POSTED IN Helse

WHO?

En korrupt ulv i fåreklær?

17 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Vi republiserer denne artikkelen fordi det er helt nødvendig å minne om at WHO ikke er det mange tror. Den er etter vår mening legemiddelindustriens forlengete arm og ikke en organisasjon med det primære formål å ivareta folkehelsen.

Knut Lindtner
Redaktør

Kan vi stole på WHO?

Av F. William Engdahl

Den mest innflytelsesrike helse-organisasjonen i verden med det nominelle ansvaret for globale helse- og epidemispørsmål er FNs Helseorganisasjon, WHO, med base i Genève. Men få kjenner til de faktiske mekanismene for dens politiske kontroll, de sjokkerende interessekonfliktene, korrupsjon og mangel på åpenhet som gjennomsyrer byrået som antas å være den upartiske guiden for å komme gjennom den nåværende COVID-19-pandemien. Følgende er bare en del av det som har blitt offentliggjort.

Erklæring av en pandemi?

Den 30. januar erklærte Tedros Adhanom, generaldirektør i WHO, en folkehelse-krise av internasjonalt format eller en såkalt PHIEC. Dette kom to dager etter at Tedros møtte Kinas president Xi Jinping i Beijing for å diskutere den dramatiske økningen i alvorlige tilfeller av et nytt koronavirus i Wuhan og omliggende områder. Da Tedros kunngjorde den akutte PHIEC-erklæring, berømmet han også de kinesiske karantenetiltakene. Dette var svært kontroversielle tiltak for å sikre folkehelsen, har aldri vært forsøkt på hele byer i moderne tid, og enda mindre i hele land. Merkelig nok kritiserte Tedros samtidig andre land som blokkerte flyvninger til og fra Kina på grunn av denne underlige nye sykdommen, noe som førte til anklager om at han urettmessig forsvarte Kina.

Tedros Adhanom Ghebreyesus er en etiopisk mikrobiolog og internasjonalt anerkjent malariaforsker, som har fungert siden 2017 som generaldirektør for Verdens helseorganisasjon. (Fra Wikipedia)

De tre første tilfellene i Wuhan ble offisielt rapportert 27. desember 2019, en hel måned tidligere. Tilfellene ble alle diagnostisert med lungebetennelse fra en «spesiell» eller ny form for SARS Koronavirus. Viktig å merke seg er at den største bevegelsen av mennesker gjennom et standard år er Kinas nyttår- og vårfestival, der rundt 400 millioner innbyggere reiser over hele landet for å være hos familien. Den gikk av stabelen fra 17. januar til 8. februar. 23. januar klokken 02.00, to dager før begynnelsen av de faktiske nyttårsfestene, erklærte myndighetene i Wuhan en enestående innlåsing av alle byens 11 millioner innbyggere fra klokken 10 samme dag. Hundretusener om ikke flere millioner innbyggere flyktet da i panikk for å unngå karantenen.

Da WHO erklærte sin bekymring for den internasjonale folkehelsen 30. januar, hadde kostbare uker gått tapt for å kapsle inn sykdommen. Likevel berømmet Tedros kritikkløst de «enestående» kinesiske tiltakene og kritiserte andre land for å ha lagt «stigma» på kinesere ved å kutte reiser.

Med referanse til Wuhans COVID-19 spredning og hvorfor WHO ikke kalte det en pandemi, uttalte WHO-talsmannen, Tarik Jasarevic: «Det er ingen offisiell kategori (for en pandemi) … WHO bruker ikke det gamle systemet med 6 faser – som varierte fra fase 1 (ingen rapporter om dyreinfluensa som forårsaker infeksjoner hos mennesker) til fase 6 (en pandemi) – som noen kanskje er kjent med fra H1N1 i 2009. ”

Deretter kunngjorde Tedros Adhanom, i en bisetning, for første gang at WHO kalte denne spesielle koronavirussykdommen, nå omdøpt til COVID-19, en «global pandemi.» På det tidspunktet sa WHO at det var mer enn 118 000 tilfeller av COVID-19 i 114 land, med 4 291 dødsfall.

2009 WHO – Falsk pandemi med H1N1 svineinfluensa

Influensa A-virus subtype H1N1 er undertypen av influensa A-virus som var den vanligste årsaken til menneskelig influensa i 2009, og er assosiert med utbruddet fra 1918 kjent som den spanske influensa. (Fra Wikipedia)

På grunn av en tidligere fiasko og skandale i 2009 over erklæringen om en global pandemi rundt «svineinfluensaen» eller H1N1 som det ble kalt, bestemte WHO seg for å droppe å bruke begrepet pandemi. Årsaken til fiaskoen viser korrupsjonen som er typisk for WHO-institusjonen.

