POSTED IN Norsk politikk

Vindkraft og naturen

Regjeringen gir blaffen i samenes rettigheter

7 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Wilhelm Morgenstierne

Regjeringen har ikke tatt Høyesteretts dom angående vindkraftbyggingen på Fosen til følge. Staten har på ulovlig vis gitt konsesjon til denne vindkraftutbyggingen som de selv er medeier i. Dermed fremstår ikke staten kun som en offentlig saksbehandler som har gjort en alvorlig saksbehandlingsfeil. Staten blir i denne saken også en lovbryter som bryter loven i en sak de har egen vinning lik andre vinningslovbrytere. Utbyggingen kostet visstnok mer enn 5 milliarder kroner. Den økonomiske gevinsten til Staten kan forventes å bli betydelig. Da er det fint å bare kunne se bort fra negative høyesterettsdommer og unnskylde seg med at man sikkert etter hvert finner en løsning på problemet.

Hva skal vi velgere si til dette? Vi kan vel ikke akseptere at regjeringen overser Høyesteretts dom i denne saken? Det vil bli et svært dårlig eksempel for befolkningen når det gjelder respekten for lov og orden. Når regjeringen tydeligvis ikke bryr seg om loven og ei heller om å følge domstolens dom, så trenger vel kanskje ikke andre å gjøre det heller? Skal det ikke gjelde en likhet for loven for alle i det norske samfunnet? Jeg trodde det kun var i diktatur regjerende myndigheter oppførte seg slik.

Hvorfor griper ikke Stortinget øyeblikkelig inn og får regjeringen til å rette opp fadesen? Skyldes det at altfor mange stortingsrepresentanter/partier har vært med og støttet lovbruddet? Ikke nok med det. Stortinget viser med dette at de kanskje ikke har så mye sansen for samenes rettigheter når det kommer til stykke. Det er artigere å sole seg i glansen fra det å underskrive at Norge skal beskytte urfolks rettigheter. Tenk så flott og så bra mennesker vi nordmenn er! Da er det viktig å huske at denne bestemmelsen også omfatter Norges egne samer, ikke bare urfolk i andre land. Da kan en slik underskrift koste svært mye, noe vi da må tåle.

For å virkelig markere at den norske stat mente det de skrev under på da de underskrev FNs regler om urfolk, som høyesterettsdommen er basert på, bør staten sørge for at de aktuelle vindkraftverk, fundamenter, anleggsveier og annet rot og rask snarest blir fjernet. Dette også til skrekk og advarsel for alle som i fremtiden måtte prøve å bygge vindkraft i samiske reindriftsområder. I tillegg er det vel en selvfølge at reindriftssamene får erstatning for de skader disse vindkraftanleggene allerede har påført dem frem til beitenaturen er blitt mest mulig tilbakeført til utgangspunktet.

Alle vindkraftprosjekt som tidligere er anlagt i samiske reindriftsområder, bør gjennomgås av høyesterett. Dette burde være en naturlig ting da det nå har vist seg at norske styresmakter helt åpenbart har brukt eksisterende lover og regler feil i sin saksbehandling. Myndighetene har også innehatt en klart inhabil stilling i saken.

Noen snakker som om at samisk reindrift er den store stygge ulven som ødelegger og stopper norsk kraftproduksjon. Det er tvert imot det norske storsamfunnet som her er en stor, skadelig og stygg ulv som ikke vil erkjenne de rettighetene reindriftssamene har i vårt land. Storsamfunnet har i alle årene som har gått, medført mye stenging av reindriftens flyttsystemer og gjort flere beiteareal vanskelig eller umulig å bruke i reindriften.

Det betyr dessuten mye at vi innser at natur og miljø på denne kloden for tiden er ekstremt utsatt for menneskenes ulike ekspansjoner, bl.a. voldsom utbygging av ekstremt arealkrevende vindkraftverk både på land og til havs. Verdens tiltak mot den såkalte «klimakrisen» har etter hvert på flere måter blitt en katastrofe for verdens natur og miljø. Vi bør så absolutt også av denne grunn ikke anlegge vindkraftverk hverken her eller der. Slik kan vi med et solid grunnlag med god samvittighet samarbeide med den samiske reindriften for å stoppe den svært miljøskadelige vindkraftutbyggingen.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

7 kommentarer. Leave new

 • Helt enig. Dette er en DOM i høyesterett og må respekteres. Alt må fjernes og tilbakeføres til naturen.

  Svar
 • Nordmenns illusjoner om egen fortreffelighet og verdier og demokrati og humanisme og lov og rett blir litt vanskelige å klamre seg til i denne saken, null respekt for urfolk og heller ikke for Høyesterett, og aller minst for hele det stemmeberettigede folket. Tilliten i folket raseres i takt med landskapet og det bables «bærekraftig» og «grønt», det er ingen av delene.

  Svar
 • Muligens burde man se på om ikke de 169 idioter i Stortingspartiet på Lyvebakken kunne bli ansvarlige alle som en. At de personlig ble dømt til å fjerne monsterne, enten ved egen arbeidskraft, eller ved å måtte betale personlig for det, ikke belaste skattebetalerne med regningen.
  Noen jurister som kan se på saken?

  Svar
 • Regjeringen krenker en rett som forfatningsmessig er mer viktig enn naturvern, og den rettstilstanden er maktas tredeling som ligger i bunnen av vår statsforfatning. Det rettsprinsippet er at vår statsmakt består av tre etater med ulike og kompletterende arbeidsoppgaver som hver for seg ikke får krenkes av de to andre etatene. Nå har den utøvende (regjeringen) makten krenket den dømmende (høyesterett) makten som dømmer på grunnlag av lover som den lovgivende (Stortinget) makten utsteder. Dermed har regjeringen krenket først høyesterett og via å ignorere landets øverste domstol satt Stortinget ute av spill. Altså har vi bare en regjering som i kraft av prinsippet den slik iverksatte etter Fosendommen, suverent bestemmer over de to andre delene som ved diktat, altså diktatur.

