POSTED IN Europa, Tyskland

Wolfgang Streeck:

Tysklands økonomisk-politiske situasjon og Wagenknechts sjanser.

0
Print Friendly, PDF & Email

I et intervju med The New Statesman 13.01.2024 stiller deres journalist Gavin Jacobson noen spørsmål til Wolfgang Streeck. Intervjuets overskrift er Streecks konklusjon: «Forbered deg på det verste. Tysklands politiske krise er en advarsel til Keir Starmer[Labours leder]» foran Englands kommende valg. 

Hentet fra Politikus.no
Av Ove Bengt Berg

Tysklands materielle situasjon
Intervjuer Gabin Jacobson spør Streeck: Hvordan knytter du den politiske situasjonen i Tyskland til kapitalismens generelle krise? Streeck svarer med det som er grunnlaget for Tysklands nåværende krise:

Det som ligger bak den evige krisen, er kort sagt det Marx kaller den utvikla sosialiseringa av produksjonen i samfunn der produksjonsmidlene fortsatt er i privat eie. Etter hvert som kapitalistiske samfunn modnes, må stadig flere områder av samfunnslivet, inkludert privat profitt, både reguleres og tilrettelegges av det offentlige. Samtidig hindrer kapitalistiske eiendomsforhold, særlig under den globaliserte kapitalismen, statene i å skaffe seg de midlene de trenger for å sørge for en kollektiv infrastruktur for avansert kapitalistisk produksjon, reparere skadene forårsaket av kapitalistisk «kreativ ødelegging» og sikre den politiske legitimiteten det krever i et demokrati. Et uttrykk for dette er en smittsom og forsterka finanskrise i den kapitalistisk-demokratiske staten. Noe som har ført til en utbredt oppfatning blant velgerne om at staten har spilt fallitt. Det er en lang rekke politiske avvik involvert i dette som jeg ikke kan gå nærmere inn på her.

 Før denne beskrivelsen av stoda i Tyskland var Streecks generelle innledende kommentar:

…hvis vi ser bort fra nasjonale særegenheter, gjør den «generelle krisa» seg gjeldende i dag som en krise der staten blir overvelda av krav til sin styringsevne som den umulig kan tilfredsstille. En indikasjon på krisens karakter er den økonomiske politikkens hjelpeløse vakling det siste halve tiåret mellom statlig inngripen og statlig ikke-innbløanding, og den endeløse eksperimenteringa med alle slags kombinasjoner av de to. Ingen av dem har vært i stand til å løse det voksende problemet eller forhindre at det vokser ytterligere.

Wagenknecht
I en meningsmåling i avisa Bild utført av meningsmålingsinstituttet INSO 13.01.2024 for avisa Bild am Sonntag får Sahra Wagenknechts nye parti Bundnis SW 14 prosent. Gjennomsnittsmålinga for flere meningsmålingsinstitutter er imidlertid lavere. Intervjueren spør Streeck om partiet er «en kilde til optimisme eller, som sosiologen Oliver Nachtwey nylig har skrivi, bare «en ny form for bonapartisme» som gjenspeiler de reaksjonære delene av middelklassen?»

Poll of polls, flere meningsmålingsinstitutter.

Streeck svarer:

Husk at Sahra Wagenknecht ikke stiller som keiserkandidat, og så vidt jeg vet planlegges det ikke noe kupp, i hvert fall ikke foreløpig. Jeg ser på partiet hennes som et demokratisk-egalitært tilbud til dem som ikke lenger føler seg representert av den politiske hovedstrømmen: et alternativ til det autoritære nyliberale alternativet. Det er lov å håpe at Wagenknecht vil lykkes der de etablerte partiene har mislyktes så til de grader: med å stanse AfDs fremvekst, som har pågått i et tiår nå, under oppsyn av CDU, SPD, De grønne og kompani.

 På føderalt nivå kan det nye partiet, hvis alt går bra, forventes å bringe et element av ærlig realisme inn i det offentlige ordskiftet, med en seriøs, hardtslående og nådeløst nysgjerrig parlamentarisk opposisjon mot en regjering som ikke har gjort noe for å få slutt på krisen i den fysiske infrastrukturen, forfallet i skolesystemet, skadene forårsaket av klimaendringene, boligmangelen, den økende fattigdommen i den nedre delen av inntektsfordelingen, den utenrikspolitiske vasalltilknytningen til den utenrikspolitiske underkastelsen under USA, oppløsningen av EU og så videre. Og i de østlige delstatene, hvorav tre av dem skal velge parlament i år, kan Wagenknecht trekke nok velgere bort fra AfD [Alternative für Deutschland] til å hindre at partiet blir størst og sikre at det kan dannes en levedyktig regjering, kanskje til og med som koalisjonspartner.

Politikus har gjengitt mange av Wolfgang Streecks tidligere uttalelser og artikler. Som «Tyskland — Europas skadde nav» og «De utstøtte slår tilbake» (De fortrengtes tilbakekomst.)

Oversatt av Politikus.no.

Framheva bilde:
Fire berlinske bjørner foran en illustrasjon av Brandenburger Tor. 

Ikke Kanzler Eck, men Kranzler Eck. 
Glassbygget har vært eid
evt eies, av alle nordmenn gjennom Oljefondet.
Foto: OBB/Politikus. 

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Klaus Schwab:

«Vi» kan lage et AI-system «hvor vi ikke engang trenger demokratiske valg».

Forrige innlegg

WHO skal styre verdens helsepolitikk. Det betyr at en underkaster seg legemiddelindustrien.

Deres hovedmotiv er penger, ikke helse. Jo mer sykdom, desto større fortjeneste.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.