POSTED IN Syria

Voltaires nyhetsbrev:

Vestlig jordskjelvhjelp går bare til Al-Qaida-områder i Syria.

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

Vi har hentet ut disse to sakene fra Voltairenet.org sitt ukentlige nyhetsbrev fordi de er spesielt aktuelle. Den første må leses i sammenheng med den omfattende artikkelen som vi nylig har publisert om de kjemiske angrepene mot Syria som jihadister stod bak, men som ble forsøkt tilskrevet syriske myndigheter. Angrepene var et forsøk å trekke USA direkte inn i krigen i Syria.

Den andre artikkelen må sees i sammenheng med en annen sak vi publiserer i dag om jordskjelv-hjelpen som bare gis til Al-Qaida-kontrollerte områder i Syria. Det mest interessante er hvordan våre medier klarer å omskrive virkeligheten slik at folk ikke skal forstå at sanksjonene fra vesten er årsaken til at hjelpen fra vesten bare kommer til Al-Qaida og ikke til den lovlige syriske regjeringen.

Knut Lindtner
Redaktør

Syria og Russland stadfestar på nytt sin opposisjon mot kjemiske våpen

Russlands og Syrias utanriksministrar Sergei Lavrov og Faisal Mekdad gjekk i førre veke ut med ei felleserklæring der dei sa: «Russland og Syria stadfestar på nytt det kategorisk utillatelege i bruk av kjemiske våpen. Det må gjelde alle, kor som helst og uansett grunngiving.»

Dei to landa responderer igjen på skuldingar om bruk av klorinbomber i 2018, etter at Organisasjonen for forbod mot kjemiske våpen (OPCW) publiserte ein rapport som vart følgd opp av ei felleserklæring frå Storbritannia, USA, Frankrike og Tyskland. Ein bør ikkje gløyme at sidan organisasjonens statuttar, på Frankrikes initiativ, vart endra, er OPCW ikkje lenger å rekne som ein nøytral organisasjon.

USA sine «sanksjonar» forbyr hjelp til syriske jordskjelvoffer

President Bashar al-Assad tok ein telefon til motparten Vladimir Putin for å takke han for Russlands hjelp til det syriske folket etter jordskjelvet som råka landet så hardt. Russland frakta inn mykje utstyr og sende 300 soldatar og 60 militære ingeniør-einingar til å trekke overlevande ut av ruinane. Berre 15 andre land har sendt hjelp til syrarane (Algeria, Kina, Egypt, Tyskland, India, Iran, Irak, Libanon, Libya, New Zealand, Oman, Saudi-Arabia, United Arab Emirates). Nokre fleire sende sine kondolansar (Armenia, Venezuela…)utan å ha moglegheit til å sende krisehjelp. 

Medan land overbyr kvarandre om å sende hjelp til jordskjelvsoffera i Tyrkia, er det få som vil hjelpe dei syriske offera, med risikoen det inneber å trasse USA. Dei unilaterale tvangstiltaka («unilateral coercive measures», UCM) til USA («Caesar»-lova), falskt presenterte som legale «sanksjonar», forbyr de facto sending av livsviktige medisinar og sivil ingeniør-assistanse som det hastar med å få på plass for å ta kampen mot konsekvensane av jordskjelvet. Desse tiltaka gjeld ikkje guvernatet Idlib, okkupert av jihadistar. Ned Price, talsmann for USAs utanriksdepartement, sa at å bruke eit jordskjelv som ein sjanse til å rekke ei hand ut mot «det syriske regimet», ville vere «ironisk».

9 – Voltaire, International Newsletter – N°27 – 10. februar 2023

Forsidebilde: Lexica

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

 • Den manglende hjelpen skyldes vel også at bakmennene i USA ( og selvfølgelig da også norske politikere ) ikke kan bruke ‘hjelpen’- etter å ha styrt angrepet på Syria – via ‘opprørsbevegelser’, til sin fordel.

  Fra tidligere, før jordskjelvet:

  ‘Russland med veto mot norsk resolusjonsutkast
  Russland har lagt ned veto mot et norsk-irsk resolusjonsutkast i FNs sikkerhetsråd om å holde en nødhjelpskorridor fra Tyrkia til Syria åpen i ett år til.
  De siste to årene har grenseovergangen Bab al-Hawa, ved Tyrkias grense i sør, vært den eneste muligheten til å frakte nødhjelp inn i det gjenværende opprørskontrollerte området nord i Syria.
  Sikkerhetsrådets mandat for nødhjelpskorridoren utløper søndag, og Norge og Irland fremmet et forslag til resolusjon som ville ha forlenget mandatet med ett år. Dette la Russland ned veto mot.’

  Så Russland er imot nødhjelp til et utbombet Syria , som overskriften i Nrk gir inntrykk av? ;-)
  Nei, det er tvertimot Norge ( og USA) som ikke vil være med på et russisk initiativ for nødhjelp/oppbygging av Syria.

  ‘Russland er en nær alliert med Syrias president Bashar al-Assad og mener nødhjelpskorridoren er et brudd på Syrias suverenitet.
  Russland mener nødhjelpen bør bringes inn via den regjeringskontrollerte delen av Syria, noe som vil gi Assad-regimet langt større kontroll.’
  nrk.no/nyheter/syria-1.11054856

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Krigen mot matforsyningen:

Fjørfe forgiftes for å forhindre dem i å legge egg

Forrige innlegg

Tenk, et land der folket blir hørt!

Sveitserne vil ha folkeavstemning om fremtiden til kontanter.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.