POSTED IN Endring av politikken, Helse

WHO vil bli et overnasjonalt, udemokratisk organ. De vil styre helsetiltak over hele verden.

Big Pharma styrer WHO

7 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Den skremmende grunnen til at de ikke vil erklære pandemien over?

Av skribent -3. april 2022

Av John Mercola.

I løpet av de siste to årene, i navnet for å holde alle «trygge» mot infeksjon, har globalistene rettferdiggjort angrep på demokrati, sivile friheter og personlige friheter uten sidestykke, inkludert retten til å velge din egen medisinske behandling. Nå ønsker WHO å gjøre sitt pandemiske styre permanent, og utvide det til helsevesenet i alle nasjoner.

Forhandlingene for denne traktaten begynte 3. mars 2022.( 1)  Som rapportert av The Pulse (video over):

«For å få overtaket på COVID-19-pandemien, foreslår Verdens helseorganisasjon en ny pandemitraktat de håper vil bli akseptert av nok medlemsland til å bli en realitet innen 2024.»

Pandemitraktaten er en direkte trussel mot en nasjons suverenitet til å ta avgjørelser for seg selv og sine borgere, og vil undergrave demokratiet overalt.

Dr. John Mercola.

Traktaten truer nasjonal suverenitet

Som bemerket av The Pulse, «er det en rekke ting i traktaten som folk i verden må vurdere før de går denne veien.» I den omtalte videoen intervjuer The Pulse’s Joe Martino Shabnam Palesa Mohamed, et medlem av styringskomiteen til World Council for Health, som påpeker at traktaten gir WHO:

«… en overdreven mengde makt til å ta beslutninger i suverene land om hvordan folk lever og hvordan de håndterer pandemier, fra nedstengninger til mandater om behandling.»

Kort sagt, det ville skape en helhetlig tilnærming til sykdom, uten hensyn til alle de varierende situasjonene som finnes i de enkelte land, og dette er noe vi allerede vet ikke fungerer. Traktaten er en direkte trussel mot en nasjons suverenitet til å ta beslutninger for seg selv og sine innbyggere, og vil erodere demokratiet overalt.

Samtidig vil det koste hvert medlemsland millioner av dollar å delta i denne prosessen. Som forklart av Mohamed, vil traktaten måtte gå gjennom en avstemningsprosess på Verdens helseforsamling i 2023. De trenger flertall for at den skal vedtas, og hvis den blir vedtatt, vil alle medlemsland være bundet av den.

Traktaten er «ugyldig og ulovlig»

En annen bekymring som reises av Mohamed er at mange land ikke engang vet om denne traktaten ennå, og det er mulig at WHO kan prøve å presse på for tidligere implementering enn 2024 – alt uten offentlig deltakelse eller innspill. «Det er udemokratisk, det er grunnlovsstridig og derfor gjør det traktaten ugyldig og ulovlig,» sier hun.

Hun fremhever også WHOs mange helsepolitiske feil, som er «egent knyttet til interessekonflikter.» I et åpent brev om WHOs pandemiavtale skriver World Council for Health blant annet: (2)

«Den foreslåtte WHO-avtalen er unødvendig, og er en trussel mot suverenitet og umistelige rettigheter. Det øker WHOs kvelende makt til å erklære uberettigede pandemier, innføre dehumaniserende nedstengninger og håndheve dyre, usikre og ineffektive behandlinger mot folkets vilje.

WCH [World Council for Health] mener at folk har rett til å delta i enhver avtale som påvirker deres liv, levebrød og velvære.

WHO har imidlertid ikke engasjert seg i en prosess med offentlig deltakelse, noe som er bevis på at dens prioritet er å erobre mer makt til seg selv og sine medskyldige, enn å tjene folkets interesser. Uten en objektiv demokratisk prosess vil enhver avtale fra WHO, som handler via FN, være ulovlig, illegitim og ugyldig.

Historisk sett har WHO-ledelsen sviktet folket. Blant mange eksempler godkjente den den skadelige H1N1-vaksinen (svineinfluensa) for en kontroversiell pandemierklæring.

På samme måte mislyktes WHO under COVID-19-kapittelet da det oppmuntret til nedstengninger, undertrykte tidlige forebyggende behandlinger og anbefalte produktintervensjoner som har vist seg å være verken trygge eller effektive.

