POSTED IN Endring av politikken, Helse

Nå bekreftes det:

Nesepinne-testen er ubrukelig. Grunnlaget for et års voldsomme tiltak mot befolkningen smuldrer opp.

35 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Vi republiserer denne artikkelen fordi den tar opp det som ble brukt som grunnlaget for nedstengningen av samfunnet i to år. Det var ikke sykdommens farlighet, eller antallet syke som ble brukt. Det fleste forstår, når en tenker rolig over det, at antallet syke er et langt viktigere kriterium en antallet smittete.

Å være smittet sier ingenting. Vi ar all smittet av noe, men de færreste av oss er syke av den grunn. Og så viser det seg på toppen av det hele at testen som skal si noe om en er smittet også er ubrukelig. Det kan være greit å minne om akkurat dette, særlig av en etterkant av en lærerstreik hvor skolens betydning for barnas psykiske helse er begrunnelsen for å frata lærerne streikeretten.

I to år stengte vi ned skoler og samfunn uten at barnas psykiske helse ble tillagt noen avgjørende betydning og på toppen av det hele begrunnet vi nedstengningene i en ubrukelig test.

Knut Lindtner
Redaktør.

WHO bekrefter at PCR-testen for å påvise Covid-19 kan være feilaktig: «Positive tilfeller» er meningsløse. Lockdowns har ikke noe vitenskapelig grunnlag.

Av professor Michel Chossudovsky.

 PCR-testen (the Real Time Polymerase Chain Reaction) ble godkjent av WHO den 23. januar 2020. Den skulle oppdage SARS-COV-2-virus etter anbefaling av en virolog-forsker-gruppe (ved Chariteé University Hospital, Berlin) 

Gruppen var også støttet av Bill og Melinda Gates Foundation.

Nøyaktig ett år senere, den 20. januar 2021, trekker WHO seg. De sier ikke :«Vi har gjort en feil«. Tilbaketrekkingen er mer forsiktig formulert.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) innrømmer stilltiende ett år senere at ALLE PCR-tester utført ved en 35 syklus forsterkningsterskel (Ct) eller høyere, er ugyldige. Men det var det de anbefalte i januar 2020, i samråd med Charité Hospital i Berlin.

Hvis testen uføres ved en terskel på 35 Ct (som anbefalt av WHO), kan ikke viruset påvises, noe som betyr at alle de såkalte bekreftede «positive tilfellene» som er registrert i løpet av de siste 14. månedene er ugyldige.

(Når man skal sjekke om en test er gyldig (at den faktisk påviser det den er ment å påvise) må testen kjøres gjennom en syklus et gitt antall ganger. Men dersom antallet sykluser overstiger 35, vil testresultatet være ugyldig, fordi det er større risiko for et falskt positivt svar. WHOs anbefaling for ett år siden, var at testen måtte kjøres 35 ganger. Dette, innrømmer de nå, har vist seg å være ugyldig. Red.)

Denne prosedyren er meningsløs

Nedenfor er WHOs nøye formulerte «tilbaketrekking».

«WHO-veiledningen «Diagnostisk testing for SARS-CoV-2 sier at det er nødvendig med tolkning av svake positive resultater. Syklusterskelen (Ct) som er nødvendig for å oppdage virus er omvendt proporsjonal med pasientens virusmengde. Hvis testresultatene ikke samsvarer med den kliniske presentasjonen bør en ny prøve tas og testes på nytt med samme eller annen NAT-teknologi.«

«WHO minner IVD-brukere om at sykdomsutbredelse endrer den framtidige verdien av testresultatene; når sykdomsutbredelsen avtar, øker risikoen for falske positive svar. Dette betyr at sannsynligheten for at en person som har et positivt resultat avtar med avtagende sykdomsforekomst uavhengig av det påståtte positive resultatet

Hva denne innrømmelsen fra WHO bekrefter, er at bergningen av covid positive svar fra en PCR-test er ugyldig. I så fall anbefaler WHO omprøving: «en ny prøve bør tas og testes på nytt …».

Den anbefalingen er pro forma. Det vil ikke skje.

Millioner av mennesker over hele verden er allerede testet, det begynte i februar 2020.

Ikke desto mindre må vi konkludere med at disse bergningene (ifølge WHO) er feil, med mindre de er testet på nytt. Jeg bør nevne at det finnes flere andre mangler angående PCR-testen som ikke er nevnt i denne artikkelen.

Fra begynnelsen har PCR-testen rutinemessig blitt brukt med en Ct-forsterkningsterskel på 35 eller høyere, i henhold til WHOs anbefalinger fra januar 2020. Hva dette betyr, er at PCR-metoden slik den er brukt over hele verden i løpet av de siste 12-14 månedene har ført til feil og villedende Covid-statistikk.

