POSTED IN Migrasjon og flyktninger

Voldsbruk fra innvandrer gjeng-miljø er et økende problem i mange vestlige land.

En video fra Tyskland skaper stor uro i befolkningen.

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Tysk politi trugar med å straffeforfølgje alle som deler ein urovekkjande video om innvandrarvald

Innlegget er hentet fra Saksyndig

ReMix News melder at tysk politi seier dei kjem til å arrestere alle som publiserer ein bestemt video om innvandrarvald – samstundes meiner sjefen i den tyske politiforeininga at videoen burde vere offentleg tilgjengeleg. Er dette eit forsøk frå politiet på å sensurere all valden som enkelte innvandrarar utfører i vertslandet?

I mange europeiske byar er vald utført av innvandrarar eit alvorleg og aukande problem, inkludert i den tyske byen Lübeck i delstaten Schleswig-Holstein. Byen ligg nokre korte timar med toget frå danskegrensa, og er ein av mange vakre, historiske byar i Nord-Tyskland. Denne opphavleg fredelege byen er diverre berre éin av tallause andre byar i Europa og Skandinavia som blir forsøkt øydelagt av innvandrarvald.

Valdsbruk og slåstkampar blant den veksande innvandrarbefolkninga blir stadig vanlegare, og innvandrarar er overrepresenterte i valdsstatistikken. Nyleg oppstod det ein slåstkamp i Lübeck midt på høglyse dag, og sjølv om politiet rykte ut til hendinga, skreiv dei ingenting om det eller gav ut ei pressemelding, ei heller vart det laga ein notis av det til avisene. Ein video frå hendinga lak derimot ut til sosiale media – og då tok politiet det uvanlege steget å truge med strafferettsleg påtale. Dei meinte det var «forbode» å dele videoen.

Nemnde video (over) viser menn som sparkar ein ung person i hovudet, medan ein annan innvandrar hiv eit metallsøppelspann på ein eldre tysk fotgjengar. Den eldre personen, som hadde ingenting med slåstkampen å gjere, fall i bakken av dette. Politiet dukka opp på staden med heile ti køyretøy for å få kontroll på desse mennene, som blir omtala som arabarar.

Videoen vart sidan lasta opp på Facebook. Like etter tok ein tenesteperson som jobbar under minister Sabine Sütterlin-Waack i Schleswig-Holstein skreiv følgjande som respons på videoen (mi omsetjing):

«Politiet åtvarar mot vidare deling av denne videoen og ber om at de straks slettar videoen frå dykkar apparat og under ingen omstende deler den vidare. Dette kan resultere i strafferettsleg påtale.»

Nokon skreiv som svar til politimeldinga på Facebook:

«Får ikkje nokon lov til å sjå sanninga?»

På det svarte vedkomande tenesteperson:

«Det er nok dersom dei rette instansane ser sanninga og etterforskar.»

Vel, sanninga er jo å sjå i videoen. Kvifor vil ikkje politiet at den skal delast? Ein bekymrar seg no for om styresmaktene trugar med straffeforfølging for å stilne folket, spesielt med tanke på overrepresentasjonen til innvandrarar i tysk kriminalstatistikk. Det har nyleg vore fleire andre tilfelle av slåstkampar i tyske byar, der fleire dusin personar har vore involvert. Dette har skapt vesentleg forstyrring av ro og orden.

Leiaren i den tyske politiforeininga, Rainer Wendt, har på den andre sida teke til motmæle mot dette forsøket på sensur. Han sa:

«Dette er ei særs merkeleg tilnærming frå deira side, og ingen burde bli overraska at det no blir spekulert i kva motivet kan vere. Politiet er definitivt ikkje dei som bestemmer kva som er og ikkje er av offentleg interesse.»

Det florerer av videoar som dokumenterer innvandrarvald, men dette skal visstnok vere fyrste gong politiet har truga folk med straffeforfølging dersom dei deler dei.

