POSTED IN Helse, Kupp/Fargerevolusjoner

WHO skal styre verdens helsepolitikk. Det betyr at en underkaster seg legemiddelindustrien.

Deres hovedmotiv er penger, ikke helse. Jo mer sykdom, desto større fortjeneste.

7 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

WHO-leiar seier at heile verda må underkaste seg organisasjonen som førebuing på framtidige pandemiar

Innlegget er hentet fra Saksyndig

Det nylege årsmøtet til World Economic Forum i sveitsiske Davos var fylt av det vanlege skremmande, men føreseiande globalist-pratet vi ser kvart år. Der kom derimot nokre spesielt urovekkjande kommentarar frå generaldirektøren i Verdas helseorganisasjon (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dette rapporterer Natural News, og dei skriv (mi omsetjing):

«Under ein tale i ein seanse ved namn ‘Sjukdom X’ om framtidige virusutbrot, sa han at verda må førebu seg på ein ‘felles fiende’ og at ‘utan ein delt respons, vil vi stå overfor det same problemet som covid’. Løysinga hans? Ein billion [tusen milliardar; oms.an.] dollar i midlar og ein global avtale mellom landa rundt om i verda om å levere kontrollen over til WHO.

Skal denne mannen, Tedros Adhanom Ghebreyesus, som er utplukket av legemiddelindustrien, styre vår helespolitikk?

‘De kan til og med kalle covid den fyrste sjukdom X, og det kan skje igjen,’ sa Tedros til globalistane som var til stade.

‘Naturlegvis er der enkelte som seier, åh, dette kan skape panikk. Nei, det er faktisk betre å forvente noko som kan skje, fordi det har skjedd i historia vår mange gonger, og førebu seg på det,’ la han til.

Det hypotetiske viruset som dei ønskjer å førebu seg på kan vere 20 gonger dødelegare enn covid-19, drepe som mange som 50 millionar rundt om i verda, og sjølv om ein ikkje trur at det eksisterer enno, pressar dei likevel verda til å kome med ein proaktiv plan for den.

Til dømes sa han at eit tidleg åtvaringssystem og ein plan om å redde helse-infrastrukturen frå å bli overvelda, kan hjelpe til med å halde dødstala nede. Han sa at WHO har inngått partnarskap med andre globale organisasjonar for å få initiativ på plass til å førebu, inkludert eit pandemifond til å hjelpe med ressursar, og ein overføringshub for mRNA-vaksineteknologi for å adressere skilnader når det gjeld distribuering av vaksinar. […]

Leiaren i WHO sa òg at gruppa sin kontroversielle ‘Pandemiavtale’ må bli innført globalt for å betre kunne førebu seg på den neste pandemien.

Monica Crowley, tidlegare under-finansminister for offentlege affærar, skreiv på X: ‘Akkurat i tide for presidentvalet, eit nytt smitteelement for å late dei innføre ein ny WHO-traktat, stengje ned igjen, avgrense ytringsfridom og øydeleggje meir fridom.’

Tidsfristen for å innføre lovverket er berre nokre månader unna, og mange nasjonar steilar over mengda av kontroll som WHO vil ha rundt korleis dei handterer responsen sin på virusutbrot. Tedros oppmoda dei til å leggje til side nasjonale interesser: ‘Dette er ei felles global interesse, og særs smale nasjonale interesser burde ikkje kome i vegen.’

Han la til: ‘Sjølvsagt er nasjonale interesser naturlege, men dei kan vere vanskelege, og påverke forhandlingane.’

Skriver en under pandmitraktaten er det disse som bestemmer.

So fort Pandemi-traktaten blir gjeldande, må alle medlemslanda til WHO følgje deira avgjerder. Det set byrået i førarsetet når det gjeld hindring, førebuing og respons, og direktiva deira kan overstyre kvar nasjons eigne lover, inkludert den amerikanske grunnlova.