Og dette er statistikken som brukes til å måle utviklingen av den såkalte «pandemien».

Hele grunnlaget for å hevde at vi har en pandemi forsvinner nå. Tiltakene har ingen rot i faktiske funn siden de ikke finnes.

Det følger av dette at det ikke er noe vitenskapelig grunnlag for å bekrefte eksistensen av en pandemi.

Som igjen betyr at lockdowns / økonomiske tiltak som har resultert i sosial panikk, massefattigdom og arbeidsledighet (angivelig for å begrense spredningen av viruset) ikke har noen som helst begrunnelse.

I følge vitenskapelig oppfatning:

“Hvis noen blir testet av PCR som positive når en terskel på 35 sykluser eller høyere brukes (som det er tilfellet i de fleste laboratorier i Europa og USA), er sannsynligheten for at personen faktisk er smittet mindre enn 3% , sannsynligheten at det nevnte resultatet er falskt positivt er 97%   (Pieter Borger, Bobby Rajesh Malhotra, Michael Yeadon, Clare Craig, Kevin McKernan, et al, Critique of Drosten Study )

I skrivende stund (mars 2021), til tross for WHOs tilbaketrekning, blir testen brukt i stor grad for å få opp tallene med sikte på å opprettholde fryktkampanjen, og rettferdiggjøre den pågående lockdown-politikken, samt iverksettingen  av Covid-vaksinen.

WHO bekrefter at Covid PCR-testprosedyrene som anvendes er ugyldige. Det er absolutt ikke noe vitenskapelig grunnlag for å gjennomføre Covid-vaksinen.

Både WHO og den vitenskapelige vurderingen fra Pieter Borger m.fl (sitert ovenfor) bekrefter utvetydig at testene som regjeringene har vedtatt for å rettferdiggjøre lockdowns og destabilisering av nasjonale økonomier er ugyldige.

Dessuten ledsages ikke disse PCR-testene rutinemessig av en medisinsk diagnose av pasientene som blir testet.

Oversatt og bearbeidet av Ingunn Kvil Gamst

Tidligere publisert på derimot.no

Forsidebilde: Andy Holmes

https://www.globalresearch.ca/nucleic-acid-testing-technologies-use-polymerase-chain-reaction-pcr-detection-sars-cov-2/5739959

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

35 kommentarer. Leave new

 • Hvorfor ble ikke slikt også undersøkt og samlet, også hos de som døde av Korona fra begynnelsen, og delt med befolkningen for å unngå unødvendig frykt?

  ‘Han forklarer Legemiddelverkets framgangsmåte slik:
  – Det vi gjør, er at vi prøver å samle mest mulig opplysninger om hele sykdomsforløpet. Hvordan det utviklet seg, hva symptomene var, hva har pasientene eventuelt tatt av andre medisiner. Vi ser på alt, og samler alle opplysninger som finnes.’
  https://www.dagbladet.no/nyheter/snur-om-dodsfall/73530538

  Svar
 • […] confirms: PCR test is useless.https://derimot.no/who-bekrefter-pcr-testen-er-ubrukelig-grunnlaget-for-et-ars-voldsomme-tiltak-mot-…7:18 PM · Mar 19, 2021·Twitter Web […]

  Svar
 • ‘ Det som kreves er all vår sunne fornuft, vår evne til å skape nettverk, og motet til å bruke vår egen fornuft. Fordi de mektige, som har tenkt ut det hele, beveger seg på tynn is. Hvis deres hovedfortellinger blir angrepet – som f.eks PCR-testene og myten om en «epidemi av nasjonalt omfang» – så kollapser hele korthuset.
  …Propaganda er et angrep på rasjonalitet og logikk. Propaganda snur verden på hodet, den fungerer takket være frykt, forvirring og desorientering. …Plutselig vet du ikke om du fortsatt kan stole på dine egne øyne og ører.
  …Bare det faktum at at propagandistiske midler brukes, er i seg selv en sterk pekepinn på at noe er galt….
  ….og til slutt reduserer den hver nasjon til intet annet enn en flokk fryktede og hardtarbeidende dyr, som regjeringen er gjeter for.’
  https://midtifleisen.wordpress.com/2021/03/04/korona-propagandaen-enkelt-forklart/

  Svar
 • Zerohedge varsler at CDC endrer PCR-testen for vaksinerte.

  Det har vært kjent lenge at antall sykler brukt i PCR-testen har innvirkning på om man får positiv test eller ikke. Hvis man bruker et høyt antall sykler, som over 40, er det store sjanser for at man får et positivt resultat. Omvendt, hvis man bruker et lavt antall sykler, som 28, er det små sjanser for at PCR-testen slår ut positivt. Oppfinneren av PCR-testen, nobelprisvinneren Kary Mullis, sa at ”med PCR-testen kan man finne hva som helst hos hvem som helst.” (Laboratorielegen i programmet med ”Charter-Svein” bekreftet at Norge bruker 45 sykler).

