POSTED IN Migrasjon og flyktninger

Vil skape sosiale spenninger:

EU pålegger Polen tyske velferdsordninger til ukrainske flyktninger.

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

EU gjev Polen ordre om å gje same velferdsytingar til innvandrarar som Tyskland gjer – og det vil koste skattebetalarar ein formue

Grzegorz Adamczyk i Remix News rapporterer:

I tråd med eit nytt EU-direktiv, vil Polen få krav om å tilby velferdsytingar og buforhold for innvandrarar som tilsvarer dei til Tyskland. Ifølgje EU sitt asyldirektiv av 14.mai 2024, vil ulovlege innvandrarar ha rett på skattepenge-finansierte sosiale ytingar i alle EU-medlemsstatar. Dette inkluderer gratis bustad av høg standard, sosiale velferdsytingar, omfattande gratis helsetenester, og tilgang til arbeidsmarknaden for afrikanske og arabiske innvandrarar.

Innlegget er hentet fra Saksyndig

Jacek Saryusz-Wolski, ein politikar frå Lov og rettferdspartiet (PiS), sa i eit intervju med wPolityce.pl at intensjonen til direktivet var å sikre likeverdige ytingar for innvandrarar i alle EU-land.

I Tyskland utgjer dette rundt rekna 500 til 600 euro [5600-6800 kroner], «inkludert mat, bustad og familie-gjenforeining. Ein familie i Polen kan motta rundt 10 000 zloty (2300 euro) [26 100 kroner], som er vesentleg høgare enn den gjennomsnittlege polske arbeidsløysetrygda på rundt 1600 zloty (370 euro) [4200 kroner] i seks månader,» sa Saryusz-Wolski. Han la vekt på at denne nye politikken kan bli finansiert av polske skattebetalarar, sidan ingen EU-midlar har blitt øyremerkt dette føremålet.

Pawel Lisicki, konstituert redaktør i det konservative vekebladet Do Rzeczy, kritiserte direktivet i eit intervju med radiokanalen WNET, der han kalla det absurd og tilskreiv det den rådande immigrasjonsideologien i EU-etablissementet. Han sette søkjelys på bota på 200 millionar euro som vart pålagt Ungarn i EU-domstolen (ECJ) for å ikkje endre immigrasjonslovene sine. Lisicki uttrykte bekymring for at under Donald Tusk sitt venstreliberale styre, kan Polen måtte fullstendig lyde desse EU-retningslinjene, trass betydeleg offentleg motstand.

Tallet på ukrainske flyktninger, absolutt og relativt i OECD-sonen.

Lisicki peikte òg på at media kan kome til å framstille denne lydigheita som ein suksess, og det å stille seg på linje med den europeiske fortroppen. Han hugsa 2014-avgjerda til den Sivile plattformsregjeringa (PO) som tillét masseinnvandring til Polen, og som braut tidlegare avtalar innåt i Visegrád-gruppa, alliansen mellom Polen, Ungarn, Slovakia og Tsjekkia. Med tanke på det noverande EU-presset, tviler han på at PO-regjeringa kan motstå desse direktiva, og legg potensielt skulda på forgjengarane for å framstille det som fordelaktig for Polen.

Omsett av redaksjonen i Saksyndig.

Redaksjonen har lagt til en graf.

Forsidebilde er AI-generert fra OpenArt

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • «EU gjev Polen ordre …»

  Også Norge får beordringer om å følge overnasjonale retningslinjer/lover fra EU.

  ‘ Veien til helvete er brolagt med gode (?) hensikter. ‘

  Men/og noen arbeider nok for en verdensregjering.
  – Og andre er bare nyttige idioter.

  Svar
 • Northern Light.
  22 juni 2024 13:11

  Ulovlige innvandrerere til Polen skal få gratis bolig med høy standard, mens polske statsborgere som er født og oppvokst i landet må låne penger for å kjøpe bolig. Når den polske staten kjøper boliger til innvandrere fra eiendomsmarkedet, uten at boligbyggingen øker i takt med innvandringen som her, blir boligene også dyrere for de etnisk opprinnelige innbyggerne.

