POSTED IN Helse

Virkeligheten stivpyntes:

Antallet vaksinerelaterte dødsfall kamufleres.

16 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

REGJERINGEN (i USA, red.) HVITVASKER STATISTIKK OM VAKSINERELATERTE DØDSFALL

Analyse av Dr. Joseph Mercola

Joseph Mercola – Wikipedia

Artikkeloversikt/Sammendrag:

 • Ifølge Dr. Peter McCullough ville en tidlig behandling av covid-19 ha forhindret opp til 85% av dødsfallene. Tidlig hjemmebasert behandling vil videre redusere spredning av smitte, pga at infeksjonstiden kan reduseres fra 2 uker til 4 dager.
 • På tross av at tidligbehandling er rimelig og lett tilgjengelig, har informasjon om den blitt undertrykket og sensurert i den hensikt å skape en global massevaksinasjons-kampanje.
 • Mer enn 80 høyskoler og mange arbeidssteder iverksetter nå tvungen vaksinering. Men statistikken som fremkommer i VAERS er den eneste muligheten beslutningstagerne har til å få innsyn i at dette er et alvorlig feilgrep. For de vil ikke kunne få tilsvarende informasjon annetstedsfra, takket være den omfattende propagandaen for vaksiner, hvor bivirkninger og dødsfall feies under teppet.
 • I øyeblikket er 124 millioner amerikanere fullt vaksinert mot kovid-19. Frem til 30/4 -2021 var det rapportert 3837 døde kort tid etter vaksinering. Det utgjør mer enn den totale mengden vaksinedøde fra midten av 1997 til slutten av 2013, en periode på 15,5 år.
 • I 1976 sørget den amerikanske regjeringen for at 45 millioner ble vaksinert mot svineinfluensa. Vaksinasjonsprogrammet ble kansellert etter rapporter om 53 døde.

Ifølge Dr. Peter McCullough, «vice chief» ved indremedisinsk avd. ved Baylor University Medical Center, dreper Covid-19-vaksinene et stort antall mennesker, mens regjeringen rett og slett overser det.

I et videointervju med gravejournalist og grunnlegger av Liberty Sentinel, Alex Newman, forteller McCullough at både den amerikanske regjeringen, Bill og Melinda Gates Foundation og de fleste helsemyndigheter over hele verden har forpliktet seg til å vaksinere hele jordens befolkning samtidig som de sitter på informasjon om at Covid-19-vaksinene er de mest dødelige vaksinene (vår uth.)som noen gang er produsert. 

TRYGG BEHANDLING UNDERTRYKKES TIL FORDEL FOR SKADELIGE VAKSINER.

McCullough, som også innehar en mastergrad i offentlig helse, har avgitt vitnemål ved tre forskjellige høringer i Senatet, hvor han har informert om de behandlingsmetodene han benytter ved Covid-19 slik at de slipper sykehusinnleggelse. Han oppsummerer behandlingsprotokollen i intervjuet. 

There's another way to end the pandemic. Doctors can knock covid out with treatment - Todayville
Dr. Peter McCullough vitner i Texas senatskomite for helse.

Disse behandlingsstrategiene er også detaljert beskrevet i «Patophysiological Basis and Rationale for Early Outpatient Treatment of SARS-CoV-2 Infection», publisert i januarutgaven av The American Journal of Medicine. Han var også medredaktør i «A Guide to Home-based COVID Treatment».

Under en nylig høring i staten Texas`Helse-og Menneskerettighetskomite, informerte McCullough om at tidlig innsettende behandling kunne ha hindret opptil 85% av Covid-19- dødsfall.Tidlig behandling i hjemmet kunne videre ha redusert spredning av smitte, siden infeksjonstiden kan reduseres fra to uker til 4 dager. 

På tross av at denne behandlingen er rimelig og lett tilgjengelig, har informasjon om den blitt grundig sensurert i mediene, tydeligvis for å fjerne all motstand mot en global vaksinekampanje. Han forteller også at det ikke fins noen behandlingsprotokoller på sykehusnivå engang som det er allmen enighet om. 

