POSTED IN Helse

WHO hadde planene klare da pandemien startet.

Visste WHO mange år på forhånd at vi ville få en pandemi i 2020?

9 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

WHO laget en ny pandemiplan i 2014 gjeldende for 2015 til 2020.

Skrevet av St.

( Pr. 2019 hadde WHO 194 medlemsland )

Navn: European Vaccine Action Plan  ( EVAP )

De fleste har nok lagt merke til at pandemisituasjonen, merkelig nok, er tilnærmet identisk i alle medlemslandene. Under svineinflunsapandemien i 2009 hadde man ikke kontroll på hverken media, befolkningen, finansieringen, samkjøring, intensiver eller definisjoner.

Pandemi – Wikipedia
Spanskesyken var en verdensomspennende dødelig sykdom, en pandemi etter den gamle definisjonen. Mellom 50 og 100 millioner mennesker døde av en total verdensbefolkning på under 2 milliarder. I dag er det i verste fall snakk om kanskje 2 millioner døde av en befolkning på snart 8 milliarder.

Derfor ble det lagt ned mye arbeide i å planlegge hvordan neste pandemi skulle håndteres på best mulig vis.

Gammel definisjon: Det første de fant ut var at endringen av pandemi-definisjonen måtte til.  Noe som ble gjort i 2009 før svineinfluensaen.  De fjernet definisjonen at en pandemi måtte føre til: « Enorme antall dødsfall og sykdom».

Ny definisjon: Etter 2009 så var det nok at det var et nytt influensavirus som spredde seg over store deler av verden.  Det trengte ikke lenger å være et farlig virus.

Denne endringen vil gi et helsepolitisk grunnlagt for utvidet vaksinebruk til glede for «Big Pharma». (kommenter av red. i Derimot)

Så til målene i den nye planen.

 • Alle land må forplikte seg til, innen 2020, å få på plass en styrket lovgivning for massevaksinering.
 • Alle land må få på plass finansiering og de må utvikle å ta i bruk flerårige vaksineringsprogram.
 • Alle medlemsland må minst nå en 90 % dekning av en 3 dosers pandemi vaksine.
 • Alle landene må fokusere på å gjennomføre minst en 3 årig vaksinering ved neste pandemi.
 • Utvikle og stimulere til etterspørselen av rutinemessig barnevaksinering også for å inkludere nye og underutnyttede vaksiner i den nasjonale vaksinasjonsplan.

Naturligvis er også dette til stor økonomi glede for legemiddelprodusentene. (Kommenter fra red i Derimot).)

Hvordan skulle man oppnå massevaksinering ?

man with mask in front of car
Skremming må til for å få folk lydige og følge myndighetens ønsker.
 • Implementere kommunikasjonskampanjer og dedikerte mediekampanjer for å overføre informasjon som påvirker folks frykt og bekymring.

Les gjerne den en gang til; «Påvirke folks frykt og bekymring»

 • Få enkeltmennesker til å forstå verdien av vaksinering og å få de til å KREVE vaksinering.
 • Sørge for at forskningspraksis er på plass for å sikre bevisst informert kommunikasjon og meldinger.
 • Utvikle og spre publikumsmålrettet bevis på verdien og fordelene med vaksinering.
 • Formidle «bevis» for den brede effekten av immunisering for enkeltpersoner.

Hva måtte en ha på plass FØR en får til dette?

silhouette of people on hill
En trenger ledere for å få folk med seg.
 • Alle landene må få på plass en «ekspert»-komite innen 2020.
 • En må utvikle og engasjere meningsledere for å bygge en sterk allianse på alle nivåer. Nasjonalt og regionalt.
 • Utnevne en talsmann for å inkludere vaksinering i dagsordenen, i planer og politikk for bredere statlige og ikke statlige fora. 
 • Opptrening av kjernepersonell i vaksinasjonsprogrammet og gi de verktøy for å bygge allianser, fremme vaksinering og legge til rette for utveksling av informasjon.
 • Deretter må det etableres og styrkes uavhengige rådgivende grupper om vaksinering, som gir evidentbasert politisk strategiveiledning til det nasjonale vaksineringsprogrammet for å sikre bedre troverdighet og styring.

For å holde kontrollen med dette skal en etablere og styrke overvåkingsmekanismer for å kontrollere all vaksineskepsis og all informasjon som ikke passer med målet.

Det er derfor viktig at en tar i bruk både media og internett for å overvåke og kontrollere all informasjon.  Med SÆRLIG vekt på å utnytte sosiale medier.