Forsidebilde: Luz Fuertes

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • Angrep på vertsbefolkningen er det mest bekymringsverdige. I mine øyne. La dem denge hverandre om de vil; det er deres karakter. Foreldrene deres er maktesløse eller likegyldige, tydeligvis, eller kanskje til og med delaktige, jeg vet ikke. Sånn som oss er de ikke, uintegrerbare med mindre de selv vender sin egen ukultur ryggen, og de som gjør det støtter jeg fullt og helt, som jemenitten LUAI AHMED.
  At disse fra fredens religion og klankultur opererer flokk mot flokk og er langt voldelige enn dyr, til og med verre enn visse primater, det blir dyrt i form av materielle skader og sykehusregninger, det er en en ting, men at de beveger seg utenfor sine no-go-soner, hvor man ser hvit flukt, for hvem vil ha sine barn til å vokse opp med sånt, det er verre.
  Å IKKE bli islamofob er sløvt. Å vurdere å skifte til den andre siden av gata hvis en gruppe melaniner kommer er klokt. Så kan de politisk korrekte hurpene gnåle om å ikke skjære alle over en kam til de en dag vil kjenne det på kroppen sjøl. Eller må lappe sammen sine barns genitalier og psyker og kjøpe nye merkevarer.
  Å kalle en spade for en spade er straffbart i Europa.

  Svar
 • «Valdsbruk og slåstkampar blant den veksande innvandrarbefolkninga blir stadig vanlegare, og innvandrarar er overrepresenterte i valdsstatistikken.»

  ‘Gaddafi hadde advart om at Libya var den eneste virkelige sperren av flyktninger mellom Afrika og Europa. Uten en holdning mot til menneskehandel, profeterte Gaddafi at «det europeiske kontinentet vil bli svart.»
  Den libyske regjeringen pleide å patruljere sine kyster, og holdt grensene restriktivt. Gaddafi ble kritisert for dette av overveiende Human Rights NGOS. I dag er det uavbrutt menneskehandel, og disse kan gjøre opp til en million dollar per båt last av flyktninger til Europa.
  youtube.com/watch?v=NLflLdIJeMw

  Norsk «hjelpe»- rasisme:
  For svarte mennesker i Afrika må skapes/hjelpes av den hvite, vestlige mann og kvinne, – og husk…vestlig valuta. (?)
  For nasjonens egne arbeidskrefter er ingenting verdt. Ikke i Afrika heller? Tydeligvis??

  ‘ Skape stabil inntekt, veilede i foreldrerollen, sørge for skolegang med oppfølging til barna. Bygge ressurssterke nettverk i nærmiljøet, som selv kan støtte familier i krise.På den måten skapes ikke passive mottakere, men ressurssterke mennesker ‘
  dagbladet.no/kultur/hvorfor-ikke-bare-vippse-til-afrika/70586294

  ’44 prosent av kvinnene at de ble utsatt for voldelige eller seksuelle overgrep under flukten. Halvparten av dem sier at de har opplevd gjentatte overgrep. ‘
  aftenposten.no/verden/i/l1yX09/Rapport-Nesten-halvparten-av-kvinnelige-flyktninger-utsettes-for-overgrep

  ‘ Ifølge rektoren vurderer skoleledelsen nå hva som ligger bak hendelsene med trusler og vold .’ ;-)
  nettavisen.no/nyheter/omdiskutert-metode-pa-svensk-skole-kobles-mot-kraftig-voldsokning/3423596953.html

  ‘Alle de pågrepne er født på 90-tallet. De er alle av utenlandsk opphav, men brorparten er norske statsborgere. Flere av siktede er tidligere dømt for voldskriminalitet.
  vg.no/nyheter/innenriks/i/6nOm5W/drapssiktedes-forsvarer-konflikt-mellom-siktet-og-drept

  ‘Mennene ble pågrepet og siktet i juni i fjor. De er kolleger, og er alle av utenlandsk opprinnelse. Tredjemann møtte ikke i rettssaken og er etterlyst internasjonalt. ‘
  vg.no/nyheter/innenriks/i/vm46PB/broedre-doemt-for-gruppevoldtekt-i-sogndal?utm_source=vgfront&utm_content=row-22

