POSTED IN Coronavaksiner, Helse

Er norske helsemyndigheter blitt et haleheng og ikke vaktbikkje over folkehelsa?

Norge følger WHOs råd som en lydig hund.

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

WHO trenger ikke spissfindig jus for mer makt, Norge vil uansett dilte

Av Julia Schreiner Benito

Innlegget er hentet fra Hemali

Vi kan krangle om jus og selvråderett, eller vi kan innse at Norge lydig følger WHO.

Inngripende avgjørelser om nedstenging, vaksinepass og karantene blir enklere når du kan vise til WHO. Under pandemien fikk vi utallige eksempler på det, og hvorfor skulle det slutte der?

Når nå WHOs medlemsland reforhandler det internasjonale helsereglementet, IHR, er ett av forslagene å opprette en komité for «overholdelse og ansvarliggjøring».

Målet er at medlemslandene ytterligere skal etterleve WHOs regler og anbefalinger. Det er historieløst å tro at ikke Norge vil stå skolerett. WHO styrker også sitt arbeid for å “slå ned på feilinformasjon”.

La oss være kritiske til at en ikke-folkevalgt organisasjon som flyter av penger fra medisinsk industri og mediebyrårer skal kunne definere “sant” og “usant” på vegne av 194 medlemsland.

Vi trenger ikke mye jus, Norge dilter uansett

Myndighetspersonene i NRKs Debatten torsdag 19.10. sa skråsikkert at Norge aldri vil oppgi sin suverenitet i helsespørsmål. Det trenger vi heller ikke. WHO trenger ikke drama, jus, tvang eller kupp. Kjerkols logring holder.

I framtiden vil WHOs generaldirektør stå mye friere i å definere «krise». Under forrige «krise» måtte Grunnloven vike, og våre helsemyndigheter underkastet seg WHO også når egne fagmyndigheter var uenige med WHOs anbefalinger. Selv når disse gikk imot etablert faglig konsensus om bruken av smitteverntiltak under en pandemi.

Generalsekretær Tedros Gebreyesus er ikke valgt av medlemslandene, men ble ansatt bak lukkede dører. Han rapporterer ikke til noen folkevalgte organer og det finnes ingen mulighet for å ettergå ham eller hans beslutninger.

Det var tyst fra Stortinget da under pandemien, og naiv er den som ikke innser at det vil være minst like stille ved neste «krise». Stortinget vil neppe opponere før signering i mai 2024, eller ved neste WHO-definerte «krise».

Legg til at WHO endrer sine definisjoner, for eksempel på «pandemi», “immunitet” og «vaksine». La oss også minne om at 80 prosent av WHOs budsjett kommer fra private penger. Bill & Melinda Gates Foundation er størst av de private bidragsyterne.

I utkastet til den nye traktaten lyder det at WHO selv skal kunne godkjenne nye vaksiner og medisiner og velge de produsenter som skal brukes i alle medlemsland.

Sa noen bukken med havresekken?

Om WHOs pågående arbeid

 • Siden november 2022 har en arbeidsgruppe WHO jobbet med foreslåtte endringer til i kjølvannet av koronapandemien.
 • 15 medlemsland har foreslått om lag 300 endringer.
 • Arbeidet skal sluttføres innen mai 2024.
 • Landene har blitt enige om at deler av forhandlingene skal være lukket.
 • Åpne deler kan følges på WHOs nettsider.
 • To tredeler av medlemslandene kan vedta trakaten, da er den bindende for Norge uansett om vi har stemt i mot, hvis vi da ikke melder oss ut av WHO.
 • Mangeårige forsker hos WHO Astrid Stuckelberger: – WHO gikk fra å være rådgivende til instruerende.

Sentrale spørsmål

Slik svarer helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol på stortingspolitiker Bård Hoksruds (Frp) kritiske spørsmål:
“De mest sentrale spørsmål som nå diskuteres i WHO er «tilgang på mottiltak, som legemidler, vaksiner og medisinsk utstyr. Med bakgrunn i den globale skjevheten i tilgang på blant annet vaksiner under koronapandemien. Dette er et kontroversielt spørsmål blant annet fordi det handler om fordeling av knapphetsgoder»,

Her er Kjerkols premiss at tilgangen til koronavaksinene var et gode. Dypdykk i offentlige tall for dødelighet, bivirkninger og vaksinedekning gir ikke grunn til å svelge det premisset. Tvert imot tyder mye på en sammenheng mellom overdødelighet og antall doser.
Patolog Ryan Cole om overdødelighet: – Dette er hva jeg ser i mikroskopet.