WHO kan ikke tillates å kontrollere verdens helseagenda, og heller ikke håndheve bioovervåking. Mens den mottar finansiering fra offentlige kilder som tilhører folket, er den fanget i en evig interessekonflikt fordi den også mottar betydelig finansiering fra private interesser som bruker deres bidrag til å påvirke og tjene på WHOs beslutninger og mandater.

For eksempel bidrar Gates Foundation og den Gates-finansierte GAVI-vaksinepromoteringsalliansen med over 1 milliard dollar i året.»

En annen bekymring er det faktum at når folk blir skadet av WHOs helsepolitikk, er det ingen ansvarlighet fordi WHO har diplomatisk immunitet. Ifølge Mohamed, «WHO bør ikke ta noen beslutninger om verdens helse i fremtiden.»

Den ultimate maktovertakelsen

Som Martino bemerker: mens traktaten hevder å være fokusert på pandemiplanlegging og reaksjoner, er det alvorlig bekymring for at den kan utvides til også å dekke andre helseområder. Mohamed er enig og sier at den potensielt kan utvides, ved å bruke WHOs forfatning som grunnlag for utvidelsen. Artikkel 2 i WHOs forfatning sier:

«For å nå sitt mål skal organisasjonens funksjoner være: a) å fungere som ledende og koordinerende myndighet for internasjonalt helsearbeid … k) å foreslå konvensjoner, avtaler og forskrifter, og gi anbefalinger med hensyn til internasjonale helsespørsmål …

s) å etablere og etter behov revidere internasjonale nomenklaturer over sykdommer, dødsårsaker og folkehelsepraksis … v) generelt å iverksette alle nødvendige tiltak for å nå organisasjonens mål.»

Dens makt er allerede svært betydelig, og målet om å gjøre WHO til et globalt helsediktatur er praktisk talt skrevet inn i dens forfatning. Husk også at WHO fjernet henvisningen til omfattende dødsfall fra definisjonen av en pandemi, så nå kan en pandemi være omtrent hvilken som helst sykdom som oppstår i flere land. Selv fedme kan teoretisk kvalifisere. Så WHO kan kreve makt over helsevesenet på en rekke måter, hvis de får sjansen.

Traktaten vil gi WHO makt til å gi påbud om vaksinepass

Mens mesteparten av verden er mer enn klar til å gå videre, virker WHO uvillig til å gi slipp på sitt pandemistyre. En tjenestemann i WHO fortalte nylig Ottawa Citizen at COVID-pandemien fortsatt er «langt fra over».(3)

Årsaken til denne motviljen mot å erklære pandemien over er sannsynligvis fordi WHO håper å få makt til å gi mandat til vaksinepass og COVID-vaksinering over hele verden. Det jobber allerede med å lage et globalt vaksinepass/digital identitetsprogram. Som rapportert av WEBLYF:(4)

«Under dekke av et ’tillitsnettverk’ får også et annet initiativ kalt Vaccination Credential Initiative (VCI) fart på seg.

I samarbeid med store teknologiselskaper, store selskaper og store universiteter, beskriver VCI seg selv som ‘en frivillig koalisjon av offentlige og private organisasjoner som er forpliktet til å gi enkeltpersoner tilgang til kontrollerbar klinisk informasjon, inkludert en pålitelig og verifiserbar kopi av vaksinasjonsjournalene sine i digitalt eller papirformat ved bruk av åpne, interoperable standarder.’

VCIs SMART Health Cards, som rapportert av Off-Guardian, er allerede implementert av ’25 stater i USA, pluss Puerto Rico og DC, og har blitt USAs de-facto nasjonale pass.’ Som forklart i artikkelen:

«Den amerikanske regjeringen, i motsetning til mange europeiske land, har ikke utstedt sitt eget offisielle vaksinepass, vel vitende om at et slikt trekk ikke ville falle i smak hos den mer libertarianske amerikanske offentligheten, for ikke å nevne å bli viklet inn i spørsmålet om stat kontra føderal lov.

SMART-kortene lar dem omgå dette problemet. De er teknisk sett bare implementert av hver stat individuelt via avtaler med VCI, som teknisk sett er en privat enhet. Men siden SMART-kortene er indirekte finansiert av den amerikanske regjeringen, gjør implementeringen av dem i alle stater dem til en nasjonal standard i alt unntatt navnet.’

