POSTED IN Demokrati

Ytringsfriheten

Bare for våre meningsfeller?

13 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Nylig har det vært en debatt hvor folk som sier de tilhører venstresiden sier at noen meninger ikke skal få ytres. De skal ikke slippes til – de skal kriminaliseres. Politikken de forfekter kalles «No Plattforming» (engelsk) eller «ikke slipp dem til i debatter» (norsk). Denne retningen er et angrep på demokratiet.

Ytringsfriheten er en frihet til å ytre de meninger vi ikke liker, ikke først og fremst en  frihet for våre meninger.

Et samfunn uten konflikter (uenighet), et samfunn i full harmoni, er et samfunn som ikke utvikler seg – det er et tilstivnet samfunn. Vi trenger konflikter – de er oksygenet vi skal puste i – enighet er stillstand. Derfor trenger vi også at meninger brytes – alle meninger, ikke bare de korrekte.

Den franske filosofen Voltaire skal ha sagt følgende: “Jeg er dypt uenig i det du sier, men vil til min død forsvare din rett til å si det.”

Og hvem vet når begrensningene i ytringsfriheten går ut over oss sjøl neste gang. Derfor skal vi forsvare ytringsfriheten til våre fiender og motstandere – til de meningene som vi ikke liker. Ellers har prinsippet om ytringsfrihet ikke innhold.

Knut Lindtner

USA – Ytringsfriheten er under press

Fra VoltaireNet

Et åpent hull vokser nå frem midt i hjertet av USA-samfunnet om hvordan ytringsfriheten skal oppfattes. Tradisjonen har vært at alle meninger, selv de mest forblindete skulle kunne fremføres og uttrykkes i USA – denne tidligere britiske kolonien.

Således kunne puritanerne som hadde blitt forvist fra England og som hadde søkt tilflukt i Nederland, helt fritt gå ombord i Mayflower og emigrere til Atlanterhavets andre side. Og der kunne de fritt etablere seg som samfunn i Plymouth, med sin sekt. I dag utfordrer ytre venstre denne retten til ytringsfrihet slik den tradisjonelt er oppfattet. Denne nye måten å tenke på har ikke utspring i Europeisk ide-verden. I stedet har den sitt sidestykke og utspring fra tenkningen til puritanerne fra Plymouth. På samme måte som sekten forbød stemmer som ødela harmonien innad hos dem og som førte til at de iverksatte de strenge fysiske avstraffelser mot «kjetterne», så har «venstre» i USA til hensikt å forby avvikende meninger ( i dette tilfellet, stemmene til «hvit overlegenhet»)

Puritanerne ankommer USA i Mayflower og lager sin koloni i Plymouth

Disse siste hendelsene markerer dermed ikke en positiv utvikling vedrørende USAs politiske filosofi. Og det bringer dem nærmere og mer på linje med progressive samfunn som avgrenser ytringsfriheten når «offentlig sikkerhet, offentlig orden, helse eller offentlig moral eller beskyttelsen av rettigheter og andres frihet krever det ( Artikkel 9 i den europeiske menneskerettskonvensjonen). Motsatt forsøker USAs venstreside gjennom dette hullet som er skapt i hjertet av samfunnet i USA, å fjerne oksygenet og dermed livet i grunnlovens første tillegg (First Amendment).

Venstresidens poeng er at grunnlovens i sin reine form slik den ble formulert av «fedrene som skrev den», ikke har formulerte noe om dette problemet.

Mount Rushmore: Var de rasister alle sammen?

Dermed fordømmer venstresiden enstemmig det faktum at president Trump var seint ute med å fordømme protestene (som første til et dødsfall) organisert av det ekstreme høyre i Charlottesville. Faktisk tilla Trump ansvar til både ytre høyre og hos anti-fascistene.

USAs sivile frihets-union (ACLU) som forsvarer grunnlovens første tillegg og skrev i denne forbindelse en protest-uttalelse vedrørende Charlottesville, de er begeistret. De har formulert en uttalelse hvor de nekter å forsvare rettighetene til den ekstreme høyresiden.