  CDC går nå ut og anbefaler at man skal bruke 28 sykler for vaksinerte, som betyr at det vil bli meget vanskelig å finne PCR-smitte hos vaksinerte. For uvaksinerte, derimot, skal man fortsatt bruke 40 sykler eller mer, som betyr at uvaksinerte lett vil teste positivt for corona-smitte.

  Dette er jo en manipulering fra CDC som er så opplagt at den skjærer i øynene.

  https://www.zerohedge.com/covid-19/caught-red-handed-cdc-changes-test-thresholds-virtually-eliminate-new-covid-cases-among

  Svar
 • Northern Light.
  1 oktober 2021 17:02

  Regjeringen har rettferdiggjort alle nedstengninger med å vise til «funn» med PCR-testen, og ellers sagt at råd fra WHO har dannet grunnlaget for tiltak. Det vil si at Folkehelseinstituttet og andre faginstanser som Helseministerens kontor støtter seg på for å gjennomføre tiltak, følger retningslinjene fra WHO, og må derfor lese alt som kommer fra WHO nøye.

  «Verdens Helseorganisasjon (WHO) innrømmer stilltiende ett år senere at ALLE PCR-tester utført ved en 35 syklus forsterkningsterskel (Ct) eller høyere, er ugyldige». Og her i Norge er PCR-testen satt til 45 sykluser.

  Har de da oversett denne innrømmelsen fra WHO? Det er helt usannsynlig, og hvordan kan hovedstrøms media med NRK, et NRK som har 1700 journalister ikke ha fått med seg dette? Det er like usannsynlig. Maskene som myndighetene har påbudt, har en maskevidde i mikrometerområdet mens diameteren på et koronavirus er i nanometerområdet, det vil si at åpningene i stoffet er ca. 1000 ganger diameteren på viruset.

  Altså har maskene ingen virkning, og de har til og med tillatt hjemmelagede som er strikket og heklet, og mote-masker av tøy, som har mange ganger større åpninger i stoffet. Grunnen til at dette ikke er kjent blant folk, er at media med NRK har unnlatt å omtale det, de har bare formidlet skremselspropaganda.

  Hadde dette vært kjent, hadde også sosial distansering med en og to meters regelen, og begrensninger på antall folk i rom og lokaler raknet. Det kan heller ikke ha medisinsk og vitenskapelig grunnlag, det er for å opprettholde panikken i en lettskremt befolkning. Befolkningen blir ytterligere skremt av MSM som har nesten i hver nyhetssending vist bilder fra intensivavdelinger på sykehus, og som daglig forteller om «smittetilfeller» rundt om i landet.

  MSM med NRK har vært sentral i noe som det nå er et fjell av bevis for er en konstruert pandemi. Et MSM som har samme eiere som den farmasøytiske industrien som fremstiller vaksinene. Hovedstrøms-media er sentral i det maktapparatet som en heller kan kalle en administrasjon, og ikke en regjering. Det er opplagt at det er en global agenda regimet styrer etter, og ikke til det beste for folk og land.

  Hadde de representert folk og land, hadde de ikke underskrevet en avtale med vaksineselskapene som gjør at de får fraskrive seg alt ansvar for bivirkninger på kort og lang sikt, og ukjente bivirkninger, og er i avtalen gjort immune mot søksmål og juridisk ansvar. De hadde heller ikke presset store deler av befolkningen til å ta den eksperimentelle injeksjonen.

  Fire millioner av Norges befolkning på 5,4 millioner har nå fått en eller flere av en eksperimentell injeksjon med ukjente langtidsvirkninger, det vil si en stor del av befolkningen i yrkesaktiv alder. Korttids-virkningene er har vi noe kjennskap til, for eksempel så har nå EUs Endura Viligance, innrapporterings databasen for døde og skadede av injeksjonen, nå registrert over 23 000 døde og over 2,1 millioner skadede, 50% av dem alvorlig, dette er offisielle tall. Av en befolkning i EU på 450 millioner.

  Alvorligheten i dette kan vanskelig overdrives, hvis store deler av Norges befolkning i yrkesaktiv alder får langtidsvirkninger, og en stor del av dem alvorlige, kan Norges økonomi bli helt ødelagt, og landet vil bokstavelig talt bli lagt øde.

  Nyhetsoppleserne i NRK og TV2 Nyheter er alle sammen journalister og en del av redaksjonen. De gjennomgår selv sakene de presenterer. De ser tillitvekkende, ærlig og oppriktige ut, og fremlegger sakene med autoritet. Men de må vite hva slags verdensbilde de gir seerne, for de har samme tilgang til informasjon som alternativ-pressen.

