POSTED IN Norsk politikk

Vil en Arbeiderpartiregjering føre til endringer?

Hvem skal styre Norge?

0
Print Friendly, PDF & Email

Vil Jonas Gahr Støre bringe noen fornyelse?

Olav Boye, Drammen

Ennå engang er det Per Olaf Lundteigen som setter sakene på sin rette plass. Alt ligger til dette for at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti får et solid flertall i Stortingsvalget. Det er viktig at det markedsstyrte Arbeiderpartiet ikke får flertall i regjeringen, slik de hadde i åtte år med den siste rødgrønne regjeringen.

SP og SV må hindre Arbeiderpartiet i fortsatt EU-tilpasning og bli kvitt EØS-avtalen. Arbeiderpartiet hevder de er i mot norsk deltakelse i EU, men satser på at EØS-avtalen skal føres oss inn i fremtidens europeiske føderale statsdannelse. Den strategien har de lykkes med. I dag er Norge mer tilpasses EU markedsliberale og føderale politikk, enn mange av EUs såkalte medlemsstater. Norge er avdemokratisert. Denne politikken må reverseres etter valgseieren for de rødgrønne.

Nylig uttalte Jonas Gahr Støre at Arbeiderpartiet vil samle togsektoren på statens hender. Han vil få klar støtte av SP og SV for en slik politikk. Vi kan se slutten på privatiseringen, fram til en demokratisering av jernbanepolitikken. Men kan vi det; er ikke privatiseringen styrt av kravene fra EU gjennom EØS-avtalen? Vil Jonas Gahr Støre si opp EØS-avtalen eller bryte avtalen slik at Norge blir kastet ut av EU og EØS-avtalen?

Det er grunn til å minne om at Arbeiderpartiet tidligere har støttet jernbanepakke 1, 2 og 3, men gikk imot jernbanepakke 4, på grunn av motstand i eget parti. De visste at Høyre og deres støttepartier vil rydde opp og si ja full privatisering og oppsplitting av jernbanen. Hvorfor har ikke media stilt kritiske spørsmål til Jonas Gahr Støres nyorientering? De mener kanskje at den ikke er troverdig.

brown and black train track in between trees phtoography
Skal dette være folkets eiendom og tjene befolknings behov for transport eller en kilde til privat fortjeneste for noen få?

Hvis høyresiden i Senterpartiet skal få viljen sin, kan vi ende opp med en Arbeiderpartiregjeringen og et Senterpartiet i mindretall som må følge Arbeiderpartiet i enhver sak. Senterpartiet trenger Sosialistisk Venstrepartiet ved sin side i regjeringen, i kampen mot EU og sentraliseringen. Det er løgn når Arbeiderpartiet legger alt ansvaret for privatiseringen på Høyre.

De to partiene har vært enig i mer en 13.000 rettsakter, det vil si direktiver og forordninger, siden 1994. Det har totalt forandret Norge og fratatt Stortinget og lokale folkevalgte organer politisk makt. Folk i Norge må forstå den trusselen vi står ovenfor. Skal vårt land styres av utenparlamentarisk markedsmakt fra Brussel, med lobbyister fra storselskaper og globale banker, eller skal vi gjeninnføre folkestyret?

Knut Lindtner har lagt til bilder m/tekst.

Forsidebilde: Javier Allegue Barros

Artikkelen ble publisert i Klassekampen 11.08.21

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Det er bemerkelsesverdig.

NRK glemmer hele tiden ubehagelige fakta.

Forrige innlegg

Klimakur 2030

Mulig, eller å gå seg fast?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.