En rekke foreninger, de fleste er nå overtatt av Demokratene, ber nå om at æres-statuer over mennesker som har støttet slaveri blir ødelagt. Dette kravet vil dermed måtte anvendes på andre giganter i USAs historie, slike som George Washington og Thomas Jefferson (Forfatteren av grunnlovens første tillegg).

På denne tweeten står det: La oss sprenge Mount Rushmore

Båret frem av denne type tenknings tidevannsbølge, krever nå mediene sprengning hodene som er inngravert i Mount Rushmore, på samme måte om Taliban ødela Buddha av Bamiyan ( se en tweet over fra magasinet Vice), mens andre krever en ødeleggelse av en statue av president Bill Clinton som de beskylder for voldtekt.

Oversatt av Knut Lindtner

Bilder m/tekst: Knut Lindtner

Artikkelen er publiser tidligere på derimot.no. Vi velger å publisere den på ny fordi det er folk på den såkalte venstresiden som aktivt går inn for å nekte meningsmotstandere å ytre seg. Dette er ikke radikalt – det er reaksjonært, en pust fra inkvisisjonens tid det bærere av uønskete tanker havnet på bålet.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

13 kommentarer. Leave new

 • Man kan jo i utgangspunktet le av slike absurditeter. Den ekstreme venstresiden er i utgangspunktet like marginal som de nynazistene de forestiller seg å kjempe i mot. I et normalt samfunn skulle innflytelsen fra disse gruppene vært på størrelse med et nattlig slagsmål utenfor pølsebua eller lignende. Men istedet holder galskapen på å sette dagsorden for oss, spesielt takket være den jobben som media gjør, for hvem de nå jobber. Og det er er et alvorlig faresignal. Historien, den som de vil redigere til meningsløshet, er vår felles lærebok, og den viser oss mange eksempler på hvordan flertallet i et samfunn overser faresignalene helt til tyranniet er etablert.

  https://twitter.com/MarkGBblog/status/955025473523810310

  Svar
 • ‘Og hvem vet når begrensningene i ytringsfriheten går ut over oss sjøl neste gang’ En aktuell problemstilling i disse dager når ‘festen er helt over om litt’ for Vesten…

  Svar
 • Ola Henriksen
  27 januar 2018 0:19

  En betimelig artikkel.
  Det blir verre og verre i våre medier. Spesielt på v. siden dessverre.

  Kan vi håpe på en fri samtale i det minste på alternative media?
  Vi får se.
  Det er vårt eneste håp.

  Svar
 • Ola Henriksen
  30 januar 2018 21:12

  » Vi velger å publisere den på ny fordi det er folk på den såkalte venstresiden som aktivt går inn for å nekte meningsmotstandere å ytre seg.»

  Og om du ytrer deg, blir du stoppet i tollen.
  Vi er på vei inn i galskapens Orwell-fantasi.
  Men venstresiden og våre myndigheter er enige om overvåking på alle plan:

  Nokså stille, og uten politisk debatt av betydning, er den norske staten i gang med en kraftig utvidelse av overvåkingen av egne borgere. Sist ut er Tolletaten som nå satser tungt på analyse av massedata via algoritmer og kunstig intelligens. Hva du foretar deg i sosiale medier og på nettfora, og hvilke venner og familiemedlemmer du har, kan i framtida avgjøre om du blir stoppet for kontroll
  Tolletatens nye overvåkingsverktøy og metoder bekrefter en skremmende utvikling der borgernes integritet og personvern hele tida settes til side. Det er ventet at regjeringen om kort tid vil gå inn for et elektronisk grensevern som vil gi Forsvarets e-tjeneste adgang til nesten all norsk e-post.

  https://www.dagbladet.no/kultur/grenser-for-overvakning/69389198

  Svar
 • Jeg synes det er på tide å tilbakevise hatet og det psykopatiske sinnelag fra Marxismen ved kortest og mest direkte mulig måte.
  Jeg ser for meg at Antifa ol burde møtes med Stopp Fascismen, for det er det de holder på med. Likeledes burde Antirasisme folket møtes med Stopp rasismen, for de utøver en klar rasisme ved å nekte folk i Nordeuropa å organisere seg, mens de fremmer invasjon og er blind for majoritetkulturens territoriale holdninger.