Hele fokuset fra våre helseinstitusjoner har vært nedstengning og maskebruk i påvente av vaksinene. Og resultatene av denne politikken er skremmende. Fem måneder inn i massevaksinasjonskampanjen har mer enn 10000 mennesker i USA og EU dødd kort tid etter vaksinering. En hvilken som helst annen vaksine ville ha blitt trukket fra markedet nå. 

SJOKKERENDE STATISTIKK VISER HVOR SKADELIGE COVID-VAKSINENE ER. 

I 1976 vaksinerte USA`s myndigheter 45 millioner mennesker mot pandemien svineinfluernsa. Hele vaksinasjonsprogrammet ble avblåst etter 53 rapporterte dødsfall. Men ifølge kilder varierte dødsfallsrapportene mellom 3 og 53 , alt etter hvilke kilder man brukte.

Stop sign board close-up photography
I 1976 ble et vaksineringsprogram stoppet etter 53 dødsfall. Nå har vi flere 1000 rapporterte døde.

Men nå trekker helsemyndighetene på skuldrene av mer enn 3800 dødsfall og påstår at det ikke fins noen sammenheng mellom vaksine og dødsfall. Det er nesten ikke til å fatte: Fem måneder inn i vaksinekampanjen , med en dødsfallstatistikk 7000% høyere enn under den nevnte svineinfluensa-kampanjen som ble avsluttet pga at myndighetene sa at vaksinen var for risikabel!

Sammenlignet med den sesongmessige influensavaksinen kommer også årets «vaksiner» særdeles dårlig ut. Hvert år vaksineres omlag 195 millioner amerikanere mot influensa, med 20-30 årlige dødsfall som resultat. 

Foreløpig er 124 millioner amerikanere fullvaksinert mot Covid-19, og dødsfallstatistikken viser allerede 3837 (30 april) 2021.

I tillegg vet man at VAERS, USA`s rapporteringssystem, har et etterslep på minst 3 uker, slik at tallene sannsynligvis er mye høyere. Og selv om VAERS var oppdaterte, er det påvist at de uansett ville vist altfor lave tall, siden kun mellom 1 og 10% av bivirkninger og dødsfall blir innrapportert. Så dermed kan vi være vitne til et sted mellom 38370 til 383700 vaksinerelaterte dødsfall bare i USA!

En tredje sammenligning kan gjøres mot alle vaksinene satt fra midten av 1997. Tucker Carlson. (Peker?) rapporterte 6. mai at covidvaksinene allerede har resultert i flere dødsfall enn alle tilgjengelige vaksiner gjorde fra midten av 1997 til 2013, en periode på 15,5 år. 

INGEN ANNEN VAKSINE HAR SKADET SÅ MANGE

I en ny rapport har IPC ( Israeli Peoples Comittee), en sivilrettslig komite av helseeksperter, unisont konkludert med at «Det har aldri noensinne eksistert en vaksine som har skadet så mange mennesker». Komiteen mottok rapporter om 288 dødsfall i forbindelse med Covid-vaksinen, og av dem døde 90% innen 10 dager. Rapporten viser:

«På høyden av den Israelske massevaksinasjonskampanjen, i Januar. Februar viser offentlig tilgjengelig statistikk en 22% økning i total dødelighet sammenlignet med året før.

Og Januar-Februar har vært de dødeligste månedene de siste 10 årene!

I aldersgruppen 20-29 år var økningen i dødelighet aller størst. Hos disse ble det påvist en 32% økning av dødsfall sammenlignet med foregående år. 

Statistisk analyse av informasjonen fra Central Bureau of Statistics sammen med statistikk fra helsemyndighetene fører til den konklusjon at dødsfall-raten blant vaksinerte ble beregnet til 1:5000 (1:13000 i aldersgruppen 20-49, 1:6000 i aldersgruppen 50-69, og 1:1600 i gruppen 70+)

Ifølge dette estimatet er det mulig å fastslå antall dødsfall kort etter vaksinering til mellom 1000-1100.» 

