POSTED IN Coronavaksiner

Rapport fra Storbritannia:

Covid-vaksinerte unge voksne har 91 % høyere dødsrisiko enn uvaksinerte jevnaldrende!

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av The Exposé

Offisielle tall publisert av Storbritannias Office for National Statistics (ONS) viser at dødsfall per 100.000 blant dobbeltvaksinerte 18-39-åringer, var i gjennomsnitt 91 % høyere enn uvaksinerte 18-39-åringer mellom januar 2021 og januar 2022. Dette betyr at det ikke lenger kan benektes at covid-vaksinene er dødelige fordi selv myndighetenes publiserte tall beviser det.

ONS er Storbritannias største uavhengige produsent av offisiell statistikk, og det anerkjente nasjonale statistiske instituttet i Storbritannia. Den har ansvaret for å samle inn og publisere statistikk knyttet til økonomi, befolkning og samfunn på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

Datasettet over dødsfall i England etter vaksinasjonsstatus mellom januar 2021 og januar 2022 inneholder en stor mengde data om aldersstandardiserte dødelighetsrater for dødsfall etter vaksinasjonsstatus mellom 1. januar 2021 og 31. januar 2022.

Det som umiddelbart fanger øyet når man ser på disse tallene er dødeligheten per 100 00 blant 18-39-åringer i januar måned 2021. Tallene viser at dødsraten blant uvaksinerte denne måneden var 67,7 dødsfall per 100.000. Mens dødsraten blant de vaksinert en gang var 119,9 dødsfall per 100.000 år.

Dette viser at vaksinerte 18-39-åringer hadde større sannsynlighet å dø i januar 2021, noe som tyder på at covid-injeksjonene øker risikoen for død eller spiller en rolle i å forårsake død.

Rundt juni 2021 er det en overgang fra de som har fått én dose til de som har fått to doser når det gjelder økt dødelighet sammenlignet med uvaksinerte. Det som er mest bekymringsfullt her, er at den andre injeksjonen ser ut til å gjøre ting mye verre når det gjelder risikoen for død.

I januar 2021 var dødeligheten per 100.000 blant uvaksinerte 67,7. Denne falt deretter måned for måned til 33,1 i mai, før den økte igjen i juni til 44,8. Det samme kan imidlertid ikke sies for de som hadde fått en enkeltdose minst 21 dager før deres død.

I januar 2021 var dødeligheten per 100.000 blant de vaksinert en gang 119,9. Dette betyr at dødeligheten var 77 % høyere enn dødeligheten blant uvaksinerte. Dette falt deretter til 68,3 dødsfall per 100.000 i februar, før det klatret til 90,1 i mars, deretter 108,8 i april.

Dette betyr på dette tidspunktet at dødeligheten blant de vaksinerte var 193,3 % høyere enn dødeligheten blant de uvaksinerte. Men ikke lenge etter at den andre dosen ble gitt, blir det enda verre.

Den høyeste dødeligheten blant de dobbeltvaksinerte var i september 2021, med 125,9 dødsfall per 100.000. I samme måned var dødeligheten blant uvaksinerte 46,8. Dette betyr at dobbelvaksinertes dødelighet var 169 % høyere enn uvaksinerte.

Men den største statistiske forskjellen skjedde i november 2021. Dødeligheten blant de uvaksinerte var til 33,4 dødsfall per 100.000, mens dødeligheten blant de dobbeltvaksinerte tilsvarte 107. En forskjell på 220,4 %.

Gjennomsnittlig dødelighet mellom 1. januar 2021 og 31. januar 2022 blant uvaksinerte var 43,9 dødsfall per 100.000. Den gjennomsnittlige dødeligheten for de vaksinert en gang var 66,3 dødsfall per 100.000. Mens den gjennomsnittlige dødeligheten for dobbeltvaksinerte var 84,02 dødsfall per 100.000 mellom 1. januar 2021. og 31. januar 2022. januar.

Den gjennomsnittlige dødeligheten for trippelvaksinerte er også høyere enn den uvaksinerte raten ved 55 dødsfall per 100.000. Men det er verdt å merke seg her at det bare er et par måneders data tilgjengelig for de vaksinert 3 ganger, så vi må vente på neste oppdatering for å få et klarere bilde av hva som skjer med den tredje dosen, men allerede ser bildet ikke pent ut.

Disse offisielle tallene fra ONS viser tydelig at covid-vaksinasjon dreper og øker en persons risiko for død på grunn av en hvilken som helst årsak, muligens på grunn av skaden den gjør på både det kardiovaskulære systemet og sentralnervesystemet. Og det ser ut til at hver ekstra dose gjør ting verre. I gjennomsnitt hadde de vaksinerte én gang 51 % større sannsynlighet for å dø enn de uvaksinerte mellom 1. januar 21 og 31. 22. januar.

I gjennomsnitt hadde de dobbeltvaksinerte 91,4 % større sannsynlighet for å dø enn de uvaksinerte mellom 1. januar 2021 og 31. januar 2022. januar. Og basert på tallmaterialet som er tilgjengelige så langt, har de trippelvaksinerte 25,3 % større sannsynlighet for å dø enn de uvaksinerte.

Derfor kan det ikke lenger benektes at covid-vaksinene er dødelige fordi selv offisielle myndigheters publiserte tall nå beviser det.


Fra The Expose, publisert 26. juli 2023.
Oversatt av Norhern Light fra engelsk og forkortet. Linker, diagrammer og tabeller i orginalartikkelen.
Orginalartikkel: Shocking ONS Report: COVID Vaccinated 18-39 Age Group at 91% Higher Death Risk than Unvaccinated Peers in UK.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • FriTilåVelge
  29 juli 2023 13:53

  Og Bill og Melinda Gates ler så de rister hele veien til banken.