  Men det store projekt er å få folket, alle til å se hvordan historien faktisk går. At vår store globalist blokk på Stortinget – H,Frp & Ap, som har 75% av velgerne, er via sine politiske forbindelser, USA/Israel/Saudi en del av ett globalt tyranni fremmende projekt. Saudi sponser Islams spredning i Asia og Afrika, og dette med USAs Velsigning (CIA) eller direkte medvirkning , som i den «Arabiske vår».
  Erna Solberg er også tyrannenes venn, og at hun skal være leder for ett såkalt klassisk liberalistisk parti er bare maskespill.

  Og på veien må man overkomme denne angsten for å organisere seg. Hvor er våre organisasjoner som fremmer våre nasjonale interesser? Hvor diskuterer vi vår nasjonale kultur? Det er fullstendig overlatt til kulturmarxistiske organer som Klassesvindelen og Dagsavisa ol.

  Svar
 • Når det gjelder ytringsfrihet, er det interessant at bøker blir forbudt også her i Norge. «GroGate», som ble skrevet av Hans Henrik Ramm og Johan Martin Setsaas i 1996, ble klausulert i 60 år, fram til 2056.

  Boken har imidlertid dukket opp på internett, og kan lastes ned her:
  https://ingridberg.com/filer/g_gate_ny.pdf

  Svar
  • Ola Henriksen
   18 mars 2019 22:59

   Fra din lenke om Grogate, roger.:

   Vi er overbevist om at det i Norge finnes et meget stort antall mennesker som vet at noe er helt galt i Norge, uten at de til nå har forstått hva, hvordan og hvorfor.
   ……………….Det vi idag kaller «den fjerde tjeneste» er et hemmelig nettverk med helt spesielle mål og tilgang til helt uvanlige ressurser. Dette nettverk er en fortsettelse av den helt naturlige kontroll Ap hadde med de hemmelige tjenester under «ettpartistaten» frem til 1965,
   ……Nettverket består av personer fra alle politiske partier (og «upolitiske»), men kjernen og styringen og langt de fleste deltakerne har tilknytning til Det Norske Arbeiderparti, enten direkte gjennom medlemskap eller ved hjelp av solid lojalitet eller etablert frivillig eller ufrivillig avhengighet. Nettverkets hensikt er å beskytte seg selv og egne maktposisjoner, skaffe eller sikre Arbeiderpartiet regjeringsmakt, uskadeliggjøre farlige motstandere og hindre at «skjeletter detter ut av skapet». Her er Lillehammer-saken det største skjelettet.
   …Som sterke tilhengere av rettsstaten og borgerlig frihet vet vi imidlertid at det ligger en evig sannhet i gamle Lord Acton’s ord:
   «Makt korrumperer. Absolutt makt korrumperer absolutt.» /

   Det er morsomt at vi (folk flest) tror at det vi leser om i aviser, og hører i politiske samtaler er det som foregår.
   Så virrer vi på hodet og skjønner jo lite av det hele, – for mesteparten er jo skjult i maktens korridorer.
   Selvfølgelig kan vi ikke skjønne noe av galskapen, og maktapparatet, når det hele er som et isfjell. Og det ER galskap, – og makt-utfoldelse. Vi er husmenn.
   At vi så er så lydige, og spiser det vi får servert, er jo både tragisk og latterlig.

   Svar
   • Ramm/Setsaas beskriver i «GroGate» ganske inngående hvordan Israel/Mossad styrer Norge, og hvordan Norge har assistert Israel, ofte mot våre alliertes vilje. Et eksempel er at Norge hjalp Israel med å utvikle atomvåpen ved å levere 20 tonn tungtvann til Israel i 1960, noe som var i strid med hva den amerikanske administrasjonen dengang ønsket. Et annet eksempel er at den norske skipsrederen Ole Martin Siem kjøpte 7 kanonbåter av et fransk verft og sendte dem til Haifa, mot franskmennenes vilje. Frankrike hadde den gang full våpenboikott av Israel. Et tredje eksempel er drapet på Lillehammer i 1973, da norsk politi og norsk etterretning assisterte Mossad med likvideringen av Achmed Bouchiki.