  Innvandrerne fra Afrika får også høyere sosiale ytelser enn landets egen befolkning. Dette er ikke annet enn omvendt diskriminering og omvendt rasisme. Slik blir det når en nasjon gir fra seg sin suverenitet og selvråderett til en overnasjonal globalistisk organisasjon som EU. Når Polen er medlem av EU, administrerer myndighetene den polske befolkningen etter EU-direktiv. Det er ikke for det beste for det polske folk, men etter hva som er best for den globale storkapitalen.

  EUs innvandringspolitikk med masseinnvandring av ikke-integrerbare fra MENA (Middle East/North Africa)-land, hvor de fleste ikke kan kvalifiseres til et europeisk arbeidsmarked, binder opp enorme ressurser i den passive delen av økonomien, uten å erstatte de etniske europeerne i den produktive delen av økonomien. Velferdssystemet som var utformet for de etnisk opprinnelige innbyggere raseres, og helsevesen og velferden privatiseres. EU-kommisjonen har blant annet foreslått at helsevesenet i EU-land privatiseres. Europas arbeiderklasse har ikke råd til private helseforsikringer. Så representerer også EU-kommisjonen overklassen, ikke arbeiderklassen.

  Skattegrunnlaget som kommer fra den etniske befolkningen blir mindre og mindre år for år, og landene må lånefinansiere den ikke-integrerbare innvandringen, som Soros – en hovedfigur blant de som står bak – har ivret for; statsgjelden øker til den blir ubetalbar, og statskassene tømmes, akkurat som den globale storkapitalen har planlagt; og kreditorene tar over landenes ressurser og aktiva som betaling.

  Det er den nye verdensordningen, finanskapitalen tar over de tidligere suverene nasjonene, og vil drive dem som sine selskaper. Det er sluttspillet for de europeiske landenes opprinnelige befolkninger, nasjonal identitet og suverenitet utviskes, og innbyggerne blir fremmede i sitt eget land.

  Storkapitalens hovedstrømpresse og media (MSM) holder konsekvensene med masseinnvandringen unna nyhetsbildet, skjønnmaler det og anklager kritikere for rasisme. Når befolkningene endelig forstår at landene er ødelagt, er det for sent. Det er allerede for sent vil mange mene, nå går ødeleggelsene av seg selv, og landenes konkurs og storkapitalens overtagelse av dem er uunngåelig.

  Det er mange likhetspunkter med det som skjer i Polen her i Norge, som foreksempel gratis bolig til ikke-integrerbare innvandrere fra MENA-land, mens våre egen innbyggere må låne til bolig. Men MSM som NRK er en del av, siden storkapitalens folk for lengst sitter i alle redaksjonene for tv-og radiokanaler, har lykkes med å få de aller fleste til å tro at Norge er anderledes-landet også når det gjelder masseinnvandringen, men departementene behandler alle EU-direktiv som vi formelt var EU-medlem.

  Fremdriften til Agenda 2030 og den nye verdensordningen ser ut til å følge timeplanen for herskerklassen, deres politikere bruker mindre og mindre penger på de europeiske nasjonenes egne befolkninger, de tømmer statskassene i finanskapitalens lommer, og forgjelder landene. All rikdom og eiendom konsentreres til herskerklassen av billionærer, som er globalismen fullendt.

  Svar
  • N.L. :
   » Når den polske staten kjøper boliger til innvandrere fra eiendomsmarkedet, uten at boligbyggingen øker i takt med innvandringen som her, blir boligene også dyrere for de etnisk opprinnelige innbyggerne.»

   Vi ser jo det samme i (vinterlandet!) Norge.
   Så lurer visst politikerne på hvorfor husprisen, og utleieprisene øker . ;-)

   Og politikerne øker rentene for å senke prisene. (!) Og øker oppvarmingskostnadene ( uten at produksjonsprisen har økt) i tillegg.
   Boligbyggingen stopper så opp. Pussig.
   Ett steg for å hjelpe kunne kanskje være å sende politikernes pendlerboliger ut på markedet?
   Hadde de da skjønt hva de holder på med?

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Tilbakeblikk:

Hva ville skjedd hvis den falske alarmen om et atomangrep 41 år siden skjedde i dag?

Forrige innlegg

Boeing har slitt med Max-flyene.

Romkapselen deres virker heller ikke.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.