POSTED IN Globalisering, Krig-fred

Wolfgang Streeck

Krigen sikrer USAs kontroll over EU

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

30. november 2022 ga Wolfgang Streeck et intervju til et tidsskrift. Der gjentar han det han har sagt tidligere, at Ukraina-krigen betyr at USA gjenerobrer kontrollen over Europa, dvs EU. Det er også grunnen til at USA er så ivrig i krigen mot Russland om Ukraina: Å eliminere EU som en sjølstendig maktfaktor i verden. Og ikke bare det, USA vil pålegge EU så mange byrder at EU blir helt neddynga i gjeld og interne konflikter og derfor også helt handlingslamma internasjonalt.
Mellomtitler satt inn av Politikus.

Hentet fra Politikus.no
Av Ove Bengt Berg

Streeck:
EU som USAs brohode på europeisk side av Atlanerhavet

Wolfgang Streeck

Krigen slutter imidlertid, eller mer sannsynlig: drar ut, og det vil resultere i at det blir en amerikansk ledelse av det som kalles Vesten med Vest-Europa nært knytta til USA. NATO heller enn EU kommer til å bli den dominerende internasjonale organisasjonen for Vest-Europa. I lang tid vil det bli NEI til tilnærming mellom Vest-Europa og Russland. Derfor blir det heller ingen franskleda tredjepartsrolle for Europa i utviklinga etter det nyliberale globale systemet. Russland vil bli alliert med Kina, Europa med USA, og begge blokkene gjør seg klare til å kjempe om global dominans eller, alternativt, om strukturen i en todelt verdensorden. NATO vil bli den europeiske armen til USA, og EU blir USAs brohode på vår side av Atlanterhavet.

Streeck:
EUs framtid blir å forvalte gjeld. Enorm offentlig gjeld.
Frankrike blir en nullitet

EU vil spille mye mindre rolle i løpet av de neste ett eller to tiårene, og dets interne problemer vil bli overlappet av dets tjeneste for det gjenoppståtte Vesten. USA vil ønske at EU skal være mindre kresen når det gjelder «rettsstaten» i sine østlige grensestater. USA vil også at EU skal gi medlemskap til Ukraina, Moldavia, Vest-Balkan og til og med Georgia. Dette vil stille enorme finanspolitiske krav til EU og dets medlemsland, i tillegg til deres forpliktelse under NATO til å øke forsvarsutgiftene til to prosent av BNP. EU vil bli en forvalter av en enorm kollektiv europeisk offentlig gjeld, etter modell av NGEU Corona Recovery Fund.
Gamle spenninger mellom tysk atlantisisme og fransk gaullisme vil bli løst til fordel for førstnevnte. Økonomiske ressurser i et hittil tidligere ukjent omfang vil være nødvendig for å støtte de østeuropeiske frontstatene og oppgradere det europeiske militærappratet. Da vil økonomisk støtte til middelhavslandene, spesielt Italia, komme under press.

Ansvarlig for oversettinga: Politikus

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Northern Light.
  5 januar 2023 14:44

  Wall Street bankkartellet har som kjent hovedsete i USA, og blir hovedeier av Europas snart ubetalbare gjeld. Storkapitalen vil nå feste taket på Europa med gjeldsvåpenet, på samme måte som med mange u-land, og kjører flere løp samtidig for å tømme Vest-Europeiske lands statskasser.

  Med covid-plandemien har finanskapitalen klart å øke gjeldsbyrden betydelig, likeledes med de enorme investeringene i utilstrekkelig og upålitelig vindkraft. Masse-innvandringen fra MENA-land som storkapitalen står bak fortsetter for fullt, enda Europas økonomi allerede begynner å bli anstrengt, og de fleste går rett inn i den passive delen av økonomien og parallell-samfunn. Det i en situasjon hvor vertbefolkningene har en negativ fødselsrate og som står for skattegrunnlaget, som dermed reduseres år for år.

  Selv tredje generasjon av innvandrerne fra MENA-land integreres ikke, og binder opp mer og mer ressurser år for år i den passive økonomien, sammen med de nyankomne innvandrerne fra MENA-land. De aller fleste økonomiske flyktninger, som får flyktningstatus fra landenes UDI, med god hjelp fra finansfolkets NGO-er, som også har sine folk i europeiske lands utenriksdepartement.

  Den enorme kriminaliteten fra immigranter med opprinnelse i MENA-land binder nesten opp alle ressursene i de fleste europeiske lands ordensmakter, som for eksempel Sverige. Likeledes binder de opp mye av ressursene i skolevesen, helsevesen og sosialvesen i alle land. Finansfolkets strategi har lykkes, nå kan de bare lene seg tilbake i skinnstolene; Ødeleggelsen av europeiske lands økonomier går nå av seg selv, og kan ikke reverseres.

  Wall Street bankkartellet kan snart forvalte Vest-Europa som de vil, gjennom sine instrumenter Verdensbanken (WB) og IMF. De vil ta landenes aktiva som betaling for deres ubetalbare gjeld, som Europas high-tech industri, landressurser og infrastruktur. De som får betale prisen, er Europas aldrende befolkning, som med WB og IMFs «restrukturering», les minimalisering av utgifter for kapitalen, vil demontere Europas velferdsstater som var ment for vertbefolkningenes eldre og syke.

  Alt Vest-Europas folk har sett på som sosiale rettigheter i flere generasjoner, som gratis skole, helsevesen og et offentlig sosialt sikkerhetsnett, vil privatiseres. EU-kommisjonen vil privatisere helsevesenet i alle EU-land. Vest-Europa får massefattigdom som i Sør-Amerika, Karibia, Afrika og store deler av Asia. Wall Street bankkartellet har gått løs på de svakeste landene først etter annen verdenskrig med sin økonomiske krigføring, nå er det Vest-Europas tur.

