POSTED IN NATO, Russland

Zelensky vil ha flyforbudsone for Russland over Ukraina.

Det betyr åpen krig mellom Nato og Russland.

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Utspillet er uttrykk for desperasjon fra Ukrainas side. Frontlinjen er i ferd med å bryte sammen. Det russiske presset utvides gradvis og den ukrainske regjeringen har ikke tropper til å stanse det. Ukrainske tropper flyttes frem og tilbake fra de minst til de mest kritiske sonene etter hver som den russiske siden gjør sine fremstøt.

Krigens utfall har lenge vært gitt. I stedet for Minsk-avtalen som ville sikret det opprinnelige Ukraina minus Krim, risikerer en nå å miste nesten hele landet. Men siden det har vært USAs mål å stykke opp Russland i mindre stater har ledelsen i USA satset alt på å nå dette målet. Ingen politiske løsninger eller kompromisser har vært mulig.

Den russiske ledelsen har lenge vært klar over USAs langsiktige målsetting og derfor forberedt seg på et slikt scenario. Dette arbeidet har til nå fungert. Sanksjoner og Nato-våpen har ikke fungert.

Faren med en flyforbudsone er ikke bare at den vil føre til et utvidet og åpen krig mellom Nato og Russland. Men Nato risikerer at deres militære kapasitet blir eksponert og kan vise seg ikke å fungere slik mange tror. Troen på alliansen risikerer da å få en avgjørende knekk. Hvorfor skal befolkningen i Natolandene betale uhorvelige mengde penger (15 ganger mer enn Russland betaler til opprustning) og så viser det seg at våpnene likevel ikke fungerer?

Knut Lindtner
Redaktør

Ukraina presser på for å få NATO til å proklamere flyforbuds-sone over det vestlige Ukraina. 

NATO holder fast på at en flyforbuds-sone vil bety at da er de direkte involvert i krigen.

Av Dave DeCamp.

Det offisielle Ukraina presser nå NATO-landene hardt for å få innført en flyforbudssone over det vestlige Ukraina. De vil at NATO skal bruke luftforsvars-systemene i Øst-Europa til dette. Men dette er et forslag som vil bety at NATO blir direkte involvert i krigen mot Russland.

«Jeg kan ikke forstå hvorfor NATO ikke vil bruke det utplasserte Patriot-systemet langs den polske grensen», fortalte Oleksij Gonsharenko, et ukrainsk parlamentsmedlem til AFP.

«Tross alt har russiske missiler allerede vært inne i både i polsk og rumensk luftrom. Dette vil beskytte grensene til Polen og Romania, og det vil skape en trygg sone vest og sør i Ukraina».

Ideen er at NATO skal beskytte ukrainsk industri og energi-systemer i den vestlige delen av landet. 

Men en flyforbudssone vil bety at NATO kan skyte ned russiske missiler og potensielle russiske fly. Det vil føre til at NATO blir direkte involvert, og kan føre til en mulig atomkrig. Til tross for risikoen for en eskalering, ser det ut til at noen av Ukrainas vestlige støttespillere ikke ser bort fra ideen om en flyforbudssone. 

En europeisk diplomat-kilde fortalte til AFP at det har vært diskutert rundt saken, men legger til at «dette ikke noen enkel avgjørelse». Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky presset på for at USA og NATO skulle innføre en flyforbudssone over hele Ukraina helt fra begynnelsen av krigen. Men dette kravet har fått liten støtte.

I mai begynte han å be NATO skyte ned russiske missiler, og bagatelliserte muligheten for en atom-eskalering.

«Så jeg må spørre – hva er problemet? Hvorfor kan vi ikke bare skyte dem med? Som forsvar? Ja, er det et angrep på Russland? Nei. Om dere skyter ned russiske fly og dreper russiske piloter? Nei. Så hva mener dere med at dette vil involvere NATO-landene i krigen? Det er ikke noe problem,», sa Zelensky i et intervju med New York Times. 

Forsidebilde er KI-generert

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Zelensky ønsker at NATO-land skal være aktive i krigen mellom Ukraina og Russland – det har vi vist lenge. Om NATO-land blander seg direkte i krigen og Europas unge blir sendt ut i krig for å forsvare Ukraina mot Russland , så spørs det hvor lenge den godviljen vil vare europeiske når unge menn og kvinner kommer hjem i bodybag. Så kan man spør med hvilken rett har de europeiske politikere å sende ungdommen for å dø for Ukraina ?

  Svar
 • Hva er flyforbudsone?:

  ‘ Flyforbudssoner innføres for å sikre kontroll over et gitt luftrom, enten det er for å forhindre trafikk overhodet, eller for bare å hindre en motstanders bruk av det samme området. Slike soner er blant annet innført som del av internasjonale militære operasjoner, som i Irak og Bosnia-Hercegovina på 1990-tallet, og under borgerkrigen i Libya i 2011.

