ‘Konge på haugen’ er leken som London (og deretter også Washington), bedriver, gjennom det klassiske ‘splitt og hersk’.
  Sjømaktenes klassiker er den britiske imperiesosialisten Halford Mackinder, som advarte mot vennskap mellom Tyskland og Russland, og hans råd ble etterfulgt med første og annen verdenskrig.
  – Etter det britiske imperiet, har USA overtatt rollen som ‘sjømaktenes’ verdenspoliti. USAs Zbigniew Brzezinski, Russlandshater og demokratenes sikkerhetspolitiske rådgiver fra Carter til Obama, erklærte i 1997 at det første mål måtte være å rive Ukraina vekk fra broderlandet Russland. Etterpå følger opprivingen av Kina, slik at sjømaktene fortsatt kan få dominere verden.
  Som jeg skrev til Jan Hårstad:
  «Jan, dagens utvikling under USAs ennå bestående regime, er som en blåkopi av det britiske imperiets slagplan mot landmaktene (- fra sosialimperialisten Halford Mackinders artikkel i 1904): Følg romernes splitt og hersk; Skill tysk teknologi fra russiske råvarer, og motvirk dermed det påfølgende verdensherredømme – fra hjertelandet: Eurasia. (dertil kommer: etter at Kina ble gjenopplivet, legg dem i søvn igjen). Slik kan sjømaktenes verdensherredømme fortsette.” (muligens …)

  Svar
  • Arno Mong Daastøl
   23 august 2022 16:16

   Når man ser historien i et historisk og geo-strategisk perspektiv, framstår f.eks. Hitler, ironisk nok, som en Trjoansk hest – en agent for sjømaktene mot landmaktene – for Vestmaktene, og England-USA spesielt – for å svekke Russland og hjertelandet – den Eurasiske akse.

   Svar
 • «Meyssan har også glemt Russlands viktigste fiende siden Napoleonskrigene: England – det Britiske Imperiet. Altså sjømaktens strategi for å knuse datidens viktigste landmakt: Russland.»

  Ja, det britiske imperiet har vært en tragedie gjennom historien.
  Med sine kolonier og sin kamp for å være en ledende stormakt.
  – Med eller uten Churchill. En tragisk britisk kultur.
  ( ‘ Ung gigant’, – om Churchill, av Jon Hustad , anbefales. )
  Det er ikke småstater og nasjonalisme ( at hver nasjon bygger i sin utvikling) som har forstyrret oppbyggingen til velstand og fred opp igjennom historien. Men disse imperialistiske stormaktene, Storbritania, Frankrike, Russland og Tyskland, og deres bakmenn, som hele tiden ville dele verden mellom seg.

  Så bør vi la historie være historie. Og se framover.
  Men vi bør ta fra bakmennene deres viktigste maktverktøy i dag; kontrollen over valuta og renter. Dette er verktøy som kan legge nasjoner i grus, uten militære våpen. Så lenge nasjoner forveksler fiktiver/tall og nasjonens virkelige verdier, og blir med på dette spillet. Stopper vi denne barnslige forvekslingen mister bakmennene sitt våpen. Øyeblikkelig. Så også det militære vanviddet, – som er avhengig av dette pengespillet og bakmennene som lever og får makt av dette.
  Vi bør se at det er ledige arbeidskrefter, arbeidslyst og inovasjon, som er en nasjons gull, innad i nasjonen. Og at alle mennesker ønsker å bli rike, dvs. frie. Med dette gullet kan enhver nasjon bygge den velstanden den ønsker, med egne resurser.
  Eventuelt i bytte , i vennskapelighet, med produksjons- overskuddet fra andre frie nasjoner.

  Men da må den enkelte nasjon ha ledere, og en befolkning, som heller ikke forveksler.
  Og heller ikke støtter ledere , som i Norge i dag, som selger nasjonens resurser for tall/penger, – Som gir penge-rikdom, men uro og fattigdom. – Og global makt til disse som styrer dette pengespillet.

  La historie være historie. Med sin mentalitet og religiøse/ konstruerte parti- politikk.
  Nå bør vi bli/være voksne nok til å ikke forveksle fantasi og virkelighet; penger og realverdier.
  Vi skal bygge, den enkelte nasjon , med egne arbeidskrefter, langsomt, i stolthet. Kultur er måten vi ordner dette på.
  Hver nasjon med sine arbeidskrefter og resurser, – og etter innbyggernes egne mål. Alt etter den enkelte nasjons geografi og lynne.
  Verden er ikke et fat med risengryn; men en spennende blanding av liv og forskjellighet.

  Svar
 • Kunne et mektigere Tyskland ha forhindret krigen i Ukraina ? Etter min mening kan Tysklands altfor svake stilling i Europa etter 1989 ha medvirket til at krigen brøt ut. Men det ville ha krevet en langt sterkere kansler enn de Tyskland hadde etter 1989. En statsmann av Bismarcks kaliber måtte til. Tyskland ble altfor opptatt av å samle Tyskland innenfor rammene av EU. En mer selvstendig utvikling og med oppbygging av militæret ble ikke aktuelt pga. skyldfølelsen for nazismen. Et Tyskland politisk, økonomisk, og militært kunne balansert kløften mellom USA og Russland. Et slikt Tyskland måtte da ha gode politiske og økonomiske forbindelse til både Russland, Ukraina og måtte stå som en garantist for Ukrainsk nøytralitet og selvstendighet uten innblanding fra USA. Og Russland skulle da være avhengig av de økonomiske forbindelsene med Tyskland.
  Slik gikk det ikke, men jeg tror likevel at det blir Tyskland som i fremtiden vil rette opp i forholdet til Russland.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Vennligst skriv inn en gyldig e-postadresse.

Next Post

Ukraina:

Parlmentet bevilger seg 70% lønnsøkning. Soldatene må dele gevær.

Previous Post

USA er den økonomiske vinneren.

EUs Russland-sanksjoner gir superprofitt til LNG gass-salg.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.