POSTED IN Klima, Virkelighetsforståelse

WEF: Klimatiltakene koster.

Befolkningens penger skal overføres kapitalistene risikofritt.

8 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Den siste store pengebingen er de offentlige budsjettene som er grunnlaget for vår felles velferd. Det er den kapitalkreftene nå er ute etter. For å få dette til må folk skremmes grundig og til det brukes brukes den tynne CO2-gassen som alt planteliv på jorden er avhengig av.

CO2 og sollys er grunnlaget for fotosyntesen som er forutsetningen for alt høytstående liv på jorden. CO2 er altså livets gass.

Mange unge uten realfaglig utdanning tror denne gassen er farlig og vet ikke at det i atmosfæren har vært langt mer av den for mange år siden. Det hele er en vanvittig galskap hvor de store mediene brukes for alt de er verdt – ikke til å opplyse befolkningen, men til å skremme den.

Og sterk skremsel må til for at mange nok skal være villige til å gi fra seg sin felles eiendom, de offentlige budsjettene, til de som ønsker å plyndre dem.

Knut Lindtner
Redaktør

WEF instruerer regjeringer og selskaper: Bruk 3,5 billion dollar årlig for å «avkarbonisere» planeten.

Av Arsenio Toledo


Globalistene i World Economic Forum (WEF) mener at verdens regjeringer og selskaper må gå sammen, og bruke 3,5 billioner dollar i året på klimaet for å «gjenopprette naturen», «for å nå netto nullutslipp» og fullstendig «avkarbonisere» planeten.

Denne organisasjonens virkelige formål er å kontrollere befolkningen slik at de rikeste kan plyndre den.

Dette er ifølge en ny hvitbok publisert av WEF i samarbeid med det globale konsulentfirmaet McKinsey & Company onsdag 13 desember. Artikkelen, med tittelen «The Role of Public-Private-Philanthropic Partnerships in Driving Climate and Nature Transitions», understreket at verden må bruke opptil 3,5 billioner dollar på ytterligere klimafokuserte investeringer hvert år, «for å nå netto null og gjenopprette naturen» innen FNs sluttdato i 2050.

Dette tilsvarer å øke dagens private og offentlige investeringer i klimarelaterte prosjekter med over 60 prosent. Dette tilsvarer rundt halvparten av globale selskapers overskudd, en fjerdedel av verdens skatteinntekter, og omtrent syv prosent av husholdningenes forbruk.

«Å oppnå netto nullutslipp innen 2050 vil innebære en grunnleggende transformasjon av den globale økonomien», skrev McKinsey. For å sette WEFs krav i perspektiv, tilsvarer de 3,5 billionene dollar den ønsker på globale klimautgifter årlig, nesten 60 prosent av USAs årlige føderale budsjett.

WEF ønsker at myndigheter og privat sektor skal bidra til finansiering av klimatiltak. WEF beskriver overgangen til en global netto nullutslipps-økonomi, som «et kritisk og nødvendig skifte» som også «uunngåelig vil bli kostbart». For dette ber WEF regjeringer om å gi av skattebetalernes penger, og at selskaper gir betydelige deler av deres årlige overskudd for å finansiere disse investeringene.

«For at partnerskap skal fungere effektivt, bør ulike interessenter være villige til å komme sammen for å bringe kollektiv, så vel som individuell ekspertise og ressurser for å finne løsninger», bemerket WEFs administrerende direktør Gim Huay Neo. «Uten å samarbeide med andre partnere, er det vanskelig for en enkelt institusjon å bruke pengene sine». De enorme kostnadene ligger angivelig i den omfattende overgangen til mer klimavennlige teknologier som kreves av forurensende industrier, og miljømessig bærekraftig praksis.

Uten tilstrekkelig CO2 blir jorden slik. (Foto: iStock)

«De første investeringene krever betydelig finansiering, ofte utenfor kapasiteten til mange individuelle virksomheter eller myndigheter», skrev WEF i en pressemelding som fulgte McKinsey-rapporten. «Å bygge bro over dette skillet krever samarbeid og innovative finansieringsmodeller for å redusere risiko og stimulere til investeringer».

«At private og offentlige aktører går sammen, gir en strategisk tilnærming for overgangen til netto null og gjenopprette naturen», fortsatte WEF. «Filantropi, med sine responsive- og risikotaker egenskaper, spiller en sentral rolle i å gi tidlig finansiering, og fremskynde bredere investeringer samtidig som de sikrer de beste resultatene for alle».

Modellen med å bruke filantropi for å stimulere til flere investeringer fra selskaper og myndigheter når det på denne måten blir mindre risikabelt, har allerede sett noen innledende suksesser, ifølge WEF. I løpet av de siste 20 årene har det allerede blitt lansert over 50 klima- og naturfokuserte «filantropiske-offentlig-private partnerskap».

