POSTED IN Demokrati, Rasisme

Wikipedia:

Trekker tilbake Elling Borgersruds påstander

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

Omtalen av Pål Steigan på wikipedia er langt fra noen form for saklig leksikal opplysning. Det er som Steigan sjøl skreiv: Et resultat som fra en hjemme-aleine-fest. Et klart forsøk på et politisk karakterdrap. Helt i strid med wikipedias egne normer for saklighet. Forfatterne av omtalen av Steigan var ute i et usaklig ærend for å sverte alle de ikke liker og som de ikke er i stand til å imøtegå på saklig vis og i fora der politisk diskusjon bør føres. Rødt-politiker Elling Borgersrud  blei sitert fra et blogginnlegg om at «Steigan, Trond Andresen, Hans Olav Brendberg og Ove Bengt Berg hører til et venstreorientert rasistmiljø».
Etter klage fra meg der jeg etterlyste wikipedias dokumentasjon for rasismeanklagene mot meg, har Wikipedia bestemt seg for å stryke hele Borgersruds anklage. Etter først å ha sagt at det er ingen redaksjon i wikipedia som kan rette opp, konkluderte wikipedia 23.05.2021 med at «Blogger er ikke gode nok kilder for slike harde utfall mot levende personer. Da skal man ha solide sekundærkilder (å kalle et levende mennesker rasist for eksempel)
Wikipedia skal ha all ære for at de har trukket tilbake anklagene fra Borgersrud.
Det er imidlertid problematisk at wikipedia formelt opererer med at de ikke har en redaksjon. Det burde være umulig å operere sånn. Særlig når de har en redaksjon som har avvist Borgersruds anklager som en akseptabel leksikal opplysning. 

Hentet fra politikus.no
Av Ove Bengt Berg

Skjuler seg bak autoritære utrenskere
Bare å få vite at wikipedia i bokmålsversjonen hadde en lengre omtale av Steigan, var nok til å forstå at det var ingen vits i å bruke tid på å lese. Det var andre som gjorde meg oppmerksom på setninga på wikipedia i omtalen av Pål Steigan: «Elling Borgersrud har uttalt at «Pål Steigan, Trond Andresen, Hans Olav Brendberg og Ove Bengt Berg utgjør i dag et slags «venstreorientert» rasistmiljø rundt bloggen steigan.no … endringa i Steigans tenking har kommi snikende». Omtalen må ha stått der i mange måneder. I en epost til meg 23.05.21 skriver en «nsaa» på vegne av wikipedia:

«Jeg fjernet hele sitatet. … Blogger er ikke gode nok kilder for slike harde utfall mot levende personer. Da skal man ha solide sekundærkilder (å kalle et levende mennesker rasist for eksempel).» 

Jeg skreiv i klagen min 11.05.21:

Å bli anklaga for rasisme er både en politisk kriminalisering og grunnlag for å kunne straffes som ordinær juridisk kriminalitet, jf både lov om diskriminering og straffelovens bestemmelser om kriminelle ytringer. Det er også i strid med mange organisasjoner å være medlem som rasist, blant annet i fagorganisasjoner som LO. Å bli ekskludert av slike organisasjoner kan føre til tap av mange viktige rettigheter, og også tap av arbeid.

Og fortsatte:

Det er jo veldig snedig at det er Elling Borgersrud, av alle, som om det skulle være grunn til å knytte noen som helst seriøsitet til han, som blir brukt som sannhetsvitne på denne konstateringa av hvem som er rasister og som til og med hører til i et rasistmiljø.

Og avslutta med:

Jeg avviser på alle måter at jeg er rasist eller er en del av noe som helst rasistmiljø. Det vil også Wikipedia helt sikkert få bekrefta av Politiets sikkerhetstjeneste. Men i et samfunn som har som mål å være en rettsstat i et liberalt demokrati, er det ikke jeg som skal motbevise anklagene mot meg. Det er i stedet Wikipedia gjennom sine medarbeidere som skal bevise disse anklagene.