Traktaten vil skape global sensur av helseinformasjon

Traktaten vil også gi WHO makt til å sensurere helseinformasjon over hele verden. På Det europeiske råds nettside som diskuterer pandemitraktaten, under overskriften «Restoring Trust in the International Health System», heter det:(5)

«Avtalen … vil legge grunnlaget for bedre kommunikasjon og informasjon til innbyggerne. Feilinformasjon truer offentlig tillit og risikerer å undergrave folkehelseresponser. For å sikre innbyggernes tillit, bør det planlegges konkrete tiltak for å forbedre flyten av pålitelig og nøyaktig informasjon, samt for å takle feilinformasjon globalt.»

Med andre ord, under denne traktaten kan vi forvente enda større sensur enn det vi har opplevd så langt. Teknologiselskaper har allerede bevist hvor deres lojalitet ligger, og det er ikke med offentligheten.

Google, Facebook, Twitter, Instagram og andre har deplattformert omtrent alle som legger ut helseinformasjon som strider mot det WHO sier, virkelige data og verifiserbare fakta skal fordømmes. Finansielle plattformer har også forbudt folk av samme grunn. Tenk deg nå at det er en bindende internasjonal lov som gjør all den sensuren obligatorisk.

Du kan lære mer om The Great Reset på World Economic Forums nettsted(6),(7) og i Klaus Schwabs bok, «COVID-19: The Great Reset»(8) (men det kan være lurt å se gjennom de overveldende negative kommentarene på Amazon først).

Som nevnt i en artikkel fra World Economic Forum 21. juli 2020,(9) har de økonomiske ødeleggelsene forårsaket av nedstengninger av COVID-19-pandemien «potensialet til å skade global velstand i generasjoner fremover». Svaret, ifølge World Economic Forum, er at landene skal sørge for at det økonomiske systemet skal «Build Back Better».

Ikke tvil på dette. Dette fengende slagordet er en del av Great Reset-planen og kan ikke skilles fra den, uansett hvor altruistisk det kan høres ut. En del av «å bygge tilbake bedre» er å flytte det økonomiske systemet over til et heldigitalt sentralstyrt valutasystem som er knyttet til et vaksinepass og/eller digitalt identitetssystem.

Sammen vil de danne et gjennomgripende system for sosial kontroll, ettersom ønsket atferd kan stimuleres og uønsket frarådes gjennom tap av ulike «privilegier», inkludert tilgang til din egen økonomi. Digital valuta kan til og med programmeres av utstederen slik at den kun kan brukes til visse typer kjøp eller utgifter.

Selv om det kommer til å bli veldig vanskelig å stoppe dette løpske toget som er The Great Reset, er en del av vårt forsvar å motsette seg og forhindre at WHOs pandemiavtale blir realitet, ettersom vi ser ut til å miste vår nasjonale suverenitet hvis den gjør det.

Opprinnelig publisert 30. mars 2022 på Mercola.com

Oversatt fra originalen: The Chilling Reason They Won’t Declare the Pandemic Over?

Kilder og referanser:

Innlegget er hentet fra Steigan.no

Forsidebilde: Myriam Zilles

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

7 kommentarer. Leave new

 • Northern Light.
  3 april 2022 13:33

  World Economic Forum (WEF) ble slått sammen med Forente Nasjoner for et par år tilbake av generalsekretæren, uten at de 193 medlemslandene ble tatt med på råd. Noe som hovedstrømsmedia har unnlatt å omtale, det er nesten ingen utenom faste lesere av alternativpressen som vet det. Men betydningen av partnerskapet WEF og FN kan vanskelig overdrives.

  For i FNs organisasjonskart blir WEF i ledelsen, og Verdens Helseorganisasjon som er i FN systemet, er underordnet ledelsen av FN. WEF representer og er partner med de store selskapene i den farmasøytiske industrien (Big Pharma), og er samtidig overordnet WHO i FN. Hvordan kan medlemslandene da vite at det ikke er Big Pharma i kulissene som dikterer direktivene som WHO pålegger medlemslandene å gjennomføre?

