POSTED IN Krig-fred

Wolfgang Streeck:

Krigen dreier seg om USAs kontroll over EU

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Wolfgang Streeck mener at krigen i Ukraina for USA dreier seg om å gjenerobre kontrollen over Europa, dvs EU. Streeck skriver 4. mai i år en artikkel med overskriften «Kongens retur (tilbakekomst)». «Hvis det noen gang har vært et spørsmål om hvem som er sjef i Europa, NATO eller EU, har krigen i Ukraina avgjort det, i det minste i overskuelig framtid», innleder han med. Og avslutter med: Det er ikke så viktig for USA å tilintetgjøre Russland. Viktigere er det å få kontroll over EU. Det gjør ikke så mye for USA om Russland blir pressa over i et tett samarbeid med Kina, mener Strecck. Det svekker ikke USAs geostrategiske interesser. «Svært sannsynlig vil det Europa kunne levere til USA overstige det Russland kan levere til Kina, slik at et tap fra Russland til Kina vil bli mer enn oppveid av fordelene ved en gjeninnføring av amerikansk hegemoni (kontroll) over Vest-Europa. En stedfortrederkrig i Ukraina kan derfor være tillokkende for et USA som ønsker å bygge en global allianse for dets nært kommende kamp med Kina om den neste nye verdensordenen…»
Det er på hjemmesida si at Streeck har lagt ut denne artikkelen, på tysk her og engelsk her.

Henta fra politikus.no
Av Ove Bengt Berg

Wolfgang Streeck har skrivi en lengre artikkel om krigen i Ukraina, med overskriften Kongens retur. Med det mener han at USA vil gjenerobre kontrollen over Europa gjennom Ukrainakrigen. Foruten å ta avstand fra invasjonen, ser også Streeck på krigen som en USA-leda stedfortrederkrig og som en forberedelse av USAs oppgjør mot Kina. En krig som kan ende i en omfattende krig. Det er mange som hevder at USAs drivkraft for sin aktive lederrolle i krigen, er å lamme Russland for å få et bedre utgangspunkt i politiske og militære mottiltak mot det kommende storslaget mot Kina. Streeck mener at det er ikke så viktig for USA å sette Russland ut av spill — å avindustrialisere Russland som EU-kommisjonens leder von der Leyen har antyda. For USA dreier seg mer om å få kontroll over EU og gjøre Europa til sin ubestridte koloni. En kamp som vil lykkes mer jo lenger krigen varer, mener Streeck.

Synspunktene og argumentene hans som gjelder USAs formål med å ta kontroll over Europa, er referert i denne artikkelen.

Splittelse i EU — øker med opptak av østeuropeiske stater
Etter den nye verdensordenen etter 1990 hevder Streeck at EUs oppgave var å ta opp i seg alle de østeuropeiske statene for å gjøre dem i stand til å bli en del av Vesten, leda av USA. For å bli med i Nato. USA er en ivrig pådriver for at alle de østeuropeiske statene skal bli EU-medlemmer i EU. Men entusiasmen for nye EU-medlemmer har avtatt. Lysten har avtatt særlig i Tyskland og Frankrike. Det er store økonomiske og politiske utfordringer for å få til å redusere forskjellen mellom ikke bare medlemslanda i Middelhavet og Nordvest i Europa, men særlig i de østeuropeiske statene som er sterkt USA-lojale. Verken Frankrike eller Tyskland er begeistra for det. Macron sa etter gjenvalget at han ønska seg «et mer uavhengig Frankrike i et sterkere Europa». 9. mai i år sa Macron at det ville ta minst 15 år for Ukraina å bli medlem, forlenga til 15-20 år av hans utenriksminister noen dager seinere.

Med alle de svært USA-lojale europeiske statene som nye medlemmer i EU, endres maktbalansen i EU. Polen regnes som lederen av den amerikanske fraksjonen i EU. Gjennom denne europafraksjonen kan USA feste grepet over Europa.

Viktigst for USA å ta Tyskland
Foreløpig er det ikke Frankrike med sine klare uttalelser mot både et USA-styrt EU og imot et raskt medlemskap for Ukraina som er utpekt som fienden. Det er Tyskland. President Chirac stod sammen med kansler Schröder imot invasjonen i Irak. USA har et slags hevn- og revansjeoppgjør med Tyskland, mener Streeck. På grunn av den tyske politikken som har vært ført siden Willy Brandts tilnærmingspolitikk til Sovjetunionen. USAs misnøye med Tyskland går helt tilbake til en av Roosevelts rådgivere, den tyskfødte statsviteren Hans Morgentau, som la opp til at Tyskland etter siste verdenskrig skulle holdes nede som et jordbrukssamfunn — for alltid. Minner Streeck oss om. Morgentauprosjektet blei droppa da USA innså at de trengte Tyskland for sin omringing av Sovjetunionen.

