POSTED IN Endring av politikken, EU

Vil det forsterke konfliktene i Europa?

EU gjør det lettere å migrere til unionen.

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Den store utskiftinga: Europaparlamentet stemmer for å importere millionar av innvandrarar

Av Amy Mek, RAIR Foundation USA. Omsett av og henta frå saksyndig.

«Det europeiske parlamentet har no stemt for å importere millionar av innvandrarar, ei avgjerd som det store fleirtalet av borgarar i medlemsstatane er sterkt imot. Dette er både manglande respekt for demokratiet, og eit monstrøst bedrag av vanlege folk.»

EU-parlamentet sin Komité for sivile fridommar, rettferd og heimaffærar stemte på provisjonane i den nye EU-migrasjonspakta no i veka. Somme stemmelister vart ikkje sette i omløp før seint på kvelden dagen før avstemminga, somme til og med ikkje før nokre få timar før. Seansen var tilsvarande kaotisk, der medlemmer av EU-parlamentet (MEP-ar) knapt var i stand til å avgjere kva dei stemte over.

Ifølgje dei aksepterte rapportane, vil innvandrarar berre måtte ha tre års lovleg opphald i staden for fem for å få arbeid og langvarig opphaldsløyve. Dei burde òg bli i stand til å flytte til andre EU-medlemsstatar. Lovleg opphald i ulike medlemsstatar og sesongarbeid og opptrening etter eigne kall [vocational training] burde alle telje med i dei fastslegne tre åra med opphald.

Vil vedtaket føre til flere konflikter, kriminalitet og vold?

Innvandrarar treng ikkje å vise til kunnskap om språket eller kulturen i landet dei buset seg i. Språkferdigheiter burde berre vere tilstrekkjelege for å bestille eit hotellrom eller bestille noko på ein restaurant – og sjølv då må medlemsstatane tilby språkkurs.

Asylprosedyrar skal få kortare saksbehandlingstid: avgjerda om ein søknad for langvarig opphald burde ikkje ta lenger enn 60 dagar. I tillegg, so fort slektningane deira har fått arbeidsløyve, kan innvandrarane sine familiemedlemmer automatisk bli med dei, uavhengig av eigen status.

Dr. Nicolaus Fest, medlem i Komité for sivile fridommar, rettferd og heimaffærar for AfD-delegasjonen i EU-parlamentet, kommenterer følgjande:

«Dersom de trur at dette er ein kopi av 2018 Marrakesh Pact on Global Migration, har de rett; den er nøyaktig den same. EU-parlamentet har no stemt for å importere millionar av innvandrarar, ei avgjerd som fleirtalet av borgarane i medlemsstatane er sterkt imot. Dette er både manglande respekt for demokratiet og eit monstrøst bedrag av vanlege folk.»

Han uttrykte òg bekymring over manglande krav til språk- og kulturkunnskapar, so vel som dei akselererte asylprosedyrane og automatisk familiegjenforeining for innvandrarar med arbeidsløyve.

Forsidebilde: Sumit

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • Northern Light.
  10 april 2023 14:05

  «Dersom de trur at dette er ein kopi av 2018 Marrakesh Pact on Global Migration, har de rett; den er nøyaktig den same. EU-parlamentet har no stemt for å importere millionar av innvandrarar, ei avgjerd som fleirtalet av borgarane i medlemsstatane er sterkt imot. Dette er både manglande respekt for demokratiet og eit monstrøst bedrag av vanlege folk».

  Det er den globale storkapitalen som står bak den for det meste ikke-integrerbare masse-innvandringen fra MENA (Middle East-north Africa)-land til Europa. Den samme storkapitalen er også ansvarlig for forholdene i de afrikanske landene de migrerer fra. Afrikanske land plyndres for sine rike landressurser, som olje, gass, kull, metaller og mineraler. Lagt til rette for av Verdensbanken og IMF, som holder landene i et jerngrep med ubetalbar gjeld, fra lån som VB og IMF visste de ikke kunne betale tilbake.