  Gates Foundation finansierer WHO med en milliard dollar i året, og Gates har store eierinteresser i selskapene som fremstiller mRNA-injeksjonene kalt vaksiner. Da blir det ikke for hardt tatt i å si at WHO er en frontorganisasjon for Big Pharma. Hvis WHO pålegger medlemslandene å tvangs-vaksinere befolkningene, får vaksineselskapene solgt sitt produkt til hver eneste innbygger i WHO medlemsland til en pris de selv fastsetter.

  De kaller det forhandlinger om priser, men Big Pharma har sine folk på begge sider av bordet. Den astronomiske profitten for vaksinene blir utenfor folks fatteevne, potensielt 8 milliarder mennesker skal få et «tvangsabonnement» på injeksjoner for resten av livet. Dette handler ikke om helse men om at en skruppelløs kriminell farmasøytisk industri bruker sin frontorganisasjon WHO til å tvinge hver innbygger i WHO medlemsland til å ta deres injeksjoner.

  En mRNA-injeksjon kalt vaksine som svekker det naturlige immunforsvaret, og det er nå etter hvert blitt mange studier som viser det. Fullvaksinerte får Covid lettere enn uvaksinerte, og sykdomsforløpet blir alvorligere, (se også studie i kommentarfeltet nedenfor). EUs Eudura Viligance som registerer bivirkninger og død etter Covid «vaksinene», viser at 4 millioner vaksineskader er rapportert , 50% av dem alvorlige, og det i et EU med 450 millioner innbyggere. (EV registrerer bare 1-10% av faktiske tilfeller).

  Big Pharma tjener på vaksinene, og tjener på medisiner til behandling av bivirkninger forårsaket av de samme vaksinene. Da er det bekvemt for den mest kriminelle industrien i verden, at de har WEF som partner og som er overordnet WHO i FNs organisasjon.

  Svar
 • Northern Light.
  3 april 2022 13:35

  Mens du ble distrahert av Russland, Will Smith og «Party-Gate», ga den britiske regjeringen ut en rapport som bekrefter at de fullvaksinerte nå utgjør 92,4 % av alle dødsfall i forbindelse med Covid-19 i England.

  Del 1. De siste offisielle dataene fra UK Health Security Agency er ekstremt bekymringsfulle. Den viser nå at de fullvaksinerte står for 92 % av alle Covid-19-dødsfall i England, hvorav 4 av fem er blant de trippelvaksinerte. Men et tilbakeblikk på historiske data viser at rett før Omicron rammet landet, hadde den vaksinerte befolkningen faktisk færre dødsfall, og utgjorde bare 82 % av alle Covid-19-dødsfall i England.

  Det første problemet her er at Delta var den dominerende stammen da, og angivelig forårsaket mye mer alvorlig sykdom enn Omicron-varianten, som gir et sykdomsforløp som kan sammenlignes med forkjølelse. Det andre problemet er at disse historiske dataene ble registrert før den britiske regjeringen bestemte seg for å starte den enorme «Get Boosted Now»-kampanjen.

  Så hvorfor har antallet dødsfall økt blant de vaksinerte, men falt blant de uvaksinerte når millioner av briter angivelig har fått en «full beskyttelse» fra en tredje dose av Covid-19-vaksinen, og en mild form for Covid-19 nå er dominerende i landet? Er dette bevis på at Covid-19-injeksjonene ikke virker og faktisk gjør mottakerne sykere?

  Du vil ikke høre om disse ekstremt bekymringsfulle dataene i hovedstrømsmedia fordi de er for opptatt med å forsøke å distrahere deg med 24/7 propaganda om Russlands invasjon av Ukraina, gjentakelser og fordømmelser av en mann, Will Smith, som fiker til en annen mann for å ha respektløs mot hans kone, og forteller deg hvordan politiet nå kommer til å straffeforfølge folk i Downing Street for å holde fester under nedstengningene.

  Men de utelot den delen som viser at det har kostet skattebetalerne mange tusen pund for politiet å etterforske denne galskapen selvfølgelig. Så det er overlatt til oss å gjøre deg oppmerksom på at offisielle data viser Covid-19-tilfeller, sykehusinnleggelser og dødsfall igjen øker i England. Men de øker ikke blant den uvaksinerte befolkningen, de øker bare blant de vaksinerte, og det er hovedsakelig de som har fått tre injeksjoner. UK Health Security Agency (UKHSA) publiserer en ukentlig Covid-19-vaksineovervåkingsrapport som inneholder data om Covid-19-tilfeller, sykehus-innleggelser og dødsfall etter vaksinasjonsstatus.