Men hvorfor skal politiske anklager som dette fastslås gjennom wikipedia som faktum? Wikipedia lar seg bruke som en plattform for påstander fra personer som sjøl ikke har troverdighet, men som trenger wikipedia for å gi påstandene sine tyngde. [Utheva av OBB]

Politiske anklager og personkarakteristikker i strid med wikipedias formål
De som har kost seg med trakkeseriene har handla helt i strid med wikipedias egne regler. For her står det:

Wikipedias innhold er styrt av tre kjerneprinsipper: nøytralt ståstedverifiserbarhet og ingen original forskning. Bidragsytere bør gjøre seg kjent med alle tre, og tolke dem i sammenheng:

  1. Nøytralt ståsted– Alle Wikipedia-artikler og annet encyclopedisk innhold må skrives fra et nøytralt ståsted ved å representere vesentlige syn rettferdig, i riktige proporsjoner og uten slagside.
  2. Verifiserbarhet– Materiale som har blitt utfordret eller sannsynligvis kan bli utfordret, samt alle sitater, må dekkes av en pålitelig, publisert kilde. Grensen for inklusjon på Wikipedia er verifiserbarhet, ikke sannhet – i denne sammenhengen menes, om leseren kan sjekke materialet lagt til på Wikipedia allerede er blitt publisert av en pålitelig kilde, ikke om leseren tror det er sant.
  3. Ingen originalforskning– Wikipedia publiserer ikke nye ideer: alt materiale i Wikipedia må basere seg på en pålitelig, publisert kilde. Artikler kan ikke inneholde nye analyser eller synteser av publisert materiale, som brukes for å fremme en gitt posisjon som ikke fremmes av kilden.

Disse prinsippene ligger til grunn for typen og kvaliteten på materialet som er akseptabelt i Wikipedia-artikler. Siden prinsippene utfyller hverandre, skal de ikke betraktes isolert fra hverandre. Prinsippene som ligger til grunn for innholdspolitikken overstyres ikke av andre retningslinjer eller av konsensus blant bidragsyterne.

Med andre ord: Her skal ikke de skrive, de autoritære drømmerne, i og rundt Rødt og de statsfinansierte NGOene, de som vil ha politiske motstandere ekskludert fra partier, fagforeninger og organisasjoner. Det er egentlig vanskelig å forstå at omtalen av Steigan tilfredsstiller wikipedias egne krav i punkt 1 om «Nøytralt ståsted – Alle Wikipedia-artikler og annet encyclopedisk innhold må skrives fra et nøytralt ståsted ved å representere vesentlige syn rettferdig, i riktige proporsjoner og uten slagside.» Det er også vanskelig å se at punkt 2 og 3 er oppfylt. Omtalen av Steigan har helt tydelig som formål å bruke wikipedia som en plattform for polemikk mot Steigan for å diskreditere han mest mulig uten at han skal få ta til motmæle.

De av dere som melder seg som redigerere på wikipedia kan gå inn og se hvem det er som har fått lagt inn momenter og rettinger, hvis ikke aktivistene har valgt å opptre anonymet. Det er også mulig, for det fikk jeg mulighet til. Det gjør jo wikipedias opplegg mye verre.

Og det kan godt hende at det blir fortsatt kamp om Borgersruds setning med «et slags «venstreorientert» rasistmiljø». At han og hans aktivister legger den inn igjen hver gang den blir fjerna. Og at sånn kan de holde på i månedsvis. Det har skjedd med andre.

Kan wikipedia opptre uten en ansvarlig redaktør?
Et annet og vel så viktig spørsmål er om wikipedia kan opptre som om de ikke er en redaksjon. I en epost til meg skriver en signatur på vegne av wikipedia: «Det eksisterer ikke noen redaksjon. Hvem som helst kan bidra med hva som helst så lenge men følger reglene for hvordan man bidrar.»

Det virker tvilsomt om wikipedia har juridisk dekning for at de kan utgi og redigere noe uten noen som helst ansvar for det som står der. Det har jo alle bloggere og hvem som helst andre som ytrer seg. Til og med ytringer i pølsekøer er av Høyesterett fastslått som ansvarlige ytringer som kvalifiserer til straff. Da er det uforståelig at anklager som framsettes i wikipedia ikke rammes på samme måten. En skulle tro at anklager på wikipedia er verre enn dem framsatt i en liten gruppe mennesker.

Viktigere enn det juridiske er at de som har et ansvar for å overholde wikipedias kjerneprinsipper, lar en gjeng autoritære bøller få styre omtalen av en de utroper til sin politiske motstander. At wikipedia godtar et sånt misbruk rammer wikipedias omdømme mer enn det rammer Pål Steigan. Alle ser og forstår at omtalen av Steigan og andre  ikke har noe leksikalsk formål. Bare politisk og juridisk kriminalisering.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

  • wasan Totland
    24 mai 2021 10:29

    Fjordmann ble selv nektet å rette wikipedia. Vi får se hvordan det går denne gangen?

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Immunforsvaret:

Flere nivåer.

Forrige innlegg

Til tross for CO2-utslipp:

Kullet blir stadig mer populært

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.