  … For å iverksette og håndheve en politisk besluttet og geografisk definert flyforbudssone må militære midler settes inn, dels for fysisk å forhindre at motstanderen selv kan bruke luftrommet, dels ved at trusler mot egne stridskrefter fjernes.
  Det siste vil oftest vil innebære at den operative etableringen av en slik sone starter med angrep, gjennom bombing og eliminering særlig av militære fly og anlegg, inklusive luftvern og rakettbatterier. Deretter vil de styrkene som har i oppdrag å håndheve flyforbudssonen, gjennomføre patruljering (som under Operation Provide Comfort i Irak) eller bruke sitt luftherredømme til mer offensive operasjoner (som under Operation Odyssey Dawn og Operation Unified Protector i Libya).
  Håndhevelse krever løpende overvåking av det definerte området, samt at man har tilgang på militære maktmidler, inklusive jagerfly – også for om nødvendig å avskjære eller nedkjempe uautoriserte fly som kommer inn i sonen utenfra.’
  https://snl.no/flyforbudssone

  Svar
  • ‘Deretter vil de styrkene som har i oppdrag å håndheve flyforbudssonen, gjennomføre patruljering
   (-som under Operation Provide Comfort i Irak) eller bruke sitt luftherredømme til mer offensive operasjoner (som under Operation Odyssey Dawn og Operation Unified Protector i Libya). ‘

   Hvordan kunne USA/NorgeStoltenberg da bombe byer og tettsteder i Libya fra 10 000 fot. ( Fra en høyde flygerne/bomberne ikke så hva de bombet. – Så ble da også 30 000 mennesker drept, de fleste sivile.) Var det ikke flyforbud?
   Flyforbudsoner er altså bare et nytt ‘våpen’ ?

   Svar
 • Northern Light.
  5 juli 2024 17:45

  Russland erkjenner endelig at de er i krig med Washington.

  Av Dr. Paul Craig Roberts.
  I dag er det 4 juli, og vi får vår årlige dose med patriotisk propaganda som fyller oss med selvrettferdighet, og som gjør at Washington kan føre sine kriger. Washington har sluppet unna med det lenge, men har nå skapt og brakt oss i konflikt med en mektig motstander.

  Ifølge rapporter svarte Russland på Washingtons klasebombeangrep på sivile på Krim ved å informere Washington om at de to landene nå er i krig (Lavrov sa at det ikke lenger er fred mellom oss o.a.). Hva det betyr, om noe, gjenstår å se. Det ser ikke ut til å ha skapt noen bestyrtelse i Washington.

  Faktisk begynte varm krig mellom Russland og Washington i 2008 da Washington overrasket Putin, ved å sende en amerikansk trent og utstyrt georgisk hær inn i Sør-Ossetia. Den amerikanske sponsede invasjonen resulterte i døde sivile og russiske soldater. Det tok bare den russiske hæren 5 dager å beseire den amerikansk trente georgiske hæren, så Washington fikk ikke tid til å bli mer involvert.

  Putin ble igjen overrasket da Washington styrtet den ukrainske regjeringen i 2014.
  Forfølgelse og drap på Donbas-russere fulgte. Donbas ba om å bli innlemmet igjen i Russland som Krim, men Putin nektet. I stedet forsøkte Putin å beholde Donbas i Ukraina med Minsk-avtalen. Ukraina og Donbas ble enige, og Frankrike og Tyskland ble enige om å håndheve avtalen, men faktisk ble avtalen brukt til å lure Putin, mens Vesten bygget opp og utstyrte en stor ukrainsk hær for å gjenerobre de selverklærte Donbas-republikkene.

  I februar 2022, ble Putin tvunget av Washington til å forsvare Donbas-russerne fra å bli slaktet slik Israel gjør med palestinerne. Men Putin begrenset Russlands intervensjon på en måte som hindret Russland i å oppnå en rask seier, før Washington kunne involvere Vesten og utvide krigen. Nå må Putin håndtere at amerikanske missiler blir rettet mot russiske sivile, og franske tropper er i Ukraina.

  Washington har vært i krig med Russland siden 2007 da Putin sa på sikkerhetskonferansen i München at Russland ikke aksepterte Washingtons unipolare verden. Denne utfordringen til Washingtons hegemoni satte trådkorset på Putin. Nå 17 år senere erkjenner Putin det faktum at Washington og Russland er i krig.

  Spørsmålet er hva Putin skal gjøre med sin forsinkede erkjennelse av virkeligheten?

  Fra Global Research, publisert 4 juli 2024.
  Oversatt fra engelsk. Linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Russia Finally Acknowledges That She Is at War with Washington.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Klima-debatt i Aftenposten:

Jurister tror på feil premiss.

Forrige innlegg

Påstanden som ble borte:

Arktis ikke isfritt likevel.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.