Bare noen uker før de første rapportene i 2009 om et meksikansk barn som ble smittet av et nytt H1N1 svineinfluensa-virus i Veracruz, hadde WHO stille endret den tradisjonelle definisjonen av pandemi. Det var ikke lenger nødvendig at en rapportert sykdom var ekstremt utbredt i mange land og ekstremt dødelig eller svekkende. Det trengte bare å være utbredt, som sesonginfluensa, for at WHO-eksperter ønsket å erklære det en pandemi. WHOs definisjon av H1N1-symptomene var de samme som en sterk forkjølelse.

Margaret Chan Fung Fu-chun er en kinesisk lege fra Hongkong. Hun har slektsrøtter i Shunde i provinsen Guangdong. Den 8. november 2006 ble hun valgt til ny generaldirektør for Verdens helseorganisasjon … (Fra Wikipedia)

Da daværende WHO-generaldirektør dr. Margaret Chan offisielt erklærte et fase 6 globalt pandemisk nødstilfelle, som igjen utløste nasjonale nødprogrammer, inkluderte det milliarder av dollar til kjøp av påståtte H1N1-vaksiner. På slutten av influensasesongen 2009 viste det seg at dødsfallene på grunn av H1N1 var små i forhold til den normale sesonginfluensaen. Dr Wolfgang Wodarg, en tysk lege som spesialiserer seg i pulmonologi, var da formann for Europarådets parlamentariske forsamling. I 2009 ba han om en utredning om påståtte interessekonflikter rundt EUs reaksjon på svineinfluensapandemien. Også det nederlandske parlamentet oppdaget at professor Albert Osterhaus ved Erasmus-universitetet i Rotterdam, en nøkkelrådgiver for WHO om influensa, og som var sentral i den verdensomspennende H1N1-influensa-pandemi-erklæringen, samtidig ville tjene godt på de milliardene av euro brukt på vaksiner angivelig rettet mot H1N1.

Mange av de andre vitenskapelige ekspertene fra WHO som rådet Dr Chan til å erklære pandemien, mottok penger direkte eller indirekte fra Big Pharma inkludert GlaxoSmithKline, Novartis og andre store vaksineprodusenter. WHO-erklæringen om svineinfluensapandemien var falsk. 2009-10 så den mildeste verdensomspennende influensaen siden medisinerne begynte å rapportere influensaer. Pharma-gigantene tok inn milliarder i prosessen.

Det var etter pandemiskandalen i 2009 at WHO sluttet å bruke den 6-fase pandemiske erklæringen og gikk over til den heller vage og forvirrende “Public Health Emergency of International Concern.” Men nå bestemte Tedros og WHO seg for vilkårlig å gjeninnføre begrepet pandemi, og innrømmet samtidig at de fremdeles er midt i en prosess for å skape en ny definisjon av begrepet. «Pandemic» utløser mer frykt enn «Public Health Emergency of International Concern.»

WHOs SAGE er fortsatt i interessekonflikt

Til tross for den enorme interessekonflikt-skandalen i 2009-10 som knyttet Big Pharma til WHO, har WHO under Tedros i dag gjort lite for å rense ut korrupsjon og interessekonflikter.

Den nåværende WHO Scientific Advisory Group of Experts (SAGE) er full av medlemmer som mottar «betydelige økonomiske» midler fra enten store vaksineprodusenter, Bill and Melinda Gates Foundation (BGMF) eller Wellcome Trust. I WHOs siste publisering av de 15 vitenskapelige medlemmene av SAGE hadde ikke færre enn 8 en potensiell interessekonflikt i henhold til WHOs lovverk. I nesten alle tilfeller inkluderte den «betydningsfulle økonomiske» finansiereren av disse 8 SAGE-medlemmene Bill and Melinda Gates Foundation, Merck & Co. (MSD), Gavi, Vaccine Alliance (en Gates-finansiert vaksinegruppe), BMGF Global Health Scientific Advisory Committee, Pfizer, Novovax, GSK, Novartis, Gilead og andre ledende legemiddelvaksine-aktører. Så mye for uavhengig vitenskapelig objektivitet hos WHO.