Fra Natural News, publisert 21 desember 2023.
Oversatt fra engelsk og noe forkortet av Northern Light. Linker i orginalartikkelen.
Orginalartikkel: World Economic Forum tells governments and corporations: Spend $3.5 TRILLION ANNUALLY to “decarbonize” the planet.

Kommentar fra oversetter:
Det dreier seg om investeringer for tusener av milliarder med skattebetalernes penger. Det er sentrale politikere i alle regjeringer som WEF har hatt i sitt Young Global Leader program, som skal gi skattebetalernes penger til selskaper som er partner med WEF. Går det med tap, betaler skattyterne regningen, mens risikokapitalistene tjener penger hvis det blir suksess. Grønn energi er bare en måte å overføre arbeider-og middelklassens penger til eliten.

Redaksjonen har lagt til bilder m/tekst

Forsidebilde: Lexica

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

8 kommentarer. Leave new

 • «Net Zero» er like ondsinnet som pandemitraktaten, har ingenting med klima eller helse å gjøre. Energiknapphet er ønsket og skapt. Sult og frost er planen:
  «Eksperter innrømmer at WEF planlegger å drepe fire milliarder mennesker i løpet av (få) år.»

  thepeoplesvoice.tv

  Catastrophic Contagion med barn og unge som målgruppe, Cyber/Elektrisitets-blackout, elektromagnetisk manipulasjon via 5G, Directed Energy Weapons (DEW) på Maui, flommer, branner, jordskjelv, krig;
  ingen midler skys i krigen mot folket.

  Svar
 • Iflg. «ryktebørsen» har Russland nå utstedt arrestordre på Klaus Schwab for forbrytelser mot menneskeheten. Måtte det være sant. Klimafyrsten John Kerry likeså.

  Svar
 • Historiens smarteste Plott 2.0 å få menneskeheten til å frykte jordens undergang. Plottets 1.0-utgave var kristenhetens trusler om helvetes pinsler i middelalderen. Begge scenariene genererer så stor frykt i folkene at de ikke ser at de overlater all makt til politiske eller religiøse presteskap.

  Dagens regissører er å likne med inkvisisjonen. Alt må manipuleres. Derfor snakker de ikke bare om hardware og software. For dem er wetware likeledes navnet på menneskenes styringsenhet – hjernen.

  Svar
 • Det slår meg at Usa er det eneste landet med en bevæpnet befolkning. Biden slipper inn millioner av folk med åpne grenser. Unge menn i hopetall finansiert av noen. Det ryktes at de alle er utstyrt med bankkort og har fått instrukser om å reise til ulike «posisjoner» i USA. Jeg har hørt at Soros «våte» drøm er å knekke Amerika. Landet med en constitution forfattet for å beskytte folket mot maktovergrep fra politikere og styresmakter. Samtlige land hvor styresmaktene har avvæpnet befolkningen er offer for overgrep fra styresmaktene. Så får vi se om USA får borgerkrig og går i fullstendig oppløsning!?
  «Frøken sa at våpen dreper! Jeg fortalte henne at blyanten min strøk på matteprøven!»

  Svar
 • Northern Light.
  25 desember 2023 19:07

  Eksperter advarer – WEFs mål om netto null vil drepe over 4 milliarder mennesker.

  Av Patricia Harrity.
  World Economic Forum (WEF) og deres ikke-valgte globalistledere, presser på for at regjeringer over hele verden skal fase ut fossilt brensel. Eksperter har uttalt seg mot planene deres og advarer publikum om at WEFs «Net Zero»-mål om å eliminere fossilt brensel, vil drepe over fire milliarder mennesker eller mer.

  «Net Zero»-målet for å stoppe bruk av fossilt brensel er en del av WEF og FNs «Agenda 2030» og «Agenda 2050»-planer for menneskeheten, og innebærer en dramatisk reduksjon av fossilt brensel innen 2030, og fullstendig eliminering av bruken innen 2050.

  WEF fortsetter å presse sin agenda og har bedt skattebetalere over hele verden om å betale 3,5 billioner dollar per år, noe de mener er nødvendig for å finansiere «Net Zero»-målet om å «dekarbonisere» planeten. Kritikere hevder imidlertid at «avkarbonisering» bare er en eufemisme for WEFs anti-humane agenda.

  Sult.
  Statistikeren Bjørn Lomborg er bare en som har advart om at slutt på bruk av fossilt brensel, vil føre til døden til rundt halvparten av verdens befolkning bare av sult. «4 milliarder mennesker er avhengige av fossil gjødsel for mat», bemerker Lomborg. Artikkelen Lomborg kommenterte var skrevet av økonomen Neil Record i Telegraph.