Og her er hvordan grunnarbeidet skal foregå:

 • Utvide og utvikle læreplanene for helsepersonell vedrørende immunologi og vaksinering samt helsemyndigheter og helsefaglige foreninger.
 • Trene opp helsearbeider i risikokommunikasjon for å utnytte rollen de spiller som kunnskapspersoner for at de bedre skal takle vaksinenøling, vaksineskepsis  og kunne fremme fordelene med vaksiner overfor pasientene.
 • Kartlegge og rekruttere nye budbringere om fordelene med vaksinering, slik som lærere, religiøse ledere, leger, helsepersonell.
 • Dyrke og utvikle forholdet til media, spesielt på nettet. Drive opplæring av disse med tanke på spredning av fordelene med vaksinering.
 • Engasjere, aktivere og støtte foreninger, akademiske institusjoner, sivilsamfunns organisasjoner, media og ledere for å ta til orde for verdien av vaksiner.
 • Utnytte rutinemessig vaksinasjonskommunikasjon og arv for å støtte ny vaksineintroduksjon.

 PS!  Husk at dette var planer FØR man visste hva man eventuelt skulle bekjempe, og dette var viktig at det skulle være klart til gjennomføring i 2020. (Og det var i 2020 en trengte planen. For et sammentreff!) (kommentar red. Derimot)

EVAP:  European Vaccine Action Plan 2015-2020 (who.int)

Ref pandemidefinisjon:  Bulletin of the World Health Organization (who.int)

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

9 kommentarer. Leave new

 • Tor Larsen
  24 juni 2021 8:21

  De systemtro som samtidig er skeptikerne til all dissens mot systemets gode vilje vil si at saken beviser WHOs gode evne til forutseenhet. Å endre pandemibegrepet kaller de økt omsorgsevne og intet kan i følge dem være bedre enn det. Samtidig, som et systemtroende bekjentskap sier det, så skjer aldri de verste scenarioene som viser systemsvikten eller at man der simpelthen skal ha lurt befolkningen. Eksempler hentet fra fortidens komplotter, det var det da.

  Framtiden skyves sånn framover mens vi betrakter en normalitet utspille seg, selv med opplagte plager som oppfinnsomt økt skattetrykk, uhensiktsmessig maskebruk, økt antall smittede og syke dobbeltvaksinerte eller piggprotein. Man orker ikke engang ta inn over seg at normalitet, det er noe tilvent. Framtiden, i hvert fall den med katastrofescenarioet, viser seg sånn sett ikke, og det spørs om selv ikke en kommende katastrofe vil bli oppfattet som en slags normalitet.

  Mens den nydefinerte «pandemien» beviselig har gjort de rikeste mye rikere og de fattigste fattigere så har statens oljefond utland økt fra 10 til 11,5 milliarder og ingenting kan gå galt. Vi har det godt og trenger ikke vite så mye om de andre. Kjendiser og sport får virke som filter i tilværelsens bare nesten uutholdelige letthet. Slik går no dagan -som man sier det nordpå, og man vil jo ikke melde seg helt ut heller, men protesterer stille til dagen eventuelt kommer da man nesten triumferende kan si at «det sa jeg jo fra første stund av!» Saken er egentlig den at den enkeltes frie vilje i krysningspunktet med den medieskapte virkelighetsoppfattelse som viser hundre prosent konsensus har litt dårlige overlevelsessjanser.

  Svar
 • «For å holde kontrollen med dette skal en etablere og styrke overvåkingsmekanismer for å kontrollere all vaksineskepsis og all informasjon som ikke passer med målet.»

  😉 Altså en (politisk ) overvåking som kan brukes til hva som helst.
  Hvordan reagerer folk i Norge; vi har jo lenge gjort narr av Nord-Korea, og hyller vårt 17 mai, demokratiet, og vår tanke er fri.
  Ingen reaksjon.