CDC BENEKTER DØDSRISIKO.

Kontrasten mellom myndighetenes reaksjon på vaksinedødsfallene under svineinfluensa-vaksinasjons-kampanjen kunne ifølge McCullough ikke vært større. 

19 februar, 2021 kom US Center for Disease Control and Prevention (CDC) med en uttalelse : «Det eksisterer ingen sikkerhetsproblemer med Pfizer`s og Moderna`s vaksiner.» Det var da rapportert om 113 dødsfall etter vaksinering, og ingen av dem ble vurdert å ha sammenheng med vaksinene. 

Så, i mai-21, etter å ha vurdert 1600 dødsfall som ble rapportert til VAERS kom CDC med en ny erklæring, denne gangen sammen med en gruppe leger hvis navn ikke ble offentliggjort, at ingen av dødsfallene hadde sammenheng med vaksinene, og dette på tross av at 24% av dødsfallene inntrådte innen 48 timer etter innstikk, og 16 % innen 24 timer. Problemet ved dette er at det ville tatt flere måneder å undersøke så mange dødsfall, så sannsynligheten for at erklæringen kom etter en grundig etterforskning var svært liten.

white concrete houses under blue sky at daytime
Disse husene på den greske øya Santorini ser hvitvasket ut. Hvitvasking av rapporter er noe helt annet.

«Det er komplett umulig for disse legene uten erfaring med covid-19 å mene noe om at ingen av dødsfallene var relatert til vaksinen» sier McCullough.

«Dermed kan vi trygt fastslå at erklæringen består i hvitvasking av en stor mengde dødsfall og bivirkninger. Og i tillegg titusenvis av vaksinerelaterte sykehusinnleggelser.»

Den viktigste årsaken til at man ikke hører om disse negative nyhetene om «vaksinene», er at medier og vaksineprodusenter har dannet en « koalisjon av troverdige partnere» som forsøker å hindre at negativ omtale av Covid-vaksiner skal havne i mediene «fordi de er opptatt av å unngå  vaksinevegring» ifølge McCullough.

VAERS`DATA BLIR UFARLIGGJORT

Pr. 30. April har 3887 mennesker dødd, og 16014 rapportert om alvorlige skader og men etter vaksinene. Blant dødsfallene var to 15-åringer og en 16 åring. I tillegg ble det rapportert 235 tilfeller av spontanaborter eller for tidlige fødsler. 

Man kan sjekke den seneste statistikken selv på openvaers.com. Såkalte faktasjekkere arbeider selvfølgelig overtid for å stoppe informasjon om trendene som stadig tydeligere fremtrer på VAERS sine sider. 

En nylig faktasjekking-artikkel på The Post and Courier siterer ukjente, ikke navngitte eksperter med påstand om at muligheten for å dø av en kovidvaksine «ikke er noe folk behøver å være redd for» og «på tross av desinformasjon delt på sosiale medier som bruker VAERS som kilde, eksisterer det ikke beviser for at noen pasienter har omkommet pga at de vaksinerte seg i USA».

«MER ENN 80 HØYSKOLER OG EN MENGDE ARBEIDSGIVERE INNFØRER NÅ TVUNGEN COVID-VAKSINERING, OG DEN ENESTE ÅPNE INFORMASJONEN OM IMPLIKASJONER I FORBINDELSE MED VAKSINERING FINNES PÅ VAERS PGA DEN UNIVERSELLE UTELATELSEN AV DATA!

PolitiFact avfeide også nylig VAERS som et ynglested for desinformasjon. De advarte mot informasjon i sosiale medier som siterte VAERS data, at dataene ikke var verifisert, og derfor ikke til å stole på. De hevdet at dataene heller ikke er tilstrekkelige til å avgjøre om en vaksine resulterer i en spesiell bivirkning. 

man in black jacket and blue denim jeans standing near black telephone booth during daytime
Den beste måten å unngå ubehagelige spørsmål er å la være å svare.