  Seks milliarder ville dø i løpet av et år.
  Neil Record rapporterte: «Hvis vi sluttet å bruke fossilt brensel, vil mest sannsynlig seks milliarder mennesker dø i løpet av et år». I en verden uten fossilt brensel, vil folk flest vil lide av strømbrudd på grunn av at nettet blir fatalt belastet, og det vil utbredt og permanent».

  Fra dag én ville gassbrukere være de første til å merke at det ikke lenger utvinnes kull, verdens oljebrønner og gassfelt stenges, og i løpet av 10 eller 15 dager vil Storbritannia måtte slå av gassdistribusjons-systemet. Så vil gassen til husholdningene bli stengt og rundt 21 millioner husstander, 74 % av befolkningen, ville ikke lenger ha oppvarming, varmt vann og kokemuligheter.

  «I panikk vil folk bruke elektrisitet for matlaging og oppvarming, men det britiske strømnettet er avhengig av naturgass som sin «buffer»-energikilde. Uten strøm vil det ikke være vann i kranene og ingen oppvarming, og de mest sårbare menneskene vil begynne å dø. I første omgang vil dette være eldre i eget hjem, deretter på sykehus når dieselgeneratorene går tom for drivstoff.

  Sult begynner fra dag 25.
  Innen den tjuefemte dagen vil det sannsynligvis bli tomt for diesel og bensin, dette betyr at distribusjonen av mat vil stoppe, og når befolkningen er helt avhengige av kjøpt mat,vil de begynne å sulte. Det bare være de isolerte bygdesamfunnene, og de som er selvforsynt med landbruk som vil være relativt upåvirket.

  Dag 50 – Mange mennesker i urbane områder ville nå være nær døden av sult, hevder Record, og ordensmakten vil bryte sammen. Uten strøm til vannforsyning og avløpsnettet, vil vi se viktorianske sykdommer som kolera og dysenteri komme tilbake.

  Dag 100 – penger og status vil være irrelevant, og bare tre måneder etter at verden stopper bruk av olje, tipper han at rundt halvparten av verdens befolkning på fire milliarder mennesker vil være døde. «Den første som dør ville være urbane fattige, deretter middel- og til slutt overklassen». Igjen vil de overlevende være de i landlige områder som lever av lokale landbruksprodukter eller matlforåd.

  Et år uten olje – mord og kaos.
  Etter et år uten olje vil kanskje ytterligere to milliarder mennesker ville ha sultet eller frosset i hjel, gjenværende matlagre vil bli oppbrukt eller ødelagt, og det uunngåelige sammenbruddet av ordensmakten vil bety at mange vil få en voldelig slutt på livet». «Konkurranse om knappe ressurser utløser drap og kaos». Et marerittaktig scenario, men Record hevder at alt i dette scenariet er godt underbygget av fakta.

  På en eller annen måte.
  Eksperter som har advart om farene forbundet med å stoppe bruk av olje må ikke ignoreres, det er åpenbart at våre ledere ikke er interessert i vårt ve og vel. De har blitt lovet en privilegert posisjon i fremtidens avfolkede verden, og har mange måter å oppnå sine mål på, enten det er med chemtrails, «vaksiner», farmasøytiske produkter, giftige stoffer i mat, vann, etc. Stoppe bruk av olje er bare enda en måte.

  Fra The Expose, publisert 23 desember 2023.
  Oversatt fra engelsk og forkortet. Linker, oversikter og X-melding i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Experts Warn – WEF’s Net Zero Goals Will Kill 4+ Billion People.

  Svar
 • Dette virker veldig konspiratorisk. Jeg tror ikke at problemet er at politikerne ikke vil oss vel, men de er så kunnskapsløse at de ikke forstår hva de driver med og at de er utsatt for sterkt press fra klimalobbyen.

  Hvordan kan man forvente innsikt av «partibroilere» som har skydd harde fag (matte og fysikk) i skolen og aldri har jobbet med noe annet enn politikk? De er hjelpeløse ofre for naturvernere og storkapital med kyniske (+ klimafrelste?) ledere som er ute etter statens penger.

  Svar
  • Her må vi vel nyansere. Espen Barth Eide som tidligere direktør i World Economic Forum under Klaus Schwab vet inderlig vel at skal verden få en samordnet, felles ledelsesregjering, så må Vesten fattiggjøres og u-landene løftes opp av slummen. Støre og Erna skjønner selvsagt også hva som er hensikten. Men mange av broilerne skjønner ikke et kvekk. Og det er også nyttig for globaleliten.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Ny forskningsartikkel:

Bekrefter at Pfitzer-vaksinen bl.a. kan forårsake Alzheimers.

Forrige innlegg

Våpenproduksjon tilfører økonomien ingenting av verdier, bare utgifter.

Krig er det dummeste som finnes.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.