POSTED IN Coronavaksiner, Helse

WHO, som tjener legemiddelindustrien, sier at Covid er over.

Hvorfor fortsetter vaksineringen i Norge?

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Store Norsk leksikon skriver følgende om WHO:

Verdens helseorganisasjon, forkortet WHO, opprettet 1948, er en internasjonal organisasjon for helsespørsmål tilsluttet FN som frittstående særorganisasjon. Alle selvstendige land og noen andre områder er medlemmer, til sammen 194 medlemsland (2019).

Vi noterer oss at det ikke er et FN-organ, men formuleringen er så fiffig at de fleste vi tro at de er det. WHO finansieres med bidrag fra stater, men også fra private som Bill og Belinda Gates og Rockefeller sine fond. Noen vil tro at de gjør dette ut fra ideelle motiv. Vi tror ikke det, bl.a. fordi disse private eierne har store interesser innen legemiddelindustrien.

Derfor tar vi i alt av informasjon fra WHO med stor skepsis. Det er et organ som ikke ikke bare tjener helsen til verden befolkning, men er organ som tjener legemiddelindustrienes interesser. Det er en industri som lever av sykdom – ikke av helse.

Et av mange spørsmål blir da dette: Hvis det som ble kalt Covid-pandemien er over, hvorfor anbefaler norske helsemyndigheter fortsatt folk til å vaksinere seg? Et annet spørsmål er dette: Hvor mange mennesker døde av covid (bekreftet av obduksjoner) og hvor mange døde av vaksiner? Et tredje er dette: Kan overdødeligheten i Norge og i vestlige land skyldes vaksinene?

Men slike spørsmål blir ikke stilt. Er en redd for svarene?

Knut Lindtner
Redaktør

WHO avsluttar covid-bløffen med den største løgna av dei alle

Av dr. Vernon Coleman, henta frå The Exposé. Omsett henta frå og noko forkorta av Saksyndig.

dr. Vernon Coleman

Verdas helseorganisasjon seier at covid-19-bløffen er over, og påstår at covid-19 drap anslagsvis 20 millionar menneske. Dei kunne likegodt ha påstått at det drap 200 millionar eller to milliardar. Det talet er ein sjuk spøk.

Alle som påstår at 20 millionar døydde av covid-19 er ein tosk med vrangførestillingar, ein feilinformasjons-spesialist eller ein skremselspropagandist som prøver å gjere verdas største medisinske bløff (no avtakande) om til ein historisk realitet.

Eg vil estimere, utifrå offisielle statlege tal, at covid-19 (som eg alltid har sagt er influensa med eit anna namn) drap betydeleg færre enn ein million menneske over heile verda i 2020 og 2021 (med tal for dei to åra kombinert). Det vil seie mindre enn 500 000 i kvart av dei to åra.

Sidan WHO-tala viser at den vanlege, ikkje-marknadsførde influensaen kan drepe 650 000 i året, og sidan der var so godt som ingen influensadødsfall i 2021 og 2021, (det vart rapportert i hovudstraumsmedia at influensaen mellombels hadde forsvunne), er det tydeleg at covid-19 heller var mindre dødeleg enn ein temmeleg ordinær influensa. Eg har allereie produsert evidens som viser at ifølgje den britiske regjeringa sine eigne tal, var ikkje covid-19 noko verre enn influensa i Storbritannia. Og dødelegheitstala viser at dødsratane i 2020 ikkje var verre enn vanleg.

WHO sitt tal på 20 millionar dødsfall er basert på absurde, falske tal der pasientar som døydde etter ein positiv (men ubrukeleg) PCR-test vart oppført som døde av covid-19, endå dei ikkje hadde nokon symptom på covid-19 og hadde døydd i ei bilulykke, blitt overkøyrt av ein buss eller hadde døydd av hjartesjukdom. Regjeringar rundt om i verda har innrømt at tala var overdrivne. I somme land vart sjukehus gjevne pengar for å overdiagnostisere covid-19.

Eg vil svært gjerne debattere desse tala med ein seniorrepresentant frå WHO på direktesendt, riksdekkjande TV eller radio. Men eg fryktar med rette at som vanleg vil ingen gå med på å debattere. Dei kjem ikkje til å debattere fordi at eg har rett og dei har feil, og at dei veit at dei vil bli audmjuka, og at heile covid-bløffen til bli diskredittert. Media, som heilt til siste slutt ikkje vil stille spørsmål, vil trykkje og dele 20-millionartalet som om det var ekte. Ingen TV- eller radiostasjon vil tillate ein skikkeleg, direktesendt debatt fordi dei har brukt tre år på å fortelje løgner.

Endeleg, om covid-19-bløffen no er offisielt over, kvifor set legar framleis covid-19-sprøyter? Og kvifor går helsepersonell framleis rutinemessig med munnbind?