Gates og WHO

Intensjonene er det ikke noe å utsette på: Bill & Melinda Gates Foundation er verdens største transparante humanitære stiftelse, grunnlagt av Bill og Melinda Gates i 2000. Stiftelsens primære mål er globale; forbedre grunnleggende helsetjenester, redusere ekstrem fattigdom. Wikipedia

Det at mange av medlemmene i WHOs SAGE har økonomiske bånd til Gates Foundation, er veldig avslørende, selv om det ikke er overraskende. I dag er ikke WHO primært finansiert av FNs medlemsregjeringer, men av det som kalles et «offentlig-privat partnerskap» der private vaksinasjonsselskaper og grupper av typen Bill Gates-sponsede enheter dominerer.

I den siste tilgjengelige økonomiske rapporten fra WHO, fra 31. desember 2017, var litt mer enn halvparten av det generelle fondets budsjett på over 2 milliarder dollar til WHO bidrag fra private givere eller eksterne byråer som Verdensbanken eller EU. Langt de største private eller ikke-statlige finansiererne av WHO er Bill og Melinda Gates Foundation sammen med Gates-finansierte GAVI Vaccine Alliance og det Gates-initierte globale fondet for å bekjempe aids, tuberkulose og malaria (GFATM). Disse tre ga mer enn 474 millioner dollar til WHO. Bill og Melinda Gates Foundation alene ga WHO hele 324,6 millioner dollar. Til sammenligning ga den største statlige giveren til WHO, den amerikanske regjeringen, 401 millioner dollar.

GlaxoSmithKline er et britisk farmasøytisk selskap med hovedsete i London som jobber innenfor tre forretningsområder: reseptpliktige medisiner, vaksiner og handelsvarer. (Fra Wikipedia)

Blant andre private givere finner vi verdens ledende vaksine- og medikamentprodusenter, inkludert Gilead Science (som for tiden påstår å ha stoffet for behandling av COVID-19), GlaxoSmithKline, Hoffmann-LaRoche, Sanofi Pasteur, Merck Sharp og Dohme Chibret og Bayer AG. Legemiddelprodusentene ga flere titalls millioner dollar til WHO i 2017. Denne private pro-vaksineindustriens støtte til WHO-agendaen fra Gates Foundation og Big Pharma er mer enn en enkel interessekonflikt. Det er en de facto kapring av FN-byrået som er ansvarlig for å koordinere verdensomspennende reaksjoner på epidemier og sykdommer. Videre investerer Gates Foundation, verdens største på rundt 50 milliarder dollar, sine skattefrie dollar i de samme vaksineprodusentene inkludert Merck, Novartis, Pfizer og GlaxoSmithKline.

Med dette som bakgrunn burde det ikke komme som noen overraskelse at den etiopiske politikeren, Tedros Adhanom, ble sjef for WHO i 2017. Tedros er den første WHO-direktøren som ikke er medisinsk lege til tross for at han insisterer på å bruke Dr. som tittel. Han er doktor i filosofi innen samfunnshelse for «forskning som undersøker effekten av dammer på overføring av malaria i Tigray-regionen i Etiopia.» Tedros, som også var Etiopias utenriksminister fram til 2016, møtte Bill Gates da han var etiopisk helseminister og ble styreleder i det Gates-tilknyttede globale fondet mot hiv / aids, tuberkulose og malaria.

Tedros og Gates

Under Tedros har korrupsjonene og interessekonfliktene ved WHO fortsatt, til og med vokst. I følge en fersk rapport fra Australian Broadcasting Corporation (ABC), ble WHOs nødsituasjons-program i 2018 og 2019 under Tedros ledelse (og som nå er ansvarlig for WHOs for COVID-19s globale respons) sitert som den med høyest risiko. ABC bemerket «manglende finansiering av tilstrekkelig program- og beredskapsoperasjoner og mangelfull levering av resultater på landsnivå. ” ABC-rapporten fant videre at det også har kommet en «bølge av anklager om intern korrupsjon i hele organisasjonen, med påvisning av flere ordninger som tar sikte på å underslå store summer fra det internasjonale organet.» Ikke veldig betryggende.

I begynnelsen av mars sluttet Oxford University å bruke WHO-data om COVID-19 på grunn av gjentatte feil og uoverensstemmelser som WHO nektet å rette opp. WHO-testprotokollene for koronavirus-tester er gjentatte ganger blitt påklaget av forskjellige land, inkludert Finland for feil, falske positiver og andre mangler.

Dette er det WHO som vi nå forventer skal lede oss gjennom den verste helsekrisen i det siste århundre.

