POSTED IN Globalisering, Krig-fred

Storkapitalen ønsker selvsagt ikke fred.

Washingtons prioriteringer er forvridde, hjemlige problemer blir avfeid mens Ukraina blir bombardert med ressurser.

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

Av Northern Light

Den globale storkapitalen har ikke hovedsete i Wall Street fordi den har mer lojalitet eller sympati med det amerikanske folk enn andre land og folk, finansfolket har bare lojalitet til seg selv. De har hovedsete i USA fordi landet har den største økonomien og dermed den største militærmakten, som gjør at finanskapitalen derfra lettere kan erobre verden med økonomisk og militær krigføring. Washington DC er bare storkapitalens utøvende enhet, deres vestlige presse og media er propagandaapparatet.

Storkapitalen, finansfolket, er globalister. De har ingen nasjonale egeninteresser, og behandler USAs befolkning like dårlig som befolkningen i andre land. For eksempel ber Biden-administrasjonen om 24 milliarder dollar til «Ukraina», men gir bare noen millioner til urbefolkningen på Maui etter katastrofen som inntraff der nylig. En katastrofe som mye tyder på at finanskapitalen sto bak, for å overta urbefolkningens svært attraktive landeiendommer.

Finansfolket har ikke fått tildelt en nasjon, de er ikke herfra. Landet de fleste av dem bor, i har de tatt med politisk list. Deres kolonier i alle land er kanskje født i landene, og har landets nasjonalitet oppført i passet, men de er ikke lojale mot nasjonen, bare for sitt egen folk, de er en «tribal hive». De vil ha verdensherredømme og vil utrettelig søke monetær makt i alle land til kommer til, noe Eidsvollsmennene som underskrev vår Grunnlov allerede på den tid visste, og globalistene vil innta politiske posisjoner i landene de bosetter seg i for å drive en globalistisk politikk for deres nye verdensordning.

Som betyr å få så mye som mulig av befolkningenes penger ut av statskassene, og til seg selv. I politisk posisjon bevilger de penger til egne formål. De bruker vestlig presse og media som de eier og kontrollerer, til å overbevise befolkningene å sende milliarder «til Ukraina», men pengene går til det militær-industrielle komplekset først og fremst, den privateide amerikanske krigsvåpen industrien, hvor de store kontraktørene er grunnlagt av dem, og de er finansielle eiere, dernest oligarker i Ukraina og Kiev-regimet, mange av dem er deres eget folk.

Når NATOs generalsekretær, våpenselger for krigsvåpen-industrien, og Ukrainas leder trykker hverandres hender, er det to menn av samme slag. Det samme gjelder faktisk for de fleste vestlige statsledere og deres indre og ytre krets. Når hovedstrømpresse og media viser statsledere og ministere håndhilse, er det ofte finansfolket selv som holder hverandres hender, et folk som utgjør bare to promille av verdens befolkning.

Andre oppfinnsomme måter å få nasjonenes penger ut av statskassene på og til finansfolket, er covid, klima og grønt skifte. Målet er ikke bare å tømme statskassene, men å forgjelde nasjonene til gjelden blir ubetalbar, så de kyniske globalistene kan ta landenes landressurser og andre aktiva som betaling. En oppskrift på å ta over nasjoner som de har brukt på landene i sør siden andre verdenskrig, nå er det vestlige land som er midt i den samme prosessen.

Noe som bare kan ende med at finanskapitalen tar over statens oppgaver i landene, og vil drive de tidligere suverene nasjonene som deres selskaper, med maksimal profitt og minimale utgifter for kapitalen. Det er deres nye verdensordning. Noe de er godt i gang med. Så tidlig i prosessen som det er nå, kalles dette nå for «privat/offentlig samarbeid».

Den globale storkapitalens globalisme med økonomisk og militær krigføring, monopolisering av mat (fire selskaper eiet av dem kontrollerer over 75 prosent av verdens kornhandel), drikkevanns-forsyninger, energi, landgrabbing, forgiftning av verdens befolkning med den farmasøytiske industrien og ferdigmat blant annet. Men det stopper ikke der, det utøves også fysisk og politisk ødelegging av verdens matforsyning, som dreper hundretusener hver dag. Deres presse og media holder befolkningene uvitende om dette.

Globalistene har overtatt nasjonale og internasjonale domstoler, og fått kritikk av seg kriminalisert i mange land. Selv om deres verdensomspennende aktiviteter nå er enorme sammenlignet med på Eidsvollsmennenes tid, er kunnskapen om deres aktiviteter nå nesten ikke-eksisterende blant vanlige folk som ikke er interessert i global økonomi og politikk. Finansfolkets enormt effektive propaganda-maskin, vestlig presse og media, som også omfatter litteratur og kultur, avleder oppmerksomheten vekk fra deres krig mot menneskeheten, som de vil gjøre til deres slaver.

De som når frem med mest informasjon til flest folk over lengst tid, vinner – selv om informasjonen er falsk. Og de som nå eier de fleste mediene og bestemmer innholdet i så og si alt som trykkes, sendes på TV, samt postes på Internett, er de som også vil få det siste ord – spesielt når de eier mediene.


Artikkelen er hentet fra kommentarfeltet til denne artikkelen:

Den vestlig elitens moralske bankerott.
Oppfordrer til fredsforhandlinger ellers i verden unntatt i Europa. Her ønsker de mere krig.

