POSTED IN Coronavaksiner, Helse

Bill Gates stevnes for indisk høyesterett.

Dømmes han kan ha risikere dødsstraff.

9 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

EKSPLOSIV SAK FOR INDISK HØYESTERETT

Første vaksinedrapssøksmål i verden mot Bill Gates

Det første «vaksinedrapssøksmålet» i verden mot Bill Gates, hans indiske partner Adar Poonawalla og noen myndighetspersoner som ikke er nevnt ved navn,har nå blitt levert til indisk høyesterett. Det var Bar Association (IBA), en forening for indiske advokater, som leverte søksmålet. Grunn: En 23 år gammel mann døde som følge av behandlingen med Covishield/AstraZeneca, det er noe som også er blitt bekreftet av leger. Mannen stolte ifølge advokatforeningen på forsikringene om at vaksinen var trygg. Advokatene hevder dessuten at han  ble presset til å ta vaksinen da den indiske jernbanen krever en dobbel vaksinasjon, og han dermed ellers ville ha kommet til å miste sitt levebrød.

 • Indiske advokater reiser søksmål mot Bill Gates & Co
 • For indisk høyesterett
 • Etter et dødsfall som følge av Covishield-«vaksinasjon»
 • For (masse)mord og sammensvergelse
 • Første vaksinedrapssøksmål på verdensbasis
 • Også mot hans indiske partner Poonawalla
 • Gode sjanser for en fellende dom
 • Farmasøytisk Gates-syndikat i India
 • Katastrofe etter poliovaksinasjoner
 • Hundretusener av barn i India har mistet førligheten

Av Kornelia Kirchweger, Wochenblick (Østerrike)

Løgndetektor og sannhetsserum

Saksøkeren krevde et beløp tilsvarende 134 millioner amerikanske dollar og en midlertidig kompensasjon på 13,4 millioner dollar. Det blir også krevd at Gates og Poonawalla må ta en løgndetektortest. Dessuten at det foretas et avhør med «sannhetsserum», noe som i enkelte tilfeller er lov i India. Indias regjeringskommisjon for «skadelige vaksinebivirkninger» (AEFI) bekreftet også nylig at det var en direkte sammenheng mellom et annet dødsfall og en Covishield-vaksinasjon. Offeret var en 33 år gammel kvinne. Rapporten som ble utarbeidet i den forbindelse, avslører samtidig at vaksinesyndikatets påstand om at vaksinasjonene mot Covid-19 er fullstendig trygge, er uriktig. Familien til dette offeret gjorde alt de kunne for å oppklare saken. Til og med WHO ble koblet inn.

woman riding on wooden swing
Vaksineprodusentene har hevdet at vaksinene har vært helt trygge. Men er det tilfelle? Ting er ikke alltid så trygge som de som har laget dem hevder. Slikt må grundig kontrolleres før det slippes laus på befolkningen.

(Masse)mord og sammensvergelse

Med søksmålet skal indiske borgeres liv beskyttes. Ifølge advokater blir Bill Gates og Poonawalla (partner ved utviklingen av Covishield) også anklaget for å ha deltatt i en sammensvergelse. For i India er det straffbart for en person å tillate en villedende markedsføring av sitt eget produkt. Også begrepet massemord blir brukt. Saksøkeren viser dessuten til det «uhyggelige polioprogrammet» til Gates, som forårsaket en til da ukjent lammelse hos hundretusener av barn i India og ødela deres liv – et bevis for Gates’ perverse og kriminelle tankesett, heter det i klagen.

Er det fare for dødsstraff?

Ifølge eksperter er det ingen sjanse for at Gates ved en fellende dom kan bli løslatt mot kausjon. Man går ut ifra at all hans løsøre og alle hans faste eiendeler snart vil bli beslaglagt. Ifølge eksperter kan det til og med være fare for dødsstraff. I India finnes det dessuten en interessant borgerrett for sosiale organisasjoner og vanlige folk: I henhold til denne retten vil i denne saken enhver borger kunne «arrestere» Gates, Poonawalla og andre involverte og overlevere dem til politiet.

Gates-syndikat i India

Den medsaksøkte Poonawalla er administrerende direktør i «Serum Institute of India» (SII), et farmasøytisk selskap som produserer mange vaksiner, bl.a. 50 prosent av alle vaksiner i verden for barn og babyer. 