Og selv om begge disse påstandene er korrekte i seg selv, unnlater PolitiFact å kommentere at CDC og FDA, som driver VAERS sammen, åpenbart ignorerer alle bivirkninger og dødsfall som er registrert. Nettestedet The Defender ( Robert F Kennedy) kontaktet CDC 8 mars med flere spørsmål om rapportene om vaksineskader, men over to måneder etter hadde de enda ikke fått svar. 

«VAERS er det eneste stedet hvor  politikere og andre beslutningstagere har noen mulighet til å forstå sikkerhetsproblemene med vaksinene» sier McCullough. Han peker på at mer enn 80 høyskoler og et stort antall arbeidsgivere nå innfører tvungen vaksinasjon, og at den eneste måten de kan forstå implikasjonene med dette, er å vurdere dataene på VAERS. For de får ikke den typen informasjon noe annet steds fra, pga at den undertrykkes i massemediene forøvrig.

Og nå kan det se ut til at hele hensikten med VAERS og andre slike databaser blir skrotet. Systemets primæroppgave er «å oppdage nye, uvanlige eller sjeldne bivirkninger» for å overvåke vaksinenes sikkerhet i bruk.

McCullough anfører at etter fem innrapporterte dødsfall ved bruk av et medikament, vil FDA iverksette en «black box « advarsel, dvs en advarsel til forbrukerne om at bruk av dette medikamentet kan medføre dødsfall. Og ved omtrent 50 dødsfall trekkes produktet normalt fra markedet. 

Men systemet er åpenbart på ville veier hvis hvert eneste innrapporterte dødsfall, inkludert de som inntreffer kun timer etter injeksjonen og hos ellers friske mennesker, bare rett og slett fraskrives som tilfeldigheter. Dette er selvsagt ikke troverdig i det hele tatt. 

EU RAPPORTERER MER ENN 7700 DØDSFALL.

Åpenbare tegn på dødsrisiki kommer også fra EU`s database EudraVigilance, som hadde mottatt 7700 rapporter om dødsfall frem til 17 april 2021.

Av disse var det Pfizer`s mRNA-injeksjon som ble tilskrevet det største antallet dødsfall med 4293, mens Moderna kom på andre plass i statistikken med 2094 dødsfall, AstraZeneca med 1360 dødsfall, og Johnson&Jhnson med 19. Og McCullough anfører: 

« Etter min profesjonelle mening, er den tryggeste vaksinen på markedet Johnson&Johnson, som ble trukket fra markedet pga en sjeldent forekommende blodpdoppfare. Vi estimerer ca 7 millioner vaksinerte, og ifølge våre beregninger er sannsynligvis blodproppfaren 30 ganger høyere for de andre to vaksinene (Pfizer og Moderna) enn for J&J`s vaksine, men uten at disse vaksinene har blitt satt på vent.»

AKTIV VAKSINEOVERVÅKNING ER FORSINKET MED FLERE MÅNEDER. 

FDA har også medgitt at analysene av vaksinesikkerhet ligger flere uker eller måneder frem i tid. Idet pandemien ble utløst, var myndighetene i ferd med å endre systemene fra PRISM (Post-Licencure Rapid Immunization Safety Monitoring) nettverk, som ble brukt til å oppspore og logge bivirkninger etter  H1N1-vaksinen inn i et nytt system som kalles BEST (Biologics Effectiveness and Safety System). 

Og i mellomtiden har de vært nødt til å stole på et nettverk av passive tilbakemeldingssystemer, inkludert VAERS, The Vaccine Safety Datalink og et telefonbasert tilbakemeldingssystem kalt v-safe. 

Side effects: Medication, types of effect, cancer treatment
All medikasjon har bivirkninger. Noen kan være permanente og svært ødeleggende.

