POSTED IN Olje-Energi

Finsk studie:

Vindturbin-industriområder fordriver det lokale dyrelivet.

7 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Sofie Persson

Nesten 70 prosent av dyreartene flytter fra områder med vindturbiner, viser finsk forskning. Noen arter som ugler beveger seg så langt som fem kilometer unna områder med vindkraftutbygging ifølge oversikten i studien.

I en studie utført av Natural Resources Institute, Finland, publisert i tidsskriftet Biological Conservation, er aktuell internasjonal forskning på dyreliv og vindturbiner gjennomgått. Totalt ble 84 studier fra 22 land gjennomgått for å identifisere 160 tilfeller som hadde informasjon om hvordan vindturbiner påvirker ulike grupper av fugler og pattedyr.

Forskerne oppdaget at 63 prosent av fuglearter, 72 prosent av flaggermus og 67 prosent av landpattedyr flytter fra områder der det er installert vindturbiner. Videre ble paring og dermed antall avkom redusert. Spesielt hos fugler så man endringer i atferd i paringstiden, og også økt dødelighet hos avkommet.

Hvor langt dyrene beveget seg fra vindturbin-industriområdene varierte, også innenfor arter. Man kunne imidlertid se at rein, ugler og traner vanligvis beveget seg fem kilometer fra vindkraften. Flaggermus beveget seg i gjennomsnitt én kilometer unna.

Det har vert store diskusjoner rundt vindturbinene på Fosen. Mange hevder at de må fjernes fordi de forstyrrer reinen som går på fjellet.

Ulike faktorer påvirker dyrelivet.
– Det må bemerkes at effektene og avstandene viste betydelige variasjoner selv innenfor samme art, avhengig av alder og kjønn på individet, i tidsrommet de ble studert og studiemetodikken som ble brukt, sier forsker Anne Tolvanen i en pressemelding og fortsetter: – I tillegg kan individer av samme art, for eksempel mange flaggermus, både unngå vindturbiner og samle seg rundt dem. Tilgang til ernæring ble ansett som en årsak til dette.

Tolvanen påpeker at det er behov for mer forskning, men oppfordrer vindkraftutbyggere til å bruke studien deres når de planlegger utbygging, for å minimere negative effekter på natur og naturtyper.

En tidligere studie ved Universitetet i Turku peker også på at vindturbiner fordriver flaggermus vekk fra habitatene sine. Ornitologer på Gotland har også advart om at vindturbiner utgjør den største trusselen mot svenske rovfugler i dag, og oppfordret til riving av noen av de svenske vindturbinene i 2022.

Fra Nya Dagbladet, publisert 23 januar 2024.
Oversatt fra svensk. Linker, og link til studie i orginalartikkelen. Oversatt av Northern Light
Orginalartikkel: Studie: Vindkraftverk påverkar djurlivet.

Forsidebilde: Wikipedia

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

7 kommentarer. Leave new

 • Torfinn Slettebø
  29 januar 2024 10:47

  Ugler, traner, rådyr og rein har ikkje same tilgang på overbetalte lobbyistar og kommunikasjonsrådgjevarar som «det grøne skiftet» har.

  Svar
 • Globalistene som later som om de vil redde kloden gjør det de kan for å utrydde både mennesker og dyr, så hvis reindrift og samers liv ødelegges er det sikkert bare noe de gleder seg over; at flest mulig drives ut i fattigdom er deres mål.

  Svar
 • Tusenvis demonstrerer i Madrid mot Sanchez-regimets kupp; bønder og transportarbeidere protesterer i Tyskland, Holland, Canada etc. , men statens NRK nevner ikke sånt; det kunne inspirere nordmenn til det samme.

  Svar
  • Torfinn Slettebø
   29 januar 2024 11:47

   NRK har sett seg sjølv i ei kattepine. Overivrig i boikott av Russland. Snirklete bortforklaringar og halvsanningar for å sleppa å boikotta Israel. Eller var det regelrett lygn kringkastingssjefen serverte?

   Tysk demonstrasjon mot AFD får naturlegvis brei dekning. NRK er ikkje like interessert i å rapportera om aksjonane mot styresmakter i EU.

   Svar
   • Staten har mistet kontrollen på hva folk blir fortalt, men de tror fortsatt at de har kontrollen. Det eneste de har kontrollen på, det er de mest naive og hjernevaskede idiotene. At noen i det hele tatt kan ha tillit den norske Lügenpressen finner jeg bare trist, men noen mennesker vil bare ikke våkne.

 • Er det en god grunn til å bygge fler vindturbiner til havs og til lands som kan anerkjende denne type bygg?

  Svar
 • «– Det må bemerkes at effektene og avstandene viste betydelige variasjoner selv innenfor samme art, avhengig av alder og kjønn på individet, i tidsrommet de ble studert og studiemetodikken som ble brukt,»

  Dyr lærer jo adferd etter omgivelser de også . ( MINST like godt som mennesker virker det som om.
  – Som ser ut til å flokke seg om politikere som ødelegger deres habitat. )
  Fugler, litt avhengig av type, vet når de skal lette fra veien og fly bort . Om det er er 40 eller 80 km/h -fart på bilene. Både imponerende og underlig.
  Og reinen på svensk/finsk side av grensa synes det visstnok er greit ( etterhvert?) å beite under vindturbinene.

  Det vi ( mennesker) IKKE burde synes er greit, er at løgnere får plass i lederskapet vårt.
  Enten det er misbruk av det militære forsvaret vårt, aksje-manipulasjoner ( trading) eller juksing med titler for å få være med å styre. (- i gal retning.)
  Dyr avslører slikt fort visstnok.
  Så får vi holde kråke-ting vi også .
  Der de som ødelegger fellesskapet blir fratatt fjærene og lederskapet.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

WHO skal styre verdens helsepolitikk. Det betyr at en underkaster seg legemiddelindustrien.

Deres hovedmotiv er penger, ikke helse. Jo mer sykdom, desto større fortjeneste.

Forrige innlegg

Dramaet på Texas-grensen.

Eliten vil ha den billige arbeidskraften.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.