  De er med det medansvarlige for at 4 millioner nordmenn godtroende har latt seg injisere med en «vaksine» som vi nå vet har mange og alvorlige bivirkninger for mange, og med ukjente langtids-virkninger. Tenk litt på det neste gangen du ser på tv-nyhetene, nyhetsankerne som har blitt folkekjære for mange er heller folkefiender, for de må vite hva de gjør.

  Svar
  • Et glimrende innlegg, tusen takk. En liten kommentar bare: Du skriver «Nyhetsoppleserne i NRK og TV2 Nyheter er alle sammen journalister og en del av redaksjonen.».

   Her vil jeg heller si at disse IKKE er journalister, de er mer propagandaopplesere. De er ikke mer enn papegøyer som gjentar det de blir fortalt.

   Svar
 • Bjørnar Bolsøy
  2 oktober 2021 5:18

  «WHO bekrefter at PCR-testen for å påvise Covid-19 kan være feilaktig: «Positive tilfeller» er meningsløse. Lockdowns har ikke noe vitenskapelig grunnlag.»

  Jeg legger merke til at utrykket «kan være» blir omgjort til at «Lockdowns har ikke noe vitenskapelig grunnlag.» Det må vel være en klassisk eksersis omskrivning av de faktiske forhold.

  Det hører med til historien at WHO aldri sa dette. Som alltid bør man ta «nyheter» fra utpregede konspirasjonsnettsteder som globalresearch.ca med en viss klype salt.

  [h]ttps://www.reuters.com/article/factcheck-who-pcr-idUSL1N2M10ID

  «Fact Check-The WHO did not say PCR tests are ‘invalid’; a Canadian article has misrepresented quotes in a WHO notice written for professional scientists »

  An article shared on social media has falsely claimed the World Health Organisation (WHO) has admitted numbers of COVID-19 cases are “meaningless” due to “invalid” PCR tests. The WHO told Reuters this claim is not true.

  […]

  “The World Health Organization (WHO) tacitly admits one year later that ALL PCR tests conducted at a 35 cycle amplification threshold (Ct) or higher are INVALID. But that is what they recommended in January 2020, in consultation with the virology team at Charité Hospital in Berlin,” the wider article says.

  “If the test is conducted at a 35 Ct threshold or above (which was recommended by the WHO), segments of the SARS-CoV-2 virus cannot be detected, which means that ALL the so-called confirmed ‘positive cases’ tabulated in the course of the last 14 months are invalid.”

  To back up this claim, the writer then points to what he says is a “retraction” released by the WHO in January (here).

  However, this is not true. The WHO information notice is not a retraction; rather, it is a clarification for laboratory professionals on how to interpret PCR results. It does not mention anything about “35 cycle amplification threshold”, nor does it say PCR test results are invalid.

  In an email to Reuters in February, the WHO said: “Since the beginning of 2020, WHO has received 10 reports of problems related to PCR tests for the detection of SARS-CoV-2 (the virus which causes COVID-19), including some products listed for emergency use by WHO. The reports were for misdiagnosis, both false positive and false negative results.

  “After thorough investigation, WHO confirmed that tests were not always being used appropriately and in accordance with the instructions provided by the manufacturer. In particular, users in laboratories encountered problems with these tests when they did not apply the recommended positivity threshold – this can result in either false negative results (if the threshold applied is lower) or false positives (if threshold is higher).”

  PCR stands for Polymerase Chain Reaction, a process that is repeated multiple times to amplify genetic material of the virus in a sample. Scientists often run between 40 and 50 cycles of the process, depending on the laboratory and testing kit (here, here).

  Ian M. Mackay, a virologist and adjunct associate professor at the University of Queensland in Australia, told Reuters in February that reducing the cycle count (as suggested in the article) would change almost nothing. In other words, a high majority of results would still return as positive and be included in the case count.

  “This is because most PCR results don’t fall at or above 40 cycles – the usual endpoint of a real-time PCR,” Mackay said. “They fall at a much earlier cycle number.” This is explained in more detail here and in another Reuters debunk on the topic here .

  The threshold cycle refers to a specific point in the test where the positive result occurs, explained Mackay. At that point, the fluorescence signal from the PCR test crosses a certain threshold, which can be determined by the user or the manufacturer of the test. The value can either be fixed or adjustable by the user. “The WHO are saying that if the manufacturer has defined a value but you could if you chose to adjust that setting, please don’t – stick to what the manufacturer has stated because they have done the earlier work to determine the best value for that threshold,” said Mackay.

  The WHO added: “We saw a small number of instances where users were not following the instructions to the letter. Millions of PCR tests have been conducted properly with accurate results.”