Og siden alle disse er basert på frivillig tilbakemelding, eksisterer muligheten for at de kan gå glipp av potensielt dødelige og uventede reaksjoner.  På slutten av mars hadde bare 6,4% av alle vaksinerte meldt seg inn i v-safe f eks, hvilket betyr at den store majoriteten ikke blir overvåket for bivirkninger. 

BEST er beregnet til å utgjøre et aktivt overvåkningssystem som kan registrere data fra 100 millioner mennesker og samtidig beregne bivirkningslignende tilstander både hos vaksinerte og uvaksinerte, og sammenligne dem direkte for å avsløre trender. Men dette systemet er ikke klart før om flere måneder. 

I mellomtiden fortsetter mennesker å dø, og uten god grunn, siden letaliteten til Covid-19 ligger på nivå med sesonginfluensa for de fleste aldersgrupper. (Lenke?)

Tegn på uærlighet fra folk i ledende stillinger florerer. 

Frem til nå blir listen over gale avgjørelser stadig lengre. For en oversikt over flere nøkkelområder henvises til det fagfellevurderte dokumentet «COVID-19: Restoring Public Trust During a Global Health Crisis-an Evidence-Based Position Paper to Ensure Ethical Conduct». (Lenke)

Der konkretiserer forfatteren McCullough`s beskyldninger om åpenbar skjødesløs og ondsinnet oppførsel fra ansatte i det offentlige helsevesenet, fra aktiv undertrykking av trygge og effektive behandlinger til pandemitiltak som iverksettes basert på antagelser og til og med løgner. 

McCullough anfører i intervjuet at reklamen for Covid-19-vaksiner ble lovstridig publisert før FDA`s lisensiering var fullført. Og til og med før de innledende forsøkene var fullført. Og frem til dags dato har ingen av Covid-19-vaksinene blitt lisensiert. 

De har bare blitt tilstått en nødlisensiering (EUA), og det eksisterer ingen mulighet for noen til å fastslå sikkerheten ved bruk av dem. Det er også årsaken til at vaksinene bare er tillatt til frivillig bruk, og ikke kan benyttes som tvungent tiltak, på tross av at mange arbeidsgivere og høyskoler forsøker på dette.

McCullough påpeker også at i vaksineforsøkene hadde både de vaksinerte og uvaksinerte gruppene en infeksjonsrate på under  1%, som må anses som meget lavt for begge gruppene. Men dermed blir det også klart at den samlede effekten på offentlig helse av vaksinering blir også mindre enn 1 %, og altså med andre ord helt meningsløs. 

blue umbrella on gray sand during night time
Også vaksinerte blir smittet

Han peker videre på at i verdenssammenheng ser vi nå at omtrent 60% av påviste covid-infeksjoner hos allerede vaksinerte individer. Og i McCulloughs egen praksis så han samme mønsteret i de to ukene før intervjuet: Ca 60% av påviste infeksjoner i perioden var hos fullvaksinerte, og det var heller ingen forskjell i sykdomsmønsteret hos vaksinerte og uvaksinerte mennesker. 

DØDSTALLENE KAN FÅ EN TOPP I LØPET AV HØSTEN OG VINTEREN.

Mens dødstallene fra Covid-19-vaksinene allerede er på et historisk høyt nivå, frykter jeg at de kan stige markant i vinterhalvåret. Årsaken til dette er at  en av de ukjente faktorene ved de nye «vaksinene» er muligheten for antistoff- avhengig forsterkning (ADE) eller paradox immun-forsterkning (PIE).

Jeg har skrevet detaljert om disse mulige scenarioene i flere artikler, inkludert «How COVID-19-Vaccine Can Destroy Your Immune System» og «Will Vaccinated People Be More Vulnerable to Variants?»(Lenker) For å rekapitulere; ADE betyr at istedenfor å øke kroppens immunitet mot infeksjon, øker vaksinen tvertimot virusets evne til å infisere kroppens celler, noe som resulterer i en mye hissigere infeksjon enn om man ikke hadde blitt vaksinert. 