Forsidebilde: CDC

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • https://expose-news.com/2023/05/10/who-ends-the-covid-hoax-with-the-biggest-lie-of-all/

  Vernon Coleman ble forsøkt diskriminert kort tid tilbake her på derimot.no kort tid tilbake i kommentarfeltet og forsøkt stengt ute fra flere steder på nettet. MEN, Coleman gir seg ikke – han finner alternative medier for ytringsfrihet; bl.a.her på nettstedet derimot.no og newsvoice.se og bortetter.

  MSM over det hele som styres av «USUK» eide/kontrollerte falske globalistiske agendaer.

  Vi som søker sannheten lærer om en skammelig/hundreder av års planlagt utvikling, hevnbasert sådan. Forbryterne stammer fra landeveisrøverne (kort sagt) i det tidligere Khazariske riket, hvor kongen til slutt fikk nok, og ga bud om at disse morderiske «røverne måtte velge religionene jødedommen (de er IKKE jøder), eller den muslimske tro og retningslinjer. Obs. utad gjorde de det. HEVNEN er allestedsværende og levende den dag idag. Wef i samarbeid med FN´s (Rockefellers skapning) forteller oss det meste. De kan jo ikke dy seg for å publisere hva målet deres er, og skal være:
  VERDENSHERREDØMME OG ØDELEGGELSE AV MENNESKEHETEN (omskaping i deres bilde). Hevnattityden og dens mål skal fullføres! Begrepet «Nåde», er for dem komplett ukjent. At våre politikere «all over» groomes for alt det er verdt, bl.a. ved falske utlegninger som klima-alarmen, bearbeidelser av barn og ungdom, voksne likeså ikke minst. For et bedrag.

  Takk til alternative medier for all informasjon. Måtte SANNHET vekke alle som fortsatt sover. Dessverre har hevnerne pr. idag overtaket. Utviklingen synes sikker; Agenda 2030 har ført til at globalistenes arbeid via FN/WEF/WHO med flere, våre lands trojanske hester/forædere av menneskeheten ser målet klart. . Alternativet likeså; UTSLETTELSE av motstandere/unyttigheter ved Covid vaksinene – en øvelse på veien for WHO & Co. å innføre tvansvaksinering.

  BARNA VÅRE; VÅRE umistelige barn skal nå OFRES på hevnens omtalte alter. – Pedofili-restriksjner avskaffes( eks.). Vi vil jo arbeide for et mer «bærekraftig» psykologisk/pedagogisk samfunn, og legge opp til det fra 0-alder av. Foreldre-kjærlighet oversettes med seksuelle uttrykk (mekanisk). Det passer perfekt med (tvungne) implanteringer i menneskenes hjerne = de overlevende for en tid.

  Ondskapen fyrste, noen kaller ham Lucifer smiler tilbake og signaliserer:

  BÆREKRAFTIG .

  ……………………

  Tydeligere signal nok på faenskap. Menneske-/barneofring er min oversettelse på bærekraftig .

  Vær så snill, stem ved alle valg på stortingspartier. Jeg velger konservativt – på vegne av hva som framkommer etter hvert av svik og f.skap+.. Skam på dere uvitende norske politikere, dess verre dere som vet/følgere av ondskap som dere så tydelig står for når det kommer til stykket. For et valg.

  Slik som dette mitt ikke særlig intellektuelle skriv kan lørdagen brukes til. Opprørt, patetisk – idet vestlandsk regnvær tar pause for strålende vakkert nok vær hvor solen dominerende. Straff nok, men barna og overfall på dem går foran. Derfor.

  Svar
  • Oi, Katastrofe, kan kanskje tolkes som ironi ;). Barth Eide og kronprinsparet like nok dette. Og flere med.

   «Stem ved alle valg på stortingspartier» – jeg skulle rette til store bokstaver på noe der. Og så ble som vi ser. RETTER det til:

   «Vær så snill, stem ved alle valg IKKE på stortingspartier». Osv. Snubler litt ellers også, vanskelig stoff – og hjertet forstyrrer :).

   Svar
 • Vil berre opplyse at linken til Saksyndig-artikkelen ikkje fungerer.

  Svar
 • wasan Totland
  13 mai 2023 23:06

  Basert på en artikkel somk tidligere har vært offentliggjort her på Derimot.no vedrørende bløffen de satte i gang med under svineinfluensaen, er det ingen ting som forundrer meg lenger. Hvem som helst kunne stille diagnose også over telefon. Jeg husker ikke navnet på den, og det var bare delvis gjenngitt opplysninger fra den lange artikkelen. Mye interessant der som nok dr. Vernon Coleman også burde ha sett på.

  Svar
 • «Det vil seie mindre enn 500 000 i kvart av dei to åra.
  Sidan WHO-tala viser at den vanlege, ikkje-marknadsførde influensaen kan drepe 650 000 i året…»

  Er det noen i maktapparatet eller media som rødmer eller tar sjølkritikk?
  Nei, antagelig ikke. – Hvis de ikke får betalt for det.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Hvor lenge varer erklæringer om evig brorskap?

På Gaza og Vestbredden visner gyldne løfter fort.

Forrige innlegg

Øystein Nordeng, professor em. i økonomi BI:

EU: Synkende produksjon,
mangler billig energi og
medlemslanda har motstridende politikk

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.