  De tar landressursene som betaling, og sørger for at de korrupte regimene og generalene får betalt, så de slår ned opprørere som prøver å ta landet deres tilbake. Profitten går til Wall Street baserte selskaper, som fører tyvegodset ut av landene, mens landenes folk får ingenting. En oppskrift fra Milton Friedman, som Wall Street har fulgt med suksess fra 70-tallet i Sør-Amerika, Afrika og store deler av Asia.

  Masse-innvandringens formål er å binde opp så mye ressurser i den passive delen av økonomien i Vestlige land, at landene må ta opp store lån fra VB og IMF. I et foredrag i Davos for fem år siden, ivret George Soros for at Europeiske land lånte flere hundre milliarder euro for å finansiere masseinnvandringen fra MENA-land. Soros har mye finansiert fergetrafikken av migranter fra Afrika, og rutene over land. For europeiske land koster det ca 700 000 kr å sende en migrant tilbake.

  I samme gjeldssituasjon som u-land, må de hjelpeløst akseptere betingelsene fra kreditorene, som alltid er «restrukturering av økonomiene», som betyr implementering av ny-liberal markedsøkonomi. Statlige selskaper blir omgjort til aksjeselskap, og storkapitalen overtar landenes aktiva og infrastruktur.

  «Eit monstrøst bedrag av vanlege folk». Hovedstrømpresse og innvandrer-interesseorganisasjoner sier: «Europa har en negativ fødselsrate, og er avhengig av innvandring». Isolert sagt riktig, men Europa trenger integrerbare innvandrere, som kan settes inn i den produktive delen av økonomien. Millioner av amerikanere og canadiere gjør det, og vil gjerne ha bosatt seg i Europa hvor de integreres og assimileres, de samler seg ikke i parallellsamfunn. Men innvandring fra Nord-Amerika og Øst-Asia vanskeliggjøres av europeiske myndigheter. De får ikke flyktningstatus, som de fleste innvandrere fra MENA-land får nesten automatisk.

  Hvis ikke, får de hjelp med dette fra sterke interesseorganisasjoner med gratis advokat-hjelp, og storkapitalen har sine folk i UDI og i sosialtjenestene. Jo mer ressurser innvandrere fra MENA-land binder opp i den passive økonomien, jo raskere går europeiske lands økonomier over ende, som er den globale storkapitalens plan. Det er derfor innvandrere fra MENA-land er de mest velkomne. Alle som med god grunn påpeker dette drives tilbake med rasisme-beskyldninger, og hovedstrøm-pressen viser bare opp de positive unntakene som blir integrert. For å gi inntrykk av at masse-innvandringen er bærekraftig for Europas vanlige folk i arbeider-og middel-klasse, som står for skattegrunnlaget som betaler for det.

  De betaler også for den enorme kriminaliteten som følger masse-innvandringen fra MENA-land, som står for over 90% av kriminaliteten og får europeiske ordensmakter i kne, og det var før covid-pandemien. Landenes nasjonale identitet utviskes, det sosiale sikkerhetsnettet overbelastes, beregnet for den etnisk opprinnelige befolkningen, lønn og betingelser presses og stor arbeidsløshet. En globalistisk strategi for storkapitalens interesser.

  «EU-parlamentet har no stemt for å importere millionar av innvandrarar», hvor de fleste ikke kan integreres. Kostnaden for dette på toppen av at europeiske lands statskasser nesten har blitt tømt, av det andre løpet som storkapitalen har kjørt for å tømme dem: Covid-pandemien. Dernest kommer kostnadene med «det grønne skiftet», og at AI vil gjøre millioner i EU arbeidsløse. Den globale storkapitalen kjører flere løp parallelt for å knuse økonomiene, og ta over for å implementere en digital sentralbankvaluta, og deres Great Reset er et faktum. De som styrer pengene, styrer Europa.