Tyskland forulempa med Ramstein-basen
Ganske nedverdigende for Tyskland inviterte USA til et møte på militærbasen Ramstein i Tyskland, en base USA styrer som sitt eget areal. Ramstein brukte USA som utgangspunkt for krigene sine mot det USA kalte terror, og som mellomlanding for krigsfanger. Til dette okkuperte området inviterte USA ikke mindre enn forsvarsministrene for førti land der USA krevde full oppslutning om seg og sin krig i Ukraina. Dette møtet ble holdt med to store flagg, USAs og Ukrainas. «Møtet ble oppsiktsvekkende nok ikke innkalt til NATO-hovedkvarteret i Brussel, et multinasjonalt møtested i det minste formelt, men på et militært anlegg som USA hevder å være under deres og eneste suverenitet, til den tyske regjeringens dempede uenighet», skriver Streeck.

Steinmeier erklært uønska mens han var på veg til å møte Zelensky
Da Steinmeier hadde tatt plass på toget fra Warszawa på veg for å treffe Zeleinsky, fikk han beskjed om at han var uønska i Ukraina. Det er for Streeck et godt eksempel på at de tyske sosialdemokratene av er USA utpekt som en som må tas kontroll over. Særlig gjelder det Steinmeier som har vært så sentral både for den forhatte North Stream 2 og Minskavtalene. Av særlig den ukrainske ambassadøren i Tyskland, svært aktiv fra starten i 2015, har pekt ut Steinmeier som personifiseringa av SPDs «russiske forbindelse». «Steinmeier var fra 1999 til 2005 Schröders stabssjef ved kanslerens kontor, fungerte to ganger (2005-2009) og 2013-2017) som utenriksminister under Merkel, og var i fire år (2009-2013) opposisjonsleder i Forbundsdagen», opplyser Streeck om.

Så hvorfor er Steinmeier og SPD, og ikke Merkel og CDU, eller spesielt De Grønne utpekt som Ukrainas og USAs mål? En grunn kan være at navnet Steinmeier er kjent og hatet i Ukraina, spesielt ytterst til høyre i det politiske spekteret og spesielt i forbindelse med den såkalte «Steinmeier-algoritmen» – et slags veikart eller gjøremålsliste for gjennomføring av Minsk-avtalene som Steinmeier utarbeidet som utenriksminister under Merkel. Mens Nord Stream 2 var utilgivelig fra et ukrainsk perspektiv, var Minsk en dødssynd ikke bare i øynene til den ukrainske høyresiden (blant annet ville den ha gitt autonomi til de russisktalende delene av Ukraina), men også for USA. At ikke Ukraina fikk være med på avtalen om Nord Stream 2 var en uvennlig handling blant forretningsforbindelser. Minskavtalen bak USAs rygg derimot er en handling som et høyforræderi mot en midlertidig fraværende konge [USA]. Nå har kongen vendt tilbake for å rydde opp og ta hevn.

Med utrenskninger. Steinmeiers politiske framtid, og med det hans venner og eget parti, ser det ikke lyst ut for.

Hvorfor er Europa viktigere å kontrollere enn Russland?
Tidligere president Trump var den som tydeligst markerte at USAs middel for å  beholde sitt verdensherredømme på, Make Amerika Great Again, var å knuse Kina. Trump ga blest om kampen mot Nord Stream 2, gassledningen direkte fra Russland til Tyskland utenom alle transittland. Det lyktes han med. Ledningen er ferdig bygd, men blir ikke satt i drift.

EU-kommisjonens leder, tidligere tysk forsvarsminister, von der Leyen, har snakka om å avindustrialisere Russland. Som Morgentau ved verdenskrigens slutt. Streeck skriver at det uansett ikke vil være mulig ettersom Kina til syvende og sist ikke vil tillate det. Kina trenger en fungerende russisk stat for sitt omfattende togprosjekt, kalt den nye silkeveien.

Om stedfortrederkrigen blir langvarig kan det tvinge Russland inn i et nært avhengighetsforhold til Kina, og dermed kan Kina sikre seg en fanget eurasisk alliert og gi det sikker tilgang til russiske ressurser. Til røverpriser, mener Streeck fordi Vesten ikke lenger vil konkurrere om dem. Samtidig kan Russland gjøre nytte av kinesisk teknologi, i den grad Kina vil gjøre teknologien tilgjengelig for Russland.