Oversatt av Bjørn Thorsønn

Tidligere publisert på derimot.no

Forsidebilde v/Sara Bakhshi@sarabakhshi

http://www.williamengdahl.com/englishNEO2Apr2020.php

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

17 kommentarer. Leave new

 • Et kjernespørsmål her er hvorfor flytrafikken fra og til Kina ikke ble stoppet på et tidligere tidspunkt. Hvorfor stoppet ikke Kina disse flyvninger raskest mulig? Ønsket feks Kina å spre viruset til resten av verden? USA og Kina ligger i konflikt og prøver på ulike vis å ramme hverandre. USAs sanksjoner mot feks Iran forårsaker en god del død i Iran uten at resten av verden bryr seg noe særlig om dette (og USAs sanksjoner mot Irak i sin tid krevde noe slikt som 2 millioner irakere livet). Men hvis noen skulle ramme USA på et eller annet vis, så ropes det straks på hevn og krig.

  Svar
 • Enda en av grunnene til at Trump måtte bort. Han fnøys av hele WHO, og ville redusere den økonomiske støtten til denne korrupte politiske
  organisasjonen.
  (I tillegg til at han ville avslutte kriger, frekken.)

  Svar
  • Trump pådriver for vaksinen, som noen påstår?:

   ‘Så ramser Biden opp:
   «Donald sa han gjorde en strålende jobb med covid. Folkens, dette er samme fyr som ba oss drikke blekemiddel samtidig som over en million amerikanere døde.»’
   nrk.no/nyheter/biden-raser-mot-trump-fra-koronakarantene-1.16971515

   Svar
 • Wasan Totland
  8 november 2021 20:34

  Disse tre firehundre millioner dollarene er bare småpenger i forhold til hva mErna har gitt til de samme. GAVI og CEPI. Hun øste ut milliarder. De fleste her trodde det var for vaksiner. Hvor blir det av overskuddet?

  Svar
 • Enkelt og greit, det blir ikke fred på jord før «Guds Utvalgte Folk» har funnet seg en annen planet å leve på.

  Svar
 • Northern Light.
  13 mai 2022 14:19

  WHO er i Forente Nasjoner, og World Economic Forum (WEF) ble slått sammen med FN for noen år tilbake, noe som MSM har unnlatt fra førstesidene og ikke en gang på siste side. WEF er partner med de store nevnte selskapene i den farmasøytiske industrien (Big Pharma), og gruppen av vitenskapelige rådgivere i WHO mottar økonomiske midler fra legemiddelselskapene. Åtti prosent av finansieringen av WHO kommer fra private, og bare 20 prosent fra FNs medlemsland.

  Det vil komme som en overraskelse på mange at organisasjoner i FN er privatfinansiert, for mange har en forestilling av at FN er en ideell organisasjon. Så spørsmålet bør bli om at siden Forente Nasjoner skal representere de 194 medlemslandenes interesser, skal det tillates at av organisasjoner i FN privatfinansieres?

  Spesielt når WEF ble slått sammen med FN. WEF som representerer Big Pharma, og er partner med BlackRock, den enorme kapitalforvaltningsselskapet som er finansiell eier av de store selskapene som fremstiller vaksiner. FNs generalsekretær underskrev partnerskapsavtalen med WEF uten å ta med de 194 medlemslandene på råd.

  Gates står for over 45 prosent av de totale private bidragene til WHO, og har store eierinteresser i selskapene som fremstiller vaksiner. Dette skulle ha vært en enorm skandale, og hatt faste førstesideoppslag i hovedstrømspresse og media. I stedet er det MSM som gjør at det ikke er en skandale, for de omtaler det ikke. I stedet så omtales WHO omtrent som det er en garantist for verdens folkehelse. Så er også BlackRock finansiell eier av over 90 prosent av vestlig presse og media (MSM).

  Det gjør WHO til ikke annet enn en frontorganisasjon for den farmasøytiske industrien, og hovedstrøms presse og media til deres PR-byrå, som har oppgaven med skremme befolkningene til å ukritisk ta vaksinene fra Big Pharma. Dessverre så har nå over 4 milliarder mennesker blitt skremt, rådet, presset og tvunget til å ta mRNA-injeksjonene kalt vaksiner, som ikke beskytter mot koronavirus og svekker immunforsvaret.