    Ramm/Setsaas skriver at det var et flertall i Stortinget for å ta et oppgjør med den norske serviliteten ovefor Israel, og de håpet at boken «GroGate» skulle være et puff ryggen på stortingsrepresentantene slik at Stortinget tok dette oppgjøret. Men Ramm/Setsaas undervurderte Mossad. Resultatet ble istedet at «GroGate» ble inndratt og satt på indeks fram til 2056. Vi må vel regne med at Israel/Mossad står enda sterkere i Norge i dag enn de gjorde i 1996.

    Ramm/Setsaas var i utgangspunktet positive til både Israel og Mossad, men de syntes tydeligvis at Mossad/Israels detaljstyring av Norge gikk over alle grenser.

    Last ned «GroGate» her:

    https://ingridberg.com/filer/g_gate_ny.pdf

   • Jan Hårstad
    19 mars 2019 11:50

    Roger: hvor skriver disse karene Ramm/Setsaas nå? Det hadde jo vært fint om de luftet
    sine erfaringer her på derimot for dette er jo mer aktuelt i dag enn den gang.

   • Jan: Jeg vet ikke hva Ramm/Setsaas driver med nå. Jeg kjenner dem ikke personlig, bare gjennom bøkene de har skrevet. Men begge har en Wikipedia-side:

    https://no.wikipedia.org/wiki/Hans_Henrik_Ramm
    https://no.wikipedia.org/wiki/Johan_M._Setsaas

    Ellers kan du jo ta kontakt med dem direkte. Begge er listet i telefonkatalogen.

   • Mye av «GroGate» handler om det norske sikkerhetspolitiet (dengang POT, nå PST), og Ramm/Setsaas beskriver detaljert hvordan POT benytter «Zersetzung»-teknikker. «Zersetzung» er en psykologisk teknikk som ble mye brukt av Stasi for å bryte ned personer. Et eksempel kunne være at politiet låste seg inn i offerets bolig og flyttet på maleriene på veggen eller rotet i undertøyskuffen. Hva skulle offeret gjøre? Hvis personen meldte fra til politiet om at maleriene var flyttet på veggen, eller at det var rotet i undertøyskuffen, men ingen ting var stjålet, og det var ingen spor etter innbrudd, så ville politiet tro at personen var gal. Ikke sjelden trodde de som ble utsatt for disse teknikkene, at de var i ferd med å bli gale.

    Les mer om «Zersetzung» her:

    https://en.wikipedia.org/wiki/Zersetzung

    Jeg har en sterk mistanke om at det er PST selv som står bak angrepene på boligen til justisminister Wara. De handlingene som er foretatt (graffiti, bilbrann osv) likner mye på de «Zersetzung»-teknikkene som POT brukte mot Ramm/Setsaas, og som Ramm/Setsaas beskriver i boken «GroGate»

 • Angående sensur, så er det interessant er at Amazon nå har sluttet å selge en 5-bok serie utgitt av Nation of Islam (NOI), «The Secret Relationship Between Blacks and Jews». Denne bokserien er svært kritisk (for å si det mildt) overfor jøder, og dokumenterer blant annet at jødene var sterkt involvert i handelen med svarte slaver. Bokserien blir omtalt her:

  http://www.unz.com/article/amazon-bans-the-secret-relationship-between-blacks-jews/

  Svar
 • Jan Hårstad
  18 mars 2019 21:30

  Valgeir må ikke vente på Godot. Alt det dere unge etterlyser,må dere frambringe sjøl. Ikke spør etter andre foregangsmenn.
  Noe av det mest nedslående på resett er at man tror «kommunismen»,»Marxismen» er opphavet til det globalistiske kaos vi har nå. Ingen gjør noe forsøk på å definere vilken retning man snakker om og de kan deles inn i minst tre deler: Mao-Stalinisme, Trotskisme og Venstrekommunisme.
  Den såkalte «venstresida» i Norge deltar ikke i noe av dette og er sosialdemokratiske Nato-globalister som jeg venter meg bare det verste av.
  Derfor oppfordrer jeg folk til å være presise når de snakker om «venstresida» og «Marx»,etc Det er slett ikke slik at alt innen marxismen er død og begravet.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Går USA mot oppløsning:

Den andre amerikanske borgerkrigen (del 1)

Forrige innlegg

Inngir dette tillit?

En regel for meg. En helt annen for alle andre.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.