  VERDICT
  False. The World Health Organisation did not issue a retraction about PCR tests to say all positive results were invalid; rather, the organisation released a clarification for professional scientists advising them to follow instructions from test manufacturers.»

  Svar
  • Klipp og lim, men var det ikke bedre å bruke funksjonen på nettadressen og heller ta diskusjonen med dine egne ord? Ellers er det jo bra du kommer men motsvar. Er det forresten ikke rart Bjørnar, at hver gang en noen ytrer seg for det bestående maktapparatet så fins der ikke den minste ting hos maktapparatet som meningsytreren ikke stiller seg solidarisk med. Er dette tegn på fri tanke, eller kan man heller mistenke at det dreier seg om en en absolutt og stivnet forutinntatthet som egentlig ikke krever tanke?

   Svar
 • Og igjen er medisinsk kunnskap fraværende. Man har en terskelverdi på 35 eller 45, det er riktig. Men i majoriteten av tilfellene kommer man ikke så langt – testen slår ut som positiv allerede etter 2 -10 sykluser. De (meget få) gangene man må opp mot terskelverdien er testen usikker. DET er hva WHO sier her. Man kjører ikke til 35 sykluser hver gang.

  Et eksempel fra noe annet: Du skal finne personer med en lommelykt ved å ta bilder i mørket, som du digitalt tar oppå hverandre for å øke sensitiviteten. Med 2 bilder ser du dobbelt så mye lys som 1 osv.

  Først sender du 50 personer ut med hver sin lykt. Så tar du 1-2 kanskje 3 bilder og du ser tydelig lys. Bevis – du har funnet personer med lykt på sletten. Dette er det vanlige ved Covid PCR – du har NOK virus til å se det på testen.

  Så fjerner du 49 personer og lar 1 person bli igjen. Du tar 1-2-3-4- opp til 100 bilder oppå hverandre. Til slutt ser du nok noe lys, men men så lite lys er du usikker på om dette er fra personen, bakgrunnslys fra byen langt unna, biler etc. Dette skjer dersom testen tas litt tidlig eller det av annen grunn er lite virus. Det skjer svært sjelden.

  2 referanser for dere: https://www.reuters.com/article/factcheck-who-pcr-idUSL1N2M10ID
  https://www.mcgill.ca/oss/article/covid-19-critical-thinking/covid-19-pcr-test-reliable-despite-commotion-about-ct-values

  Svar
  • PCR-testen er et glimrende verktøy… til forskningsformål. Den er IKKE ment for å skulle diagnostisere sykdom. Du kan finne tonnevis av informasjon om hvordan PCR-testen har blitt misbrukt for å skape frykt og panikk. Her på Derimot og Steigan.no kan du finne masse om det.

   Evt kan du lese denne artikkelen fra Foreningen lov og helse: En pandemi av pussigheter.

   https://lovoghelse.no/2021/12/03/tilbakeblikk-en-pandemi-av-pussigheter/

   Dersom du er lege og forsvarer PCR-testen sin bruk når det kommer til Sirkus Korona, og du representerer gjennomsnittet av norske leger… vel… for å si det sånn da går jeg heller til en heksedoktor.

   Svar
 • Faren 😉 over.
  Altså LANGT UNDER HALVPARTEN av de som vanligvis dør av vanlig influensa på 1/12 år.
  Og arbeidsplassene og dårligere økonomi er det altså myndighetene som har stått for. Samtidig som de har ødelagt folkehelsa med en frykt-epidemi.
  Får vi noen selvransakelse og rødming fra myndighetene? Tvilsomt; og media får statsstøtte så de holder kjeft.

  ‘Tross alt har over 860 personer dødd av korona i Norge, og flere tusen har mista jobben eller fått det trangere økonomisk, påpeker han. ‘
  https://www.nrk.no/osloogviken/smittebolgen-uteble-etter-festhelga_-jubler-over-synkende-tall-1.15678347

  Svar
 • ‘Det er fantastisk kjekt å se at folk feirer over hele Norge. Det er rørende, rett og slett, sier helse- og OMSORGSMINISTER Bent Høie. ‘ 😉
  https://www.nrk.no/norge/hoie-om-gjenapningen_-_-det-er-rorende-1.15666264

  Svar
 • Men vi HAR entydig kunnskap om at noen får hjerteposebetennelse og/eller blodpropp av denne vaksinen !