  ‘Oliver ble knivstukket: – Jeg skjønte ikke at de var farlige folk
  Da ble han knivstukket og ranet av to tenåringsgutter etter å ha kjørt dem hjem. To av knivstikkene var dødelige, ifølge dommen fra Agder tingrett. ‘
  nrk.no/sorlandet/oliver-erland-om-livet-etter-drapsforsoket-1.16463673

  Og selvfølgelig ikke et ord om at dette var våre nye landsmenn.
  Man kan jo ikke stigmatisere våre nye landsmenn. Det er bedre å stigmatisere en hel ungdomsgruppe. ;-)

  ‘Flere våpen konfiskert i Oslo.
  Politiet i Oslo har beslaglagt våpen fra flere tenåringer ved bussterminalen, melder de.
  Blant våpnene er kniver, en softgun, en øks og et knokejern.
  Ungdommene ble ransaket etter at vitner hadde meldt fra om at en av dem så ut til å ha en kniv.’
  nrk.no/osloogviken/flere-vapen-konfiskert-i-oslo-1.16499703

  Blant «ungdommer» ? ;-)
  Er det ikke diskriminerende å stigmatisere en gruppe?

  Svar
  • ‘Knivbruken øker blant ungdommer. Politiet i Oslo ber foreldre om hjelp. ‘
   aftenposten.no/norge/i/zLp1B5/Knivbruken-oker-blant-ungdommer-Politiet-i-Oslo-ber-foreldre-om-hjelp

   ‘Masseslagsmål på Oslo S
   Søndag har det vært et masseslagsmål mellom opp mot 20 personer på Oslo Sentralstasjon
   ‘Det er unge menn og gutter i tenårene som er involvert.
   Politiet vet foreløpig ikke om slåsskampen har noen sammenheng med beslaget av flere våpen i nærheten av bussterminalen tidligere søndag.’
   nrk.no/nyheter/masseslagsmal-pa-oslo-s-1.16499795

   Svar
 • Og masse-invandring er selvfølgelig ikke hjelp.
  Masseinvandring er rasisme og slavehandel på en ny måte ved å hente arbeidskrefter ( nåja) fra andre nasjoner, og en forestilling om at den vestlige hvite mann ( vestlige politikere) og vestlig valuta skal vise vei.
  Men dette er det våre politikere, og deres dobbeltmoral, som står for.
  Fra Jens Stoltenberg som bombet Libya. Til snuskeriet til norske politikere de senere årene.
  Bevisst? Eller bare idioti?
  Fjern idiotiet og snuskeriet. Og dobbeltmoralen, og politikerstanden som har andre herrer enn norske innbyggere.
  For det er ikke en politisk administrasjon som bygger en nasjon, det er innbyggerne.
  Det tar lang tid å bygge en kultur i en nasjon. Det har alle nasjoner rett til, også Norge.
  Men da må vi stoppe de som ødelegger.

  Svar
 • Northern Light.
  24 september 2023 15:09

  Det er masseinnvandringen fra MENA-land (Middle East/North Africa) som er årsaken til de meste av kriminaliteten i vestlige land. Det er ikke innvandring fra Nord-Amerika, Russland, Øst-Europa og Øst-Asia, de aller fleste av dem går ofte direkte inn i den produktive delen av økonomien.

  Propagandamaskinen vestlig hovedstrømpresse og medias reportasjer om volden og kriminaliteten, unngår omhyggelig å si hvem som utfører den. Selv om mange forstår og vet at det er innvandrere fra MENA-land, har den daglige indoktrineringen sin virkning; vertbefolkningene gjør ikke opprør mot innvandringspolitikken, ikke ved stemmeurnene heller. Ordensmakten i de fleste vestlige land er i knestående av kriminaliteten fra innvandrere fra MENA-land, som i Sverige, men er pålagt å tie om det.

  MSM gjengir det synet den globale storkapitalen som eier den vil at de vestlige befolkningene skal ha på saken. Det er vertslandene selv som har skylden, de har ikke gjort nok for å integrere migrantene. Det er visst vertslandene sin skyld at for mange fra MENA-land går ut fra grunnskolen uten å kunne å lese og skrive godt nok, selv ikke morsmålet, og derfor ikke kan kvalifiseres til et vestlig arbeidsmarked.