  Svar
 • Risiko for (rask) død er EN ting.
  Forhåpentligvis vil vi se at en for tiden rask oppblomstring av, tidligere tilbake-slåtte kreft-tilfeller skyldes noe helt annet enn denne påtvungne injeksjonen.
  Dette hadde vært positivt opp i all galskapen.
  Men noen skikkelig lege- vitenskapelig undersøkelse av dette tallmaterialet er det vel ikke å vente.

  Svar
 • Northern Light.
  29 juli 2023 17:56

  Ny studie viser at covid-vaksinestoffer overføres mellom mennesker med pust, og med sjokkerende farlige konsekvenser.

  Av The Expose.
  En studie utført av forskere ved University of Colorado bekrefter at det store flertallet av menneskeheten, absolutt ikke har hatt noe valg i spørsmålet om de ønsker å få covid-injeksjonen eller ikke, fordi de vaksinerte har overført antistoffer fra injeksjonene med aerosoler.

  Funnene skulle imidlertid ikke komme som noen overraskelse, fordi et konfidensielt Pfizer-dokument allerede hadde bekreftet at eksponering for mRNA-injeksjonene var fullt mulig ved hud-mot-hud-kontakt, og puste den samme luften som de som hadde fått covid-vaksinen.

  Utdrag av studien lyder som følger.
  «Til tross for den åpenbare kunnskapen om at infeksiøse partikler kan deles gjennom respirasjon, har det overraskende nok aldri engang blitt postulert, enn si undersøkt om andre bestanddeler av nese-/oralvæskene kan overføres mellom mennesker.

  De utvidede mandatene for maskebruk i både sosiale og arbeidsmiljøer ga en unik mulighet til å evaluere muligheten for overføring av antistoff med aerosoler fra vaksinerte individer. Gitt disse observasjonene, antok vi at overføring av dråper/aerosolisert antistoff kan forekomme mellom individer, omtrent som dråper/aerosoliserte viruspartikler kan overføres på samme måte».

  Dette betyr at oveføring av covid-vaksinestoffer er fullt mulig når vi tar i betraktning en studie utført på vegne av Pfizer i Japan. Studien observerte fordelingen av covid-injeksjonen i kroppene til laboratorierotter over en periode på 48 timer. Et av de mest bekymringsfulle funnene fra studien er det faktum at Pfizer-injeksjonen akkumuleres i eggstokkene over tid. Den høyeste konsentrasjonen ble notert i leveren. Men det samler seg også i spyttkjertlene på huden. I minimum 48 timer er en uvaksinert person i fare for å bli utsatt for covid-vaksinen, hvis de puster inn samme luft som eller berører huden til en person som har blitt vaksinert.

  Som nevnt, dette burde imidlertid ikke komme som noen overraskelse fordi Pfizer innrømmet det samme i en rapport. Dokumentet inneholder en hel del som dekker muligheten for «mRNA-vaksineoverføring», der det er mulig for de som har vært i nærheten av noen som har hatt Pfizer mRNA-injeksjonen, å få en bivirkning.

  Pfizer rapporten bekrefter at eksponering under graviditet kan oppstå hvis en kvinne blir gravid og har nærkontakt med vaksinerte under graviditet. Pfizer innrømmer i dette dokumentet at det er mulig å eksponere et annet menneske for mRNA covid-vaksinen, bare ved å puste den samme luften eller berøre huden til personen som har blitt vaksinert.

  Alt dette gjør funnene til Dr. Philippe van Welbergen desto mer bekymrende.
  Dr. Philippe van Welbergen, medisinsk direktør for en biomedisinsk klinikk, var en av de første som advarte publikum om skaden som ble forårsaket på folks blod av covid-vaksiner, ved å vise bilder av blodprøver under mikroskop.

  I februar 2022 presenterte Dr. van Welbergen lysbilder som viser at uvaksinerte pasienter har blitt «infisert» med vaksinetoksiner gjennom overføring, inkludert det som hevdes å være grafen. Han viste også at «skår» av grafen overføres fra «vaksinerte», til uvaksinerte mennesker som ødelegger deres røde blodceller og forårsaker blodpropp.

  Det ser ut til at det aldri var behov for å kaste bort skattebetalernes penger på propaganda for å tvinge publikum til å få covid-injeksjonene. Fordi de aldri hadde noe valg, alt de trengte å gjøre var å puste for å få covid-vaksinen.

  Fra The Expose, publisert 29 juli 2023.
  Oversatt fra engelsk og forkortet. Linker, oversikter, video og kilder i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: New Study & Confidential Pfizer Documents confirm mRNA ‘Vaccine Shedding’ has been occurring with shockingly dangerous consequences.

  Svar
 • «eksponering for mRNA-injeksjonene var fullt mulig ved hud-mot-hud-kontakt, og puste den samme luften som de som hadde fått covid-vaksinen.»

  Jeg velger å tro at dette ikke er tilfelle.
  – Men skremmende i så fall.

  Svar
 • wasan Totland
  29 juli 2023 22:58

  Jeg tror vi skal ta det hele med en klype salt. Det var også mye skremsler om hiv smitte i sin tid.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Skandale av dimensjoner!

I Norge misbrukes psykiatri for å kneble kritikere!

Forrige innlegg

Putin: Vesten mister sin makt.

Afrika blir et «nytt maktsenter» med Russlands hjelp.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.