  ‘– Det er INGEN eintydig kunnskap om at ein oppfriskingsdose vil gi betre vern, men vi har vurdert det slik at ein slik dose vil gi eit betre vern hos dei aldersgruppene vi har anbefalt dosen til, seier FHI ‘ 😉
  https://www.nrk.no/norge/fhi-vil-gi-ekstra-koronavaksine-til-eldre-1.15678179

  Svar
 • Velkommen etter ( for de som ikke leser derimot.no):

  ‘Det er ofte den eldre garde som dør av et influensavirus. Mange av disse bruker også andre medisiner for ulike plager. Og nettopp derfor var det viktig å finne nye svar. ‘
  https://www.nrk.no/trondelag/medisiner-mot-hoyt-blodtrykk-og-kolesterol-kan-pavirke-influensaviruset-1.15670564

  ‘Selv om det varierer mye fra år til år, medvirker influensasmitte vanligvis til rundt 1000 dødsfall i året i Norge. Koronatiltakene førte smitten til bunns, men i år regner forskere med at vi går en tøff sesong i møte. Det kan du lese mer om her.
  Men helt vanlige medisiner som brukes mot helt andre sykdomstilstander kan gjøre influensavirus mer eller mindre aktivt.
  Mange pasienter som dør med influensa er eldre mennesker som ofte også bruker ulike medisiner.’
  https://gemini.no/2021/10/medisiner-mot-hoyt-blodtrykk-og-kolesterol-kan-pavirke-influensaviruset/?utm_source=RSS+Nyhetsbrev&utm_campaign=e2de436e3a-RSS_CAMPAIGN_ALT&utm_medium=email&utm_term=0_de4d883975-e2de436e3a-73643017

  Svar
 • vi vet.
  som leser.

  dyrke grønnsaker.

  bruke det vi trenger og ikke ikke mer.

  ikke ta det som ikke er ditt.

  er det vanskelig?

  Svar
 • Northern Light.
  11 oktober 2022 19:48

  Oppsummering av covid-pandemien: Milliardærenes formuer øker mens landene får enorm gjeldbyrde.

  Av Hanne Nabintu Herland.
  Covid viser hvordan milliardærer i dag dominerer og dikterer politikken, frivillige organisasjoner og medisin. Det faktum at de rikeste tjente milliarder av dollar på covid-verdenstragedien mens verdens fattige ble kastet ut i ekstrem fattigdom, illustrerer den dypt problematiske effekten av uregulerte markeder og milliardærdominert politikk.

  Microsoft-grunnlegger og IT-ekspert, milliardær Bill Gates, har de siste årene fått et rykte for å være en helse- og medisinsk guru, selv om han ikke har medisinsk utdanning. Han er rangert som den største landbrukseieren i USA, og med et stort eierskap i ledende medisinske virksomheter og vaksineselskaper. Hans enorme investeringer i globale fond og sponsor av Verdens helseorganisasjon, som han er den største individuelle giveren til, illustrerer de dramatiske endringene i innflytelsessfærer i Vesten.

  WHO skulle være ansvarlig overfor sine medlemsland. Men i dag er bare 3 av de 10 største giverne nasjoner, resten er ikke-statlige aktører og private givere, blant dem GAVI (The Global Alliance for Vaccines and Immunization), ifølge Times of India. «Prinsippet om at den som betaler pianisten bestemmer hva som skal spilles», gjelder her. Land store og små bygde WHO gjennom sine bidrag. Det er generell angst for uansvarlige milliardærer, men de ønsker investeringene velkommen siden det er noe de ellers ville ha måttet betale. Ikke bare hans investering i WHO, men også i de ulike globale fondene og organisasjonene. Det er som om Gates har kolonisert det globale helsesystemet, sa Dr Mukesh Kapila, professor i global helse og humanitære spørsmål ved University of Manchester.

  Bill Gates, som dramatisk ivret for nedstengninger, innrømmet senere i et intervju på CNN – etter å ha tjent milliarder på Covid-19-krisen – at Covid-19 endte opp med å bli som en influensa. American Food and Drug Administration (FDA) uttalte omtrent det samme. WHO bekreftet samtidig i 2022 at Covid-19 PCR-testen var feil og estimater av «positive tilfeller» derfor meningsløse.

  Nedstengningene i 2020, munnbind på hele befolkningen, isolasjonen, ensomheten, den økonomiske nedstengningen som førte vesten til resesjon og fikk statlig gjeld til å skyte i været, og overføring av milliarder av dollar av statlige midler (kjøpe vaksiner, masker etc.) inn på private selskapers kontoer, ble alt dette bare gjort på grunn av «en influensalignende sykdom»?

  Den britiske regjeringen brukte alene 372 milliarder pund på Covid tiltak. I 2020 lånte regjeringen 300 milliarder pund, det høyeste tallet siden registreringen startet i 1946, melder BBC. I 2021 var det ventet et tillegg på ytterligere 200 milliarder. Dette er bare ett eksempel på hvor mye Covid-19-responsen kostet en enkelt nasjonalstat. Mens milliardærene ble enormt rike, ble landene plyndret. Mye av lånene gikk til å betale vaksiner til de milliardæreide vaksineselskapene.