  Det er ikke første gang dette skjer. I 2013 anmeldte professor Edvard Vogt ved Bergens juridiske fakultet daværende forsvarssjef Harald Sunde og utenriksminister Jonas Gahr støre for ulovlig krigføring mot Libya. Daværende riksadvokat Tor Aksel Busch reagerte ikke selv om krigføringen var et opplagt brudd på grunnlovens regler for lovlig krigføring. Norge er blitt så lik en bananrepublikk at det bare er bananene som nå mangler.

  Svar
  • Torfinn Slettebø
   26 januar 2023 13:27

   Takk for opplysande kommentar. Og kor lovleg er krigføringa vår mot Russland? Er folk i Noreg verkeleg budde på konsekvensar av det banan-styresmaktene har rota oss inn i denne gongen?

   Svar
 • Northern Light.
  26 januar 2023 14:14

  Høyre og Frp vil fjerne subsidiene til landbruket som produserer maten vår, men gir gladelig store skattelettelser og fordeler til vindkraftutbyggerne, hvor mange millioner går i lommene på eierne, til deres konti i skatteparadiser. Stortingets villighet til å bruke skattepengene til beste for utenlandsk storkapital, og ikke til folk og land er åpenbar. Monstermast-vindturbiner i beiteland for rein blir derfor et godt eksempel på det.

  En regjerings første plikt er å sikre det eksistensielle til folket, og mat er en av dem. Monster-vindturbiner i matfatet til reinen er det motsatte. «Vindmølle-park» er et forskjønnende navn på noe som er et industriområde. Som den tidligere grunnleggeren av Greenpeace, Patrick Moore, nå en av organisasjonens og klima-alarmistenes fremste kritikere sier det:
  «Sol- og vindkraft er begge svært kostbare og svært upålitelige. Moore sa at «vind- og solenergi-leverandører er avhengige av statlige subsidier og skatteavskrivninger, der innbyggerne blir tvunget til å kjøpe vind- og solenergi selv om det er dyrere, med påskudd av at det er «miljøvennlig». Millioner av mennesker betaler mer for vind- og solenergi, mens noen få mennesker tjener millioner, det er som en Ponzi-ordning i aksjemarkedene».

  «De krever store landområder, og krever pålitelig energi som kjernekraft, vannkraft, kull og naturgass når det ikke er vind og sol. Ifølge Moore, bruker byggingen av vind- og solfarmer enorme mengder fossilt brensel til transport og konstruksjon. Og mange steder produserer de ikke på langt nær nok energi i løpet av levetiden, som det kreves for å bygge og vedlikeholde dem».
  Kilde: Derimot, 10 september 2022: Artikkel: Hele klimaskremselen bygger på falskneri.

  Storkapitalens politikere får fyrstelig betalte stillinger i finansfolkets selskaper og organisasjoner etter den politiske karrieren. Det er slik vestlige politikere bestikkes, og som de med glede og grådighet tar i mot. Vestlige land som Norge har ikke regjeringer lenger, men administrasjoner som styrer land og folk etter finansfolket i Davos sine instruksjoner.

  Vindkraftutbygging i beiteland for rein ødelegger matproduksjonen, og føyer seg inn i angrepet på matforsyningen som vestlige regjeringer gjør for World Economic Forum. De vil drive bort småbrukere som leverer lokalt, og at de store agrobusiness-selskapene og Gates skal ha monopol og eierskap til verdens matforsyning. De vil forsyne de vestlige befolkningene med GMO-mat, kunstig kjøtt og insektbasert mat.

  Vår administrasjon gjør som WEF ønsker, og gjør det snart vanskelig til umulig å drive for små produsenter av mat til lands og til havs. For eksempel at gårdbrukere stadig pålegges ting som gjør at gjelden øker, som «føderom for kyr og gris», og dyre sertifiseringer for kystfiskernes sjarker. Kapitalen vil ikke ha utgifter som subsidier for land- og havbruk, og overføringer til distrikts-og utkant-Norge. Da vil også det meste av landbruket fra sør til nord opphøre, som globalistene vil.

  For Brussel-aristokratiet er Norge bare en råvareleverandør av vannkraft, olje, gass og fisk. For dem behøver det bare å bo nok folk her og med nok infrastruktur til å få råvarene ut til markedene, der storkapitalen kan selge dem til høyest mulig pris. Derfor kan distrikts-og utkant-Norge legges ned, noe som Stortinget med glede utfører for dem. Kommune-sammenslåing og oppdeling av landet i større enheter er bare begynnelsen, for at Norge bare blir en region uten nasjonal identitet og styring i en globalisert verden styrt av finansfolket.

  Svar
 • Nord i vinterlandetNorge er det selvfølgelig ekstra behov for energi.
  Så bør de som bor der bestemme over noe av energiproduksjonen de trenger til eget bruk.
  Enten det gjelder vassdrag eller vindturbinområder.
  Så kan de kanskje også greie seg uten subsidier fra andre kanter av landet vårt.
  Stolthet er en viktig del av opplevd velferd.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Jan Herdal

Jorda blir grønnere

Er det et problem?

Forrige innlegg

Støre vil fortsette med det samme:

Forsyne EU med norsk kraft og den norske befolkningen med EUs kraftpriser.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.