Streeck avslutter med:

Ved første øyekast kan en allianse som dette se ut til å være i strid med USAs geostrategiske interesser. Det ville imidlertid komme med en like nær, og like asymmetrisk, amerikansk-dominert allianse mellom USA og Vest-Europa, en som ville holde Tyskland under kontroll og undertrykke franske ambisjoner om «europeisk suverenitet». Svært sannsynlig vil det Europa kan levere til USA overstige det Russland kan levere til Kina, slik at et tap av Russland til Kina vil bli mer enn kompensert av gevinstene fra en innstramming av amerikansk hegemoni over Vest-Europa.
En proxy-krig i Ukraina kan dermed være attraktiv for et USA som ønsker å bygge en global allianse for dets nært forestående kamp med Kina om den neste nye verdensorden, monopolar eller bipolar på gamle eller nye måter, som skal utkjempes i årene som kommer, etter slutten på historiens slutt.

Streeck anbefaler som videre lesing «Matrix of War», fra New Left Review 133/134.

Ansvarlig for oversettelsene: OBB

Streeck er flere ganger omtalt på politikus.no:

For økonomisk likehet og demokrati:
Ikke mer ivernasjonalitet, men overgang til småstatsystem

USAs valg: De «fortrengte», opposisjonen mot den vestlige fattigdoms- og krigspolitikken, holder posisjonen sin!

De utstøtte gjør motstand: Populisme mot den globalistiske venstresida

Kampen mot «populismen» — en maktkamp der eliten kjemper for sin fortsatte dominans

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Hva kan Europa levere til USA? Det kan vel ikke dreie seg om råvarer (noe som Russland derimot er veldig rikt på). Russland har de råvarer som Kina mangler. Kanskje USA er interessert i feks slikt som norsk aluminium? Da må USA stoppe Tyskland og EU før hele norsk kraftkrevende industri undergraves av høye europeiske og tyske strømpriser.

  Når Russland leverer store mengder med billig energi til Kina og India, så er dette en veldig stor konkurransefordel for disse land i forhold til andre land slik som EU og USA. Er feks oljeprisen i vest på 120 dollar så kan oljeprisen i øst derimot være 25 dollar lavere altså 95 dollar
  (internasjonal undersøkelse viser at hver gang oljeprisen overstiger 90 dollar målt med 2016-prisnivå, så vil forbrukerlandene oppleve økonomisk stagnasjon, så en oljepris på 95 dollar vil i dag være gunstig for de land som har lov til å kjøpe olje fra Russland).
  Russland er nå kanskje kommet i den situasjon at de kan selge olje både til øst og til vest (til vest på finurlige og tilslørte vis). Kina kan fremdeles kjøpe olje fra alle steder, men vil viselig ikke operere med en oljepris internt i Kina som er fastsatt kun utifra den aller dyreste oljen (slik man vanligvis gjør i markedstyrte land).

  Svar
  • Jeg vil bare legge til noe jeg synes det er verd å tenke over,prisen på olje har värt på samme höye nivå tidligere og med en langt lavere sluttpris på bensin og diesel til forbrukerne.Det er skatter og avgifter som har gått i väret.Så hvor havner de pengene ?.

   Svar
  • Jeg må ta med en veldig viktig sak,denne bank og finanssektoren er ganske så smarte,ingen forstår denne inflasjonen,inflasjon er jo når det flyter inn penger i realökonomien,men disse pengene går rett til bank og finans.
   Hvordan går det til ?.Ta olje og gass.Etterhvert som prisene skyter i väret sparer vi der det spares kan,men bankene som skal ha sine rentebelastede gjeldspenger,de firer ikke på sine krav,derfor,når mindre olje og gass blir brukt,jo mer avgifter pålegges forbrukerne å betale for sine behov.
   Det samme gjelder kraftproduksjon,vi sparer,de setter prisene mer opp for å tilfredstille deres regnskap og budgetter.Det hjelper ikke hvor mye vi sparer,det går rett utfor stupet.

   Svar
 • «…har snakka om å avindustrialisere Russland. Som Morgentau ved verdenskrigens slutt. »

  Som også Tyskland.
  Dette var de viktigste grunnene med 2. verdenskrig. ( også 1.v.)
  Tyskland og Russland måtte settes opp mot hverandre, for å ødelegge landenes industri. Bakmennene har alltid fått andre til å sloss for seg, for så å befeste sitt maktgrep på økonomi og handel w.w.
  Nå er nok håpet at Russland og Kina skal knuse hverandre og få ødelagt sin industri, og bli splittet opp.