  En passende oppsummering må bli at WHO er en korrupt frontorganisasjon for Big Pharma, verdens mest kriminelle industri, og MSM er deres kriminelle propagandaapparat. Begge finansielt eiet av BlackRock, som investerer pengene til verdens rikeste mennesker, fond og selskaper. BlackRock profiterer på vaksinene, også på at folk blir syke av vaksinene siden mye av helsevesenet i den vestlige verden er privateid, for BlackRock er også finansiell eier av mye av det privateide helsevesenet. Helseindustrien har ingenting med folkehelse å gjøre, det er enormt profitabelt at så mange som mulig blir syke for den globale storkapitalen som står bak.

  Svar
 • WHO er korrupt til beinet !

  Hvis vi tar tak i WHOs nye pandemiavtale er denne spesielt skrevet for å overstyre USAs grunnlov og alle nasjonale lover i Alle Nasjoner !

  Dette vet vi fordi traktatekspert Dr. Francis Boyle har studert denne avtalen. Han er forfatteren av Biological Weapons Anti-Terrorism Act av 1989, og en ekspert på å forstå dette med traktater !
  Dr. Boyle er videre forfatteren av en ny bok med tittelen «Resisting Medical Tyranny», og han advarer åpent om at denne nye WHO-traktaten – kalt «WHO CA+» – er utformet for å utløse et globalt medisinsk diktatur verden over.

  Hensikten med dette medisinske diktaturet er å overstyre leger, sykehus og klinikker, og vil tvinge dem til å følge WHOs direktiver vedrørende masker, karantener, sosial distansering og økonomisk nedstengning.

  Vi har vel opplevd begynnelsen av dette diktaturet, men det kan bli enda verre hvis vi ikke våkner opp ! (Har link til traktaten dersom noen er interessert). Men hvordan skal vi kunne motstå dette Diktaturet når de fleste av oss engang ikke kan se gjennom løgnene fra FHI ? – Sukk !

  God Nesten Helg :)

  Svar
 • Når vi nå ser at injeksjonene påfører HELE FOLKET immunsvekkelse, ser det ut for meg som om WHO tok ut en gruppe samfunnet gjerne utestengte og ga yrkesforbud, f.eks., det var dengang, menn som hadde sex med menn, en testsituasjon;

  jeg overlevde, og innså tidlig at promiskuitet er en risiko for alt som smitter, mens venner rundt meg døde,

  noen eks-venner, som jeg ikke ga blomster til i bisettelsen, fortsatte, vel vitende om at de var smittefarlige og tok sjanser med andres liv. Mitt liv for eksempel.

  Store deler av homsemiljøet tok konsekvens og alle tidligere kjente seksuelt overførbare plager sank raskt.

  Det var en hard tid å være homo på åtti- og nittitallet, hvor gjester på restaurant hvor jeg betjente som så en liten flekk på et glass spurte meg om det var AIDS, og man fikk slengt etter seg på gata:

  «er ikke dere døde av AIDS enda.»

  De sprøytenarkomane som fikk det var like kjærkomment å utrydde også.

  De mest promuskiøse homsene i USA fikk masse injeksjoner mot gamle sykdommer som syfilis og gonore;

  hva om de sprøytene inneholdt noe likt det som HELE FOLKET allerede har i blodet?

  Hemningsløs promiskuitet er uheldig uansett hvem du er, kong salomo eller jørgen hattemaker.

  Svar
 • wasan Totland
  29 november 2023 12:33

  Problemet med alt som dette surres inn i er at det aldri har vært sluppet noe farlig virus. De som ikke skjønner det nå men fortsetter å skrive artikler må ha svært tungt for det?

  Svar
  • Om noen år vil vi se hvem som overlevde, vi, de forhatte, «de uvaksinertes pandemi», resten er da daue, egentlig ikke etter min smak å gå så hardt til verks, men når det så er sånn, kvalitet blir tilbake, de ryggradsløse tok livet av seg selv og barna, formerer seg ikke mer, ufruktbare, okay. Litt rått, men det vil bli greia. Jøder kan omvendes. Hvis de vil. Ellers? Da kan de støtte Netanyahu, og «Israel» blir som Gaza. What goes around comes around. Planeten for de håpløse er saturn, der rykker de tilbake til start.

   Svar
   • wasan Totland
    23 juli 2024 17:32

    Jeg tor israelerne har litt mer erfaring med de diabolske enn du noen gang kommer til å få. De har prøvd alt.

  • w, T.:
   » Problemet med alt som dette surres inn i er at det aldri har vært sluppet noe farlig virus.»

   Nei, og tallene på syke /døde fra mars 2020 viser jo også dette.
   Så måtte det derfor konstrueres narrativer om massegraver og antall døde hver dag i media.