Virusinfeksjoner opptrer hyppigst i høst og vinter-sesongen, og det gjelder både Covid-19 og andre koronavirus som gir vanlig forkjølelse. Hvis ADE skulle vise seg å bli et vanlig problem etter disse injeksjonene, kan vaksinerte personer risikere å  pådra seg betydelig høyere risiko for infeksjoner med dødelig forløp enn uvaksinerte, pga patogen priming. 

En annen mulig risiko kalles Th2 immunpatologi, som er en form for cellebasert forsterkning hvor en ufunksjonell T-celle respons trigger allergisk inflammasjon.  Denne tilstanden kan i noen tilfeller overlappe med ADE, og kan på samme måte som ADE være livstruende. 

Etter min mening fins det fremdeles så mange potensielle skademuligheter og usikkerhet knyttet til disse vaksinene, at jeg vil oppmuntre alle til å gjøre hjemmeleksen sin , fortsette å lese og lære, veie for og imot og ignorere all utpresningstaktikk samt bruke tid på å avgjøre om man skal ta disse COVID-19 genterapiene, 

Og husk å rapportere alle bivirkninger til VAERS (hvis du lever i USA).

Eller til Statens Legemiddelverk her i Norge. Her skal de videresendes til EMA, det europeiske legemiddelkontoret for EU`s databaser. 

The National Vaccine Information Cnter (NVIC) postet nylig mer enn 50 videopresentasjoner fra den femte internasjonale offentlige konferansen om vaksiner, som ble holdt 16-18 oktober 2020, og etterpå er blitt gjort tilgjengelig for alle.

Konferansens hovedtema var « «Protecting Health and Autonomy in the 21st Century» og hadde leger, vitenskapsmennesker, menneskerettsaktivister, religiøse ledere, profesjonelle helsearbeidere, offentlige og sivilrettslige advokater samt foreldre til vaksineskadede barn som diskuterte temaer som vaksinevitenskap, politikk, lover og etikk og infektiøse sykdommer inkludert coronavirus og COVID-19-vaksinene. 

I desember 2020 publiserte et selskap i Storbritannia falsk og villedende informasjon om NVIC og deres konferanse, og dette fikk NVIC til å åpne hele konferansen for gratis gjennomsyn. Konferansen inneholder all informasjon du behøver med henblikk på personlig frihet og helse. 

Så ikke gi avkall på denne spesielle muligheten. Jeg var speaker på denne viktige konferansen og ber deg se disse videopresentasjonene før de blir fjernet av den teknokratiske eliten. 

Oversatt av Hans Borge

Tidligere publisert på derimot.no

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/05/18/covid-vaccine-mortality.aspx

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

16 kommentarer. Leave new

 • Veldig positivt at Derimot setter fokus på vaksine-dødstallene.

  EudraVigilance rapporterer 13,867 døde og 1,354,336 skader inntil 5 juni 2021.

  https://healthimpactnews.com/2021/worldwide-genocide-continues-13867-dead-and-1354336-injuries-in-european-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-shots/

  Storbritannia rapporterer 1,295 døde og 922,596 skader inntil 2 juni 2021.

  https://healthimpactnews.com/2021/1295-dead-in-uk-following-covid-bioweapon-shots-italy-halts-astrazeneca-shots-after-teen-dies/

  Jeg tror det er uvitenhet som gjør at folk fortsatt lar seg vaksinere, for folk flest leser bare MSM og er derfor uvitende om de skyhøye dødsstallene, men vaksinedødstallene lar seg neppe skjule stort lenger. Jeg regner med at i løpet av sommeren/begynnelsen av høsten vil dødsstallene for de først vaksinerte (de eldste) skyte i været, og når folk ser at gamle i sin omgangskrets dør, er det nok mange fler som vil bli skeptiske til vaksinen.