Selskapet fikk 300 millioner amerikanske dollar fra Bill Gates-stiftelsen – via vaksinealliansen GAVI – for å produsere Covid-19 vaksiner. Siste gang i september 2020. I samarbeid med det britisk-svenske farmasøytiske selskapet AstraZeneca produserer SII Covishield på lisens der. Det samme gjelder for Covid-19 behandlingen «Novavax» og «Covi-vac» for nasal Covid-19 behandling. Firmaet produserer også den russiske vaksinen Sputnik V på lisens for India.

Gode sjanser for en fellende dom

Søksmålet er ikke utsiktsløst, sier IBA, og de viser blant annet til en dom fra 2016 i indisk høyesterett. Denne dommen slo fast at inderes rettigheter ikke har mindre verdi enn rettighetene til mennesker andre steder overalt i verden. Ifølge denne dommen er liknende tilfeller, for eksempel i USA, også relevante for en vurdering i India. Dommen kan komme til å føre til en flom av erstatningskrav, heter det. IBA viser til ytterligere rettsavgjørelser fra 1993 og til «UNESCO-erklæringen om bioetikk og menneskerettigheter» fra 2005.

Også myndighetspersoner i søkelyset

Ifølge denne erklæringen må en person informeres om mulige bivirkninger og om andre mulige behandlinger før man starter en behandling med en vaksine eller et medikament. Om en person blir vaksinert, og en holder tilbake fakta eller uriktig hevder at vaksinen er helt trygg, vil det si at personen har gitt sitt samtykke til vaksinasjonen under falske forutsetninger. I India er en vaksinasjon som gjennomføres under falske forutsetninger eller gjennom tvang eller press eller ved å sette betingelser som kan sidestilles med tvang et sivil- og strafferettslig lovbrudd. Med basis i denne rettstilstanden vil man også ta juridiske skritt mot myndighetspersoner og offentlige tjenestemenn som har vært involvert i dette og helt uten forbehold anbefalt vaksinasjonene.

woman in black tank top and blue denim jeans wearing white hat sitting on brown wooden
Truer en folk til å ta en vaksine under falske forutsetninger kan en straffes ifølge indisk lov.

Amerikanske dommer som mal

IBA peker på et liknende tilfelle i USA, hvor en rett tilkjente offeret en erstatning på 101 millioner dollar for følgeskader forårsaket av en vaksinasjon mot meslinger. De indiske advokatene viser også til tilfellet med det amerikanske farmasøytiske selskapet GlaxoSmithKline (GSK), som FBI gjennomførte undersøkelser hos for de nasjonale legemiddelmyndighetene. GSK måtte betale en erstatning på 10,2 milliarder dollar da selskapet hadde gitt uriktige opplysninger om bivirkningene av sine medikamenter og dermed satt amerikaneres liv i fare. Listen over anklager var i dette tilfellet lang, og viser hvilke metoder farmagigantene er i stand til å ta i bruk for å skaffe seg kontroll over markedet.

Farmaindustriens smøring av leger

red and white floral gift boxes
At leger har mottatt milde gaver fra legemiddelindustrien er kjent for mange.

Den omfattet i rettssaken mot GSK blant annet: lovstridig reklame for medikamenter, at sikkerhetsdata ikke ble framlagt og det sivilrettslige ansvaret for påståtte brudd på bestemmelser om prisangivelser. Dessuten «støtte» til bestemte program for å fremme bruken av et medikament for barn og voksne. GSK betalte for en legekonferanse og også for foredragsholderen. GSK skal også ha bestukket helsepersonell for å skrive ut bestemte medikamenter. Fra 2001 til 2007 unnlot GSK å legge fram enkelte sikkerhetsdata for et medikament mot diabetes. Da en studie reiste bekymring om at medikamentet kunne føre til økt risiko for hjerteinfarkt, må GSK nå informere om denne risikoen i pakningsvedlegget.

IBA: Kontroll av rettsvesenet og informasjon til borgerne

IBA er en indisk advokatforening som arbeider for åpenhet og ansvarlighet i det indiske rettssystemet. Denne foreningen har fokus på å bevare rettssikkerheten, og her har rettsvesenet en viktig funksjon. Foreningen offentliggjør regelmessig juridisk informasjon og tilbyr advokater og vanlige folk veiledning og støtte i kampen for rettferdighet, og den følger med på diverse dommer, som, ved å skape presedens for framtidige saker, har betydning for samfunnet. Denne informasjonen publiseres for å øke offentlighetens juridiske bevissthet og å gjøre det mulig for vanlige folk å forstå de komplekse rettsprosessene.