Flere andre gode kommentarer der, så det anbefales å ta en titt på de.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

 • Northern Light.
  6 januar 2024 17:32

  Hvordan milliardæreliten styrer svake politikere og gjør regjeringer til deres tjenere.

  Av Hanne Nabintu Herland.
  Maktfordelingen er nå et levn fra fortiden. I gode, gamle dager da vestlige nasjoner var demokratiske, ble politikere stemt inn i vervet for å beskytte folkets interesser. Politikernes oppgave var å forsvare nasjonale grenser, sikre borgernes rettigheter, sørge for rettferdighet og beskytte nasjonale ressurser fra rovdyrkapitalistene utenfor.

  For å unngå at overklassen korrumperte systemet, og fant måter å ekspropriere nasjonale eiendeler i egne hender, var det et overordnet å ha en maktfordeling. Men i dag gjør selskapenes styring av det politiske systemet at deres interesser går foran folkets interesser. Ettersom systemet blir stadig mer dominert av globalistiske milliardærer, er Vesten i dramatisk endring.

  Dette systemet skulle for eksempel sikre at politikere som stiller til valg ikke ble betalt av de samme selskapene som de senere kan arbeide for, siden dette ville føre til økonomiske tilknytninger, som lett kunne påvirke hans eller hennes lojalitet til deres lokale valgkrets. Politikernes oppgave var ikke å være en tjener for selskapenes interesser.

  Dette er selvfølgelig det helt motsatte av det systemet vi har i det dekadente Vesten i dag, hvor de nåværende globalistiske megaselskapene er avhengige av et politisk system, som tjener interessene til sine milliardæreiere og deres lobbyer – ikke folket. Jeg påpeker dette i min bok, The Billionaire World. Hvordan marxismen tjener eliten.

  Tenk på det: En valgt politiker kan ha aksjer i et oljeselskap, Big Pharma eller militærindustrien – betalt av den samme gruppen selskaper han nå driver lobbyvirksomhet for. Samtidig kan politikeren virke for lover som deregulerer bransjene, noe som får deres aksjer til å skyte i været, samtidig som de samme politikerne kjøper aksjer med en forhåndskunnskap om at verdien vil skyte i været, og politikerne vil innkassere enorme rikdommer. Dette er lovlig i USA og har vært et av verktøyene som ble brukt for å få kontroll over myndighetene.

  Høyesterett endret det amerikanske politiske systemet i 2010, som ga private selskaper, ikke bare enkeltpersoner, rett til å donere og betale for deres politikeres vei til makten. Det har gjort at de rikeste 0,01 % står for 40 % av alle kampanjebidrag gjennom selskapers donasjoner i dag. «Dette har vist seg å være en utmerket investering i å sikre milliardærenes rikdommer,» skriver Yanis Varoufakis, professor i økonomi ved Universitetet i Athen.

  Denne reverseringen av de historiske idealene som bygde Vesten, truer nå med å fullstendig oppheve demokratiet. Det er et system som bringer oss tilbake til en føydal maktstruktur av overherrer som befolkningen er avhengig av, og og som holder dem i en underordnet posisjon av frykt. Bare politikere som er villige til å gjennomføre milliardærklassens vilje vil bli valgt i et slikt system, da de må sørge for de nødvendige politiske endringene som vil holde globale markeder overordnet nasjonale lover og reguleringer, og hjelpe megaselskapene med å unngå økonomiske byrder, som for eksempel skatt.

  Å styre våre politikere og ledende byråkrater er avgjørende for å få dette til å fungere. Det nære samarbeidet som nå stadig utvikles mellom regjeringer og private selskaper, gjør at milliardærene lett få kontroll over statlige midler, og sikrer en overdådig tilgang til det.

  Mange politikere har en folkelig bakgrunn. Når de får høyere posisjoner, er det smigrende over å bli kjent med de ultrarike. Å reise i private jetfly, bli invitert til overdådige Davos-fester, omgås med velstående – er spennende for mange politikere fra arbeider- og middelklassebakgrunn.

  De tilsynelatende endeløse fotografiene av takknemlige regjeringsledere som håndhilser på, for eksempel milliardær Bill Gates, poserer stolt sammen med ham og verdens rikeste menn, forteller om hvor lett det har vært for milliardærklassen å få inntreden i det disse politikernes styrer; skattebetalers midler. Målet er å få regjeringer til å bli tjenere for eliten. De belønner svake, byråkratiske politikere med høyt betalte stillinger i frivillige organisasjoner og private selskaper etter en karriere i nasjonal politikk.

  Fire år senere kan politikeren ha tapt et valg og er tilbake i sin praksis som sykepleier, eller kanskje fortsatt på jakt etter en stilling i FN eller i en milliardærdominert ikke-statlig organisasjon (NGO) – mens den utspekulerte ultrarike som bruker skattebetalernes penger for sitt private selskap eller «filantropiske stiftelse», fortsatt er i posisjon, og høster milliarder fra investeringen, og har mer makt enn noen gang. Maktfordelingen er nå et levn fra fortiden.

  Fra The Herland Report, publisert 4 desember 2024.
  Oversatt fra engelsk. Linker i orginalartikkelen.
  Herland er religionshistoriker, bestselgende forfatter og har nettstedet The Herland Report.
  Orginalartikkel: How Billionaires Rule Weak Politicians and turn Governments into Servants of the Elite.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Nå skal det WHOs pandemitraktat vedtas.

Nesten ingen har lest den.

Forrige innlegg

En liten historisk påminnelse som Nato-Norge vil glemme.

Da Norge brøt folkeretten.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.