  Svar
  • Tor Larsen
   15 juni 2021 21:50

   Mange vanligvis intelligente mennesker har fått tilstrekkelig informasjon til å forstå risikoen og studere emnet dypere, men tar likevel vaksinen i en oppfattelse av hvor viktig det er å vise myndighetene tillit og solidaritet. Selv blant de som er klare over at bivirkninger på sikt kan bli den minste skadevirkningen av vaksineringen, velger mange fullvaksinering. Det er nærmest som i en selvmordskult, og det bare fortsetter selv når obduksjoner viser at de vaksinertes kroppsceller er infiserte med piggprotein.
   https://www.eutimes.net/2021/06/first-autopsy-of-covid-vaccinated-patient-finds-every-organ-of-body-infested-with-spike-proteins/

   Svar
   • Mange tar nok vaksine fordi de vil reise til et annet land .
    Noen tar vaksine fordi de vil på konsert eller utested i eget land.
    Hvorfor de siste tar vaksine i stedet for å lære enkel matematikk og se at det er under halvparten som er syke/døde i forhold til tidligere influensabølger, og så tro mer på tallene enn mynighetenes uovlige politiske restriksjoner , er både underlig og farlig.
    Hva er det neste befolkningen kan innbilles når nye restriksjoner settes inn?

    Men ellers bør jo de som ønsker få ta disse ekspremintelle vaksinene få lov til dette. Så er de beskyttet mot oss som har eget immunforsvar.
    Vaksinen beskytter vel? Hvorfor vaksine ellers?
    Det jeg lurer på /er redd for , er hva slags restriksjoner/demonisering som setttes mot de som ikke tar vaksine framover.
    Nå er det laget en saue-kultur ved hjelp av tospannet myndigheter/media der ingen protesterer mot overgrep mot de som tenker/regner sjøl.
    Vi kan vente det underligste, dessverre.

   • «og så IKKE tro mer på tallene enn mynighetenes uovlige politiske restriksjoner. »
    Tallene ( de riktige/umanipulerte) forteller sannheten/alvolighetsgraden. Vi trenger ikke ingen tro. At myndighetene lyver vet vi nå etterhvert. Det forteller også tallene.

   • «Nå er det laget en saue-kultur ved hjelp av tospannet myndigheter/media der ingen protesterer mot overgrep mot de som tenker/regner sjøl».

    Den satt! :)

 • De virkelige dødsfallene og skadevirkningene som følger disse vaksinene er skyhøyt over de offisielle tall som blir publisert – Det vet «vi» faktisk ! – Vi er i liten grad immune mot REN GIFT ! – Enhver injeksjon som «kompromitterer» eller ødelegger ditt originale immunforsvar kan betegnes som GIFT !

  Svar
  • Den amerikanske toksikologen Dr. Rashid Buttar har satt 7 toksikologiske årsaksforhold som forhindrer god helse :1. Tungmetallforgiftning. 2. Motstandsdyktig organisk forurensning
   (Kjemikalier) . 3. Opportunisme, er når 1 ,og 2 setter opp hus, og skaper ubalanse i bioterrenget. 4. Energetikk .(mikrobølger.)
   5. Følelsesmessig psykologisk Frykt 6. Mat. Ikke maten i seg selv ,men hva vi gjør med den. 7. Spirituell forgiftning.

   Svar
 • Monica Sortland
  24 desember 2021 3:46

  Svineinfluensa-«vaksinen» kom i 2009, ikkje 1979. (I 1976 sørget den amerikanske regjeringen for at 45 millioner ble vaksinert mot svineinfluensa. Vaksinasjonsprogrammet ble kansellert etter rapporter om 53 døde.)

  Svar
 • I utgangspunktet er Covid 19 kun moderat farligere enn influensa, mens de medisinske komplikasjonene som følger av injeksjonen er stort sett mer livstruende enn selve sykdommen man utvikler ved infeksjon. Det vet vi nå !