  Svar
  • Vil du oversette denne?
   https://www.globalresearch.ca/us-maternal-death-rates-up-sharply/5815691

   For å unngår dobbeltarbeid.

   For oss hadde det vært en stor fordel om du kunne redigere innleggene du legger ut i kommentarspalten. Det hadde spart oss for mye arbeid. Du deler stort sett den redaksjonelle linjen vi følger og det kunne sikkert vært mulig å finne en ordning der du fikk tilsendt et redigeringsprogram. Men det er naturligvis opp til deg. Det krever en del tekniske håndgrep å sette seg inn i det, men det får du helt sikkert til. Vi kan naturligvis hjelpe deg særlig når det gjelder bilder og billedbruk hvor du må være forsiktig.

   Svar
 • «Den store utskiftinga: Europaparlamentet stemmer for å importere millionar av innvandrarar »

  Vi, vesten inkl. Norge , er i krig.
  Og fienden opererer innenfor våre linjer som trojanske hester. derfor skjønner/ser vi det ikke.

  ‘Den jødiske historiker R. G. Dommerque Tobacci de Menasse forteller oss at «Krigen mot Hitler ble erklært fordi han ville innføre en ny økonomisk samfunnsordning». Man viker altså ikke tilbake for en krig for å forsvare sitt internasjonale pengemarked og sine økonomiske maktposisjoner. Dette forteller oss at vi gjør klokt i å være forberedt på det meste og det verste. Da krigen var vunnet for de allierte, var det første man gjorde å løse den tyske sentralbanken fra demokratisk kontroll og gjeninnføre gjeldspengesystemet. Dernest innførte man uinnskrenket asylrett i Grunnloven. Tyskerne skulle ikke lenger få lov til å være en homogen nasjon. ‘
  vegtam.info/Kortsider/Detendeligefarvel.html

  ‘ Den jødiske utenriksminister i Frankrike Itzig Aron Cremieux sendte i 1860 et opprop til verdens jøder, og det heter her bl.a.:
  «Unionen som vi vil grunnlegge, skal ikke være noen fransk, engelsk, irsk eller tysk, men en jødisk verdensunion. I ingen henseende vil en jøde bli en venn av en kristen eller en muslim, før øyeblikket kommer da den eneste rettens religion stråler over hele verden i jødetroens lys…. Vår nasjonalitet er våre fedres religion og ingen annen nasjonalitet kjenner vi…. Tiden er nær da Jerusalem vil bli et bedehus for alle nasjoner og folk Vår makt er ufattelig, hvis vi lærer å sette inn makten for vår sak … Dagen er ikke fjern da alle rikdommer og alle jordens skatter skal bli Israels barns eiendom.’

  OG:

  Fargerikt fellesskap?:

  ‘Dette er urovekkande, men dessverre ikkje overraskande. Vi har lenge vore klar over at det er mykje familievald i innvandrarmiljø,…’
  nrk.no/mr/nrk-undersoking_-47-prosent-av-alle-born-i-familievaldsaker-er-innvandrarar-1.14204426

  ‘Hun legger til at de driver mye med holdningsarbeid i klubbene. ‘
  nrk.no/ho/fedre-slass-under-fotballkamp-_-politiet-matte-rykke-ut-1.14212133

  ’44 prosent av kvinnene at de ble utsatt for voldelige eller seksuelle overgrep under flukten. Halvparten av dem sier at de har opplevd gjentatte overgrep.’
  aftenposten.no/verden/i/l1yX09/Rapport-Nesten-halvparten-av-kvinnelige-flyktninger-utsettes-for-overgrep

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Krigen i Ukraina begynte i 2014

Så den russiske intervensjonen i Ukraina var «uprovosert»?

Forrige innlegg

Tidligere svensk riksdags- og FN-tjenestemann:

NATO er ikke en forsvarsallianse – det er et verktøy for USA.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.