  Svar
 • Siv Eikeland Sandbu
  26 juni 2021 7:43

  Tror du har oversatt litt raskt her… Du har skrevet «Implementere kommunikasjonskampanjer og dedikerte mediekampanjer for å overføre informasjon som påvirker folks frykt og bekymring.
  Les gjerne den en gang til; «Påvirke folks frykt og bekymring»» Men om en oversetter dette fra den opprinnelige teksten står det… «Implementere flerkanals vaksinasjonsaktivitet og kommunikasjonsaktiviteter og dedikerte medier
  kampanjer, ved hjelp av tradisjonelle og nye medier for å overføre informasjon som SVARER PÅ folks bekymringer og frykt.» Teksten blir litt annerledes da…

  Svar
 • Spanskesyken.
  Public Health Service, og US navy satte igang menneskelige eksperimenter for å finne ut av smittespredning ved hjelp av 100 frivillige fra marinen hovedsakelig i aldersgruppen 20-25 år, som ikke hadde noen forhistorie med influensa. Eksperimentene fant sted ved karantestasjonen på Gallops Island ,beliggende nær havnen i Boston, og ved karantenestasjonen på Angel Island i San Francisco.
  Den som førte tilsyn var dr. Milton J Rosenau. Han var også den som først rapporterte om eksperimentene ved Gallops Island i november og december 1918.
  På den tiden trodde helsemyndighetene at Spanskesyken var forårsaket av mikroorganismen Pfeiffers Bacillus. De første frivillige fikk først en stamme, deretter flere stammer av Pfeiffer bacillus formidlet ved spray og vattpinne i nesen, og halsen og inn i øynene.
  Da denne prosedyren ikke førte til sykdom ble andre inokulert med mucos/snørrsekresjon fra nese, svelg, og øvre luftveier fra de som var influensasyke, men ingen av de frivillige ble syke. Blod fra syke donorer ble injisert i de frivillige, men de forble sunne. Til slutt ble de syke oppfordret til å puste, og hoste på de frivillige, men resultatet var det samme : Spanskesyken lot seg ikke påvise som smittsom ved disse eksperimentene. (MJ Rosenau, “Experiments to Determine Mode of Spread of Influenza,” Journal of the American Medical Association 73, no. 5 (August 2, 1919): 311–313)
  Forskningen som ble påbegynt på Angel Island fortsatte i Boston fra tidlig i 1919, og ble utvidet til inokulasjon av Mathers-streptokokker som også inkluderte søk etter filterpasseringsmidler. Dette gav imidlertid de samme negative resultatene.
  Filterpasseringsmidler må etter min mening forstås som mikroorganismer mindre enn bakterier.
  NB ! Essensen av eksperimentene er oversatt og bearbeidet av undertegnede.
  Kilde : gjenvick-gjønvik archives under pandemic, the Rosenau experiment. CDC , tidligere Public Health Service har også lagt ut the Rosenau experiment. Finnes også dokumentert i Journal of the American Medical Association 73, no. 5 (August 2, 1919): 311–31

  Svar
 • Enkelte mener at menneskeheten har blitt manipulert i flere hundre år.
  Det startet med re- legionisering.
  Kikk på podcasten uten navn på youtube . the great resett del 1 og 2

  Svar
 • Både pandemien og vaksinen var nok planlagt god tid i forveien og det sørgelige med å akseptere selve vaksinen er at det faktisk benyttes fostervev fra levende babyer til å produsere denne vaksinen ! – Det er fakta ! – Og vi må kanskje spørre oss selv .. – Hvor mange «døde» babyer skal til for å dyrke én vaksine ?
  Man kan undersøke dette selv : (Human Cell Strains in Vaccine Development, Use of fetal tissue in vaksine development in Wikipedia og NCBIs Use of Aborted Fetal Tissue in Vaccines and Medical Research obscures the Value of All human life)
  Det er å bemerke at høstingen av babyer må utføres mens disse fremdeles er i live (Uten bedøvelse selvsagt). Hva slags mennesker som utfører slike grusomme handlinger vil jeg helst avstå fra å kommentere men hvis VI ikke våkner opp vil VI bli de neste til å bli «Høstet»

  Godt Nytt År til dere alle !

  Svar
  • It’s true that such cells have been used either in the testing or development and production of COVID-19 vaccines. The cells are grown in a laboratory and were derived from a few elective abortions performed more than three decades ago. These same cell lines are also used to test and advance our understanding of several routine drugs, including acetaminophen, ibuprofen, and aspirin, and they continue to be used for treatment research in diseases such as Alzheimer’s and hypertension.

   Svar
 • Godt Nytt År , alle sammen !

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Vaksiner skulle hindre sykdom, men de gir nye problemer

Anslagsvis 1 av 95 gutter diagnostisert med myokarditt på en privatskole i California

Forrige innlegg

Er det glemsel eller bevisst at D-vitaminmangel ikke nevnes:

Hvorfor rammes innvandrere hardere av covid enn norske?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.