  Den jødiske historiker R. G. Dommerque Tobacci de Menasse forteller oss at «Krigen mot Hitler ble erklært fordi han ville innføre en ny økonomisk samfunnsordning». Man viker altså ikke tilbake for en krig for å forsvare sitt internasjonale pengemarked og sine økonomiske maktposisjoner. Dette forteller oss at vi gjør klokt i å være forberedt på det meste og det verste. Da krigen var vunnet for de allierte, var det første man gjorde å løse den tyske sentralbanken fra demokratisk kontroll og gjeninnføre gjeldspengesystemet. Dernest innførte man uinnskrenket asylrett i Grunnloven. Tyskerne skulle ikke lenger få lov til å være en homogen nasjon. * ‘
  vegtam.info/Kortsider/Detendeligefarvel.html

  ‘ – Hele poenget med det europeiske prosjektet er å bygge opp egen industri. De ser på det som negativt hvis Kina tar andeler av europeisk industri ‘
  e24.no/naeringsliv/eu/gigantfusjon-skaper-hodebry-i-eu-uro-for-kinesisk-konkurranse/24540922

  ‘ …og bringe det tyske folk til fornuft gjennom å ødelegge deres eksporthandel, en eksporthandel som er deres eksistensgrunnlag.” – Samuel Untermeyeri en radiosending på WABC i New York, 6 august 1933. Gjengitt i New York Times, 7 august 1933.
  Sammen med Samuel Untermeyer i agitasjonen for krig mot Tyskland, talte Bernard Baruch samtidig for forberedelser for denne krigen. ”Jeg understreket at et nederlag for Tyskland og Japan og deres påfølgende utestengelse fra verdenshandelen ville gi Storbritannia en fantastisk mulighet til å øke sin utenlandshandel BÅDE i volum og profit” ‘

  Om 1. verdenskrig:
  ‘Tyskland er beseiret og mister verdensmarkedene og maritim handel, med sikte på krigen – fra den virkelige initiativtakerens side, England – vil ødelegge tysk konkurranse . ‘
  https://pages.uoregon.edu/kimball/durnovo.htm

  ‘ «Dere vet at Russland og Tyskland er styrt av to ulike doktriner. Bare ett spørsmål gjenstod som måtte klareres: Tyskland har ingen intensjon om å eksportere sin doktrine, og i det øyeblikket Sovjet-Russland heller ikke lenger tenker på å eksportere sin doktrine til Tyskland, ser jeg ikke lenger noen grunn til hvorfor vi skal fortsette å ha motsatte standpunkter. For oss begge er det fullstendig klart at det er kun andre som vil tjene på enhver kamp mellom våre to folk.
  Det er ikke sant at jeg eller noen andre i Tyskland ønsket krig i 1939.
  Det ble ønsket og provosert utelukkende av internasjonale stats enten av jødisk opprinnelse eller som arbeider for jødiske interesser. » ‘
  Adolf Hitler, april, 1945
  guardian.150m.com/jews/jews-declare-war.htm

  ‘ «Tysklands utilgivelige forbrytelse i tiden før den 2. verdenskrig var å trekke sin store økonomiske virksomhet vekk fra verdens handelssystem og utvikle sine egne vekslingssystemer for utenlandsk valuta slik at de som kontrollerer verdens finanser ikke lenger fikk tjene penger på den tyske handel». ‘ Churchill til lord Robert Boothby i Winston Churchill «The Second World War,» Scherz, München 1960.

  ‘“Det er i sandhet en forrykt idé å hevde at i denne Europas frihetskamp faller Norges interesser sammen med Englands kapitalistiske og imperialistiske maktpolitikk.” ‘
  Quisling 1940

  Målet til slutt var og er En verden, En leder, – og En valuta.
  Frie nasjonalstater må bort. Totalkontroll.
  Styrer du det økonomiske systemet, kontrollere du alt. Dette er selve essensen av finansnæringen.
  For å gjør oss alle, enten vi er nasjoner eller enkeltpersoner, til slaver av gjeld.
  Målet er ikke å kontrollere krigen, det er å kontrollere gjelden konflikten produserer. Den reelle verdien av en konflikt, den sanne verdien, er i gjelden som det skaper.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Kan det være sant?

Faren for spontanabort øker med lavt D-vitamin-nivå.

Forrige innlegg

Bivirkningene begynner å vise seg!

30 prosent av fullvaksinerte piloter vil ikke bli godkjent etter helseundersøkelser

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.