Kjerkol svarer Bård Hoksrud videre

«Videre arbeider regjeringen for at koblingene mellom pandemiberedskap og universell helsedekning skal anerkjennes.»

Betyr det at vi kan miste retten til å bestemme over egen kropp?

Videre lyder det i Kjerkols svar til Hoksrud:
«Regjeringen støtter i tillegg at EnHelse-perspektivet inkluderes på en hensiktsmessig måte, blant annet gjennom styrket kommunikasjon mellom overvåkningssystemer på tvers av sektorene som omhandler human- og dyrehelse, forsterket infeksjonsforebygging og -kontroll, og forebygging av antimikrobiell resistens.»
Betyr dette at WHO skal kunne overvåke menneskers og dyrs kropper?

Videre: «Norge arbeider for at WHOs tekniske og normative rolle, og som leder i pandemirespons, ivaretas. Norge støtter også at IHR Emergency Committee ivaretas som en faglig rådgiver overfor generaldirektøren og at det skal være mer åpenhet rundt eventuell dissens og offentliggjøring av informasjon. Norge støtter videre mest mulig åpenhet, samarbeid og ansvarliggjøring for implementering og etterlevelse.

WHOs rolle vil normalt være å gi landene god informasjon om helsekriser, og råd om hvordan land og verdenssamfunnet skal håndtere situasjonen. Vår posisjon er at dette fortsatt vil være den rollen WHO skal forvalte.»

Lukkede dører og manglende debatt

Bak lukkede dører og nærmest uten debatt kan Norges helseminister i mai 2024 signere avtalen med WHO. Helt alene, uten demokratisk forankring i Storting eller hos folket. Husker du forløpet til Acer-avtalen da våre politikere forsikret:
– Neida, strømmen blir ikke dyrere!
Nå lyder det altså:
– Neida, Norge skal selv bestemme!

Vil vi dette? I et sant demokrati eier individet sin egen kropp, og det er folket som skal bestemme – ikke overnasjonale organer!


I utkastet til traktaten heter det blant annet at WHO kan:

 • Bestemme hva som skal til for å sette noen i isolasjon
 • Velge hvilke medisiner leger i alle medlemsland skal bruke mot den aktuelle sykdommen og hvilke som ikke skal brukes
 • Selv godkjenne nye vaksiner og medisiner og velge de produserer av vaksiner som skal brukes i alle medlemsland
 • Bestemme om de som ikke vil ta vaksinen skal tvangsvaksineres
 • Innføre et digitalt, globalt vaksinasjonssertifikat
 • Bestemme hvordan identifiserbare helseopplysninger som omhandler en person skal kunne offentliggjøres
 • Bestemme hvor lenge folk skal sitte i karantenene selv uten symptomer
 • Innføre krav om biologisk overvåkning som f.eks bruk av PCR-test på dyr og mennesker i søk etter patogener
 • Innføre krav om å overvåke sosiale medier og bare tillate WHOs narrativ å bli frontet
 • Innføre krav om å dele genetiske sekvenser av patogener med andre medlemsland tross at det øker spredning av biologiske våpen. Dette har frem til nå vært ulovlig i eksisterende traktater.
 • Se særlig artikkel 12 og 18 i dette dokumentet fra WHO.

Tidligere har det tatt opp til 15 år å produsere nye vaksiner. Nå vil WHO i samarbeid med CEPI – med Erna Solberg som “gudmor” og hovedkontor i Oslo – redusere tiden til 100 dager og 30 dagers produksjonstid.

Ulike jurister gir ulike tolkninger av konsekvensene av WHOs arbeid. Her er relevante lenker og fakta:

Flere kilder

Utkast til WHO-traktat
The WHO’s Proposed Amendments Will Increase Man-Made Pandemics
Bio warfare expert exposes WHO Pandemic Treaty Threat
Door to Freedom

Forsidebilde: charlesdeluvio

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

 • John Dalberg-Acton sammenfattet det relativt enkelt & greit;

  »Makt korrumperer, og absolutt makt korrumperer absolutt.»

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Når myndighetenene har en dårlig sak:

Debatten om om WHO-traktaten: Løgn på løgn.

Forrige innlegg

Nytt tysk parti

Wagenknechts parti,
tar fra Die Linke og AdF
og får 20 prosent oppslutning?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.