  I følge rapporten var det totalt 1 182 326 registrerte tilfeller i løpet av disse fire ukene, og sjokkerende 792 120 av dem var blant de trippel-injiserte mens bare 211 979 tilfeller var blant de uvaksinerte. Men selv da var 141 961 av disse tilfellene blant barn. I alt utgjorde den vaksinerte befolkningen 82 % av alle Covid-19-tilfellene mellom 21. februar og 20. mars, 4 av hver 5. var blant de trippelvaksinerte. Mens den uvaksinerte befolkningen utgjorde bare 18 % av tilfellene. Men det blir dessverre enda alvorligere når det gjelder innleggelser.

  I følge rapporten var det totalt 8936 registrerte Covid-19-sykehusinnleggelser i løpet av disse fire ukene, og sjokkerende nok 7088 av dem var blant de trippelvaksinerte, mens bare 1025 sykehus-innleggelser var blant de uvaksinerte. UKHSA hevder imidlertid at 833 av sykehusinnleggelsene blant de uvaksinerte var unge tenåringer og barn. Dette gir ikke mening av tre grunner:
  1. Omicron er angivelig den mest milde varianten til dags dato.
  2. Barn har aldri lidd av alvorlig Covid-19 sykdom. 3.Barn er registrert med færre sykehusinnleggelser enn da Delta var dominerende.

  Mellom uke 35 og 38 var det 487 Covid-19-sykehusinnleggelser blant uvaksinerte barn, og vi kan forsikre deg om at dette tallet er typisk gjennom hele perioden da Delta var dominerende. Så hvorfor har innleggelser nesten doblet seg blant barn nå det er Omicron, en mildere variant, som er dominerende? Det ser ut til at UKHSA, med hjelp fra NHS, med vilje øker disse tallene ved å teste alle barn som er innlagt på sykehus for hvilken som helst lidelse i håp om at de vil teste positivt og kan registreres som Covid-19. Hvorfor?

  Svar
 • Northern Light.
  3 april 2022 13:37

  Del 2. Fordi de har begynt å rulle ut denne unødvendige og eksperimentelle injeksjonen til barn helt ned i 5-årsalderen, og de trenger å fuske med tallene for å finne støtte for deres kriminelle beslutning om å fortsette med det. Når vi faktisk trekker innlagte barn fra tallene i de siste dataene, finner vi faktisk at andelen sykehusinnleggelser blant den vaksinerte befolkningen er mye høyere enn UKHSA har klart å få det til å fremstå med sine tvilsomme tall på barn.

  Ved å fjerne barn utgjorde i alt den vaksinerte befolkningen sjokkerende 87 % av alle Covid-19-innleggelser mellom 21. februar og 20. mars 22. mars, mens de ikke-vaksinerte kun utgjorde 13 %. Men når vi inkluderer barn, finner vi at den vaksinerte befolkningen utgjorde 74 % av alle Covid-19 sykehusinnleggelser, mens de ikke-vaksinerte stod for 26 %.

  I følge rapporten var det totalt 4.456 registrerte dødsfall i løpet av disse fire ukene, og omtrent 4.119 av dem var blant de vaksinerte, hvorav 3.285 var blant de trippelvaksinerte. Mens bare 337 dødsfall ble registrert blant de uvaksinerte. Dette betyr at i en vaksinert befolkning utgjorde skremmende 92,4 % av alle Covid-19-dødsfall mellom 21. februar og 20. mars 22. mars trippelvaksinerte. Mens den uvaksinerte befolkningen utgjorde bare 7,6 % av dødsfallene. Men dette gir ikke mening.

  Det vi finner er at det var 4011 dødsfall i løpet av disse fire ukene, noe som betyr at dødsfall akkurat nå på grunn av Omicron er 10 % høyere enn da Delta var dominerende. Men det mest bekymringsfulle funnet er fordelingen av dødsfall med Delta-varianten sammenlignet med nå, hvor Omicron er dominerende og millioner har blitt trippelvaksinerte.