Dr. Meryl Nass, epidemiolog innan biologisk krigføring og indremedisinar, har åtvara om menneskerettsvernet som traktaten kjem til å ta vekk. Ho sa at den vil bli brukt til å påtvinge bruken av digitale pass og sensur, og fjerne ytringsfridommen til folk. Den vil òg tvinge statar til å presse fram ei sentral ‘offisiell’ forteljing. I tillegg vil WHO bli i stand til å diktere kva slags legemiddel land kan skrive ut mot sjukdommen.

I tillegg vil Tedros bli i stand til å erklære pandemiar etter kva han finn for godt, sjølv om det berre er ein trugsel i staden for eit legitimt utbrot, for å kunne oppnå denne kontrollen. Han kan til og med bli i stand til å utstade verdsdekkjande nedstengingar på grunn av pandemiar og klimaendringskriser under traktaten.»

Redaksjonen har lagt til bilder m/tekst

Forsidebilde: Etactics Inc

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

7 kommentarer. Leave new

 • NRK: «Koronahåndtering granskes.»
  Støre skriver noe om å være «bedre rustet ved neste alvorlige hendelse».
  Den varslede «catastrophic contagion», mener han sikkert.
  De «høytstående» innen «helse» har øvd og er klare.
  Barn og unge er neste målgruppe. Et designer-virus da antagelig, siden man vet det i forkant.
  Om det er et dødelig biovåpen eller en bløff med dødelighet på 0,3%? Den som overlever får se.
  Ca. 80 % «fullbeskyttede» og immunsvekkede ligger dårlig an, stakkars.

  Svar
  • wasan Totland
   29 januar 2024 23:40

   De er ikke i stand til å endre det de kaller virus. De er ikke i stand til å plukke fra hverande baseparene en gang. Husk at et elektronmikroskop må ha døde ting som er i ro for å virke. Ettersom covid viruset kun eksisterer på en datamaskin med tretti basepar og en masse Atropin etterpå er det bare en bløff. De tretti tusen baseparene som angivelig hevdes har aldri blitt sekvensert og flere store navn sier at det er en bløff. De kan muligens slippe sykdommer som Ebola, men disse har vi enkle medisiner mot i dag.

   Svar
 • «WHO-leiar seier at heile verda må underkaste seg organisasjonen som førebuing på framtidige pandemiar.»

  Ja, de gærne øver seg.

  Så får vi øve oss vi ( frie?) innbyggere også.
  ‘Vi er många’.
  De er skruppelløse og løgnaktige og har , foreløpig, makt virker det som om.
  – Fordi vi har en infantil tro på deres maktmidler, penger. (?)
  Så får vi bare være ærlige, kunnskaps-søkende, sterke,- og utholdende.
  Jeg tror dette vinner på sikt.

  Svar
 • Northern Light.
  29 januar 2024 19:09

  At World Economic Forum inngikk et partnerskap med Forente Nasjoner for noen år siden, var da – og det er enda mer tydelig nå – det største kuppet den globale storkapitalen har gjort. WEF er partner med de mektige kapitalforvaltningsselskapene som BlackRock, StateStreet og Vanguard, som er finansielle eiere av de stoe selskapene i den farmasøytiske industrien som fremstiller mRNA-ineksjoenene kalt vaksiner for å få folk til å ta dem.

  WEF er også partner med Gates Foundation, og Gates har store eierinteresser i vaksineselskapene, som Moderna, eierskap til store aksjeposter han opprettet før det ble erklært en pandemi, og før generalprøven på plandemien, Event 201, hos John Hopkins Institute, arrangert av Gates Foundation og WEF, og med WHO tilstede.

  Dette er noe av det mest tvers igjennom korrupte som har hendt i historien. Hadde vestlig hovedstrømpresse og media drevet journalistikk, hadde det blitt avslørt bare noen måneder. Men de nevnte kapitalforvaltningsselskapene er også eier av over 90 prosent av presse og media, som har fungert som et ukritisk pressesenter for den farmasøytiske industrien fra plandemiens første dag.