  Det er visst vertslandene sin skyld at de tar med seg kulturen sin fra hjemlandene, og samler seg i parallell-samfunn i vertslandene. Det vil si at for mange innvandrere fra MENA-land går rett inn i parallell-samfunn og den passive delen av økonomien, og blir der. Enda de får akkurat de samme rettighetene som den etnisk opprinnelige befolkningen, og endatil gratis bolig og ytelser til alt de trenger til livets opphold.

  Som takk går de med jevne mellomrom amok i store opptøyer som i Frankrike, og ramponerer og ødelegger den franske arbeiderklassens biler. Arbeiderklassen som ikke har råd til å flytte fra byområdene migrantene bor. Arbeiderklassen som betaler det meste av skatter og avgifter, som finansierer migrantenes opphold. De rike i Frankrike betaler nesten ikke skatt, og hadde det vært opp til den tidligere Rothschild bankieren Macron, ville de rike ikke ha betalt skatt i det hele tatt.

  Det er den globale storkapitalen som står bak, de driver en økonomisk utmattelseskrig mot vestlige land, blant annet med for det meste ikke-integrerbar masseinnvandring fra MENA-land som våpen. Det er globalisme, landenes identitet skal utviskes som landgrensene, økonomiene utmattes, og statgjelden skal bli ubetalbar så kreditor kan ta over landenes ressurser og aktiva som betaling. Landene erobres med gjeld som våpen, ikke sverd. Slik som de har gjort i landene migrantene kommer fra, de har gjort dem ulevelige og lette å emigrere fra.

  «Kreditorene avskaffer demokratiet og erstatter det med et aristokrati. Under et demokrati begynner kreditorer å gi lån og skyldnere kan ikke betale og kreditorene får mer og mer penger, og de ender opp med å gjøre et demokrati til et oligarki, og så gjør oligarkiet seg selv arvelig, og du har et aristokrati». Aristoteles.

  Under et foredrag i Davos hos World Economic Forum for et par år tilbake, ivret Soros for at europeiske land tok opp flere tusen milliarder Euro i lån for å finansiere en innvandring fra MENA-land som bare gir vestlige land mer utgifter i den passive økonomien. En innvandring Soros selv finansierer og organiserer, med fergetrafikk over middelhavet, flyktning-ruter, NGOer og gratis advokathjelp med historier som gir oppholdstillatelse. For noen år siden kostet det vertlandene 700 000 kroner å sende en migrant som ikke fikk oppholdstillatelse tilbake til hjemlandet.

  Masseinnvandring fra MENA-land er bare et av flere løp som den globale storkapitalen kjører for å tømme statskassene i vestlige land og forgjelde dem. Andre er covid, grønn energi, klima og Ukraina. Storkapitalens folk på innsiden, deres politikere, øser ut mange hundre milliarder fra statskassene til finansfolkets prosjekter på utsiden. Snart vil ikke storkapitalen være på utsiden lenger, etter mellomløsningen «privat-offentlig samarbeid», vil landenes kreditor den globale storkapitalen bli staten. Det er deres nye verdensordning etter Agenda 2030.

  Svar
  • N.L:

   » Masseinnvandring fra MENA-land er bare et av flere løp som den globale storkapitalen kjører for å tømme statskassene i vestlige land og forgjelde dem. Andre er covid, grønn energi, klima og Ukraina.»

   ‘ Bakteppet for forslaget er at høye renter i USA og en sterk dollar har skapt utfordringer problemer i fremvoksende økonomier, blant annet ved å gjøre gjelden deres dyrere. Mange land og selskaper har tatt opp gjeld i dollar, og sliter når den styrkes. ‘
   e24.no/makro-og-politikk/renter/vil-utfordre-dollarens-dominans-med-ny-valuta-det-vil-ikke-bli-lett/24683730

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Raftoprisen i år:

Kraftig kritikk av Israels politikk.

Forrige innlegg

Nå begynner støttespillerne i Washington å få nok.

«Vi kan ikke bare skrive ut sjekker. Hvor er resultatene?»

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.