  Mellom uke 41 og uke 44 utgjorde den vaksinerte befolkningen 3 309 av de 4 011 Covid-19-dødsfallene, noe som betyr at de utgjorde 82 % av Covid-19-dødsfallene da Delta var dominerende og flertallet ikke hadde hatt en tredje injeksjon. Mens de uvaksinerte stod for 702 av de 4011 Covid-19-dødsfallene, noe som betyr at de stod for 18% av Covid-19-dødsfallene da Delta var dominerende. Det dette også viser er at antallet dødsfall som forekommer blant den vaksinerte befolkningen har økt med 25 % nå som Omicron er dominerende og millioner hadde fått en tredje injeksjon, sammenlignet med da Delta var dominerende og millioner ikke hadde hatt et tredje stikk.

  Mens antallet dødsfall som forekommer blant den uvaksinerte befolkningen faktisk har falt med 52 % nå som Omicron er dominerende, sammenlignet med når Delta var dominerende, som var en mye mer alvorlig variant. Kan du nå se hvorfor de siste dataene ikke gir mening hvis du har inntrykk av at Covid-19-vaksinene faktisk er effektive?

  Disse dataene viser ikke bare at vaksinene ikke virker, de viser at de faktisk gjør mottakerne sykere. Så der har du det, mens du ble distrahert av Russlands invasjon, Will Smiths ørefik og politi på Downing Street-fester, publiserte den britiske regjeringen data som bekrefter at Covid-19-tilfeller, sykehusinnleggelser og dødsfall øker, og de trippelvaksinerte står for de aller fleste av dem alle.

  Fra The Expose, publisert 30 Mars 2022. Skrevet av: The Expose. Oversatt fra engelsk, noe forkortet og redigert. Linker, diagrammer og oversikter i orginalartikkelen. Orginal artikkel: «Whilst you were distracted by Russia, Will Smith & “Party-Gate”, the UK Gov. released a report confirming the Fully Vaccinated now account for 92.4% of all Covid-19 Deaths in England».

  Svar
  • Wasan Totland
   3 april 2022 22:44

   Det er en del ting du overser her. Alle dødsfall, også på grunn av kvaksinene blir registrert som corona dødsfall så lenge den innlagte har testet positivt. Alle som legges inn testes. testene er ubrukelige. Jeg prøvde å teste en frukt som ble positiv. Statistikk kan likevel leses av eksperter slik at man finner vesentlige avvik. Det som ikke kan skjules er også overdødelighet.

   Svar
 • En del bibelske profetier er i ferd med å oppfylles. Og det går fortere og fortere … Vi må være våkne nå. Vi som motsetter oss dette, kjemper mot uhyggelige krefter.

  Svar
  • «En del bibelske profetier er i ferd med å oppfylles.»

   Og hvem er det eventuelt som har skrevet disse «profetier»? Guder?
   Og hvorfor eventuelt?

   Svar
 • Må innrømme at jeg er dritt lei av å lese om covid 1984.
  Dette fordi, de har blitt avslørt for lenge siden. Dataene deres holder ikke. Alt de gjør og sier rakner ved gjennomgang. Slik har det vært lenge.
  Allikevel kommer vi ingen vei mot faenskapet og det er fordi vi ikke er nok opptatt av maktstrukturer, hvilket går ut på å finne ut hvordan man kan svekke deres og styrke våres, samt å finne metoder som kan brukes i mot dem.

  Av det Northern light nevnte er koblingen mellom WEF og FN noe som kunne gripes mere fatt i. Hvordan er denne koblingen utført formellt. Hva slags rettigheter har WEF fått?
  Er dette slik å forstå at WEF er blitt med i ledelsen?
  Er ikke dette noe ala om Schiebstedt fikk representanter i regjeringen vår?
  Dette viser med tydelighet at at noe styre er ikke trygt noe sted. Det er blitt på mote å kuppe alle ved å lansere styrers samarbeidsstyre hvilket plutselig blir ett udemokratisk styre. Når man kan innføre privat organisasjoner på ett overnasjonalt plan, burde det reageres. Fordi det er en krigshandling. Angrep på nasjonal suverenitet er krig.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Paul Craig Roberts:

Når du forhandler med djevelen kan du ikke være godtroende!

Forrige innlegg

Fryktelig sløseri med våres penger

Strømmen blir dyrere, i stil med globalistenes vyer

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.