Oversatt av Rune G.

Forsidebilde: Saad Chaudhry

Knut Lindtner har lagt til bilder m/tekst

https://www.wochenblick.at/weltweit-erste-impfmord-klage-gegen-bill-gates/

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

9 kommentarer. Leave new

 • Indisk rettssystem er gjennomkorrupt, de med flest penger vinner.

  Svar
 • Å, den mannens hode og eks-konas og vår egen GAVI-grisepurke med sine hemmeligheter, det kunne jeg ønske meg til jul

  Svar
  • Kjell Hemmingsen
   5 desember 2021 22:23

   Ja, det hadde virkelig vært århundrenes julegave ikke bare for meg men for hele menneskeheten.

   Svar
 • «og om andre mulige behandlinger»

  Hvor mange som er presset/overtalt til å ta denne injeksjonen i Norge har fått informasjon om dette?
  Vil vi få rettsaker om bivirkninger og død også i Norge?
  Men myndighetene har jo fristilt produsenten for produktansvar (!), så da bør vi gå etter de av våre «helse» – myndigheter. – Som har påtatt seg det private ansvaret?

  Svar
 • Hadde vært veldig fint om du la med linker til kildene for denne informasjonen:)

  Svar
 • Bill Gates laget et spill for Windows kalt «Omikron» i 1999 – Det handlet om Demoner som later som de er mennesker for å høste sjelen deres ! – Folket i Omikron og dens korrupte regjering luller deg i søvn for å kontrollere deg bedre. – Høres kjent ut ? – De forvandlet menneskene til dukker manipulert av omformere (Genetikere) og Demoner – – Håper alle forstår hvor denne nye utgaven av spillet vil føre oss ! – God Natt ❤️

  Svar
  • De som tilhører (etter eget utsagn) «Guds Utvalgte Folk» (I virkeligheten er de Edomitter etter Esau, VI hvite kaukasiere tilhører etterslekten etter Jakob-Israel og er det egentlige «Guds utvalgte Folk». Ikke fordi vi er «så mye bedre» enn andre, men fordi vi oppførte oss slik Gud ville at vi skulle gjøre.
   Edomittene har mange «problemer», men et av de største er at tror de er så mye smartere enn alle andre, og må «bevise» det gjennom å «fortelle» oss hva de skal gjøre før det skjer. Dette skjer gjennom filmer, bøker, blader og nå i MSM. Mesteparten av verdens befolkning har blitt materialistiske «meddansere» rundt gullkalven og forstår ikke egentlig hva som skjer. Noen sier 30% «satanister», 40% «uvitende» og 30% «tenkende». Jeg tror det er verre; 10% – 80% – 10%, problemet er å «vekke» de 80% som sover tornerosesøvnen.
   En dødsdom for B. Gates m.flere vil hjelpe, men «mottrykket» i MSM vil dessverre bli enormt for å «bagatellisere» det, og mange vil tro på det de leser i «media» og hører på NRK (de «riktige» media).

   Svar
   • Otto Eriksen
    6 desember 2021 15:12

    Israelittene var og er svarte/afrikanere. Mye som tyder på det når du leser Bibelen. I dag er etter all sannsynlighet mange av dagens afroamerikanere etterkommere av Israel/Jakob. De ble satt på slaveskip, akkurat som 5.Mosebok 28:68 sier: «Herren skal føre deg tilbake til Egypt på skip, den veien som jeg sa deg at du aldri mer skulle få se. Der skal dere bli budt ut til dine fiender som treller og trellkvinner, men det er ingen som kjøper.» Egypt er symbol på slaveri og det har afroamerikanerne vært i USA. Hvite folk er etterkommere av hedninger og er hedninger i blodet fremdeles. Men i Guds rike kan alle bli frelst gjennom Yashuah (Jesus) og blir da en del av Israel, som betyr at du kjemper med Gud. Men da må man legge vekk hedenske skikker og omvende seg fra sine synder.

 • De skal fjernes fra jorda. De har skadet og drep masse millioner mennesker. Håper dem og korupte ledere blir skutt som Romania sin diktator ble 1 juledag 1989 på tv. De fortjener ikke å leve. Skam Dere

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Ytringsfrihet til pynt:

Politiske diskusjoner truer ensretting

Forrige innlegg

Qurinal-avtalen mellom Frankrike og Italia.

Er det starten på EUs oppløsning?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.