  De fikk de vestlige befolkningene til å tro covid var den nye spanskesyken, og milliarder stilte seg i kø for å bli «vaksinert» for et virus med en overlevelsesprosent på over 99. Etterhvert har dessverre over 5,5 milliarder i industrialiserte land nå fått flere enn en injeksjon, og har fått et svekket immunforsvar, for «vaksinen» er et biovåpen. De som overlever blir livsvarige kunder for Big Pharma, industriens våte drøm.

  WHO er 80 prosent privatfinansiert, halvparten av dette fra Gates – dette alene skulle være mer enn nok til å erklære at WHO er korrupt – og kan nå pålegge de alle FNs 194 nasjoner, unntatt de som reserverer seg, å pålegge sine befolkninger å ta alle «vaksiner» WHO vil. Genialt av den globale storkapitalen, for landene må kjøpe inn «vaksinene» selv om de må ta opp lån, noe som også kapitalforvaltningsselskapene tjener på, siden de også er finansielle eier av bankene.

  Prisene på vaksinene settes av Big Pharma, og siden de har sine folk i legemiddeltilsynene og finansierer dem også, sitter den farmasøytiske industrien på begge sider av bordet når det forhandles om priser. Den mest kriminelle industrien i verden kan nå snart bestemme hva den enkelte borger i landene skal ha av deres produkter, og straffe dem hvis de ikke adlyder. Fordi den digitale ID som registrerer vaksinestatuskobles til en digital valuta, og vaksine-nektere kan stenges ute fra samfunnet, helt eller delvis.

  Dessverre er de fleste intetanende om dette, og har et positivt inntrykk av Verdens Helseorganisasjon, som de tror virker for alles beste og landenes folkehelse, og er ikke mottakelige for kritikk av WHO som dette som de avviser som konspirasjonsteorier. For WHO advarte jo mot mot søtningsmiddelet aspartam nylig, og det befester deres inntrykk av WHO som en oppriktig beskytter for folkehelsen, og dermed blir de også ukritiske når WHO annonserer den neste «pandemien». Et smart trekk av WHO.

  Verdens Helseorganisasjon er bare en frontorganisasjon for Big Pharma, som bare har enorm profitt for sine eiere som mål, som John. D. Rockefeller som grunnla den farmasøytiske industrien hadde som mål. Når industrimagnater grunnlegger noe er det for profitt, ikke for alminnelige folks helse, for det er ikke noe å tjene på i friske mennesker for en profittdrevet farmasøytisk industri.

  Svar
  • Rolf Galgerud
   30 januar 2024 15:52

   Man bør vel ha litt respekt for WHO som har en leder som alt nå vet at kommende virus vil bli 20 ganger mer dødelig enn covid. Dette er egentlig for alvorlig til å fleipe med, men litt galgenhumor bør man vel koste på seg. Er ellers enig med nesten alt du skriver. Takk for din innsats.

   Svar
 • Det er til å le seg ihjel av: « Neste pandemi x kommer til å få folks oppmerksomhet!», sitat Bill Gates.
  De bestiller en pandemi??? Det henger ikke på greip! Så kjøper de aksjer i vaksineindustrien. Bill ble tyve ganger «rikere» på aksjene har kjøpte før den såkalte Covid planlagte pandemien. Denne gangen må vel folk for h…te skjønne tegninga!? De fikk ikke drept mange nok. Tilrevet seg nok kontroll ved første plandemi. «Så nå gjør vi det en gang til, dere.!? «Sauene gjør som vi sier uansett!»

  Svar
 • Legger ved linken til denne videoen hvor Dr. David Martin beskriver hvordan Pfhizer og Moderna leverte de biologiske våpnene. Og hvem som står bak og startet krigen mot oss.
  https://www.uimedianetwork.com/293534/the-great-setup-part1.htm

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Wolfgang Streeck:

Tysklands økonomisk-politiske situasjon og Wagenknechts sjanser.

Forrige innlegg

Finsk studie:

Vindturbin-industriområder fordriver det lokale dyrelivet.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.