  Rådet om å stenge ned kom fra oligarken Bill Gates, lederen av Verdens helseorganisasjon (WHO), Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, som for øvrig ikke er lege, og ble ekstremt pushet av media ledet av CNN. Det vestlige oligarkeneide CNN var stolt av å gå i spissen for å spre panikk, og oppsummerte det til og med i en CNN-artikkel.

  Strategien med nedstengninger fikk milliardærenes formue til å øke. I løpet av noen måneder i 2020 tjente Bill Gates 7,5 milliarder USD,  Jeff Bezos 67,9 milliarder dollar, Mark Zuckerberg 37,8 milliarder dollar og Elon Musks 33,6 milliarder dollar. Den totale formuen til milliardærklassen vokste med 54 % fra mars 2020 til mars 2021, melder CBS News. Ifølge Forbes og Bloomberg, økte Jeff Bezos’ formue til 178 milliarder dollar fra 113 milliarder dollar. Bill Gates endte opp med å tjene 33 milliarder USD under Covid-19. Hvis de rikeste forretningsmennene er filantropisk opptatt av menneskehetens velferd, ville det bety at de har befolkningens beste på hjertet? Er de bedre ledere enn demokratisk valgte politikere?

  Fra The Herland Report, publisert 27 september 2022, skrevet av Hanne Nabintu Herland, religionshistoriker og forfatter. Oversatt fra engelsk, noe forkortet. Linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Summing up COVID-19: Soaring Billionaire Profits while Governments plunged into Debt.

  Svar
  • «I 2020 lånte regjeringen 300 milliarder pund, det høyeste tallet siden registreringen startet i 1946, melder BBC. I 2021 var det ventet et tillegg på ytterligere 200 milliarder. Dette er bare ett eksempel på hvor mye Covid-19-responsen kostet en enkelt nasjonalstat. »

   Det er nok dette som er en viktig del av denne ‘ pandemien’ og ødeleggelse av næringslivet.
   Så kan rentene etterhvert settes opp. – Eller settes ned, alt ettersom for å skape frustrasjon og uforutsigbarhet. ‘Inflasjon & deflasjon.’ 😉
   Slik tilranes eienom, resurser og svette.
   Nasjoner låner penger, an mas. Forbruket går ned pga. nedstengninger, allikevel må nasjonene låne penger av verdensbanken & fred. (?) Og jammen blir det inflasjon i Norge også gitt, – fordi regjeringen legger enorme avgifter på vår egenproduserte strøm så alle priser stiger.
   Dans komedie & makabre. For et sirkus!

   Svar
 • For å gjøre dette enkelt !

  PCR-testen kan fortelle oss om det finnes fragmenter av viralt-RNA i cellene. – Hva den ikke kan fortelle oss er hvorvidt det er et aktivt virus eller ikke ! (Fragmenter av virus kan overleve i mange år og ha et annet opphav enn Covid).

  Så man kan vel spørre seg om hva som i det hele tatt var hensikten med testen, – men det fatter vel de fleste muligens nå – eller ikke ?

  Svar
  • Har inntrykk av at de fleste ikke har fattet det, eller rettere, de vil ikke. (gjelder ca. 95 % av folket) Med så mye tilgjengelig informasjon så er det mildt sagt underlig at de fleste fremdeles aksepterer PCR testresultatet som grunnlag for å la seg injisere med et stoff ingen fullt ut kjenner virkningen av.

   Det eneste, jeg for min del, har registrert er en uhyggelig lang liste med BI virkninger.

   MSM med den tvangsfinansierte propagandakanalen (NRK, ARK, MRK) i spissen må ta sin del av skylden for å ikke gjøre jobben sin med å informere folket.
   De er mestere i å desinformere og å legge lokk på det som ikke tjener legemiddelindustrien.

   Svar
 • Jeg har klart meg hittil uten pinne i nesen; ikke bare er testen udugelig, pinnene er innsatt med gift. Dette er blitt gjort med skolebarn. Maskene er også innsatt med gift, så du puster det inn. Menneskene er noen vemmelige dyr. Fysj. Nå dør jo minst halvparten ut, som er planen. La de beste bli tilbake.