  Allerede når Europa var svekket av masseinnvandringen fra MENA-land, startet storkapitalen den konstruerte covid-plandemien. Selv om «vaksineringen» stoppet nå i dag, vil langtidsbivirkningene og effekten av et redusert immunforsvar på grunn av mRNA-injeksjonene kalt vaksiner, helt overvelde helsevesenet i landene. De fleste vil ikke få behandling, og befolkningen blir desimert, først og fremst eldre og syke.

  Akkurat som den globale storkapitalen har planlagt, og som administrator av Europas ubetalbare gjeld, vil de forme Europa som de ønsker. Det er ikke bare statsgjeld som blir ubetalbar, det samme blir husholdningenes gjeld. Millioner kastes ut i arbeidsløshet med stor gjeld, og arbeider- og middel-klassens boliger tas over av finanskapitalen, som de gjør i USA.

  Uunngåelig vil storkapitalen få eierskap og monopol på matproduksjon, drikkevannsforsyning, energi og boliger, og Europas befolkninger blir slaver under kapitalmakten som landene i sør, og finanskapitalen kan velge hvem som skal få bli en del av slaveklassen i deres nye verdensordning. Finansfolkets har brukt militær -og økonomisk krigføring for å ta landene i sør. For å ta Vest-Europa holder det med økonomisk krigføring og politisk list.

  Finansfolket har langsiktig og tålmodig, bygget sine nettverk innen finans og politikk gjennom flere hundre år, for å komme i posisjon til å erobre landene i sør og nå Vesten. Den amerikanske statsmannen John Adams (USAs president fra 1797 til 1801) sa: «Det er to måter å erobre og slavebinde et land på; Den ene er ved sverdet. Den andre er ved gjeld». Noe finansfolket i dag har bevist til fulle.

  Svar
 • Northern Light.
  5 januar 2023 15:55

  Norske husholdningers samlede gjeld er i dag på over 4000 milliarder kroner, og det med en befolkning på bare 5,3 millioner innbyggere. Med det er Norge på toppen av listen for de mest forgjeldede husholdningene i verden. Samtidig er vi i toppen på listen over verdens rikeste land, og verden beste land å leve i, noe som fort kan endre seg.

  Selv mange i solid middelklasse har ikke mye til overs når strømregningen er betalt, går lånerenten opp, også pris på mat. Boligprisene går langsomt ned, og da blir pris på lån med sikkerhet i bolig dyrere. Men uforferdet av dette forsetter allikevel mange lånefesten, uvitende om at EU vil pålegge mange boligeiere å etterisolere boligen, med påskudd i den konstruerte klimakrisen. Dette kan koste fra en halv million til en million kroner for en alminnelig eldre tomannsbolig eller enebolig.

  Dette pålegget vil påføre så mange, spesielt i distrikts- og utkant- Norge, så mye utgifter i tillegg til en nå anstrengt økonomi, at gjelds- og utgiftsbyrden blir ubetalbar, og boligen tas over av banken og kjøpes av finanskapitalens eiendomsselskaper. Det er grunn til å spekulere om at det er Wall Street finanskapitalen som har pønsket ut dette, og instruert EU med gjennomføringen. Wall Street har i lang tid irritert seg over at det er så mange som eier egen bolig i Europa, spesielt i Norge. Storkapitalen vil ha eierskap til boligmassen for arbeider- og middelklasse i Europa som de har i USA.

  I USA har de mektige kapitalforvaltningsselskapene som BlackRock og Statestreet blant andre, kjøpt opp et enormt antall boliger, leiligheter, rekkehus og eneboliger, ofte over prisantydning, og boligene gjøres om til permanente utleieboliger. I Tyskland for eksempel, har eiendomsselskaper med de overnevnte som finansielle eiere, i flere år kjøpt opp boligblokker i storbyer og gjort dem om til utleieboliger.

  Den globale storkapitalen vil ikke bare ha eierskap og monopol på drikkevann, matproduksjon, energi og det monetære systemet. De vil også eie arbeider- og middelklassens boliger, for total kontroll over individet i slaveklassen i deres nye verdensordning. Som Wold Economic Forum, herskerklassens offisielle organisasjon sier: «You will own nothing and be happy» i deres New World Order.

  Svar
 • Russland vil bli alliert med Kina, Europa med USA, og begge blokkene gjør seg klare til å kjempe om global dominans eller, alternativt, om strukturen i en todelt verdensorden.

  Et Europa uten noen særlige ressurser eller råvarer blir «smalhans» for BlackRock, Vanguard og StateStreet, så vi kommer nok til å se flere forsøk på å overta eurasiske og asiatiske lands ressurser fremover (med (Satanic)nato sine «gode» bomber i førersetet. Khazarjøden Steklov Fjolsenberg vil sørge for dette (hvis vi lar dem få lov å holde på)
  Hvor mange khazarjøder finnes det på planeten? Sett disse opp mot 7.5 milliarder andre beboere av planeten. Hvilken gruppe bør forsvinne hvis det ikke er levelig for begge grupper?

  Svar
  • Svensk-danske Ole Dammegård mener Utøyamassakren var falsk flagg, jeg er ikke sikker på hva formålet skulle være; at BBA ikke var den eneste som skjøt rapporterte flere, alt som kunne gå galt gikk galt, «special security»-skuespillere måtte reddes fra drukning av lokalbefolkningen

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Det er de transnasjonale selskapene som dominerer verden:

Slik spres den globale fattigdommen.

Forrige innlegg

Økonomisk utbytting i gjære

BlackRock planlegger å kjøpe Ukraina

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.