   Nå lages det historier om ‘LongCovid, enten man har vært smittet av viruset eller ikke.
   Og ‘nye bølger av Covid ‘ i 2024. Riktignok (nå heller) ikke mer farligere enn vanligere års influensavirus .
   ( Det dør 40 000 mennesker i Norge hvert år. Vi er lurt til å tro at døden kom til verden med Covid. )

   Men frykt og hysterie skal oppretteholdes.
   Så slipper kanskje de indolente overgriperne fri fra rettsforfølgelse?

   Skal de få fri?
   Når overgripere slippes fri , hva får vi da?

   Svar
 • Popsanger Nahee død, 24 år gammel. Selvsagt forbudt å si at det var vaksinen.

  Svar
 • Prof. Dr. Sucharit Bhakdis emosjonelle tale til AfD-fraksjonen ved det tyske parlamentet mottar en oppløftende stående applaus og dundrende applaus (12. nov. 2023!)

  Høydepunkter ——————————————

  «…Vaksinasjonen viste seg å være den største velsignelsen for pengene og verdens eliter, for legemiddelindustrien og politikken. De kunne forfølge sine egne interesser, under det felles slagordet «Alt for folkehelsen», «alt for de vel». -being of the general public». For å nå dette målet opprettet de WHO. Dette ikke-demokratisk valgte folket, i utgangspunktet en privat forening som er i ferd med å få makt over helsevesenet i de 190 medlemslandene»

  «Kevin McKernan (
  @Kevin_McKernan
  ) oppdaget at dette avgjørende trinnet med fjerning av plasmid-DNA ikke hadde blitt utført samvittighetsfullt. Store mengder plasmid-DNA er funnet i pakket form. Dette sikret deres vellykkede levering til cellene. Kevins oppdagelse er nå bekreftet i flere andre laboratorier, også i Tyskland. Det ble funnet store mengder DNA-forurensning i alle de 27 partiene som er undersøkt så langt. For fire uker siden bekreftet den kanadiske medisinske myndigheten oppdagelsen av plasmid-DNA. Tilsynet ser imidlertid ikke dette som tilstrekkelig grunn for å trekke godkjenningen. Forresten, spørsmål til den interesserte offentligheten, har den ansvarlige tyske myndigheten, Paul Ehrlich-instituttet i det føderale helsedepartementet, utført pålitelige vitenskapelige målinger? Spørsmål, svar, nei. Ikke den dag i dag.»

  «Hvem har ikke hørt om de mystiske plutselige hjertedødsfallene som skjer rundt om i verden? De er bare toppen av et isfjell. Hjertesykdom forårsaket av vaksinasjoner er på agendaen for både unge og gamle. Heldigvis, for å redde æren til tysk vitenskap , sto kjente patologer frem og utførte verdens første forskningsarbeid, som oppdaget sammenhengen mellom vaksinasjon og alvorlig organskade Professor Arne Burkhardt, som nylig døde på tragisk vis i en ulykke, og hans kjære venn professor Walter Lang, som snakket med deg i dag. Dr. Michael Mörz i Dresden og den verdensberømte professor Peter Schiermacher, direktør ved Institutt for patologi ved Heidelberg Universitet. Takket være deres arbeid er det nå vitenskapelig bevist. Og slik står det i dette arbeidet fra Peter Schiermachers gruppe , Bokstavelig talt er det bevist utover tvil at vaksinasjon kan føre til dødelig myokarditt.»

  «Alle som hyller RNA-vaksiner som trygge og effektive, Alle som hevder at vaksinasjon sjelden gir alvorlige bivirkninger er enten utrolig uvitende eller uendelig onde. Og de begår en forbrytelse. Akkurat som alle som aktivt eller passivt forfølger og støtter denne vaksinasjonen. Fordi det er nå vitenskapelig bevist at vaksinasjon bare kan ha negative effekter og dette i en livstruende grad.»
  ——————————————–

  Vær oppmerksom på at dette sannsynligvis vil bli «samfunnsnotert» fordi (fra 26. november 2023) ser det ut til at de eksisterende «offisielle» retningslinjene fortsatt er betydelig påvirket av store farmasøytiske enheter, og reguleringsorganer fortsetter å være potensielt kompromittert.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

‘Globalisters’ agenda:

Kabbalisme – jødisk mystisisme og ‘Pride’.

Forrige innlegg

Joe Biden trakk seg kampen for gjenvalg:

Hvem blir Demokratenes nye presidentkandidat?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.