  Svar
 • Henning Nielsen
  13 oktober 2022 10:20

  Foreningen Lov og Helse har publisert egen oversettelse av «Evalueringsrapport av RT-PCR-protokollen for Sars-CoV-2 av Corman-Drosten et al.» Dette er en kritisk gjennomgang av fagfolk av grunnlaget for PCR-testen, og viser helt skandaløse forhold, bl. a. ble Corman-Drosten protokollen fagfellevurdert i løpet av 24 timer! Denne kritikken er selvsagt blitt fortiet.

  https://lovoghelse.no/2022/08/31/pcr-testingen-oversettelse-av-corman-drosten-review/

  Svar
 • udugelig og SKADELIG, etsende hydrogel rett i nærheten av sjelens hjem, pinealkjertelen

  Svar
 • – KISSINGER QUOTE – 2009
  Once the herd accepts mandatory vaccinations, it’s game over. They will accept anything – forcible blood or organ donation – «for the greater good». We can genetically modify children and sterilize them – «for the greater good». Control sheep minds and you control the herd. Vaccine makers stand to make billions. And many of you in this room are investors, it’s a big win-win

  Svar
 • Intervju med Ricardo Delgado på henrymakow.com anbefales hvor han bedre enn de fleste setter alt i sammenheng med 5G og transhumanisme

  Svar
 • Kjennelse fra USAs høyesterett: Covid-vaksiner er IKKE vaksiner. Robert F. Kennedy Jr. vant sitt søksmål mot alle farmasøytiske lobbyister. Covid-19-vaksiner er IKKE vaksiner. I sin avgjørelse bekrefter Høyesterett at skaden forårsaket av Covid mRNA-genterapier er IRREPARABLE. Siden Høyesterett er den høyeste domstolen i USA, er det ingen ytterligere anker og alle ankemuligheter er oppbrukt. I en uttalelse understreket Robert F. Kennedy at denne suksessen kun var mulig takket være det internasjonale samarbeidet med et stort antall advokater og forskere. Selvfølgelig skaper denne kjennelsen en internasjonal presedens. Spesielt i Sveits bør denne kjennelsen ha innvirkning, fordi Sveits har en særstilling med sin føderale grunnlov. På den ene siden vises Nürnberg-koden i artikkel 118b i grunnloven, og i Sveits er feil bruk av genteknologi hos mennesker forbudt, i henhold til artikkel 119 i den føderale grunnloven. Dette er supplert med artikkel 230bis i straffeloven og dette betyr at gjerningsmenn RISKER å tilbringe opptil 10 år i fengsel. Imidlertid bør denne historiske kjennelsen også få resten av verden til å reflektere, fordi Nürnberg-koden har internasjonal gyldighet og er også inneholdt i artikkel 7 i den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter. Når det gjelder kriminelle anklager, bør erklæringen referere til Contergan-skandalen for å gi spesiell vekt på viktigheten av slike anklager eller anklager. Den tyske advokaten Rainer Füllmich og mer enn 100 andre tyske advokater er aktivt involvert i disse sakene. INGEN medier SNAKKER om det, verken i Sveits eller i Europa. Dessverre er det nesten matematisk at, ettersom det er et forstyrrende problem som kan endre de finansielle og økonomiske planene til de mektige LOBBIERNE i PHARMASØYTISK sektoren, er opinionen ikke informert. Vi er midt i en kampanje for å oppmuntre folk til å vaksinere seg og deretter vaksinere seg igjen, foran neste vinter. Det er svært sannsynlig at hvis nyhetene om den historiske kjennelsen noen gang sirkulerer, vil det gjøre det for sent til å la den korrupte medisinske klassen, på linje med posisjonene til de farmasøytiske lobbyene, komme så mye som mulig frem med vaksinasjonskampanjen. LA OSS INVITERER derfor alle ærlige og velvillige mennesker til å gi maksimal spredning til denne historiske DOMMEN fra USAs høyesterett. For vårt eget beste, men fremfor alt til beste for våre barn og barnebarn… La oss ikke la lobbyister uopprettelig ødelegge helsen vår og sette livene våre i fare. LA OSS FREMME OPPRØRET MOT DØDENS SKITNE OG USPUNTEDE VIRKSOMHETER. Du kan se nyhetene på følgende lenke: https://www.foxnews.com/us/new-york-supreme-court-reinstates-all-employees-fired-being-unvaccinated-orders-backpay

  Svar
 • Pfizer-«vaksinen» kom aldri til India av to grunner:

  1) Den indiske regjeringen insisterte på en lokal rettssak som Pfizer blankt nektet.

  2) Pfizer insisterte på juridisk immunitet, noe den indiske regjeringen blankt nektet.

  Godt gjort, India.

  Svar
 • PCR tesen er laget av avdøde Kerry Mullins som før sin død uttalte at PCR testen ikke kan finne eller gjenkjenne et virus eller en bakterie. den er kun egnet å laget for å finne spor av DNA rester på åsteds prøver, DVs et rettsmedisinsk test system.

  Svar
 • Covid er en krigshandling mot menneskeheten! DOD (Department of Defence) er nå på utkikk etter kolaboratører til å gjennomføre neste pandemi. Ilfg. Dr.David E. Martin. Undersøk!

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Et folkemord pågår nå i Gaza.

Langt flere dør av blokade enn av bombing?

Forrige innlegg

Big Pharma:

Farmasøytiske selskaper bøtelagt – vil de skjerpe seg?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.