  Corona «Vaksinen» produserer ikke noen god beskyttelse. Den er faktisk en katastrofe for de fleste. Den injiseres på feil sted, den gir elendig beskyttelse når man først er smittet, — og fakta vedrørende antistoffene de genererer er at i enkelte tilfeller kan disse binde seg til virus på en slik måte at det blir lettere for virus å penetrere cellene til dine organer. Produksjon av for mye antistoffer vil i tillegg kunne skade kroppen !
  I tillegg kan nevnes at studier bekrefter at 36% av de som har fått vaksinen ikke utvikler antistoffer.
  (Det er faktisk ikke uvanlig at antistoffer ikke utvikles dersom du infiseres av virus)

  Svar
 • –’De avdøde var mor og datter, forteller politistasjonssjef Øystein Skottmyr til NRK mandag.
  Politiet vil ikke kommentere hva slags sykdom det kan være snakk om.’
  nrk.no/vestfoldogtelemark/forelopig-obduksjonsrapport-etter-at-to-kvinner-ble-funnet-dode-i-kragero-1.16240340

  Sykdom? Eller vaksine?

  Mange i resten av verden. Ingen i Norge heldigvis. – I følge Nakstad.

  Svar
  • Foreløpig obduksjonsrapport antyder lungebetennelse som mulig dødsårsak. Sannsynligheten for at disse to var «vaksinert», er meget stor – og som kjent svekker disse «vaksinene» immunforsvaret. Lungebetennelse rammer særlig personer med nettopp svakt immunsystem – og ubehandlet vil det dessverre gjerne ende fatalt. Så også nettopp i lokalavisa Varden om en kvinne i Skien som nylig ble funnet forkommen i leiligheten sin med influensa, lungebetennelse og sepsis. Hadde det ikke vært for samboeren hennes, som tilkalte ambulanse, ville hun ikke levd idag.
   Risikoen for episoder som nettopp dette har de ekte forskerne, de som boikottes og sensureres av MSM, advart mot hele tiden. Ufarlige lidelser som influensa/forkjølelse kan fort utvikle seg i dødelig retning for «vaksinerte» individer.

   Svar
 • En amerikansk spiller, Damar Hamlin (24), kollapset nylig på direktesending under en fotballkamp. Amerikansk fotball er som kjent meget populær i USA, så kampen ble sett av minst 20 millioner, og ytterligere millioner kommer til å se kollapsen i de nærmeste dagene. Ganske umiddelbart ble det spekulasjoner på internett om coona-vaksinen var årsaken til kollapsen. Uansett årsak, så er dette veldig dårlig reklame for corona-vaksinen. Mange titalls millioner amerikanere kommer nå til å bli mer skeptiske til vaksinen.

  https://alexberenson.substack.com/p/on-damar-hamlin-mrna-shots-and-spin?utm_source=profile&utm_medium=reader2

  Svar
 • Trafikkdøde. Stor auke. Samsvar med statistisk dødsauke i folket. Motorsykkel og bil. Vaksineskadedødsfall? Slik som ein venn, både hjerneblødning og hjerteinfarkt? Kreft tar lenger tid. Skal norsk helsevesen bli tiltalt og straffa?

  Svar
  • Min venn fall plutseleg død til jorda på tur i skogen. Ikkje trafikkulykke, men turulykke. Musiker i sekstiåra. Sunn mann.

   Svar
 • Alex Berenson rapporterer at antall fødsler faller kraftig som følge av corona-vaksinen.

  https://alexberenson.substack.com/p/very-urgent-the-fertility-crisis?utm_source=profile&utm_medium=reader2

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

EØS-avtalen fører til det:

Skrittvis oppgivelse av norsk sjølråderett og av demokratiet.

Forrige innlegg

Tiden arbeider for EU-tilhengerne. Norge svinebindes langsomt og demokratiet avskaffes.

I EØS-saken er taushet gull.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.